ΡΟΛΟ'Ι'

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Γενικός χαλασμός, πόλεμος και πείνα!

Οι οικονομίες μεθοδικά καταρρέουν. Τα σενάρια χρεοκοπίας και οι φήμες για μία πρωτόγνωρη φτώχεια αυξάνονται! Η απελπισία και η απόγνωση σκέπασαν όλα τα κράτη! Η κοινωνική εξαθλίωση συνιστά τη μεγαλύτερη απειλή για ολοένα και περισσότερες ανήμπορες πλέον να αντιδράσουν κυβερνήσεις!
Και όλα αυτά σε αντίθεση με τη ραγδαία πρόοδο της ελεγχόμενης από τους κύκλους του μυστηρίου της ανομίας επιστήμης. «Θα έρθει καιρός που θα διευθύνουν τον κόσμο τα άλαλα και τα μπάλαλα», διαλαλεί η διαχρονική φωνή του Αγίου Κοσμά. Φωνή που επιβεβαιώνεται σήμερα με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο. Οι απρόσωπες αγορές και τα κατευθυνόμενα χρηματιστήρια, ακόμη και οι απολύτως ελεγχόμενοι εκ του Σιωνισμού και της Μασωνίας οίκοι αξιολόγησης (!!!) της χρηματοοικονομικής ικανότητας επιβάλλουν ετσιθελικά κυβερνητικά προγράμματα, ανεβάζουν και κατεβάζουν πολιτικά πρόσωπα, αμαυρώνουν πρόσωπα που επιχειρούν να προβάλλουν αντίσταση...
Η γη είναι προφανές καλοί μου χριστιανοί πως δεν αποφέρει τους αναμενόμενους καρπούς για τον ουρανό. Την ίδια στιγμή ο φόβος έναρξης μίας απρόβλεπτης σύγκρουσης μεταξύ λαών και κρατών ολοταχώς ενισχύεται ως απόρροια μιας γενικευμένης εδώ και καιρό γενικής σύρραξης ακόμη και μεταξύ χριστιανών σε πνευματικό επίπεδο.
Το γεγονός αυτό, όπως λέγει γέροντας ασκητής από το Παγγαίο όρος επαληθεύει την προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού περί γενικού χαλασμού! Και την επαληθεύει γιατί ο γενικός χαλασμός ήδη, όπως υποστηρίζει ο γέροντας έχει επέλθει εδώ και αρκετό καιρό λύνοντας έτσι το αίνιγμα που κρύβουν μία σειρά προφητειών του αγίου.
«Ο κοινωνικός ιστός στην Ελλάδα έχει συθέμελα αποσαρθρωθεί. Οι χριστιανικές οικογένειες είναι υπό διάλυση. Σήμερα δεν βρίσκεις πουθενά το δίκιο σου. Ούτε στον αδελφό σου δεν μπορείς να βασιστείς», επισημαίνει ο ασκητής γέροντας. Πρόκειται, όπως τονίζει για μία πνευματική πενία, η οποία υφίσταται όχι μόνο στην ευλογημένη Ελλάδα αλλά και σ’ όλον δυστυχώς τον πλανήτη. Η απουσία του θυσιαστικού πνεύματος προς τον πλησίον μας, η έλλειψη προσανατολισμού του ανθρώπου προς το Θεό, δηλαδή τη μοναδική πηγή της αληθινής ευτυχίας και ο εναγκαλισμός αντιθέτως με την ευημερία - πλεονεξία που συνιστά σύμφωνα με τον ευαγγελικό λόγο ειδωλολατρία, έφεραν μία πρωτοφανή στα χρονικά πνευματική φτώχεια. Η σωτηρία και ο στόχος της αιωνιότητας νοούμενες ως μετάβαση στον Παράδεισο, υποβαθμίστηκαν. Αντικαταστάθηκαν με το ευτελές, με το εφήμερο νοούμενα τούτα ως διαρκή απόλαυση. 
Είναι λοιπόν ηλίου φαεινότερο πως ο καταραμένος δαίμονας, όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς, έχει βγει ήδη από το καυκί του. Αλωνίζει ανεξέλεγκτα θερίζοντας τα αγκάθια που φύτεψε συστηματικά για να χαλάσει τον Αμπελώνα στη γη. Και τώρα που τα κλήματα ξεράθηκαν από την έλλειψη ζώντος ύδατος σκορπά το θάνατο και την καταστροφή. Γιατί θάνατος, όπως λέει ο γέροντας ασκητής είναι η κυριαρχία του συμφέροντος! Θάνατος είναι η υποκρισία και η ιδιοτέλεια! Θάνατος είναι η πονηριά, η ασέβεια και η κοροϊδία προς τον άνθρωπο... Αυτά συνιστούν την πνευματική ξηρασία και μεταβάλλουν τη γη από γόνιμο τόπο σε αχανή έρημο. Είναι φυσικό επακόλουθο λοιπόν «πολλοί να χάνονται από την πείνα», κατά την προφητική ρήση του Αγίου.
Άλλωστε μέσα στο πλαίσιο αυτό πολιτικοί αλλά και θρησκευτικοί ταγοί έγιναν συνειδητά τυφλά όργανα του μυστηρίου της ανομίας. Έτσι με συγκεκριμένες πράξεις και προειλημμένες αποφάσεις προσπαθούν συστηματικά να πετύχουν το βασικό στόχο του Αντιδίκου. Να συνηγορήσουν δηλαδή με κάθε δυνατό τρόπο στην παγκόσμια κυριαρχία του! Να προλειάνουν και προετοιμάσουν την έλευση του Αντιχρίστου.
Τα τυφλά όργανα του Αντιδίκου λοιπόν «θα σας επιβάλουν μεγάλο και δυσβάστακτο φόρο... Θα βάλουν φόρο στις κότες και στα παράθυρα» λέγει ο Άγιος Κοσμάς. Μήπως αυτό χριστιανοί μου δεν το βλέπετε σήμερα; Μήπως αυτό δεν επαληθεύεται με τα κάθε λογής χαράτσια πνευματικά και υλικά; Μήπως δεν επιβεβαιώνεται από τα δάκρυα των βιοπαλαιστών που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και να πληρώσουν τα χρέη τους; Μήπως δεν επαληθεύεται από την ανασφάλεια που κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία αλλά και σ’ όλον τον κόσμο;
«Ο κόσμος τόσον θα πτωχεύσει, που θα ζώνεται με κληματσίδες», διαλαλεί ακόμη η προφητική φωνή του Αγίου! Ήδη πτωχεύσαμε πνευματικά. Ξεγυμνωθήκαμε παντελώς ενώπιον του Θεού. Παρουσιαζόμαστε μπροστά του ζωσμένοι με μία πίστη αδύναμη! Μία πίστη κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του καθενός μας! Μία πίστη που αντί να αποτελεί την εν Χριστώ πανοπλία μας, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος μοιάζει σαν κληματσίδα που μας εκθέτει στα μάτια του Θεού.
«Ότι ουκ έστιν ημίν η πάλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν τοις επουρανίοις. δια τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του θεού, ίνα δυνηθήτε αντιστήναι εν τη ημέρα τη πονηρά και άπαντα κατεργασάμενοι στήναι. στήτε ουν περιζωσάμενοι την οσφύν υμών εν αληθεία, και ενδυσάμενοι τον θώρακα της δικαιοσύνης, και υποδησάμενοι τους πόδας εν ετοιμασία του ευαγγελίου της ειρήνης,εν πάσιν αναλαβόντες τον θυρεόν της πίστεως, εν ω δυνήσεσθε πάντα τα βέλη του πονηρού πεπυρωμένα σβέσαι· και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξασθε, και την μάχαιραν του πνεύματος, ο εστιν ρήμα θεού, δια πάσης προσευχής και δεήσεως, προσευχόμενοι εν παντί καιρώ εν πνεύματι, και εις αυτό αγρυπνούντες εν πάση προσκαρτερήσει και δεήσει περί πάντων των αγίων, και υπέρ εμού, ίνα μοι δοθή λόγος εν ανοίξει του στόματός μου, εν παρρησία γνωρίσαι το μυστήριον του ευαγγελίου υπέρ ου πρεσβεύω εν αλύσει, ίνα εν αυτώ παρρησιάσωμαι ως δει με λαλήσαι» (Εφεσ. κεφ 6. 12-20)!
Ήδη χριστιανοί μου, όπως λέγει ο γέροντας, βρισκόμαστε εδώ και καιρό στο μέσο ενός πρωτόγνωρου πολέμου μίας σκληρής πάλης που δυστυχώς αγνοούμε. Και για να το συνειδητοποιήσουμε αρκεί μόνο να σκεφθούμε πόσες ψυχές χάνονται καθημερινά στο βωμό του Αντιδίκου! Γιατί ως θανατηφόρα βέλη του πονηρού εκλαμβάνονται οι οικονομικές πυρηνικές οβίδες που ρίχνονται σε καθημερινή βάση. Πρόκειται στην ουσία για αθόρυβα όπλα τα οποία αρχικά προκάλεσαν μια τεχνητή ευημερία που μας σερβιρίστηκε ως δήθεν ανάπτυξη! Τα όπλα αυτά όμως, συνοδεύονταν με την καταρράκωση αξιών και ιδανικών με τον ευτελισμό της δικαιοσύνης, με την γενική κατρακύλα και ισοπέδωση μεθερμηνευόμενη ως σκάνδαλο, δυσωδία και σήψη! Τα όπλα αυτά ακόμη επέφεραν μία γενική αλλοίωση του νου προσανατολίζοντας τον άνθρωπο σε έναν αλλοπρόσαλλο καταναλωτισμό! Κατέστησαν με λίγα λόγια ως πρότυπη και ιδανική την κοινωνία των Σοδόμων και Γομόρρων!
Ως εκ τούτου είναι λογικό επακόλουθο να πολυδιαφημίζονται σήμερα στις κοινωνίες η πορνεία και η μοιχεία. Είναι λογικό οι ανθρώπινες σχέσεις να χτίζονται πάνω στο ψέμα, στη συκοφαντία, στην υποκρισία, στην ιδιοτέλεια, στο συμφέρον... Γι’ αυτό άλλωστε με το πρώτο φύσημα (δυσκολία) γκρεμίζονται σαν χάρτινοι πύργοι και διαλύονται σαν καρυδότσουφλα!
«Κοινωνίες και πολιτισμοί που δεν έχουν σαν θεμέλιο την προσήλωση στον Θεό! Κοινωνίες και πολιτισμοί που απομακρύνθηκαν από το νόμο του Θεού. Κοινωνίες και πολιτισμοί που έφραξαν με εμπόδια το δρόμο σωτηρίας που άνοιξε ο Χριστός είναι εύλογο να οδεύουν στον όλεθρο. Και του σωματικού ολέθρου, δηλαδή της δυστυχίας, της πείνας, των ασθενειών προηγείται ο πνευματικός όλεθρος, τον οποίο βιώνουμε εδώ και δεκαετίες!» υπογραμμίζει ο χαριτωμένος γέροντας. Και προσθέτει: «Για κοιτάξτε τα σχέδια που οι κυβερνήσεις επιχειρούν να επιβάλλουν σήμερα και θα καταλάβετε τι εννοώ. Παρατηρήστε πως στο όνομα της προόδου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (!!!) νομιμοποίησαν την πορνεία, τη μοιχεία, το φόνο (με τις εκτρώσεις), το ψέμα και τη συκοφαντία! Στο όνομα της προόδου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι κυβερνώντες μας ξευτέλισαν τον άνθρωπο, γκρεμίζοντας με σειρά νόμων το θεμέλιο της οικογένειας, αλλοιώνοντας την έννοια της πατρίδας, διαστρεβλώνοντας τις διδαχές της Ορθόδοξης Εκκλησίας! Και τώρα στη θέση του θεμέλιου αυτού κοινωνικού ιστού επιχειρούν να τοποθετήσουν την πάσης φύσεως ανωμαλία λογιζόμενη αυτή είτε ως γάμος ομοφυλοφίλων, είτε ως παιδεραστία, είτε ως κτηνοβασία... Είναι λοιπόν λογικό οι κυβερνήσεις να απαρτίζονται από μέλη βουτηγμένα στο αίμα που προκαλεί το μυστήριο της ανομίας. Είναι φυσικό τους προεδρικούς, πρωθυπουργικούς και υπουργικούς θώκους να καταλαμβάνουν άνθρωποι που κατέστησαν τη σήψη και το σκάνδαλο, την υποκρισία και το μίσος καθημερινότητα και τρόπο ζωής...»   
Για αναρωτηθείτε τώρα, πόσες ψυχές χάνονται από τις βόμβες της πορνείας, της μοιχείας, του διαρκούς ψεύδους, της ασύστολης ασυδοσίας; Για αναρωτηθείτε πόσες ψυχές χάνονται από τους κάθε λογής ψευδοπροφήτες που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια για να σπείρουν την αμφιβολία βάλλοντας κατά του Χριστού και της διδασκαλίας του; Για ψευδοπροφήτες που ανταλλάσουν την ηθελημένη διαστρέβλωση του ευαγγελικού λόγου με την εξασφάλιση του κοσμικού φρονήματος -εξουσίας και της υπερηφάνειας που καλλιεργεί έντεχνα ο Αντίδικος;
Παρατηρήστε λ.χ. τη διαδρομή της Παπικής Εκκλησίας μετά το σχίσμα και θα συνειδητοποιήσετε το γιατί ο Άγιος Κοσμάς συνιστούσε και προέτρεπε τους Χριστιανούς να καταριούνται τον Πάπα! Είχε από τότε διαγνώσει το κοσμικό αυτό φρόνημα του Βατικανού που επέβαλλε σ’ ολάκερη τη Δύση και δυστυχώς τώρα επιχειρεί να περάσει και στην αδύναμη -λόγω της απουσίας αντιστάσεων- Ανατολή. Το κοσμικό αυτό φρόνημα άλλωστε είναι προφανές ότι συνέβαλε έτσι ώστε ο Σατανάς να προκαλέσει τέτοιους τριγμούς στην αρχικά ενωμένη ορθόδοξη Δύση που σήμερα κάλλιστα να μιλάμε στην κυριολεξία για κομμάτια, συντρίμμια και θρύψαλα! Δέστε την υποτιθέμενη πρόοδο της Δύσης για να καταλάβετε τον γενικό χαλασμό. Ποιά πρόοδος άλλωστε βασίζεται στην υποκρισία εκτός αυτή των σταυρωτών του Κυρίου μας Φαρισαίων και των απογόνων αυτών σιωνιστών και Μασώνων που σταύρωσαν και διαχρονικά συνεχίζουν να σταυρώνουν σε καθημερινή βάση τον Χριστό και τη διδασκαλία Του;
Δυστυχώς το κοσμικό αυτό φρόνημα με τη μορφή επιδημίας πέρασε, όπως προαναφέραμε και στην Ανατολή. Έντυσε ακόμη και θρησκευτικούς ταγούς αλλά και απλούς δυστυχώς ιερείς με το ένδυμα του συμφέροντος και της υποκρισίας... Τι λοιπόν κι αν φωνάζει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός πως «οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι όλων». Οι φωνές πνίγονται από τον εκκωφαντικό θόρυβο που προκαλούν οι σειρήνες της εποχής τις οποίες έντεχνα τοποθέτησε ο Αντίδικος, κοσμοκράτορας του σκότους.
 «Πολλά τώρα θα συμβούν. Οι πολιτείες θα καταντήσουν σαν παράγκες... Οι χριστιανοί θα ξεσηκωθούν ο ένας κατά του άλλου» αναφέρουν οι προφητείες του αγίου.[Μήπως αυτό δεν βλέπουμε τον τελευταίο καιρό στην Χριστιανική Ουκρανία(Καθολικοί,Προτεστάντες και Ορθόδοξοι) με 100 τουλάχιστον νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες;Μια χώρα που αυτή την στιγμή αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να διασπαστεί σε δύο ή τρία κράτη!]Ρήσεις που επιβεβαιώνουν τους φόβους για μετάβαση από τον πνευματικό αθόρυβο πόλεμο που διεξάγουν μεθοδικά οι εκφραστές του μυστηρίου της ανομίας, λογιζόμενοι τούτοι ως αρχές και εξουσίες και ως κοσμοκράτορες και στον αληθινό πόλεμο. Παρατηρώντας λοιπόν δίπλα μας την ευρύτερη γειτονιά μας εύκολα θα αντιληφθούμε ότι εκ των πραγμάτων φαίνεται οδηγούνται οι κυβερνήσεις στην επιλογή συρράξεων. Δια του τρόπου αυτού πιθανόν να ευελπιστούν σε λύση των αδιεξόδων μέσα από ένα γενικότερο ξεκαθάρισμα λογαριασμών εντασσόμενο στο πνεύμα της φιλοσοφίας του Ηροδότου «πόλεμος πατήρ πάντων»... Φαίνεται μάλιστα να βιάζονται αν κρίνουμε από τις στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή μας και από την προπαγάνδα που τις συνοδεύει. (βλ. Συρία, Τουρκία, Ιράν, Ρωσία, ΗΠΑ)! Ο λόγος της βιασύνης έχει να κάνει άλλωστε, όπως πληροφορίες αναφέρουν και με τα νέα οπλικά συστήματα που αναπτύσσονται από το πρόγραμμα H.A.A.R.P.! Πρόγραμμα που σε συνεργασία με το Αμερικανικό ναυτικό που χρησιμοποιείται ως κοινός κομπάρσος υλοποιούν μυστικά οι σιωνιστές.
Γι’ αυτό χριστιανοί μου είναι καιρός να αφουγκραστούμε την προτροπή του ασκητή γέροντα του Παγγαίου όρους! «Ντυθείτε με την αλήθεια του ευαγγελικού λόγου και των διδαχών του Χριστού. Φορέστε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Ζωστείτε με τον θώρακα της εν Χριστώ δικαιοσύνης. Θωρακιστείτε με την ειλικρινή προσευχή και τις δεήσεις υπέρ του πλησίον σας. Και τότε θα γίνετε πάνοπλοι! Θα είστε άτρωτοι στα πυρακτωμένα βέλη του πονηρού. Μέσω της οδού αυτής της μετανοίας θα επαληθευτεί άλλωστε η ρήση του αγίου Κοσμά που λέγει πως «δεν θα προφθάσουν». Και δεν θα προφθάσουν γιατί θα έρθει η Άνοιξη νοούμενη σαν ευλογία του ποθούμενου για τον ελληνισμό και την ορθοδοξία, που θα δώσει τέλος στην διαρκή βαρυχειμωνιά που ταλαιπωρεί τις ψυχές μας». Γένοιτο!
Ένας Δούλος Κυρίου


Συντάκτης: ΕΝΑΣ ΔΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.