ΡΟΛΟ'Ι'

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018

Γέροντος Μαξίμου καθηγουμένου Ι. Μ. Αγ. Διονυσίου Ολύμπου.

Γέροντος Μαξίμου καθηγουμένου Ι. Μ. Αγ. Διονυσίου Ολύμπου:

Ἐφ΄ ὅσον ἡ ἀληθινή θεωρία καί γνώση δίδεται ὑπό τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἔλευσί Του στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, κατά τήν πεῖρα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁδός κάθε ἀφηρημένης θεωρήσεως περί Θεοῦ καί κόσμου ἀπορρίπτεται ὡς ἐσφαλμένη. ὅπως ἐπίσης ἡ ἀπέκδυση κάθε ἐμπειρικῆς εἰκόνας καί ἔννοιας δέν εἶναι ἡ ἀληθινή ὁδός γνώσεως. Μπαίνει στήν ὁδό τῆς πλάνης καί ὁδηγεῖται μοιραῖα στήν αὐτοκαταστροφή.Οἱ ἅγιοι στήν διδασκαλία τους ἀναφέρωνται σέ πράγματα τά ὁποῖα ἀληθινά εἶδαν καί ἐγνώρισαν. Δέν μιλᾶνε γιά κάτι πού δέν εἶδαν. ἄν ὁ Θεός δέν ὑπῆρχε, ποτέ δέν θά μιλοῦσαν γι΄ αὐτόν στήν γῆ. Οἱ σημερινοί ἄνθρωποι ὅμως θέλουν νά ζοῦν κατά τό θέ­λη­μά τους γι΄ αὐτό λένε ὅτι ὁ Θεός δέν ὑπάρχει. Καί βιώνοντας τό θέλημά τους βιώνουν τήν ἐρημιά τους καί τοῦτο ἀποδεικνύει τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ.

Καταλήγοντας, ἐπισημαίνουμε ὅτι ὅλα τά κοινωνικά προ­βλή­ματα καί ὅλες οἱ ἀνωμαλίες προέρχονται ἀπό τόν σκοτασμό τοῦ νοός, ὁ ὁποῖος συμπαρασύρει στήν σκοτεινή ὕπαρξή του καί ὅλο τόν κόσμο συνεργαζόμενος μέ τίς σκοτεινές ἐνέργειες τοῦ ἀποστάτου δαίμονος. Κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ: "Νοῦς ἀπομακρυνόμενος ἀπό τόν Θεό ἤ κτηνώδης γίνεται ἤ δαιμονι­ώ­δης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.