ΡΟΛΟ'Ι'

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ.

Η σύντομη Αποκάλυψη του Θωμά περιγράφει τις επτά ημέρες του εσχατολογικού τέλους. Χρονολογείται από τον πέμπτο αιώνα και ακολουθεί τα βήματα της Ιωαννικής Αποκάλυψης.
Αποτέλεσμα εικόνας για αποκαλυψη του Θωμα
Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο της είναι οι Γνωστικές τάσεις που διακρίνουν τα γεγονότα των επτά εσχάτων ημερών. Ύστερα, λόγου χάρη, από τη «βροχή από αίμα», όλα διαποτίζονται κατά την έκτη ημέρα από φως — το γνωστό Γνωστικό φως. Συναντάμε επίσης το «ένδυμα της αιώνιας ζωής», το οποίο είναι ένας γνωστός Γνωστικός συμβολισμός για ισ πνεύμα, καθώς επίσης την ιάΐ,η των «εκλεκτών» σι οποίοι Θα σωθούν, μια πίστη οιην επικράτηση ιων αληθι νών πιστών, που είναι βέβαια οι Γνωστικοί.

«'Ακούσε Θωμά, διότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, του Πατέρα και εγώ είμαι ο πατέρας όλων των πνευμάτων. 'Ακούσε από μένα τα σημεία που θα παρουσιαστούν κατά το τέλος του κόσμου, όταν έρθει η ώρα να συμβεί, προτού οι εκλεκτοί μου αποχωρήσουν από τον κόσμο.

Σου λέω καθαρά όσα πρόκειται τώρα να συμβούν. Το πότε ακριβώς, δεν το γνωρίζουν οι πρίγκιπες των αγγέλων γιατί δεν τους έχει γίνει γνωστό. Τον καιρό εκείνο, οι βασιλιάδες θα διαμοιράσουν τον κόσμο μεταξύ τους· θα υπάρχει μεγάλη πείνα, επιδημίες και αγωνία πάνω στη γη. Οι γιοι των ανθρώπων θα είναι σε όλα τα έθνη σκλάβοι και θα εξοντωθούν από το ξίφος.
Μεγάλη αταξία θα επικρατεί στη γη. Ύστερα απ’ αυτά, όταν έρθει η ώρα του τέλους, θα φανούν στον ουρανό μεγάλα σημεία για επτά ημέρες και οι δυνάμεις των ουρανών θα τεθούν σε κίνηση. Στην αρχή της τρίτης ώρας της πρώτης ημέρας, θ’ ακουστεί μια μεγάλη και δυνατή φωνή στο στερέωμα των ουρανών· ένα σύννεφο με αίμα θα υψωθεί από το βορρά και θα το ακολουθήσουν βροντές και εκτυφλωτικές αστραπές και το σύννεφο θα σκεπάσει ολόκληρο τον ουρανό. Ύστερα θα βρέξει αίμα πάνω σ’ όλη τη γη. Αυτά είναι τα σημεία της πρώτης ημέρας.

Τη δεύτερη μέρα θ’ αντηχήσει μια μεγάλη φωνή στο στερέωμα του ουρανού και η γη θα μετακινηθεί από τη θέση της. Οι πύλες των ουρανών θ’ ανοίξουν από την ανατολή και μέσα απ’ αυτές θα βγει καπνός μιας μεγάλης φωτιάς που θα καλύψει τον ουρανό μέχρι τη δύση. Αυτά είναι τα σημεία της δεύτερης ημέρας.

Την τρίτη μέρα, κατά την τρίτη ώρα, θ’ ακουστεί φωνή μεγάλη στους ουρανούς και θα βγει βρυχηθμός από τα έγκατα των τεσσάρων άκρων του κόσμου. Οι πύργοι του στερεώματος των ουρανών θα ανοίξουν διάπλατα και ο αέρας θα γεμίσει από στήλες καπνού. Μια φοβερά άσχημη μυρωδιά από θειάφι Οα επικρατήσει μέχρι τη δέκατη ώρα. Οι άνθρωποι θα λένε, “Νομίζουμε ότι ήρθε το τέλος και θα χαθούμε”. Αυτά είναι τα σημεία της τρίτης ημέρας.

Την πρώτη ώρα της τέταρτης ημέρας, η άβυσσος θα λιώσει και θα βροντήσει από τη γη της ανατολής· τότε ολόκληρη η γη θα τρέμει μπροστά στη δύναμη του σεισμού. Την ημέρα εκείνη, τα είδωλα των απίστων θα πέσουν, όπως κι όλα τα οικοδομήματα της γης μπροστά στη δύναμη του σεισμού. Αυτά είναι τα σημεία της τέταρτης ημέρας.

Την πέμπτη μέρα, κατά την έκτη ώρα, θ’ ακουστούν ξαφνικά βροντές στον ουρανό και οι δυνάμεις του φωτός θ’ αστράψουν και η σφαίρα του ήλιου θα εκραγεί και πυκνό σκοτάδι θα πέσει σ’ όλη τη γη, μέχρι τη δύση. Ο αέρας θα είναι θλιβερός δίχως ήλιο και σελήνη. Τα άστρα θα πάψουν το έργο τους. Την ημέρα εκείνη, τα έθνη θα βλέπουν σαν να είναι κλεισμένα σ’ έναν σάκκο και θα περιφρονήσουν τη ζωή αυτού του κόσμου. Αυτά είναι τα σημεία της πέμπτης ημέρας.

Κατά την τέταρτη ώρα της έκτης ημέρας, θ’ ακουστεί μεγάλη φωνή στους ουρανούς. Το στερέωμα θα διαχωριστεί από ανατολή προς δύση και οι άγγελοι των ουρανών θα παρατηρούν τη γη από τα ανοίγματα των ουρανών και όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη θα βλέπουν τις αγγελικές στρατιές να κοιτάζουν απ’ τους ουρανούς. Τότε, όλοι οι άνθρωποι θα καταφεύγουν μέσα στους τάφους και θα κρύβονται από την παρουσία των αγγέλων και θα λένε, "Μακάρι ν’ άνοιγε η γη και να μας κατάπινε" γιατί θα συμβούν πράγματα που δεν έχουν ζυνοσυμβεί από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Θα με δουν να έρχομαι από ψηλά, μέσα στο φως του IΙαιέρα μου, με ιη δύναμη και την τιμή των αγίων αγγέλων. Μι. την όψη μου, η φωλιά του Παραδείσου θα χαμηλώσει, διότι ο Παράδεισος περιβάλλεται από φωτιά. Αυτή είναι η αιώνια φωτιά που κατατρώγει τη γήινη σφαίρα και όλα τα στοιχεία του κόσμου. Τότε θα ’ρθουν απ’ τον Παράδεισο στη γη τα πνεύματα και οι ψυχές των αγίων και θα καταλάβουν τα σώματα που είχαν* και ο καθένας τους θα πει, "Να, το σώμα που εγείρεται". Κι όταν ακουστεί η μεγάλη φωνή αυτών των πνευμάτων, θα συμβεί σ’ όλη τη γη μεγάλος σεισμός κι από τη δύναμή του τα βουνά θα τιναχτούν επάνω και τα βράχια θα κυλήσουν κάτω. Τότε το κάθε πνεύμα θα επιστρέφει στο δικό του φορέα και τα σώματα των αγίων που κοιμούνται θα εγερθούν. Ύστερα, τα σώματά τους θα μεταβληθούν κατ’ εικόνα και ομοίωση των αγίων αγγέλων και κατά τη δύναμη της εικόνας του αγίου Πατέρα μου.
Τότε θα ενδυθούν το ένδυμα της αιώνιας ζωής: το ένδυμα από το νέφος φωτός που δεν θεάθηκε ποτέ σ’ αυτόν τον κόσμο· διότι το νέφος αυτό κατεβαίνει από το ανώτερο βασίλειο των ουρανών, με τη δύναμη του Πατέρα μου και θα περιβάλλει με τη δόξα του κάθε πνεύμα που έχει πιστέψει σε μένα. Ύστερα θα ενδυθούν και θα φέρονται στα χέρια των αγίων αγγέλων. Θα υψωθούν στον αέρα, μέσα σ’ ένα νέφος φωτός και θα μεταφερθούν μαζί μ’ εμένα, γεμάτοι χαρά, στους ουρανούς και θα παραμείνουν στο φως και στην τιμή του Πατέρα μου. Τότε θα υπάρξει μεγάλη χαρά γι’ αυτούς ενώπιον του Πατέρα μου και των αγίων αγγέλων. Αυτά είναι τα σημεία της έκτης ημέρας.

Και κατά την όγδοη ώρα της έβδομης ημέρας, θ’ ακουστούν φωνές στις τέσσερις γωνίες των ουρανών. Ο αέρας θα κινηθεί και θα γεμίσει από αγίους αγγέλους, οι οποίοι θα πολεμήσουν μεταξύ τους ολόκληρη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα, οι εκλεκτοί θα λυτρωθούν από τους αγίους αγγέλους από την καταστροφή του κόσμου. Τότε οι άνθρωποι θα εννοήσουν ότι ήρθε η ώρα της καταστροφής τους. Αυτά είναι τα σημεία της έβδομης ημέρας.

Και όταν περάσουν οι επτά ημέρες, την όγδοη ώρα της όγδοης ημέρας, θ’ ακουστεί μια ευγενική και ευχάριστη φωνή στους ουρανούς, από την ανατολή. Τότε, ο άγγελος εκείνος που έχει εξουσία πάνω σ’ όλους τους αγίους αγγέλους, θα φανερωθεί. Και μαζί του θα προχωρήσουν όλοι οι άγγελοι, καθισμένοι πάνω στα άρματα από νέφη του Πατέρα μου, αγαλλιάζοντας και πετώντας στον αέρα, κάτω από τους ουρανούς, για να λυτρώσουν τους εκλεκτούς που πίστεψαν σε μένα. Κι εκείνοι θα χαίρονται που ήρθε η καταστροφή του κόσμου».

Οι λόγοι του Σωτήρα προς τον Θωμά, για το τέλος αυτού του κόσμου, τελείωσαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.