ΡΟΛΟ'Ι'

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Γράψαμε το 2014 και το 2015 για το πρόβλημα που βλέπαμε ότι έρχεται με τους Μετανάστες.Σήμερα,που έχουμε μπει στο Τριώδιο και βαδίζουμε προς το Πάσχα,έχουμε την ευθύνη να τα ξαναγράψουμε, για τελευταία ίσως φορά,αφού η πραγματικότητα φέρνει την Ελλάδα στο τελευταίο στάδιο της ανεξαρτησίας της.Δυστυχώς αν ούτε αυτή την Σαρακοστή δεν υπάρξει γενική νηστεία και γενική Μετανοία,δυστυχώς η Ελλάδα θα συρρικνωθεί εκ των έσω....
Τα σύνορα έκλεισαν στην Ειδομένη, από τα Σκόπια και προφανώς βγαίνουμε από τη Συνθήκη του Σέγκεν.Η Ελλάδα γίνεται σταδιακά αποθήκη Μουσουλμάνικων ψυχών.Λύσεις δεν υπάρχουν ή αυτές που θα υπάρξουν θα είναι ενάντια στον Ελληνικό λαό.Ας δούμε όμως καλύτερα τι έγραψαν παλαιότερα οι Γεροντάδες/ισες  πάνω στο Μεταναστευτικό πρόβλημα,ποιές λύσεις έβλεπαν ότι θα δωθούν και τι τελικά θα γίνει με την χώρα μας.
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μεταξύ άλλων, λέγει, ότι «οι Μοναχοί είναι οι κήρυκες της ερχομένης Βασιλείας, οι προφήται της Καινής Διαθήκης». Την φράση αυτη μού θύμισαν κάποιες συζητησεις, πού είχα τελευταίως με τρεις φίλους ησυχαστές, πού και οι τρείς, ωσάν από προφητική διαίσθηση, ισχυρίζοντο για την επέλευση απιθάνων εθνικών καταστάσεων. Και ποιές καταστάσεις είναι αυτές; Ότι, ταχα, η Ελλάς, σταδιακώς, δεν θά συρρικνωθεί μέν εδαφικώς, αλλά θά κατακτηθεί εκ των ένδον από τό Ισλάμ! Και εστήριζαν τον ισχυρισμόν των, στις ηλεγμένες πληροφορίες, όπως έλεγαν, πού τούς μετέδιδαν παλαιοί φίλοι τους κορυφαίων πολιτικών θέσεων, πού τούς επεσκέπτοντο στην Ερημο τού Αθωνος ή τους έγραφαν.

Και στην ερώτησή μου· Ο Θεός θά επιτρέψει την αντικατάσταση της αγίας Εκκλησίας Του, πού «επεριποιήσατο τώ ιδίω Αίματι», μέ τόν σκοτεινό και δαιμονικόν μουσουλμανισμόν μέσα στην Τοπική Ορθοδοξία της Ελλάδος; Μού απήντησαν με ένα στόμα ότι, ο Θεός θα το επιτρέψει εξ αφορμής τής εκτεταμένης αμαρτίας. Καί ανεφέρθησαν στους βυζαντινούς ρωμηούς, πού δεν μετανοούσαν.


Και όταν πάλιν τους ερώτησα· πώς θα συμβεί αυτό και πότε και τί θά γίνουν οι Έλληνες; Απήντησαν, ότι ήδη ενεργείται η άλωση με τα 2-3 εκατομμύρια των μωαμεθανών, πού ονομάζονται μετανάστες, καί πού θα στερεώνονται σταδιακώς μέ τήν ελληνικήν ιθαγένεια, πού θά τούς χορηγεί ευχαρίστως τό Κράτος, δηλαδή η άθεη κυβέρνηση.
Οι δε Έλληνες βαθμιαίως θά γίνουν μειονότης, έως ότου θά μείνουν ελάχιστοι χριστιανοί ως…δείγμα. Μή απορείς, πάτερ Θ., έσπευσαν να εξηγήσουν, αυτήν τήν τραγωδία του λαού μας. Πολλοί θά αποδεχθούν τον μουσουλμανισμόν αβιάστως. Αλλοι, με κάποιαν βίαν ποικίλης μορφής. Και άλλοι «χριστιανοί» θα μεταναστεύσουν σέ χριστιανικές χώρες, μή δυνάμενοι νά συμβιώσουν με τους βαρβάρους αυτούς, πού τους
χρησιμοποιεί ο Θεός ως μέσον παιδαγωγίας, όπως ανά τους αιώνες ενεργούσε στούς Ισραηλίτες και στους χριστιανούς, πού δεν μετανοούσαν για τίς αμαρτίες τους. Παράδειγμα ο Κατακλυσμός, τα Σόδομα, ο Ελληνισμός της Ανατολής, το Βυζάντιον.

Αυτά όλα με είχαν συντρίψει ψυχικώς και σκεφτόμουνα, τάχα θά επιτρέψει ο Θεός αυτήν την ασύλληπτον συμφοράν; Επηκολούθησε σιωπή για αρκετή ώρα. Στη συνέχεια, έθεσα το ερώτημα· Πατέρες άγιοι και αδελφοί, φανταζεσθε σείς, πώς θα ανεχθεί ο Κύριος τίς μουσουλμανικές δαιμονικές θυσίες, αντί των ορθοδόξων θυσιαστηρίων; Τότε ένας ησυχαστής μου υπενθύμισε την περίπτωση του ασκητου πού, μετά την άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως, είδε επάνω στήν αγία Πρόθεση ερειπωμένου Ναού, μία γουρούνα με τα νεογνά της και άρχισε να κλαίει και νά οδύρεται. Τότε ενεφανίσθη Αγγελος Κυρίου και του λέγει· Αββά, τί κλαίεις; Γνωρίζεις ότι, αυτό πού είδες, είναι πιο ευάρεστον στόν Κύριον από την αναξιότητα τών ιερέων, πού λειτουργούσαν; Και ο Αγγελος εγένετο άφαντος.

Η συζήτηση κράτησε περισσότερον από δύο ώρες, οπότε οι ησυχαστές ανεχώρησαν και μου ετόνισαν να ευχαριστώ τον Κύριον γιά όσα επιτρέπει να γίνωνται εξ αγάπης και για την σωτηρίαν τών ψυχών. Και να μή παρασύρομαι συναισθηματικώς από την επιφάνεια τών γεγονότων, αλλά να εισδύω στήν ουσίαν των, αφού είναι δεδομένον, ότι «ο Θεός αγάπη εστί».
Αλλη μία μαρτυρία υπάρχει στο βιβλίο ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ.
<<Εσείς θα πάτε να κατοπικήσετε αλλού και άλλοι θα έρθουν να κατοικήσουν σε σας.>>
<<Θα βλέπετε να πηγαίνουν άλλοι πάνω και άλλοι κάτω.>>
Βλέποντας την ιστορία οι προφητείες αυτές μιλούν για το μεταναστευτικό κύμα,που δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα,αλλά και άλλες χώρες.Εδώ έχω μία μαρτυρία από την Φωτεινή Τ-Π. από το Λευκό του Δήμου Θ. Η Φωτεινή μου είπε χαρακτηριστικά,ότι ο παππούς της συχνά επαναλάμβανε μία προφητεία του Αγίου Κοσμά,που την είχε ακούσει από τον παππού του."Ουαί και αλλοίμονο στην Ελλάδα,όταν μπουν τα ξένα έθνη μέσα"Οι Γερόντοι την συζητούσαν μεταξύ τους.Ο Παππούς της ανήκε στην τρίτη γενιά,απότι υπολογίζω,στα δισέγγονα εκείνων που άκουσαν την προφητεία από τον Άγιο Κοσμά.Η προφητεία ταιριάζει με μία άλλη που αναφέρει η Μαρία Μαμασούλα <<Αλλοί στους κάμπους.Θάρθουν βρωμερά έθνη.όταν έρθουν μη φοβάσθε,όταν θα φύγουν αναμερίστεν.>>Νομίζω πως η προφητεία έχει σχέση με τους Μετανάστες-λαθρομετανάστες τόσων εθνικοτήτων που κατακλύζουν τη χώρα μας.(Το πρόβλημα υπήρχε από το 1991 αλλά σήμερα έχει διογκωθεί λόγω των πολέμων στη Μ.Ανατολή και τη Β.Αφρική.)Βλέπουμε ότι με τη Συνθήκη Σένγκεν καταρρίπτονται τα εθνικά σύνορα και αφήνεται ελεύθερη η είσοδός τους στα Εθνη.
<<Οταν έρθουν λοιπόν να μην φοβόμαστε,θάρθουν με ανάγκη για να ζήσουν.Θα τους ανοίξετε τα σπίτια σας.Θα τους δώσετε το ψωμί σας.Θα τύχουν της προστασίας σας.Ύστερα όμως θα δείτε....γιατί δεν πρέπει να ξενοιάζετε.Θα θελήσετε τα έθνη να τα στείλετε στον τόπο τους.Δεν θα είναι καθόλου εύκολο.Αν κατορθώσετε να φύγουν,"αναμεριάστε".προσέξτε,φυλαχτείτε.Θα δείτε τι μπορούν να κάμουν.>>
<<Τα χωριά του κάμπου θα πάθουν χαλάστρα.>>Εδώ ο Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός πρειδοποιεί ότι ότι 
τα βρωμερά ή ξένα έθνη θα στραφούν στους κάμπους,στα αστικά κέντρα,τότε "ουαί και αλλοίμονο στην Ελλάδα"Έχουν περάσει περίπου είκοσι χρόνια από τότε που άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά τον γέροντα Παϊσιο να μας λέει ότι ΛΙΓΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ‘ΨΩΜΙΑ’ ΤΗΣ ΕΟΚ...ΘΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ(3 Ιουνίου 2016 είναι το δημοψήφισμα για την παραμονή ή την έξοδο της Μ.Βρετανίας από την Ε.Ε.)  , αυτοί είναι ένας λαός και συνεργάζονται... σου λέει , τι γίνεται τώρα εδώ;... ο Χίτλερ σηκώνει πάλι κεφάλι; ..και θα την διαλύσουν...
Μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις όπου αναγνωρίζεται ότι ‘οι κερδοσκόποι’, (δηλαδή η μεγαλύτερη τράπεζα της Αμερικής Goldman and Sachs και άλλοι), επιτίθενται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα , το ευρώ., και μέσω αυτού στην ενότητα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης....ήρθαν στο νου μου τα λόγια του Αγίου γέροντα Παϊσίου.
Η σοβαρότητα της απειλής έχει αναγνωρισθεί και από τους υπεύθυνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έσπευσαν να δημιουργήσουν ολόκληρο μηχανισμό για να αντιμετωπίσουν αυτήν την επίθεση αλλά και άλλες μελλοντικές.Τα πράγματα είναι δύσκολα και θα περάσουμε δύσκολα όπως μας προειδοποιούσε πριν απο μία εικοσαετία ο γέροντας Πα'ί'σιος....όμως η κατάληξη είναι καλή.
Βλέπεις σε μερικούς δεν συμφέρει να υπάρχει η Ελλάδα....σήμερα οι φίλοι μας θέλουν να μας ‘τσαλακώσουν’ και οι εχθροί μας να μας ξεσκίσουν... δεν πειράζει όμως, έχουν οι άνθρωποι τα σχέδιά τους έχει και ο Θεός τα δικά Του... έλεγε με νόημα..>>Για την σημερινή κατάσταση ο Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης ανέφερε:<<Είμεθα λαός σκληροτράχηλος,όπως ήταν οι Εβραίοι την εποχή εκείνη.Δεν μετανοούμε,χριστιανοί μου,και να προστρέξουμε στον Θεό και να
ζητήσουμε<<Θεέ μου,φύλαγέ μας>>.Γιατί σας τα λέω αυτά;Γιατί τα σκυλιά μας έχουν περικυκλώσει.Θέλω να καταλάβετε ποιά είναι αυτά τα σκυλιά.Να τα καταλάβετε,χωρίς να τα ονομάσω.Τα σκυλιά έχουν περικυκλώσει την Ελλαδίτσα μας και τον χριστιανικό μας κόσμο.Δεν μετανοούμε,αλλά πορεύεται έκαστος κατά το θέλημά του,κατά τη σκέψη του,που τρέχει προς την αμαρτία ακατάσχετα. Πού πάτε,Έλληνες ; Γιατί δεν αισθανόμεθα το βάρος της αμαρτίας; Γι αυτό το βάρος της αμαρτίας είναι που ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό Του από τους Έλληνες αυτή την ώρα. Τα άλλα έθνη βαδίζουν τον δρόμο της απώλειάς τους.Αλλά όχι κι εμείς,οι Έλληνες,να βαδίσουμε στο δρόμο της απώλειας,που μας έχει ο Θεός έθνος δικό Του,κι εμείς τρέχουμε ακατάσχετα στην απώλεια απ'την αμετανοησία μας...Εμείς όμως δεν μετανοούμε,είθε ,χριστιανοί μου αδερφοί,να μη μας εγκαταλείψει ο Κύριος μέχρι τέλους.Να μην αποστρέψει το πρόσωπον Αυτού και στείλει τους λύκους εδώ μέσα και να μας κατασπαράξουν.Εάν προσέξετε τα λόγια μου αυτή την ώρα και συνετισθούμε,κυβερνώντες και κυβερνώμενοι,και επιστρέψουμε προς Κύριον τον Θεόν ημών,θα σωθούμε,χριστιανοί μου αδερφοί.Θα σωθούμε!Σας υπόσχομαι.Γιατί,όχι εγώ,το λέει ο Κύριος:<<Μόνο νόημα να κάνετε εσείς πως γυρίζετε προς εμένα,θα γυρίσω 10 βήματα προς
εσάς>>.Ναι,αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου.Ας το λάβουμε υπόψη μας και έκαστος εξ ημών ας λαλήσει αλήθειαν προς τον πλησίον αυτού.Μη ψευδόμεθα προς τον χριστιανό συνάνθρωπό μας.Μην τον μισούμε.Μη θέλουμε να τον κακοποιήσουμε,να τον φονεύσουμε,να τον εκμεταλευτούμε.Και να σταματήσουμε να προσκυνούμε τα είδωλα.Αυτά ήθελα να σας πω και εύχομαι ο Κύριος ο Θεός να μας δώσει μετάνοια όλων.Να νεύσει ο Κύριος δια της Θείας Δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος να συντρίψει τα είδωλα και να μας σκεπάσει ως έθνος,να ανταπεξέλθουμε.Διότι λύκοι βαρείς πολεμούν αυτό το έθνος,προσπαθούν να μας καταποντίσουν,να μας καταστρέψουν.Αλλά πιστεύω στον Θεόν,τον αληθινόν Θεόν,ότι δεν θα συμβεί το τοιούτο.Πάλι με την Χάριν του Θεού θα επιπλεύσουμε..>>Τέλος θα αναφέρω μια προσωπική ρήση από Γέροντα που μου ειπώθηκε το 2013:<<Αν κόψουν και τις συντάξεις τετέλεσται...>>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.