ΡΟΛΟ'Ι'

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Ὅλα τριγύρω ἀλλάζουνε μὰ ὅλα τὰ ἴδια μένουν... Θὰ μείνουμε καὶ πάλι ὡς χριστιανοὶ ἀδρανεῖς καὶ ἀμέτοχοι στὰ πολιτικὰ δρώμενα;

  • Θὰ ἐπιλέξουμε πάλι μὲ γνώμονα τὴ τσέπη μας καὶ τὸ συμφέρον μας ἄθεους καὶ μασόνους νὰ μᾶς κυβερνοῦν;


  • Στὸ χέρι μας εἶναι νὰ ἀνατρέψουμε τὸ νοσηρὸ αὐτὸ σύστημα ἄσκησης διοίκησης τῶν σκοτεινῶν στοῶν καὶ τῶν μιαρῶν λεσχῶν.
Γράφει εἰδικὸς συνεργάτης
Ὑπάρχει γενικὰ ἡ ἀντίληψη οἱ χριστιανοὶ νὰ ἐπιλέγουν τὴ σιωπὴ καὶ νὰ μὴν συμμετέχουν στὰ τεκταινόμενα τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας! Αὐτὸ ὡστόσο εἶναι παντελῶς λανθασμένο. Κι αὐτὸ γιατί τὰ τεκταινόμενα τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας ἐπηρεάζουν πλέον κατὰ πολὺ τὶς  χριστιανικὲς ἀξίες βάσει τῶν ὁποίων ὀφείλει νὰ πορεύεται μία κοινωνία. Πῶς εἶναι δυνατὸν οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ τόπου  ποὺ ἔχουν σταθερὰ τὸ βλέμμα τους στραμμένο πρὸς τὸν οὐρανὸ νὰ παραδίδουν μὲ τὴν ψῆφο τους τὰ ἡνία τῆς ἐξουσίας σὲ πολιτικοὺς ποὺ ἔχουν σφιχταγκαλιάσει τὸ σκοτάδι καὶ ἀποτελοῦν τυφλὰ ὄργανα καταχθόνιων τεκτονικῶν στοῶν καὶ ἑωσφορικῶν λεσχῶν; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ψηφίζουν καὶ νὰ ἐμπιστεύονται τὰ ἡνία τῆς εὐλογημένης αὐτῆς χώρας σὲ πολιτικοὺς ποὺ εὐθαρσῶς δηλώνουν πώς εἶναι ἄθεοι καὶ πολέμιοι τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ψηφίζουν αὐτοὺς ποὺ σώνει καὶ καλὰ στὸ ὄνομα δῆθεν τῆς δημοκρατίας ἀνέδειξαν τὸ ψεῦδος καὶ τὴν κοροϊδία ὡς
μοναδικὴ ἀξία στὴ σχέση τους μὲ τὸ λαό, πού ἀνέδειξαν τὴν ἀνομία βασικὸ μοχλὸ τῆς βιωτῆς τους; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ψηφίσουν αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ διαστρεβλώσουν τὴν ἱστορία μας, νὰ ὑποβαθμίσουν καὶ νὰ καταργήσουν τὴ διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα, νὰ ἐπιβάλλουν τὴν ἀνηθικότητα ὡς νόμο (βλ. γάμο ὁμοφυλοφίλων), νὰ ἐκδιώξουν καθετὶ ποὺ θυμίζει Χριστὸ καὶ Ἐκκλησία ἀπὸ τὰ Δημόσια κτίρια κ.ἄ; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐμπιστεύονται πολιτικοὺς ποὺ κουρελιάζουν καὶ ποδοπατοῦν στὴν κυριολεξία τὸ Σύνταγμα, πολιτικοὺς ποὺ βύθισαν μὲ τὶς πράξεις τους τὴν χώρα στὴν ὑποτέλεια καὶ στὴν φράγκικη σκλαβιά; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ψηφίζονται πολιτικοί, ποὺ συνειδητὰ ἔχουν ἐπιλέξει νὰ λειτουργοῦν ὡς φθηνὰ-ἀσήμαντα πιόνια στὴ σκακιέρα τῶν τοκογλύφων –δανειστῶν καὶ λοιπῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ψηφίζονται πολιτικοὶ ποὺ ἄνοιξαν διάπλατα τὰ σύνορα σὲ λαθρομετανάστες προκειμένου νὰ εὐαρεστήσουν τὶς πολιτικὲς ἐπιλογὲς τῆς μιαρῆς λέσχης τοῦ Μπίλντερμπεργκ καὶ τῶν μεγαλοτραπεζιτῶν μεγιστάνων τοῦ πλούτου ποὺ ἀπαρτίζουν τὸ ἐπιτελεῖο τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων. Ἐπιλογὲς ποὺ στοχεύουν ἀφενός μέν στὴν ἀλλοίωση τῆς συνοχῆς τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Εὐρώπης καὶ δὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδας καὶ ἀφετέρου σὲ φθηνὰ ἐργατικὰ χέρια, τά ὁποῖα θά συμβάλουν νά ἀνακοπεῖ μακροπρόθεσμα ἡ ἀνάπτυξη τῆς Κίνας;
Καλοί μου Χριστιανοὶ ἂς τελειώσουν μία γιὰ πάντα οἱ ψευδαισθήσεις τοῦ πονηροῦ καὶ τὰ μεγάλα ψέματα τῶν ἀσήμαντων, τιποτένιων καὶ ἀναξίων πολιτικῶν ποὺ κυβερνοῦν τὸν τόπο μας καταδικάζοντας μὲ τὶς πράξεις τους τὸ λαό μας στὴν φτώχεια καὶ τὴ μιζέρια. Ἡ ὥρα ποὺ θά ἀκουστεῖ πανελλαδικὰ τὸ «τετέλεσται» γι’ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀχρείους ξεγάνωτους τενεκέδες πλησιάζει. Αὐτοὶ ἤδη τὸ γνωρίζουν, ἤδη τὸ αἰσθάνονται καὶ ἀνησυχοῦν γιὰ τὴ γενικὴ λαϊκὴ ἀπαξίωση. Τὸ τέλος αὐτῆς τῆς ὀλισθηρῆς πολιτικῆς διαδρομῆς τῆς χώρας εἶναι κοντά, πολὺ κοντά. Καὶ γι’ αὐτὸ ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνάξια πολιτικὰ ἀνδρείκελα, ποὺ  θὰ ἐξαφανισθοῦν καὶ θὰ πέσουν ὅπως ἀκριβῶς πέφτουν τὰ σάπια φροῦτα.
Οἱ ἐπερχόμενες ἐκλογὲς τῆς 20ης Σεπτεμβρίου εἶναι ἡλίου φαεινότερο ὅτι ἔχουν γιὰ τὸ σκεπτόμενο πολίτη χαρακτήρα ἀπειλῆς! Τὸ ἆγχος, τὸ ἀπόλυτο ἀδιέξοδο καὶ ἡ ἀπόγνωση συνοδεύουν τὴν ἐκλογικὴ ὑποχρέωση τῆς ψήφου. Τὸ σύμπτωμα ὅμως δὲν εἶναι καινούργιο. Μὲ διαφοροποιημένη ἔνταση συνοδεύει ΟΛΕΣ τὶς ἀναμετρήσεις τῶν τελευταίων χρόνων.
Μὲ ποιὰ λ.χ. κριτήρια νὰ ἀξιολογήσει ὁ Ἕλληνας πολίτης καὶ δὴ ὁ ὀρθόδοξος χριστιανὸς  τὴ Νέα Δημοκρατία;
Μὲ ὅσα λέει ὅτι πράττει καὶ θὰ πράξει ἢ μὲ ὅσα βλέπουμε οἱ πολίτες νὰ πράττει καὶ θυμόμαστε ὅτι ὑποσχόταν νὰ πράξει;
Ἡ ἀντίφαση λόγων καὶ ἔργων εἶναι τόσο μεγάλη, ὥστε ἀκόμη καὶ οἱ πιὸ φοβισμένοι ἀπὸ τὴν ἀσυναρτησία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νιώθουν ὅτι χαλαλίζουν τὴ νοημοσύνη καὶ τὸν αὐτοσεβασμὸ τοὺς παραμένοντας σὰν ἄβουλα πρόβατα στὸ νεοδημοκρατικὸ ποιμνιοστάσιο. Εἶναι κυρίαρχη ἀνάγκη νὰ ἀπαντήσουμε ξεκάθαρα κυρίως ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ἀλλὰ καὶ ὡς πολίτες στὸ ἐρώτημα: Πῶς τολμᾶνε νὰ ζητοῦν καὶ πάλι τὴν ψῆφο μας οἱ ἴδιοι, δηλαδὴ αὐτοὶ πού κατέστρεψαν τὶς ζωές μας;
Ἡ ἡγετικὴ ὁμάδα τῆς ΝΔ μοιράζει χάνδρες καὶ καθρεφτάκια σὲ κάφρους. Μοιράζει παράλογες καὶ ψεύτικες ὑποσχέσεις σὲ ἰθαγενεῖς. Κορυφαῖοι πολιτικοὶ ταγοὶ τοῦ κόμματος τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης (ΝΔ) βρίζουν καὶ βωμολοχοῦν. Εἶναι ὁ τρόπος ποὺ ἐκτονώνεται ὁ πρωτογονισμός τους.
Ἡ ἀλήθεια ὅμως ἐκδικεῖται. Πῶς; (ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω). Στὸ ἀβίαστο εἰρωνικὸ χαμόγελο καὶ τὴ δυσφορία τοῦ ταξιτζῆ, τοῦ κάθε βιοπαλαιστῆ, τοῦ κάθε ἀνέργου, τοῦ ἐμπόρου ποὺ ἔκλεισε «ἄδικα» τὸ μαγαζί του, γιατί δὲν μποροῦσε νὰ ἀντέξει τὸ ἀσήκωτο βάρος τῶν ἀνελέητων φόρων. Στὸ εἰρωνικὸ χαμόγελο τῆς «μέσης» νοικοκυρᾶς ποὺ βλέπει μὲ ἀπόγνωση καὶ τρόμο τὸ καλάθι της ἄδειο καὶ τὴν τσέπη της ὀρφανὴ ἀπὸ εὐρώ. Στὸν ἀπογοητευμένο συνταξιοῦχο ποὺ εἶδε τοὺς κόπους μίας ὁλόκληρης ζωῆς νὰ παίζονται στὰ ζάρια τῶν ἀλλεπάλληλων καταστροφικῶν μνημονίων, ποὺ σώνει καὶ καλὰ κάποιοι τὰ ἐπιβάλλουν ὡς ἀναγκαία συνήθεια... Τὸ εἰρωνικὸ χαμόγελο τῶν ἁπλοϊκῶν ἀνθρώπων, σοφῶν ἀπὸ πείρα ζωῆς, πόση δύναμη ἔχει...γκρεμίζει ἀνίερες κυβερνήσεις!
Ὁ ΣΥΡΙΖΑ στοὺς ἑπτὰ μῆνες ποὺ κυβέρνησε τὴν χώρα ἀπέτυχε. Πῶς ἄλλωστε νὰ πετύχουν κάποιοι πού ἐπιχειροῦν νὰ διαγράψουν μονοκονδυλιᾶς τὸ Θεὸ ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Ἕλληνα; Ἀναξιοπιστία, ἐρασιτεχνισμός, ἀπειρία, ΑΘΕΪΑ, ἀσάφεια πολιτικῶν θέσεων, ἀβέβαιος στρατηγικὸς προσανατολισμός, ἀκρισία. Ἕνα ἀμφίβολο συναρμολόγημα ποικιλόχρωμων «συνιστωσῶν» τῆς μαρξιστικῆς θρησκοληψίας. Μία πανσπερμία ἀπὸ ὀνειροπόλους στὴν χώρα τοῦ ποτὲ καὶ τοῦ τίποτα! Κάποιοι ἀπ’ αὐτοὺς θὰ ἀκολουθήσουν τὸν Π. Λαφαζάνη στὸ νέο κόμμα μὲ τὴν ἐπωνυμία Λαϊκὴ Ἑνότητα (ΛΑΕ).
Τὸ ΠΑΣΟΚ ἔχει τελεσίδικα ἐκτοπιστεῖ στὸ «χρονοντούλαπο» τῆς Ἱστορίας. Ἡ καιροσκοπικὴ συμπόρευση ποὺ ἀποφάσισαν ΠΑΣΟΚ καὶ ΔΗΜΑΡ μοιάζει μὲ προσκλητήριο νεκρῶν, προσδοκώντας τὸ θαῦμα. Τὰ πεπραγμένα τοῦ ΠΑΣΟΚ φαντάζουν ἀπὸ μάταια ὡς γελοῖα, ὅταν ἐξετάζονται μετὰ τὸ πέρασμά τους, ἀπὸ τὶς μυλόπετρες τοῦ χρόνου.
Οἱ «ΣΕΒΑΣΜΙΟΙ» πολιτικοί τῆς ΝΔ καὶ τοῦ ΠΑΣΟΚ εἶναι οἱ αὐτουργοὶ τῶν ἐγκλημάτων καὶ τῆς ἀπόλυτης καταστροφῆς τοῦ τόπου. Σήμερα, προκλητικὰ παριστάνουν τοὺς τιμητὲς τῶν πάντων! Μᾶς ρίχνουν σὰν ἀναρχικοὶ στάχτη στὰ μάτια καὶ παριστάνουν τὶς παρθένες κορασίδες. Οἱ ἡγήτορες τῆς παρακμῆς, τῆς σήψης καὶ τῆς διαφθορᾶς, ἐπιθυμοῦν ἀνεύθυνα νὰ κυβερνήσουν καὶ πάλι τὴν χώρα μας. ΕΛΕΟΣ.
Οἱ Ἀνεξάρτητοι Ἕλληνες (ΑΝΕΛ) ἀκροβατοῦν σὲ τεντωμένο σχοινί, ποὺ κινδυνεύει νὰ σπάσει. Εἶναι ὁ μονόφθαλμος στοὺς τυφλοὺς στὸ πολιτικὸ σύστημα, τὸ ὁποῖο ἀγωνίζεται νὰ τοὺς ἐκτοπίσει σὲ συνεργασία μὲ τὰ συστημικὰ μέσα ἐνημέρωσης. Σέβονται τὴν ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ ταυτότητα τοῦ λαοῦ μας. Ἔχουν πίστη στὰ ὅσια καὶ στὰ ἱερά τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ παρουσία τους στὴ συγκυβέρνηση «ἔσωσε» τὸν Ἀλέξη Τσίπρα ἀπὸ κρίσιμα καὶ θανάσιμα λάθη.
Ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ ἀντέχει παρὰ τὶς σκληρὲς ἐπιθέσεις τῶν συστημικῶν μέσων. Εἰσπράττει ψήφους ἀπὸ τὴν ὀργὴ τῶν πολιτῶν γιὰ τὰ συνεχιζόμενα ἐγκλήματα τῶν κομμάτων ἐξουσίας. Πολλοὶ συμπολίτες μας 450.000 περίπου, ψήφισαν τὸν παραλογισμὸ γιὰ νὰ δώσουν ἕνα ἠχηρὸ χαστούκι στοὺς ἄθλιους ποὺ κατέστρεψαν τὶς ζωές μας καὶ συνεχίζουν μὲ ἀπάτες καὶ διαπλοκὲς νὰ μᾶς διαφεντεύουν.
Τὸ Ποτάμι ἕνα θνησιγενὲς κατασκεύασμα τῶν ΜΜΕ καὶ τῶν συστημικῶν συμφερόντων μὲ συγκεκριμένες δεσμεύσεις καὶ ἀσαφεῖς πρακτικές.
Τὰ ὑπόλοιπα κόμματα μοιάζουν μὲ ἀποφύσεις παραπονεμένων ἢ ὑπολείμματα «πεθαμένων» ἰδεολογιῶν, χαμένων στὴ λήθη τοῦ χρόνου, (π.χ. ΚΚΕ).
Τὸ ΕΡΩΤΗΜΑ εἶναι συγκεκριμένο καὶ ἐπιτακτικό. ΤΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ στὶς ἐκλογὲς (20 Σεπτεμβρίου 2015); Ἂς ἐνηλικιωθοῦμε ὡς Ἑλλαδίτες καὶ κυρίως ὡς χριστιανοὶ ψηφοφόροι. Δὲν ὑπάρχει ἀλάθητη συνταγὴ γιὰ τὸ ποιὰ ψῆφος εἶναι ἡ πιὸ συμφέρουσα. Χρειάζεται ἐπίπονη σκέψη, ἀποδέσμευση ἀπὸ συνήθειες καὶ ἑξαρτήσεις. Ὁ φόβος τῆς εὐθύνης γιὰ τὸ ρίσκο εἶναι ἡ στάση τῶν ὥριμων πολιτῶν. Δὲν ὑπάρχουν ἀσφαλεῖς συνταγὲς γιὰ τὸ τί «πρέπει» νὰ κάνουμε. Οἱ λύσεις θὰ γεννηθοῦν ὅταν νιώσουμε γιὰ τὰ καλὰ στὸ πετσί μας τὴν παγίδευση στὴν ἀναπηρία.
Μὲ προσευχὴ νὰ δώσουμε χῶρο καὶ χρόνο στὸ νέο καὶ εὐλογημένο νὰ ἀνθίσει καὶ νὰ γίνει τριανταφυλλιά.
Ψηφίζουμε μὲ πάθος ἔντιμους μαχητὲς τῆς Ὀρθόδοξης πίστης. Πολιτικοὺς ποὺ εἶναι ἐραστὲς τῆς ἀλήθειας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀνιδιοτελεῖς ἐργάτες τῆς ἀρετῆς, ἕτοιμους γιὰ θυσία καὶ ὑπέρβαση. ΟΧΙ ἄθεους μασόνους πολιτικοὺς ποὺ εἰρωνεύονται τὸν Θεάνθρωπο καὶ χλευάζουν τοὺς πιστοὺς χριστιανούς. Πολιτικοὺς ποὺ παίζουν στὰ ζάρια τὶς τύχες ἑνὸς ὁλόκληρου λαοῦ γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὰ προσωπικὰ καὶ οἰκογενειακὰ συμφέροντά τους. Ὁ πολίτης ἔχει εὐτυχῶς ἀκόμα τὴ δύναμη τῆς ψήφου του. Προσπαθοῦν ἀπεγνωσμένα οἱ ἐκφραστὲς τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας νὰ μᾶς πείσουν, ὅτι ἂν δὲν τοὺς δώσουμε ἰσχυρὴ πλειοψηφία, μᾶς ἀπειλεῖ τὸ χάος καὶ ἡ ὁλοκληρωτικὴ καταστροφή. Ξεχνοῦν πὼς τὸ χάος ἔχει ἤδη γίνει συνοδοιπόρος τῆς καταστραμμένης ἀπὸ τοὺς κομματανθρώπους ζωῆς μας.
Ἂς τολμήσουμε ὡς χριστιανοὶ μὰ τοὺς ἀρνηθοῦμε τὴν ψῆφο μας. Αὐτὸ ποὺ θὰ προκύψει ἀποκλείεται νὰ εἶναι κάτι χειρότερο. Ἄλλωστε γιὰ νὰ γεννηθεῖ τὸ καινούργιο πρέπει νὰ «πεθάνει» τὸ παλαιό. Οἱ πολιτικοὶ  ταγοί μας στὰ φθονερὰ πρόσωπά τους φοροῦν τὶς ἴδιες ἀποκρουστικὲς μάσκες τοῦ σκότους, γιὰ νὰ κρύβουν τὶς ἐνοχὲς καὶ τὶς αὐθαιρεσίες τους. Ἐμεῖς ΔΕΝ ἀντέχουμε νὰ τὸ παραδεχτοῦμε. Ἂς σπάσουμε ἐπιτέλους τὶς ἁλυσίδες ποὺ μᾶς συνδέουν μὲ τὰ κόμματα τῆς διαπλοκῆς καὶ τῆς ἐξουσίας. Ἡ ἀγάπη νὰ ἀντικαταστήσει τὸν φόβο, ἡ εἰλικρίνεια τὴν ὑποκρισία, ἡ ἁπλότητα τὴν πονηριά. Νὰ δώσουμε μία εὐκαιρία στὸ θεϊκὸ φῶς νὰ φωτίσει τὶς πληγωμένες καὶ βασανισμένες καρδιές μας. ΓΕΝΟΙΤΟ
Δὲν ἀρκεῖ ὅμως νὰ φύγουν τὰ φθαρμένα πρόσωπα. Γιὰ νὰ λειτουργήσει ἡ ζωὴ πρέπει νὰ ἀλλάξουν ριζικὰ οἱ θεσμοί. Ποιοὶ μποροῦν νὰ τολμήσουν μία τέτοια «εἰρηνικὴ» ἐπανάσταση; Δὲν εἶναι εὔκολο ἐγχείρημα. Ἀπαιτεῖ ἡ πρόκληση πολιτικὰ ἀναστήματα μὲ λιονταρίσια καρδιά. Θέλει σημαντικὲς ἱκανότητες καὶ δεξιότητες. Ἐμπειρία καὶ πολιτικὸ ταλέντο (διαχείρισης κρίσεων), θυσιαστική τόλμη, ἀνιδιοτέλεια, θάρρος, γενναιότητα, ὑπομονή, ἦθος, πίστη ἀκλόνητη (στὴ μόνη ἀλήθεια). Γνώση τῆς ἔνδοξης ἱστορίας καὶ παράδοσης τοῦ ἔθνους μας. Νὰ μποροῦν νὰ κάνουν τὸν πόνο τους ἁγιασμὸ καὶ τὸν Σταυρὸ τους δόξα.
Ὁ κόμπος χριστιανοί μου ἔχει φθάσει στὸ χτένι, τὸ μαχαίρι στὸ κόκκαλο. Δὲν μπορεῖ ἡ ζωή μας νὰ εἶναι ἡ ἀναμονὴ τῆς ἑπόμενης «δόσης» ἀπὸ τὴν «τρόϊκα». Ἀναμονὴ γιὰ νὰ βγοῦμε στὶς ἀγορές, ζήτουλες γιὰ δανεικά. Ἀναμονὴ νὰ μᾶς παινέψουν οἱ τοκογλύφοι δανειστὲς καὶ δυνάστες μας, γιὰ τὸ πόσο σφίξαμε τὸ ζωνάρι μας. Μοιάζουμε μὲ σκυλιὰ ποὺ περιμένουν κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι ψίχουλα ἢ κλωτσιὰ ἀπὸ τὸν ἀφέντη τους. ΚΡΙΜΑ! Φτάνει πιὰ τέτοια ξεφτίλα. Δὲν ἀντέχεται τόση ἀπαξίωση. Ὁ κατήφορος δὲν ἔχει τέλος. Θὰ σηκωθοῦν οἱ πρόγονοί μας, ἀπὸ τοὺς τάφους τους καὶ θὰ μᾶς λυντσάρουν, ποὺ προδώσαμε τοὺς ἀγῶνες καὶ τὰ ὄνειρά τους. Γίναμε κοινωνία «δούλων», ὑποταγμένων, ἀναξιοπρεπῶν, παραδομένων. Νὰ τιμωρηθοῦν παραδειγματικὰ οἱ πολιτικοὶ ποὺ μᾶς ὁδήγησαν στὴν ὁλοκληρωτικὴ ὑποτέλεια ἀνίερων καὶ σκοτεινῶν δυνάμεων (τεκτονικῶν στοῶν). Στὴν ἀπώλεια  τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας.
Ἀτίμασαν οἱ ἀχρεῖοι καὶ ἐξανδραπόδισαν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Διέλυσαν τὰ ΠΑΝΤΑ! Ὁ ἑλληνισμὸς σήμερα εἶναι μία φθίνουσα γλυκιὰ νοσταλγία! Ὀφείλουμε ὡς ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ δώσουμε ἕνα ΟΡΙΣΤΙΚΟ τέλος στὰ κόμματα ποὺ ὁδήγησαν τὸν ἑλληνισμὸ σὲ ταπεινωτικὴ καὶ ντροπιαστικὴ ἥττα. ΓΕΝΟΙΤΟ!            

Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.