ΡΟΛΟ'Ι'

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ;

ΣXOΛΙΟ : Eίμαστε πλέον σίγουροι,ότι το πρώτο τεστ πριν την έναρξη του 3ου Παγκοσμίου πολέμου,θα γίνει στον Ευφράτη ποταμό μεταξύ των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας.Η εισβολή των Τουρκικών στρατευμάτων στη Συρία,παίζει βασικό ρόλο στο να χαθεί το μπαλάκι μετά από 5,5 χρόνια πολέμου στη Συρία.Ενας πόλεμος μεταξύ της Συριακής αντιπολίτευσης,των Συριακών δυνάμεων του Άσαντ,του Ισλαμικού Κράτους,των Κούρδων ,των δυνάμεων της Χεζμπολάχ,της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς,των Ισραηλινών αεροπορικών δυνάμεων στα υψώματα του Γκολάν και τελευταίως στρατιωτικών δυνάμεων της Κίνας Η ανάμιξη της Τουρκίας θα είναι το "κερασάκι ' στην Τούρτα,που θα ρίξει λάδι στη φωτιά.Αποτέλεσμα εικόνας για πολεμικες σκηνες στη Συρια
Εδώ πού έχουν φθάσει τα πράγματα ουδεμία λύση απεμπλοκής τής χώρας μας από το τεράστιο χρέος φαίνεται να υπάρχει. Οί μισθοί έπεσαν σε στάθμη πείνας, οί συντάξεις δραματικά περικόπηκαν, κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι βρίσκονται στό τσάκ να βγούνε με αυτοσχέδια όπλα στούς δρόμους καί τότε αλλοίμονο στόν νέο εμφύλιο πού έχει να ξεσπάσει...
Γιατί αυτό φαίνεται ότι είναι το σχέδιο πού η Τρόϊκα καί οι Ευρωπαίοι σχεδίασαν για την Ελλάδα, καί πού οί πολιτικοί συνεργάτες τους πάνε τώρα εν γνώσει, ή εν πολιτική αγνοία τους καί βλακεία τους να τον κάνουν  καί πράξη... 
Τό σχέδιο εξώθησης τού λαού στά άκρα καί σε Επανάσταση, φαίνεται να έχει μπεί στήν τελική του ευθεία καί η Ευρωπαϊκή επέμβαση καί κατοχή τής Ορθόδοξης χώρας μας δήθεν για να ειρηνεύσει θά είναι πιθανόν το επόμενο βήμα τους...
Εκείνο πού μπορεί τώρα να μάς σώσει είναι ένα: Είναι η μετάνοιά μας απέναντι τού Θεού καί η σκύλευση τής Ευρώπης όπως συνέβη παλαιότερα με την σκύλευση τής Αιγύπτου καί τους αποχωρούντας απ΄ αυτήν Εβραίους. 
Οί τεχνοκράτες καί βαμμένοι αιρετικοί τής Δύσης μάς δώσανε σκοπίμως άφθονα δάνεια γιά να μάς καταστρέψουνε κυρίως ώς Ορθόδοξη χώρα, έ, λοιπόν άς παραχωρήσει ο Θεός έναν μεγάλο πόλεμο για την διαγραφή τους !
( ένα προφητικό άρθρο τού μαχητικού Θεολόγου κ. Νικόλαου Σωτηρόπουλου )
"....Τά πράγματα παγκοσμίως δεν είνε καλά. Και στην Ευρώπη, πού καυχάται για τον πολιτισμό της, τά πράγματα είναι άσχημα. Γιατί δυστυχώς  ψυχή του πολιτισμού δεν είναι καί ό πολιτισμός της ψυχής. Επειδή λοιπόν ό Χριστιανισμός έχει περιθωριοποιηθεί καί νοθευτεί· επειδή ό υλισμός και ή ιδιοτέλεια επικρατούν, γι' αυτό όχι μόνο μικρά Κράτη, όπως το Ελληνικό, αλλά και μεγάλα Κράτη, όπως ή Ισπανία, ή Ιταλία και ή Γαλλία, διέρχονται σοβαρή οικονομική κρίσι.
Προηγήθηκε τόσα χρόνια ή πνευματική κρίσι και ακολουθεί τώρα ή οικονομική.
Αλλ΄ όμως αυτή η Οικονομική κρίσι εγκυμονεί καί κίνδυνο πολέμου !
Ή καγκελλάριος της Γερμανίας, της πιό ισχυρής οικονομικώς χώρας της Ευρώπης, ό θηλυκός αυτός Χίτλερ, εκμεταλλεύεται τήν οικονομική κρίσι τών άλλων χωρών, καί, όπως ό Χίτλερ τότε επιδίωξε νά ύποτάξη τον κόσμο πολεμικώς, αυτή επιδιώκει νά ύποτάξη την Ελλάδα καί άλλες χώρες οικονομικώς.
Καί εν πολλοίς την Πατρίδα μας, πού λόγω καί προπαντός αναξίων πολιτικών, υπέταξε καί εξουθένωσε. Αλλά δέν φοβείται ό θηλυκός αυτός Χίτλερ μήπως εξεγερθούν οί χώρες καί έχει κακή κατάληξη καί αυτή, όπως ο τότε αρσενικός Χίτλερ;
Πολλοί στον τόπο μας έχουν το προαίσθημα, ότι θα εκραγεί πόλεμος. Και φήμες διαδίδονται ότι πνευματικοί πατέρες προβλέπουν καί προλέγουν επικείμενο πόλεμο. Ό γράφων, δέν έχω προφητικό χάρισμα. Αλλά μελετώ τις Γραφές, παρατηρώ τά σημεία τών καιρών, είμαι πεπεισμένος ότι βρισκόμαστε στους έσχατους χαλεπούς καιρούς...
Σκέπτομαι την  μεγάλη και προφητευμένη αποστασία τών ήμερών μας άπό το Θεό, καί φοβούμαι ότι βρισκόμεθα όχι απλώς έγγύς, άλλ' εγγύτατα πολέμου.
Σχετικώς άκουσα μέ τά αυτιά μου προφητικό λόγο άπό το στόμα του αειμνήστου άγιορείτου Γέροντος Παϊσίου. Σκέπτομαι δέ καί τήν προφητεία του Αγίου Κοσμά τοϋ Αίτωλού πού έλεγε:
«Θά σας δώσουν χρήμα πολύ, θά ζητήσουν νά το πάρουν πίσω, αλλά δέν θά προλάβουν…».
Τί σημαίνει αυτό, το «δέν θά προλάβουν»;
"Ισως ή προφητεία αναφέρεται στο σημερινό οίκονομικό πρόβλημα τής Ελλάδος, την έκρηξη πολέμου, ανακατατάξεις στον κόσμο, και διαγραφή του χρέους μας προς τους ξένους δανειστάς και τοκογλύφους.
Έν όψει πολέμου ας λάβουμε λοιπόν τά μέτρα μας...
Μερικοί, και ένας βουλευτής μεταξύ αυτών, συνιστούν νά προμηθευθούμε τρόφιμα γιά μερικές εβδομάδες ή μερικούς μήνεςΑλλά ( εκτός αυτών ) προέχουν και άλλα μέτρα, πνευματικά.
Ό πόλεμος είναι ή φοβερότερη μάστιγα σ' αυτό τον κόσμο, μέ τήν οποία μαστιγώνονται λαοί και έθνη, πού άσεβοϋν στο Θεό. Και για ν' άποφύγουμε τή μάστιγα, ή νά μαστιγωθούμε λιγότερο, πρέπει νά μετανοήσουμε, διότι τον καιρό της ειρήνης και της ευμάρειας αμαρτήσαμε, άνομήσαμε, αδικήσαμε, δολοφονήσαμε μέ τις εκτρώσεις έκατοντάδες χιλιάδες αθώα παιδιά ετησίως, ασεβήσαμε, βλασφημήσαμε, κάναμε όλα τά θελήματα μας, οργιάσαμε, και προκαλέσαμε τον Θεό στο έπακρο...
Ό Κύριος όρισε μετάνοια καί μυστήριο ταπεινώσεως τοϋ εγωισμού μας καί Εξομολογήσεως τών αμαρτιών μας ενώπιον πνευματικού πατρός.
Οφείλουμε λοιπόν νά σπεύσωμε μέ ταπείνωσι καί νά Εξομολογηθούμε μέ συναίσθησι τις αμαρτίες μας. Όφείλουμε επίσης νά κάμψωμε γόνυ καρδίας, ή καί σώματος καί νά προσευχηθούμε εκτενώς, θερμώς.
Πολλοί δυστυχώς, στη διαβολοεποχή πού διανύουμε, καί πού οι πρόδρομοι τοϋ Αντίχριστου τήν όνομάζουν «Νέα Έποχη», έπαυσαν ακόμη και  νά  προσεύχωνται. Καί αν θέλουν νά τους έλεήση. ό Θεός, πρέπει νά επιστρέψουν στην αγία συνήθεια της προσευχής, της επικοινωνίας μέ το Δημιουργό τους καί Σωτήρα μας.
Στην προσευχή μας, τον κρισιμότατο αυτό καιρό, προπάντων νά παρακαλούμε το Θεό νά κάνη έπέμβασι καί νά σώση την 'Ελλάδα  από τους εξωτερικούς «φίλους» καί «εταίρους» καί άπό τούς εσωτερικούς «σωτήρες» μας.
Ώς προς τους εταίρους μας, υπενθυμίζουμε το Λόγο του Χριστού προς τον Ιούδα· «Εταίρε, έφ' ω πάρει;» (Ματθ. ΚΣΤ΄ 50).
Καί ώς πρός τους πολιτικούς δήθεν «σωτήρες» μας υπενθυμίζουμε το λόγο τοϋ Ψαλμωδού «Μη πεποίθατε έπ΄άρχοντας, έπί υιούς ανθρώπων, οίς ουκ εστί σωτηρία» (Ψαλμ. 145,3).
Οι άρχοντες μας, ύπό παθών αρχόμενοι, ιδίως τής ιδιοτέλειας, τής πλουτομανίας, τής μεγαλομανίας, τής δοξομανίας καί τής αδικίας, δέν σώζουν, αλλά καταστρέφουν τήν Ελλάδα, καί τήν καταστροφή ονομάζουν σωτηρία!
Οι πιστοί στις προσευχές τους γιά τέτοιους άρχοντες ας εύχονται μετάνοια, ή, αν δέν μετανοούν, ας ζητούν άπό το Θεό ό,τι ζητούσε ό Ησαΐας· «Πρόσθες αύτοίς κακά, Κύριε, πρόσθες κακά τοις ένδόξοις τής γης» (Ήσ. ΚΣΤ΄ 15).
Οσοι πιστεύουμε στο Θεό καί στον  λόγο του, ιδιαιτέρως αυτό τον καιρό, είναι ανάγκη νά διαβάζωμε καί νά μελετούμε τά έσχατολογικά κεφάλαια τών Ευαγγελίων, όπως : Ματθ.κδ', Μάρκ. ιγ', Λουκ. κα' και τήν Άποκάλυψι τοϋ Ιωάννου, γιά νά ξέρωμε και νά συνειδητοποιούμε που βρισκόμεθα και προς τά ποϋ βαδίζουμε.
Έάν μετανοήσωμε, έστω και ένα μέρος τοϋ Ελληνικού λαοϋ, και ζησωμε σωφρονως και δικαίως και εύσεβώς» ( Τίτος Β΄ 12), και «σωφρόνως» ως προς τους εαυτούς μας, «δικαίως» ώς προς τους συνανθρώπους μας, και «εύσεβώς» ώς προς το Θεό, τότε ό Θεός από πόλεμο δύναται όχι μόνο νά σώση τήν Ελλάδα, αλλά και νά τήν εύεργετήση.
Τόσες φορές δοκιμάσθηκε ή " Πατρίδα μας άπό πολέμους, έ, τώρα άς δοκιμασθούν καί οί άλλοι... Ή δέ Πατρίς μας; ας γνωρίση καλλίτερες ήμερες.
" Ορθόδοξος  Τύπος"                http://www.kivotoshelp.gr/Pages/kosmosNea.htm#XREOS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.