Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

ΕΣΕΙΣ κ. ΣΑΜΑΡΑ, κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΔΕΝ ΠΑΤΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ;


Ο Εκκλησιασμός τίς Κυριακές καί τίς μεγάλες εορτές ανανεώνει τον άνθρωπο από τον κόπο καί τό άγχος τής εβδομάδας. Ποιοί πολιτικοί όμως το καταλαβαίνουν αυτό; Πότε σηκώθηκαν πρωϊ - πρωϊ να πάρουν τήν γυναίκα τους καί τα παιδιά τους να πάνε στήν Εκκλησία ; 
Εσείς κύριε Σαμαρά το κάνατε ποτέ αυτό; Εσείς κύριε Βενιζέλο πού ανεβαίνετε καί στό ψαλτήρι, το κάνατε ποτέ αυτό; Νά ρωτήσουμε καί τούς υπόλοιπους; Έ, μακρύς αλλά καί κοντός ο δρόμος γιατί υπάρχουν καί οί εχθροί του Χριστού, χειρότεροι τών απίστων...
Καί συνεπώς με τί σοφία καί σύνεση θα επιχειρήσουν όλοι αυτοί να λύσουν τα προβλήματα τής χώρας; Γι΄ αυτό ακριβώς πηγαίνουμε "κατά εξαποδώ",  για να μή πούμε τίποτα χειρότερο...

Είναι όμως μόνο αυτά ;
Τά παλαιότερα χρόνια λοιπόν έβλεπες, έστω αραιά καί κάπου, μερικούς βουλευτές καί Υπουργούς να πηγαίνουν Κυριακές καί μεγάλες εορτές στήν Εκκλησία. Κάποιοι, ελάχιστοι ίσως, μαζί με τίς οικογένειές τους...
Όταν αυτοί πού τώρα, χθές, καί αύριο μάς κυβερνάνε, δεν έχουν σύρει ποτέ το ποδάρι τους να πάνε να Εξομολογηθούνε τα κρίματά τους, πού ποτέ τους δεν έχουνε Κοινωνήσει να πάρουνε Χριστό καί Θεό μέσα τους, παρά τρέχουνε σάν τούς πανηγυριτζίδες στά πανηγύρια πρός το θεαθήναι τοίς ανθρώποις, αλιβάνιστοι, αμετανόητοι, φορτωμένοι με πλήθος αμαρτιών, αντιδικιών, αδικιών...
Αλλά καί απολύσεων σήμερα πτωχών ανθρώπων πού γυρνάνε άνεργοι καί πεινασμένοι στα παιδιά τους χωρίς ένα νόμισμα στήν τσέπη τους εξ΄ αιτίας όλων αυτών τών πολιτικών πού βλέπουνε τον κόσμο μόνο σάν αριθμούς για τίς στατιστικές καί τα προγράμματά τους, έ, πιά θέλει καί πολύ να καταλάβουμε ότι καί Κόλαση να μη υπήρχε θα έπρεπε να είχε φτιαχτεί μία, μόνο καί μόνο γι΄ αυτούς πού οδήγησαν τόσες χιλιάδες λαού στήν εξαθλίωση καί στήν αυτοκτονία...
Τό αίμα αυτών κύριοι Κυβερνήτες θα ζητηθεί από εσάς, καί η οργή του λαού θα γίνει καί οργή του Θεού όχι μόνο πάνω σ΄ εσάς, αλλά καί στά παιδιά σας, καί στίς οικογένειές σας όπως το ίδιο ακριβώς συνέβη μέ τήν τότε Σταύρωση τού Χριστού καί με τήν σήμερον σταύρωση του Ορθόδοξου Ελληνικού λαού...
"Τό αίμα Αυτού επί ημάς καί επί τών τέκνων ημών..."  φώναζαν στόν Χριστό οί Εβραίοι !
Σήμερα, η ανάγκη προσευχής καί καταφυγής στόν Θεό για μιά σωστή διεκπεραίωση του κυβερνητικού έργου τους, θεωρείται πολύ μπανάλ για τίς επίσημες θέσεις πού αυτοί κατέχουν αλλά καί για τίς "λεοντές" πού φοράνε... 
Δέν πάει βρέ αδελφέ ( ίσως σκέπτονται...) τόσο μεγάλοι εμείς, με τόσους αυλικούς καί παρατρεχάμενους γύρω μας, Γραμματείς ( καί Φαρισαίους υποκριτές...) να τρέχουμε τώρα με τόν λαουτζίκο στίς Εκκλησιές, μαζί με κάτι θρησκόληπτες γυναικούλες, με κάτι γερόντια, με κάτι αλλίθωρους καί ξεδοντιασμένους, όπως συνήθως κάτι εχθρικές πρός την Ορθοδοξία παλιοφυλάδες θέλουν να παρουσιάζουν στίς διαδηλώσεις τούς Χριστιανούς, προσπαθώντας να  τους εξευτελίσουν για να μή ακούει κανείς τίς αντιδράσεις τους...
Άν ήξεραν όμως ( καί άν πίστευαν ) την αιώνια καί φρικτή λαχτάρα πού έχουν να πάθουν όλοι αυτοί, τήν ώρα τού θανάτου τους  καί τής Κρίσεως, θα αναθεμάτιζαν από τώρα πού ζούνε τα σημερινά λόγια τους καί τίς πράξεις τους...( *Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Αντώνιο Σαμαρά με αφορμή την κατάργηση της Κυριακής ως αργίας, απέστειλε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κονίτσης κ. Ανδρέας.
"...Εξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,
Σας γράφω το παρόν με πολύν πόνον και μεγάλην αγωνίαν, εξ  αιτίας της προωθήσεως του νομοσχεδίου δια την κατάργησιν της Κυριακής αργίας της Ελληνικής Αγοράς. Αδυνατώ δε να κατανοήσω την κατεπείγουσαν διαδικασίαν προωθήσεως του εν λόγω νομοσχεδίου.
Διότι υπάρχει βάσιμος ο φόβος να κλείσουν όσα από τα μικρά καταστήματα αντέχουν ακόμη εις την λαίλαπα της πρωτοφανούς εξαθλιώσεως της Πατρίδος μας.
Ήδη, φθάνουν εις ημάς δραματικαί εκκλήσεις μικροεμπόρων, οι οποίοι κατ’ ουδένα λόγον θέλουν να παραδοθούν τα καταστήματά των εις τους «μεγαλοκαρχαρίας» των πολυεθνικών εταιριών.
Υπάρχει, όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, και ένας άλλος ισχυρότερος φόβος. 
Και αυτός είναι να παύση πλέον η Κυριακή να είναι αφιερωμένη εις την λατρείαν του Θεού, εφ’ όσον τα καταστήματα θα λειτουργούν την ημέραν του Κυρίου.
Διερωτώμεθα, και βασίμως μάλιστα, μήπως το ανωτέρω προωθούμενον νομοθέτημα είναι έμπνευσις αλλοθρήσκων και αλλογενών κύκλων δια την απεμπόλησιν των ιερών και των οσίων του Γένους μας ; 
Το λέγομεν αυτό ενθυμούμενοι την μανίαν του εβραϊκού λόμπυ των Η.Π. Αμερικής, το οποίον προ ετών έστειλεν αντιπροσωπείαν του εις την Ελλάδα, προκειμένου να απαλειφθή από τα νέα δελτία αστυνομικών ταυτοτήτων η ιδιότης του Ορθοδόξου Χριστιανού.
Και παρά τας εντόνους διαμαρτυρίας, του τότε αοιδίμου αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου και της Ιεράς Συνόδου (ήμην τότε συνοδικός), η τότε Κυβέρνησις  έσπευσεν - άγνωστον διατί - να συμμορφωθή προς την θρασυτάτην εκείνην απαίτησιν του διεθνούς σιωνισμού.
Τα δείγματα γραφής προς τοιαύτας σκέψεις οδηγούν... 
Θα είναι δε εξόχως οδυνηρόν η Ελλάς με το υπερήφανον «ΟΧΙ» της εις τον Φασισμόν και τον Ναζισμόν, να υποκύπτη τώρα εις κύκλους απεργαζομένους τον αφανισμόν της.
Ποιούμεθα, όθεν, θερμοτάτην έκκλησιν προς υμάς, κύριε Πρωθυπουργέ, όπως αποσύρετε αμελητί το ανωτέρω σχέδιον νόμου, ώστε η Πατρίδα μας να είναι μεν πτωχή, αλλά να κρατάει την εθνικήν της αξιοπρέπειαν και την Ορθόδοξον Χριστιανικήν Πίστιν της, η οποία - καθώς λέγει ο εθνικός μας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος - την έχει καταξιώσει μεταξύ των ελευθέρων λαών.
Ευελπιστών ότι το δίκαιον τούτο αίτημά μου, όπερ είναι και αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας του Ελληνικού Λαού, θα γίνη παρ’ υμών ευμενώς δεκτόν, ευχόμενος δε υμίν παρά Κυρίου «τα κρείττονα και εχόμενα σωτηρίας»,  Διατελώ
 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†  Ο Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου