ΡΟΛΟ'Ι'

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Υπάρχει τύχη, ή μήπως θεία Πρόνοια;

Ὑπάρχει «τύχη» ἢ Θεία Πρόνοια;
Κατὰ Τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον:ag-ioannis-o-hrysostomos

Εἶναι κακὸν καὶ ἀπηγορευμένον νὰ πιστεύῃ κανεὶς εἰς τὴν τύχην.
Καὶ λέγει:
  • Ἄν ἡ τύχη κάνῃ τὸν καλὸν ἢ τὸν κακὸν (ἄνθρωπον), τότε γιατὶ συμβουλεύεις τὰ παιδιά σου καὶ τὰ νουθετεῖς; Ὅλα τότε ἄσκοπα καὶ χαμένα.
  • Ἄν ἡ τύχη κάνει τοὺς πλουσίους, καὶ τοὺς πτωχούς, τότε δὲν χρειάζεται μόρφωσις, οὔτε ἀγὼν διὰ ἀπόκτησιν περιουσίας.
  • Ἂν δὲν ὑπάρχῃ Θεός, ὁ ὁποῖος ἐποπτεύει τὰ πάντα , τότε δὲν θὰ ὑπῆρχε τάξις καὶ ἁρμονία , χωρὶς δηλαδὴ τὴν πρόνοιάν Του•
  • Ἄν δὲν ὑπάρχῃ Θεὸς , πῶς ἔγιναν ὅλα αὐτά; Κι’ ἂν ὑπάρχῃ, πῶς τὰ παραβλέπει αὐτά; Ἄν πάλι – ὅπως συμβαίνει – τὰ ἐδημιούργησεν ὅλα, τότε πρόσεχε τὴν ἀσέβειαν καὶ βλασφημίαν!
  • Ἂν ὑπάρχῃ τύχη, δὲν ὑπάρχει κρίσις.
  • Ἂν ὑπάρχῃ τύχη, δὲν ὑπάρχει πίστις.
  • Ἂν ὑπάρχῃ τύχη, δὲν ὑπάρχει Θεός.
  • Ἄν ὑπάρχῃ τύχη, δὲν ὑπάρχει ἀρετή.
  • Ἂν ὑπάρχῃ τύχη, δὲν ὑπάρχει κακία .
  • Ἄν ὑπάρχῃ τύχη, ὅλα ἄδικα τὰ κάνομε καὶ ἀνώφελα τὰ ὑπομένομε.
Εἶναι νὰ θαυμάζῃ κανείς, τὴν Πάνσοφον, Δικαίαν καὶ Στοργικὴν Πρόνοιαν τοῦ Παναγάθου Θεοῦ καὶ Πατρός ἡμῶν. Εἶναι νὰ γεμίζῃ ἡ καρδία μας, ἀπὸ εὐγνωμοσύνην καὶ ἐμπιστοσύνην πρὸς τὸν Παντοδύναμον Θεὸν καὶ Παντοκράτορα τοῦ κόσμου. Εἶναι ἡ πίστις ποὺ πρέπει νὰ μᾶς κάνῃ δυνατοὺς κι’ ἀποφασιστικοὺς εἰς τὴν ζωὴν , ὥστε νὰ προχωροῦμε εἰς τὸν δρόμον τῆς ἀρετῆς. Εἶναι αὐτή, ἡ ὁποία μᾶς δίδει δύναμιν, νὰ μὴ λυγίσωμεν εἰς τὰς δυσκολίας τῆς ζωῆς, τὰς δοκιμασίας καὶ τὰς θλίψεις.
Εἶναι ἡ Θεία Πρόνοια γιὰ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα.
http://orthodoxanswers.gr/%cf%85%cf%80%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%b9-%cf%84%cf%8d%cf%87%ce%b7-%ce%ae-%ce%b8%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%b1/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.