Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013

Βήμα προς βήμα η διαδικασία απομάκρυνσης Μητροπολίτη από τον θρόνο του.

Μια ιδιαίτερα σύνθετη και λεπτομερής διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 34 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, θα ενεργοποιηθεί τον επόμενο μήνα ύστερα από την χθεσινή ομόφωνη απόφαση των μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για την υπόθεση του Μητροπολίτη Κίτρους κ. Αγαθόνικου.

Εκτός από την Ιερά Σύνοδο, στην διαδικασία εμπλέκονται το Υπουργείο Παιδείας, το Συμβούλιο της Επικρατείας και η ιατρική πανεπιστημιακή σχολή που βρίσκεται πιο κοντά στην Μητρόπολη Κίτρους. Η πρώτη κίνηση θα γίνει από την Ιερά Σύνοδο.

Με επιστολή της προς τον Πρόεδρο του ΣτΕ μέσω του Υπουργείου Παιδείας θα ενημερώσει για την απόφαση της να ενεργοποιηθεί η διαδικασία. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται αυτεπάγγελτα ο Πρόεδρος του ΣτΕ ή δικαστής που εκείνος θα ορίσει ενώ μέλη της είναι δυο πανεπιστημιακοί και δυο αναπληρωτές τους από την ιατρική σχολή.


Εντός πέντε ημερών από την λήψη της συνοδικής απόφασης, ο Πρόεδρος του ΣτΕ πρέπει να ενημερώσει την Κοσμητεία της Ιατρικής Σχολής, που σε αυτήν την περίπτωση κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αυτή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ώστε να ορίσει δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής «εκ των ειδικωτέρων διά την νόσον τακτικών καθηγητών της οικείας Σχολής».

Η Κοσμητεία έχει περιθώριο δέκα ημερών για να ολοκληρώσει την διαδικασία. Αφού κοινοποιηθούν σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές τα μέλη της Επιτροπής, η Δ.Ι.Σ. αποστέλλει έγγραφο στον υπό εξέταση Μητροπολίτη ο οποίος έχει επίσης δέκα ημέρες περιθώριο για να κοινοποιήσει τις τυχόν ενστάσεις του για τα πρόσωπα.

Ο Μητροπολίτης έχει δικαίωμα μιας μόνο ένστασης για μέχρι δύο από τα πρόσωπα της Επιτροπής. Εφόσον ξεπεραστούν όλες οι τυπικές διαδικασίες και ορισθούν τα νέα μέλη, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε ημερών η Επιτροπή συνέρχεται σε Σώμα με σκοπό την πρόσκληση του υπο εξέταση Μητροπολίτη δίδοντας του περιθώριο δέκα τουλάχιστον ημερών.

Σε ενδεχόμενο αδυναμίας του Μητροπολίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της Επιτροπής, γίνεται το αντίθετο. Η Επιτροπή δηλαδή καλείται να επισκεφθει τον Μητροπολίτη στο σπίτι του.

Για την περίπτωση άρνησης του Μητροπολίτη να δεχθεί την Επιτροπή, το άρθρο του Κ.Χ. είναι σαφές: «Τυχόν νέα άρνησις αυτού όπως υποβληθή εις την εξέτασιν, διαπιστουμένη υπό της Επιτροπής, θεωρείται ως αμάχητον τεκμήριον ομολογίας της ανικανότητός του, η δε Δ.Ι.Σ. υποχρεούται άνευ άλλης διατυπώσεως να προβή εις την απαλλαγήν αυτού από των καθηκόντων του».

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ

Το πόρισμα της Επιτροπής οφείλει να είναι ομόφωνο. Εάν τα τρια μέλη δεν συμφωνήσουν καλούνται και οι αναπληρωτές και ακολουθεί επανεξέταση. Το πόρισμα είναι δεσμευτικό για την Ιερά Σύνοδο η οποία ανάλογα με αυτό καλείται είτε να θέσει τον θρόνο εν χηρεία, είτε να δηλώσει πως ο Μητροπολίτης παραμένει.

Εφόσον η γνωμάτευση είναι αρνητική η τελευταία πράξη γράφεται με το Προεδρικό Διάταγμα.          http://www.dogma.gr/default.php?pname=Article&art_id=3573&catid=3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου