«…Ἡ ἀδράνεια τῶν χριστιανῶν εἰς τὴν πολιτικήν», ἔγραφε μεταξὺ ἄλλων ὁ μακαριστὸς μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος, «δημιουργεῖ κενὸν καὶ εἰς τὸ κενὸν αὐτὸ εἰσβάλλουν ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι δὲν πιστεύουν εἰς τὸν Κύριον, ἔχουν ἄλλας ἀντιλήψεις περὶ Θεοῦ, κόσμου καὶ ζωῆς, καὶ δαιμονιώδη δραστηριότητα ἀναπτύσσοντες παρασύρουν πρὸς τὸ μέρος των τὰ πλήθη, καὶ καταλαμβάνουν τὴν ἐξουσίαν, καὶ ψηφίζουν καὶ ἐφαρμόζουν ἀντιχριστιανικοὺς νόμους, καὶ δροῦν καταλυτικῶς διὰ τὴν κοινωνίαν, καὶ ὁ πιστὸς λαὸς παραπονεῖται καὶ ἀγανακτεῖ διὰ τὴν ἐπικράτησιν τοῦ κακοῦ, ἐνῷ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΟΥΚ ΟΛΙΓΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ ΕΧΕΙ…

Καὶ ἡ ψῆφος εἶνε ὅπλον. Δυνάμει τῆς ψήφου ἀνέρχονται εἰς τὴν ἐξουσίαν ἢ ἄνθρωποι χρηστοὶ καὶ ἐνάρετοι ἢ ἄνθρωποι φαῦλοι καὶ διεφθαρμένοι, οἱ μὲν διὰ νὰ σώσουν, οἱ δὲ διὰ νὰ θύσουν καὶ νὰ ἀπολέσουν. Ἡ ψῆφος δὲν εἶναι μόνον δικαίωμα, ἀλλὰ καὶ καθῆκον παντὸς πολίτου. Ὅπως οὗτος στρατεύεται καὶ λαμβάνει ὅπλα διὰ νὰ ὑπερασπίσῃ τὴν Πατρίδα, οὕτω καὶ καλεῖται νὰ ψηφίσῃ, διὰ νὰ βοηθήσῃ εἰς τὴν πρόοδον τῆς Πατρίδος. Ἡ ψῆφος ὅπλον. Καὶ ὅπως ὁ ῥίπτων τὸ ὅπλον κατακρίνεται ὡς ῥίψασπις, οὕτω καὶ ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος δὲν ψηφίζει εἶνε ἀξιοκατάκριτος ὅπως ὁ ῥίψασπις.
Ἀλλὰ καὶ ἡ γνώμη ἄλλων, ὅτι πρέπει νὰ ῥίπτωνται λευκὰ ψηφοδέλτια, εἶνε καὶ αὐτὴ διὰ τοὺς ἀνωτέρω λόγους ἐσφαλμένη. Τί τὸ ὄφελος, νὰ ἔχῃς ὅπλον ἀλλὰ νὰ τὸ κρατῇς ἄσφαιρον; Ὡς γνωστὸν κατὰ τὸ πολίτευμα τοῦ Σόλωνος, ὅταν κινδυνεύῃ ἡ Πατρὶς οὐδεὶς ἐπιτρέπεται νὰ παραμένῃ οὐδέτερος. Ἡ οὐδετερότης εἶνε ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν. Ὁ τηρῶν οὐδετερότητα ὁμοιάζει μὲ ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος βλέπει νὰ καίεται τὸ δάσος καὶ δὲν σπεύδει νὰ βοηθήσῃ εἰς τὴν κατάσβεσιν τῆς πυρκαϊᾶς…
Ἀπόντος πολιτικοῦ σχήματος μὲ χριστιανικὲς ἀρχές, οἱ χριστιανοὶ ἂς ἐπιλέξουν χριστιανούς, ἠθικούς, ἀξίους, τιμίους πολιτικοὺς σὲ κάθε κόμμα, μὴ ἀνήκοντας εἰς τὴν μασονικὴν στοὰν ἢ εἰς ἄλλας σκοτεινὰς κινήσεις, ἀγαπῶντας τὸ Ἔθνος καὶ τὴν Ἐκκλησίαν ὑπὸ τὸν θεμελιώδη ὅρον, ἂν τὸ κόμμα εἰς τὸ ὁποῖον ἀνήκει, ἐνεργήσῃ τι τὸ ὁποῖον ἀντίκειται εἰς τὴν χριστιανικὴν πίστιν καὶ ἠθικήν, νὰ μὴ διστάσῃ νὰ ἐξέλθῃ αὐτοῦ καὶ νὰ ἑνωθῇ μὲ ἄλλα χριστιανικὰ στοιχεῖα, καὶ ὅλοι μαζὶ νὰ δημιουργήσουν πολιτικὸν σχῆμα εὐαγγελικῶν ἀρχῶν πρὸς σωτηρίαν τοῦ Ἔθνους… Εἴθε εἰς τὰς μεταπροσεχεῖς ἐκλογὰς νὰ ὑπάρχῃ ἰσχυρὸν πολιτικὸν σχῆμα μὲ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ θεμέλια.
Τὸ σχῆμα τοῦτο θὰ εἶνε ἡ πολιτικὴ ἔκφρασις τῶν πιστευόντων εἰς τὸ Εὐαγγέλιον… εἴθε νὰ ὑπάρξῃ ἰσχυρὸν πολιτικὸν σχῆμα μὲ θεμέλιον τὸν Χριστὸν καὶ τὸ Εὐαγγέλιόν Του.
Ἄλλως, οὐκ ἔσται δεινῶν παῦλα.
 Χριστὸς ἡγείσθω ἐν πᾶσι!».
         http://agiotokos-kappadokia.gr/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%80%CE%B5%CF%83/     

ΜΙΚΡΟ ΣΧΟΛΙΟ: Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, δημοσιεύουμε ξανά το επίκαιρο κείμενο με τα λόγια του Μακαριστού Γέροντος Αυγουστίνου, προκιεμένου να προβληματιστούμε όλοι μας, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Έλληνες πολίτες, για τη στάση μας στις Εκλογές. Αξίζει να το διαβάσουμε όχι μία, αλλά πολλές φορές, για να συνειδητοποιήσουμε επιτέλους ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ να είσαι πραγματικός Πατριώτης και Χριστιανός, που δεν φοβάται να αναλάβει τις ευθύνες του και να μιλήσει με σθένος, αδιαφορώντας για τυχόν συνέπειες! Και τέτοιος ήταν ο Μακαριστός Ελληνορθόδοξος Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, γι' αυτό και πολεμήθηκε με λύσσα από κάθε πολιτικό χώρο (δεξιό, κεντρώο, αριστερό), κάθε πολιτικό σύστημα (δημοκρατία, δικτατορία, βασιλεία, ξένη κατοχή), καθώς και πολλούς συνεπισκόπους του και «καλούς Χριστιανούς»!

Τα όσα γράφει, αποτελούν κόλαφο για την αδιαφορία, τη νωχελικότητα, την διαπλοκή και τον συμβιβασμό μας με το υπάρχον πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. Είθε με αυτά τα λόγια ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΣΤΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ και να καταλάβουμε πως χωρίς αγώνα για την Πίστη και την Πατρίδα μας, τίποτα δεν διορθώνεται...!
- See more at: http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2015/01/blog-post_261.html#sthash.bLbG2SeM.dpuf

ΜΙΚΡΟ ΣΧΟΛΙΟ: Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, δημοσιεύουμε ξανά το επίκαιρο κείμενο με τα λόγια του Μακαριστού Γέροντος Αυγουστίνου, προκιεμένου να προβληματιστούμε όλοι μας, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Έλληνες πολίτες, για τη στάση μας στις Εκλογές. Αξίζει να το διαβάσουμε όχι μία, αλλά πολλές φορές, για να συνειδητοποιήσουμε επιτέλους ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ να είσαι πραγματικός Πατριώτης και Χριστιανός, που δεν φοβάται να αναλάβει τις ευθύνες του και να μιλήσει με σθένος, αδιαφορώντας για τυχόν συνέπειες! Και τέτοιος ήταν ο Μακαριστός Ελληνορθόδοξος Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, γι' αυτό και πολεμήθηκε με λύσσα από κάθε πολιτικό χώρο (δεξιό, κεντρώο, αριστερό), κάθε πολιτικό σύστημα (δημοκρατία, δικτατορία, βασιλεία, ξένη κατοχή), καθώς και πολλούς συνεπισκόπους του και «καλούς Χριστιανούς»!

Τα όσα γράφει, αποτελούν κόλαφο για την αδιαφορία, τη νωχελικότητα, την διαπλοκή και τον συμβιβασμό μας με το υπάρχον πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. Είθε με αυτά τα λόγια ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΣΤΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ και να καταλάβουμε πως χωρίς αγώνα για την Πίστη και την Πατρίδα μας, τίποτα δεν διορθώνεται...!
- See more at: http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2015/01/blog-post_261.html#sthash.bLbG2SeM.dpuf

ΜΙΚΡΟ ΣΧΟΛΙΟ: Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, δημοσιεύουμε ξανά το επίκαιρο κείμενο με τα λόγια του Μακαριστού Γέροντος Αυγουστίνου, προκιεμένου να προβληματιστούμε όλοι μας, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Έλληνες πολίτες, για τη στάση μας στις Εκλογές. Αξίζει να το διαβάσουμε όχι μία, αλλά πολλές φορές, για να συνειδητοποιήσουμε επιτέλους ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ να είσαι πραγματικός Πατριώτης και Χριστιανός, που δεν φοβάται να αναλάβει τις ευθύνες του και να μιλήσει με σθένος, αδιαφορώντας για τυχόν συνέπειες! Και τέτοιος ήταν ο Μακαριστός Ελληνορθόδοξος Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, γι' αυτό και πολεμήθηκε με λύσσα από κάθε πολιτικό χώρο (δεξιό, κεντρώο, αριστερό), κάθε πολιτικό σύστημα (δημοκρατία, δικτατορία, βασιλεία, ξένη κατοχή), καθώς και πολλούς συνεπισκόπους του και «καλούς Χριστιανούς»!

Τα όσα γράφει, αποτελούν κόλαφο για την αδιαφορία, τη νωχελικότητα, την διαπλοκή και τον συμβιβασμό μας με το υπάρχον πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. Είθε με αυτά τα λόγια ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΣΤΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ και να καταλάβουμε πως χωρίς αγώνα για την Πίστη και την Πατρίδα μας, τίποτα δεν διορθώνεται...!
- See more at: http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2015/01/blog-post_261.html#sthash.bLbG2SeM.dpuf