ΡΟΛΟ'Ι'

Κυριακή, 15 Ιουλίου 2018

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ : Η ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (Π.Σ.Ε.) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ !

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Η ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (Π.Σ.Ε.) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ !(Αποκ. Ιωάν. Κεφ ιγ΄)

Επομένως, ποιός χριστιανός (κλήρος και λαός) δέχεται να είναι μέλος του λεγόμενου Παγκοσμίου Συμβουλίο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), δηλαδή της εκκλησίας του αντιχρίστου, και μάλιστα ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ του, να συμβάλλει και οικονομικά για την εδραίωση και εξάπλωση αυτής?
Ένα είναι σίγουρο, ότι το όλο θέμα είναι σωτηριαλογικό και υπόκειται στη συνείδηση των ορθοδόξων κριτηρίων των Πιστών.
“ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ, ΣΤΗΚΕΤΕ ΕΝ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ, ΑΝΔΡΙΖΕΣΘΕ,ΚΡΑΤΑΙΟΥΣΘΕ”
(Α΄ Κορ. ΙΣΤ΄ 13).

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (Π.Σ.Ε.)
Του/Της………………………………………του………………… και της……………….. , κατοίκου……………………. (Μητρόπολη βαπτίσεως:……………………….)
ΠΡΟΣ
Την διοίκηση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, (Rum Patrikliği, Dr. Sadık Ahmet Cad. No. 19, 34083 Fatih-İstanbul, Türkiye, e-mail:patriarchate@ec-patr.org) /ή της Εκκλησίας της Ελλάδος, (ΑΓIΑΣ ΦΙΛΟΘEΗΣ 21, Τ.Κ. 105 56, ΑΘHΝΑ e-mail: iaath.gr@gmail.com).
_________
Ως ορθόδοξος/η Χριστιανός/η, μέλος της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας (και όχι κάποιας παλαιοημερολογήτικης παράταξης γοχ), δηλώνω ότι, μετά την Σύνοδο που έλαβε χώρα στο Κολυμπάρι της Κρήτης, κατά το έτος 2016, με την οποία επικυρώθηκε Συνοδικά το λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), η δογματική διδασκαλία περί αυτού και η δεσμευτική πλέον συμμετοχή των μελών της Εκκλησίας σε αυτό, (κείμενα συνόδου της Κρήτης, κεφ. ε΄. άρθρα 16 επ.) έχω παύσει κάθε εκκλησιαστική κοινωνία με όσους συμμετείχαν στην εν λόγω σύνοδο και με όσους έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με αυτούς, έως ότου και εάν- Χάριτι Θεού- σπεύσουν να μετανοήσουν, διότι ο Κύριος δέχεται τους μετανοούντες την ενδεκάτη, όχι όμως και μετά την δωδεκάτη, τότε που κλείνει η Θύρα, και όσοι θελήσουν να εισέλθουν θα βρεθούν έξω του Παραδείσου και τότε θα ακούσουν και το επόμενο φοβερό, «Ουκ οίδα υμάς», το οποίο, βέβαια, όλοι μας απευχόμεθα. Δεδομένου ότι οι Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι, «Αὗται ἰδιαιτέρως προέβαλον τόν μεταξύ τῆς ὀρθῆς πίστεως καί τῆς μυστηριακῆς κοινωνίας ὑφιστάμενον ἄρρηκτον δεσμόν» (κείμενα συνόδου Κρήτης, Κεφ. ε’, άρθρο 3),
Επιπλέον, ζητώ την πάραυτα διαγραφή μου -αποδεικνυόμενη εγγράφως- από τη λίστα των μελών που έχετε δηλώσει στο (Π.Σ.Ε.), όπως προκύπτει από την επίσημη ιστοσελίδα του.
Σημειώνω δε, ότι ουδέποτε ερωτήθηκα ή συμφώνησα για τη συμμετοχή μου στο (Π.Σ.Ε.), το οποίο ουδόλως αποδέχομαι, ως τελείως ανορθόδοξο και βλάσφημο, αντίχριστο και υβριστικό προς το Άγιο Σύμβολο της Πίστεως της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ενώ η χωρίς τη συναίνεση μου εγγραφή και αναφορά μου σε αυτό αποτελεί προσβολή των θρησκευτικών μου δικαιωμάτων και πεποιθήσεων, καθώς και της προστασίας των προσωπικών μου δεδομένων.
Τόπος………………. , … /… /2018
Ο/Η Αιτών/ουσα
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ -ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
triklopodia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.