ΡΟΛΟ'Ι'

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

Ἡ «ἁγιοκατάταξη» τοῦ Κυριάκου καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου! Τὸ who is who τοῦ νέου προέδρου τῆς ΝΔ καὶ ἡ νέα γκάφα τοῦ σιωπηλοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.Γράφει ὁ Μιλτιάδης Γ. Βιτάλης.
Συγγραφέας-ἀρθρογράφος.
 
Στὶς 10 Ἰανουαρίου τὸ ἀντιεκκλησιαστικὸ κόμμα τῆς ΝΔ, ὅπως στὴν πράξη ἀποδεικνύεται, ἔκανε ἀκόμη ἕνα βῆμα ἐνάντια στὴν Ὀρθοδοξία. Ἐξέλεξε ὡς ἀρχηγὸ της τὸν νεαρὸ γόνο τῆς γνωστῆς οἰκογένειας Μητσοτάκη, τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος ὡς ὑποψήφιος ἀκόμη ἀρχηγὸς τοῦ κόμματος ἔδωσε τὸ στίγμα τῆς πολιτικῆς ποὺ πρόκειται νὰ ἀκολουθήσει, τασσόμενος ἀνοικτὰ καὶ ἀπροκάλυπτα ὑπὲρ τοῦ συμφώνου συμβίωσης γιὰ τοὺς κίναιδους, τὸ ὁποῖο τελικά καὶ ψήφισε. Ἡ ψῆφος του στὴν ψυχασθένεια, ποὺ ἔγινε πλέον νόμος τοῦ κράτους, κατὰ τὴν ταπεινὴ μας ἄποψη ἀποτέλεσε μήνυμα ὑποταγῆς στὶς ἐπιδιώξεις καὶ τὰ σχέδια τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας... Βέβαια γιὰ νὰ λέμε τὰ σύκα-σύκα καὶ τὴ σκάφη –σκάφη καὶ ὁ ἀθυρόστομος συνυποψήφιος του γιὰ τὴν ἀρχηγία Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ἂν καὶ φρόντισε νὰ εἶναι ἀπών γιὰ εὐνόητους λόγους ἀπὸ τὴν ψηφοφορία, ἐτάχθη ἀναφανδὸν μὲ δήλωσή του ὑπὲρ τοῦ νόμου...

Εἰλικρινὰ δὲν θὰ ἀσχολούμαστε μὲ τὴν ἠθικὴ καὶ ὄχι μόνο κατρακύλα τῶν συγκεκριμένων πολιτικῶν ταγῶν, ἀφοῦ εἶναι πλέον ἐμφανὲς ὅτι ποδοπατοῦν χριστιανικὲς ἀξίες καὶ παραδόσεις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ εἶναι ἀρεστοὶ σ’ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν αἰχμαλωτίσει τὴν Ἑλλάδα! Στοὺς δυνάστες δανειστὲς δηλαδή, ποὺ ἔχουν ἐπιβάλλει στὴν εὐλογημένη αὐτὴ χώρα μία πρωτοφανῆ ἰδιότυπη σκλαβιὰ μέσα ἀπὸ σειρὰ μνημονίων καὶ ἀντισυνταγματικῶν ἀποφάσεων. Γιατί εἶναι ἡλίου φαεινότερο ὅτι ἄθεοι, ἀλαζόνες καὶ προπαντὸς ὑποκριτὲς συνθέτουν τὴν πλειονότητα τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων μας, οἱ ὁποῖοι συνειδητὰ καὶ χωρὶς τὸ παραμικρὸ ἴχνος αἰδοῦς κατάντησαν τὸ σύνταγμα τῆς χώρας ἁπλὸ κουρελόχαρτο! Ἔχουν συνειδητὰ ἐπιλέξει γιὰ νὰ κυβερνοῦν ἀντὶ τῆς Δημοκρατίας μία στυγνὴ Δικτατορία, μία πρωτοφανῆ νέα τυραννία προκειμένου νὰ διατηρηθοῦν στὴν ἐξουσία, ὅπως αὐτὴ φυσικὰ ὁρίζεται ἀπὸ τοὺς μεγαλοτραπεζίτες, τοὺς σιωνιστὲς μεγιστάνες τοῦ πλούτου καὶ τὰ φερέφωνα αὐτῶν στὶς εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις καὶ στὶς Βρυξέλλες.
Δὲν θὰ ἀσχολούμαστε λοιπὸν μὲ τοὺς κατὰ κοινὴ ὁμολογία «ἀναίσχυντους» πολιτικοὺς ἄνδρες, σύμφωνα πάντα μὲ τὸν Αἴσωπο καὶ τὸν Ἡσίοδο, ἐὰν αὐτοὶ δὲν ἐπεδίωκαν κατὰ τὴ συνήθη πάγια τακτική τους νὰ ἐμπλέξουν καὶ νὰ παρασύρουν στὴν πολιτικὴ τους διαδρομὴ ἀνύποπτους χριστιανοὺς πολίτες καὶ δὴ καὶ θρησκευτικοὺς ταγούς... Γιατί ἀκολουθώντας τὴν ἴδια πολιτικὴ τοῦ ἄθεου, ἄπειρου νεαροῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλ. Τσίπρα, ὁ φιλόδοξος καὶ συνάμα ἀδίστακτος «μεταρρυθμιστής» δῆθεν «προοδευτικὸς» νέος πρόεδρος τῆς ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου νὰ ἰσορροπήσει τὶς καταστάσεις καὶ νὰ ρίξει στάχτη στὰ μάτια τῶν θρησκευόμενων κυρίως ὀρθοδόξων χριστιανῶν ἐπισκέφτηκε ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκλογὴ του τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο. Κι ἐκεῖνος ὄχι μόνο δὲν τοῦ ἔκλεισε τὴν πόρτα, ὅπως ὀρθὰ θὰ ἔκανε ἕνας συνειδητὰ πιστὸς θρησκευτικὸς ἡγέτης, λόγω τῆς ἐχθρικῆς στάσης τοῦ νεαροῦ Κυριάκου, ἔναντι τῶν εὐαγγελικῶν διδαχῶν καὶ τῶν παραδόσεων τοῦ τόπου μας, ἔναντι δηλαδὴ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀλλὰ τοῦ ἄνοιξε τὶς ἀγκάλες του καὶ τὸν ὑποδέχθηκε μὲ φιλιὰ καὶ ἀπαράδεκτες φαρισαϊκὲς φιλοφρονήσεις. Βέβαια θὰ μοῦ πεῖτε οἱ περισσότεροι ἡ πόρτα τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας ὀφείλει καὶ πρέπει νὰ εἶναι ἀνοικτὴ σ’ ὅλους ἀνεξαιρέτως. Κι ὅμως, ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος συνειδητὰ λειτουργεῖ μὲ διακρίσεις. Δέχεται ἄθεους, ὑποκριτὲς καὶ ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ καὶ κλείνει τὴν πόρτα λ.χ. στὰ στελέχη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Διαφωνεῖ ἀνοικτὰ μὲ τὴν πολιτική τους, ὑποστηρίζει. Λογικὸ ἀκούγεται. Ὡστόσο, ἐνῶ διαφωνεῖ μὲ τοὺς συγκεκριμένους φαίνεται νὰ συμφωνεῖ μὲ τοὺς ἄθεους καὶ λοιποὺς χριστομάχους! Κι αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ ὑποκριτικό. Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἀνάγκη μακαριώτατε ἀπὸ συνεργασίες μὲ τὰ ὄργανα τοῦ σκότους ἀνεξαρτήτως τῆς οἱανδήποτε ἰδεολογίας τους.  Ἐκτὸς κι ἂν παρασκηνιακὰ συν-ἐργάζεται... καὶ ὁ πιστὸς λαὸς τὸ ἀγνοεῖ!
Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι ὁ καλός μας Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, ὁ ὁποῖος ἀντὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἐπανάστασης ἐπέλεξε νὰ κλείσει ἑρμητικὰ τὸ στόμα του ἔναντι τῆς ἀπαράδεκτης πολιτικῆς ἐπιλογῆς μετατροπῆς τῆς Ἑλλάδας σὲ Σόδομα καὶ Γόμορρα ἀγνοοῦσε τί ἐστὶ Κυριάκος Μητσοτάκης κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπο ποὺ ἀγνοοῦσε τί ἐστὶ Ἀλέξης Τσίπρας, Προκόπης Παυλόπουλος, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Σταῦρος Θεοδωράκης, Βασίλης Λεβέντης κ.ο.κ. Γι’ αὐτὸ κι ἀποφασίσαμε νὰ τοῦ θυμίσουμε τὸ WHO is WHO τοῦ νέου προέδρου τῆς ΝΔ.
Καλὸ ὅμως εἶναι, πρὶν ἀναφερθοῦμε στὸν νέο πρόεδρο τῆς ΝΔ, νὰ ἀσχοληθοῦμε λίγο καὶ μὲ τὸ «φυσικὸ» ἀρχηγό της, τὸν ὑποτιθέμενο ὡς ἐγγυητὴ τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν καὶ παραδόσεων τοῦ τόπου, τὸν ἄνθρωπο ποὺ ὄχι μόνο ὑπέγραψε ὅτι διαφωνεῖ μὲ τὴν ἀπάλειψη τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὶς ταυτότητες ἀλλὰ καὶ ὑποσχέθηκε –χωρὶς τελικὰ νὰ ὑλοποιήσει τὴν ὑπόσχεσή του- ὅτι ὡς πρωθυπουργὸς θὰ ἐπανέφερε τὴν ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος στὶς ταυτότητες. Τὸν σιωπηλὸ σήμερα Κώστα Καραμανλῆ, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο συγκαλύπτει τοὺς διῶκτες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ὀρθόδοξης πίστης ἀλλὰ παραμένει προκλητικὰ ἀμετανόητος. Ἔχει τὰ αὐτιὰ του κλειστὰ (βουλωμένα) μὲ βουλοκέρι καὶ τὴν καρδιὰ του «κλειδωμένη» στὰ πάθη του. Τὸ μόνο ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ ὑστεροφημία του καὶ ἡ δικαίωση τῶν πολιτικῶν πεπραγμένων του. Ἀρκεῖ ὅμως αὐτὸ κ. Καραμανλῆ; Ἀγνοεῖ ὡς φαίνεται ὅτι ὁ κατήφορος δὲν ἔχει τέλος, ὅταν γυρίζει τὴν πλάτη στὸ μεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅταν ἡ λαθεμένη πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ γίνεται παιχνίδι παραγωγῆς ψευδαισθήσεων. Ἡ νομιμοποίηση τῆς ΑΘΕΪΑΣ καὶ τῆς λωποδυσίας γίνεται ΣΗΜΑΙΑ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ ἐκεῖνος σὰν βοῦρλο παρακολουθεῖ τὸ ἔγκλημα; Γιατί; Δὲν γνωρίζει ὅτι ὅλο αὐτὸ εἶναι μία ἐθνικὴ καταστροφὴ σὲ καιρὸ «εἰρήνης»; Τὰ γράφουμε αὐτὰ λόγω τῆς στάσης ποὺ ἐπέδειξε στὸ παρελθὸν ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι ἦταν εἰλικρινὴς καὶ ὄχι ὑποκριτική... Ἀγνοεῖς ἀγαπητέ μου πρόεδρε ὅτι στὴν πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου ὑπάρχουν οἱ μεγάλοι ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ οἱ μικροί. Ἐσὺ τελικὰ τὰ τελευταῖα τουλάχιστον χρόνια ἀποδεικνύεις στὴν πράξη ὅτι ἀνήκεις στοὺς δεύτερους. Κρίμα.
Καὶ ἐρχόμαστε τώρα στὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, τὸν γόνο μίας ἀπὸ τὶς πιὸ σημαντικὲς στὰ πολιτικὰ δρώμενα οἰκογένειες τοῦ τόπου. Ὁ νεαρὸς Κυριάκος βίωσε τὴν πολιτικὴ ἀπὸ τὰ γεννοφάσκια του. Ἂν καὶ εἶναι νέος στὴν ἡλικία οὐσιαστικὰ εἶναι ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ παλαιοῦ καὶ φθαρμένου συστήματος διαπλοκῆς ποὺ τόσα δεινὰ ἔχει ἐπιφέρει στὴν πατρίδα καὶ στοὺς πολίτες της. Κατόρθωσε νὰ συνασπίσει ΟΛΑ τὰ διαπλεκόμενα μέσα καὶ νὰ δημιουργήσει ἑτερόκλητες συμμαχίες. Εἶναι περίεργο (;) ἕνα σύστημα ἀνομίας ποὺ μοιάζει μὲ βουστάσιο (στάβλος βοοειδῶν) νὰ προσπαθεῖ νὰ ἀναδείξει τὶς ἀνύπαρκτες ἀρετὲς τοῦ νέου προέδρου τῆς ΝΔ. Φιλοτεχνοῦν γιὰ τὸν Κυριάκο τὴν εἰκόνα ἑνὸς «ΑΓΙΟΥ» πολιτικοῦ!!!  Ἴσως αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἐπιστρατεύτηκε ἀπὸ τὸ παρασκηνιακὸ αὐτὸ σύστημα τῆς ἀνομίας καὶ τῆς διαπλοκῆς καὶ ὁ καλός μας Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος γιὰ νὰ τὸν εὐλογήσει!!! Κατόπιν αὐτῆς τῆς εὐλογίας τὸ μόνο ποὺ μένει εἶναι ἡ ἐπίσημη ἁγιοκατάταξή του!!!
Ποιὸς ὅμως εἶναι τελικὰ ὁ νέος πρόεδρος τῆς ΝΔ; Εἶναι ἕνας σκληρὸς καὶ ἀνελέητος μεταρρυθμιστὴς χωρὶς «ἀνθρώπινο» πρόσωπο. Ἕνα βουτυρόπαιδο, ποὺ ἀντὶ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν βουτυροκομία, νὰ γίνει δηλαδὴ βουτυροκόμος, ἀσχολήθηκε τελικὰ μὲ παράγγελμα τοῦ πατέρα του, μὲ τὴν πολιτική. Νεοφιλελεύθερος μὲ στενὲς σχέσεις μὲ τὶς ΗΠΑ καὶ τὸ Ἰσραὴλ καὶ τοὺς Γερμανοὺς τῆς Ἀ. Μέρκελ καὶ τοῦ Β. Σόϊμπλε. Πειθήνιο ὄργανο καὶ ὑποτακτικός, τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας. Ἀλήθεια πολὺ θὰ ἤθελα νὰ ξέρω τί γνώμη ἔχει γιὰ τοὺς τέκτονες καὶ τὸν τεκτονισμό. Θετικὴ ἢ ἀρνητική;
Ὁ κοινωνικὸς κανιβαλισμὸς θὰ εἶναι τὸ σῆμα κατατεθὲν τῆς πολιτικῆς τῆς ΝΔ, ὅσο διαρκεῖ ἡ ἀρχηγία τοῦ Κ. Μητσοτάκη. Ὅμως ἡ ξένη καὶ ἐγχώρια διαπλοκὴ τὸν «ἑτοιμάζει» προσεκτικὰ γιὰ τὸ πρωθυπουργικὸ ἀξίωμα. Εἶναι ἕτοιμος ὁ «ἀνοικτομάτης» λεβέντης ἀνερυθρίαστα (δηλαδὴ χωρὶς νὰ κοκκινίζει ἀπὸ ντροπὴ) νὰ ὑπογράψει ὅσα μνημόνια ζητήσουν οἱ πάτρωνες. Ἀλλὰ θὰ μοῦ πεῖτε πὼς νὰ ἔχει ντροπὴ ἕνας κατ’ ἐξοχὴν «ἀναίσχυντος» σύμφωνα μὲ γνωστὸ μύθο τοῦ Αἰσώπου περὶ τῆς ΑΙΔΟΥΣ (ντροπῆς).
Ἐκεῖ ποὺ ξεπέρασε τὸν ἑαυτὸ του ὁ λεβέντης μας καὶ ἄφησε ἄφωνη τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ἦταν στὸ ἐπίμαχο θέμα τοῦ Συμφώνου Συμβίωσης τῶν ὁμοφυλοφίλων (ἑλληνιστὶ κίναιδων). Ὁ νεόκοπος πρόεδρος τῆς ΝΔ ἔσπευσε νὰ δώσει ξεκάθαρα τὸ στίγμα τῶν προθέσεών του. Πῆρε ἀμέσως θέση καὶ ὑπέγραψε ἀπὸ τοὺς πρώτους τὸ ντροπιαστικὸ σύμφωνο συμβίωσης πού ἔκανε δυστυχῶς τὴν ψυχασθένεια νόμο τοῦ κράτους! Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἄλλα ἔδειξε μία ἀνεξήγητη (;) μία ἄπρεπη καὶ ἀπαράδεκτη ΑΝΟΧΗ στοὺς πανηγυρισμοὺς καὶ στὰ καυτὰ φιλιὰ στὸ στόμα τῶν ΚΙΝΑΙΔΩΝ στὰ ΘΕΩΡΕΙΑ τῆς Βουλῆς!!! Δικαίωσε μὲ τὴ στάση του, καὶ ὅσους «ἀνωμάλους», ντυμένοι μὲ ΡΑΣΑ, φιλιόντουσαν παθιασμένα μπροστὰ στὸν Μητροπολιτικὸ ναό.
Ἔχω μία ἀπορία καλέ μου Κυριάκο: Σὲ ἀναπαύει, σὲ δικαιώνει, σὲ ἐκφράζει σὰν ἄνθρωπο καὶ σὰν πολιτικό, ὅλο αὐτὸ τὸ αἶσχος; Αὐτὴ εἶναι ἡ ΘΕΣΗ, ἡ ἐπίσημη θέση ἑνὸς δεξιοῦ κόμματος μὲ πατριωτικὲς ΡΙΖΕΣ καὶ ἀρχές, ὅπως θέλει καὶ ἐπιδιώκει νὰ φαίνεται ἡ ΝΔ; Ὅλα λοιπὸν τὰ ξεπουλᾶς χωρὶς ἴχνος ντροπῆς γιὰ τὶς ψήφους τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ γιὰ νὰ ἀναρριχηθεῖς στὴν ἐξουσία ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ κινοῦν τὰ νήματα κατὰ τῆς χριστιανικῆς οἰκογένειας (βλ. Στῦλος Ὀρθοδοξίας σελ 2-3 τεύχ. Δεκ.2015). Τί εἶναι ὅλο αὐτὸ τελικά; Πρόοδος, ἀλλαγή, μεταρρύθμιση, ἐξέλιξη, ἀνανέωση, νέο ξεκίνημα στὸ αὔριο; Δὲν ἀντιλαμβάνεσαι ὅτι προκαλεῖς τὰ αἰσθήματα τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν; Ὅτι προκαλεῖ ὀργὴ καὶ θυμηδία ἡ ἀνίερη καὶ ἀντιχριστιανικὴ στάση σου; Πιστεύεις ὅτι ὅλα αὐτὰ μπορεῖ νὰ σβηστοῦν μὲ μία ἁπλὴ ἐπίσκεψη στὸν βουβὸ καὶ ἐξυπηρετικὸ γιὰ τὸ σύστημα τῆς ἀνομίας Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο;
Ζοῦμε τελικὰ σ’ αὐτὸν τὸν τόπο μέσα σὲ ἕνα μεγάλο κλουβὶ ποὺ θυμίζει τσίρκο. Ἔγινε καὶ ἡ Βουλὴ τὸ κλουβὶ μὲ τὶς τρελές! Χάθηκε στὸ Κοινοβούλιο κάθε αἴσθηση ἀξιοπρέπειας. Ἡ σαχλαμάρα καὶ ἡ μπουρδολογία ἔγινε ΚΑΘΕΣΤΩΣ. ΟΙ ἀρνησιπάτριδες, οἱ ἄθεοι, οἱ ὑποκριτές, οἱ δῆθεν χριστιανοὶ ποδοπατοῦν, χωρὶς ἐνοχές, τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερά τῆς φυλῆς μας. Τί ΝΟΗΜΑ ἔχει ΚΥΡΙΑΚΟ, ὅταν πηγαίνεις στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ γιὰ νὰ δεῖς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ἢ στὴν ἐπαρχία καὶ σπεύδεις νὰ ἐπισκεφθεῖς τοὺς τοπικοὺς Μητροπολίτες; Γιατί τὸ κάνεις; Τί σκέφτεσαι ἄραγε ὅταν πηγαίνεις νὰ πάρεις τὴν εὐχή τους; Μήπως ἦρθε ἡ ὥρα νὰ κλείσουν οἱ Ἀρχιερεῖς τὶς πόρτες τους σὲ ΟΛΟΥΣ τοὺς ἄρχοντες, ποὺ ὑποκριτικά τούς ἐπισκέπτονται τάχα ἀπὸ σεβασμὸ καὶ ἐπὶ τῆς οὐσίας γιὰ τὰ παιχνίδια τῆς ἐξουσίας; (Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ, Στῦλος Ὀρθοδοξίας τεύχ. Δεκ. 2015 σελ 4). Παιχνίδια ἐξουσίας ἀχρείων πολιτικῶν ἀρχόντων μὲ «φόντο» τὰ μητροπολιτικὰ μέγαρα καὶ τὶς Μητροπόλεις. Ἐδῶ, τὰ πάντα χάνονται, καταστρέφονται, διαλύονται, τὸ σύμφωνο συμβίωσης τῶν κίναιδων εἶναι ἡ προτεραιότητά σας, πολιτικοὶ ταγοὶ τοῦ βασανισμένου τόπου; Λύσατε ὅλα τὰ θέματα, βρήκατε λύση στὰ ἄλυτα καθημερινὰ προβλήματά μας καὶ εἴπατε νὰ γίνετε «κουμπάροι» καὶ νὰ «παντρέψετε» τοὺς ἀνώμαλους; Προσπαθεῖτε νὰ ἐπιβάλλετε μὲ κάθε κόστος τὸ στραβὸ καὶ τὸ λάθος σὰν καλὸ καὶ συκοφαντεῖτε τὸ καλὸ σὰν ἐπικίνδυνο, σὰν ρατσιστικό, σὰν ...ἔγκλημα! Καὶ καλὰ ὁ πρωθυπουργὸς δηλώνει μὲ ἐντιμότητα, ὅτι εἶναι ΑΘΕΟΣ καὶ δὲν θέλει ἢ δὲν μπορεῖ οὔτε τὸν σταυρό του νὰ κάνει! Ἐσὺ ὅμως ΚΥΡΙΑΚΟ, τί εἶσαι τελικά; Εἶσαι ἢ δὲν εἶσαι Ὀρθόδοξος Χριστιανός;
ΠΡΟΣΕΧΕ ΚΥΡΙΑΚΟ μου ἔχεις πέσει στὴν παγίδα ἀλλὰ δὲν βλέπεις γιατί ἔχεις μεθύσει ἀπὸ τὸ κρασὶ τοῦ προσωρινοῦ σου θριάμβου. Ἔχεις μεγάλη εὐθύνη γιὰ τὸ κατάντημα τῆς πατρίδας. Ἀργότερα θὰ καταλάβεις τὸ ἔγκλημά σου ἀλλὰ θὰ εἶναι ἀργά. Θὰ ἔχει πετάξει τὸ πουλάκι γιὰ ἄλλα μέρη καὶ ἄλλες ἀγκαλιές! Βέβαια ἐσύ, σὰν καλὸς ὑποτακτικός, ἔχεις ἄλλες προτεραιότητες. Ἔχεις συμφωνήσει νὰ μετατρέψεις τὴ ΝΔ σὲ γερμανόδουλο κόμμα. Ἄξιος ὁ μισθός σου ἀρχηγέ! Σόι πάει τὸ βασίλειο!
Ἡ Ἑλλάδα ΚΥΡΙΑΚΟ μου, δὲν εἶναι παράγκα διαπλοκῆς. Δὲν εἶναι παράρτημα τῆς Siemens καὶ τοῦ φυγόδικου πράκτορα Χριστοφοράκου! Εἶναι αὐτὸς πού σοῦ «πρόσφερε» ΟΛΟ τὸν ἠλεκτρονικὸ καὶ ἐπικοινωνιακὸ ἐξοπλισμὸ τοῦ γραφείου σου στὴν ὁδὸ Χαλκοκονδύλη. Τὸ θυμᾶσαι ἢ θέλεις νὰ τὸ ξεχάσεις;
Ἡ Ἑλλάδα ΔΕΝ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ πολιτικοὺς ἀρλεκίνους σὰν καὶ σένα. Τέτοιους ἔχει πολλούς. Ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ πατριῶτες, Ὀρθοδόξους, μαχητές, ἀσυμβίβαστους πολιτικοὺς ἄρχοντες. Χωρὶς Χριστὸ στὴν καρδιά σου δὲν μπορεῖς νὰ χαράξεις ἀναστάσιμη πορεία. Ἂν συνεχίσεις ἔτσι θὰ φύγεις νύχτα, σὰν κλέφτης, πικραμένος, ταπεινωμένος, γονατισμένος καὶ θὰ ψάχνεις μὲ ἀγωνία νὰ βρεῖς τὶς αἰτίες τῆς πρόωρης ἀποκαθήλωσής σου, ἀκόμα καὶ πρωθυπουργὸς νὰ γίνεις! Ὅπως ἔφυγε ὁ Σημίτης, ὁ Καραμανλῆς, ὁ Γ. Παπανδρέου, ὁ Σαμαρᾶς καὶ ὁ Μεϊμαράκης. Στὴν Ἑλλάδα τῆς παραφροσύνης εἶναι εὔκολο ὁ θρίαμβος νὰ μετατραπεῖ σὲ καταστροφὴ καὶ συντριβή. Εὔχομαι γιὰ τὸ καλό τοῦ τόπου καὶ τῆς πατρίδας νὰ «μετανοήσεις» καὶ νὰ πορευτεῖς μὲ ἐντιμότητα καὶ συνέπεια. Μπορεῖς;
Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τέλος τὸν μακαριώτατο ἁπλὰ γιὰ ἄλλη μία φορὰ διέψευσε τὶς προσδοκίες τῶν πιστῶν, ἀφοῦ ὑποβάθμισε τὸν ἡγετικὸ του ρόλο ἐπιλέγοντας τὸ ρόλο τοῦ «ἀκριβοπληρωμένου» κομπάρσου ποὺ ὡς φαίνεται τοῦ ταιριάζει ἀπόλυτα.    

Συντάκτης: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΑΛΗΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.