Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2011

Tα ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΜΑΤΑ σας εύχονται ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ.Τα ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΜΑΤΑ σας εύχονται ευτυχισμένο το Νέο Ετος με υγεία,αγάπη,ειρήνη και ευτυχία.We wish you Happy New Year with healthly,love,peace and hapiness.Kαλή Χρονιά και συνέχεια τις επιτυχίας στα φιλικά ιστολόγια Corfiatiko.blogspot.com--Hggikenpblogs.gr-Kotsarikos.com--proskynhths.blogspot.com και στο Φιλικό Φόρουμ Orthodoxhpisth.eu.

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011

ΠΑΪΣΙΟΣ 1983: ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΛΙΓΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΚΕ!!

Ἀνταποκρινόμενος στὴν παράκλησή σας, σπεύδω νὰ μοιραστῶ μαζί σας ὁρισμένα στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ἀνεξάντλητη δεξαμενὴ πληροφοριῶν ποὺ ἀποτελοῦν οἱ λόγοι τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Παΐσιου. Ἂν καὶ ἔχω συναίσθηση τῆς ἀναξιότητάς μου στὴ διαχείριση τῆς μοναδικῆς αὐτῆς παρακαταθήκης, ἐντούτοις ἔχω ἔντονο τὸ αἴσθημα εὐθύνης ἀπέναντι στὸ Θεό, τὸ μακαριστὸ Γέροντα καὶ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ.
Καρπὸς τοῦ αἰσθήματος αὐτοῦ, ἄλλωστε, ἦταν καὶ ἡ ἔκδοση ὅλων τῶν σχετικῶν βιβλίων γιὰ τὸ Γέροντα.  Πρόκειται οὐσιαστικὰ γιὰ μία συλλογικὴ προσπάθεια σχεδόν ὃλων τῶν πνευματικῶν τέκνων τοῦ Γέροντα Παΐσιου ἡ ὁποία κατέληξε σ᾽ αὐτὸ τὸ ὑπεύθυνο, ἀξιόπιστο καὶ ἐπίκαιρο ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ἔργο. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὀφείλω νὰ τονίσω ὅτι οἱ μαρτυρίες ποὺ καταγράφω καί, πολὺ περισσότερο, αὐτὲς ποὺ ἐπιλέγονται νὰ περιληφθοῦν στὰ βιβλία μου, προέρχονται ἀπὸ ἄτομα καθόλα ὑπεύθυνα καὶ ἀξιόπιστα.
 Ἀπὸ αὐτή, λοιπόν, τὴν παρακαταθήκη, καὶ ἔχοντας πλήρη ἐπίγνωση τῆς γενικότερης κατάστασης (κυρίως δὲ τοῦ «γιατί», τοῦ «πῶς» καὶ τοῦ «ποιός»…), σταχυολογῶ σήμερα γιὰ σᾶς τὰ παρακάτω χαρακτηριστικὰ σημεῖα. Πρίν, ὅμως, ἀπ᾽ αὐτό, ἐπιτρέψτε μου νὰ κάνω μερικὲς βασικὲς ἐπισημάνσεις, οἱ ὁποῖες βασίζονται τόσο στὴ μελέτη τοῦ ἐν λόγῳ ὑλικοῦ ὅσο καὶ σὲ μιὰ προσεκτικότερη παρατήρηση καὶ ἐκτίμηση τοῦ γενικότερου πλαισίου:
1. Ὁλόκληρη ἀνθρωπότητα βρίσκεται στούς ἔσχατους καιρούςτοὺς πραγματικοὺς ἔσχατους καιρούς- στοὺς ὁποίους ἀναφέρεται ἍγιοςΙωάννης Θεολόγος, στὴν Ἀποκάλυψη. Ἀναμένονται, ἔτσι, γεγονότα τέτοια ποὺ θὰ συγκλονίσουν τὰ ἔθνη.
2. Ἀκόμη κι ἂν ἔχει καταντήσει πιὰ νὰ ἀκούγεται «γραφικό» (χάρη σὲ γνωστὲς ἐπικοινωνιακες τακτικὲς καὶ μεθοδεύσεις), ὅλα ἐξελίχθηκαν μέχρι σήμερα βάσει προσεκτικοῦ σχεδιασμοῦ, σύμφωνα μὲ «πρωτόκολλα» -καὶ ὄχι μόνον- συνταχθέντα ἀπὸ παλιά, ἐδῶ καὶ τουλάχιστον 250 χρόνια
(βλ. βιβλίο «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν», 6η Ἔκδοση, σελ.96, καὶ γενικότερα σελ. 81-105).
3. 11η Σεπτεμβρίου 2001 σηματοδότησε τὴν εἴσοδο ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας στὴν τελικὴ φάση τοῦ ὅλου σχεδίου.  
4. Σχετικὰ μὲ τὸ ὅτι ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν μέρος ἑνὸς εὑρύτερου σχεδίου, Γέροντας Παΐσιος εἶχε πεῖ χαρακτηριστικά: «Μοῦ λέει λογισμὸς ὅτι πέντε ἄτομα κάνουν κουμάντο τὸν κόσμο ὁλόκληρο. Δὲν ξέρω ποῦ εἶναι ποιοὶ εἶναι, ἀλλὰ ξέρω ὅτι εἶναι πέντε ἄτομα ὅλα κι ὅλα (Μαρτυρία ἀπὸ τὸ Β´ -ὑπὸ ἔκδοση- τόμο τοῦ βιβλίου «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν»).

5. Γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὸ ἄμεσο μέλλον ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ἑλλάδα:

- Κάποια ἡγουμένη μεγάλου μοναστηριοῦ τῆς Μακεδονίας μοῦ μετέφερε τὰ ἑξῆς:
α) Γέροντας τὸ 1983 στὴ Σουρωτὴ εἶχε ἀναφέρει συγκεκριμένα: «Θὰ ἔρθει καιρὸς ποὺ θὰ ἀνεβαινοκατεβαίνουν κυβερνήσεις, θὰ ἐναλλάσσονται τὰ κόμματα, θὰ ἀνακαλοῦνται διατάγματα, θὰ ψηφίζονται νόμοι καὶ θὰ καταργοῦνται ἄλλοι, καὶ θὰ ἐπικρατεῖ σύγχυση καὶ ταραχή. Τότε, ὅμως, θὰ ἀντιδράσουν λίγοι πιστοὶ Χριστιανοὶ ἀλλὰ καὶ τὸ Κ.Κ.Ε..» Μᾶς ἔκανε πολλὴ ἐντύπωση ἐκεῖνο πού εἶπε γιά τό Κ.Κ.Ε. καὶ γελάσαμε, θυμᾶμαι. Εἶπε, ἐπίσης, ὅτι ἐμεῖς θὰ τὰ βλέπαμε ὅλα αὐτὰ ἐνῶ ἐκεῖνος ὄχι.  Και  ακολουθούν  τα  γεγονότα.
Ἐπίσης, κάποιαν ἄλλη φορά, εἶχε πεῖ: «Θὰ ἔρθει καιρὸς ποὺ θὰ ψάχνεις νὰ βρεῖς ἄπιστο καὶ δὲ θὰ βρίσκεις. Ἀλλά, γιὰ νὰ φτάσουμε σ᾽ αὐτὸ τὸ σημεῖο, θὰ ἔχουν προηγηθεῖ φοβερὰ πράγματα
(βλ. βιβλίο «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν», 6η Ἔκδοση, σελ.396-453, γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα).
β) 19-6-1983 (Κυριακὴ τοῦ Μεγάλου Παϊσίου)
……….
……….
……….
Πολλοὶ ἅγιοι θὰ ἤθελαν νὰ ζήσουν στὴν ἐποχή μας καὶ νὰ κάνουν τὸν ἀγώνα μας.
Θὰ κανονίσει ὁ Χριστὸς τὶς ὑποθέσεις τοῦ ῎Εθνους. Ἂν ἔμενε σ᾽ ἐμᾶς αὐτὴ ἡ δουλειά, τὸ τινάζαμε στὸν ἀέρα τὸ ῎Εθνος.
Τί θὰ γίνει μὲ τὴ σημερινὴ κατάσταση;
Μὴν ἀνησυχεῖτε. Πολλὰ διατάγματα δὲ θὰ προλάβουν κὰν νὰ δακτυλογραφηθοῦν.
- Μὲ τὸ Γένος μας τί θὰ γίνει;
Τὸ Γένος μας θὰ μεγαλώσει, ἂν καὶ οἱ ὑποτιθέμενοι φίλοι μας θὰ ἤθελαν νὰ τὸ τσαλακώσουν καὶ θὰ τοὺς ἦταν πολὺ εὐχάριστο. Ἀλλὰ ὁ Θεὸς δὲ θὰ ἐπιτρέψει. Ἡ Τουρκία θὰ καταστραφεῖ. Ἔρχεται μεγάλη μπόρα σύντομα. Θὰ μᾶς ἀγγίξει, ἀλλὰ δὲ θὰ μᾶς καταστρέψει.
Μετὰ ἀπ’ αὐτὴ τὴν μπόρα, θὰ ἐπέμβει ἡ Χάρη τοῦ Χριστοῦ. Ὅλοι ἀνεξαιρέτως θὰ πιστέψουν. Δὲ θὰ ὑπάρχει οὔτε ἕνας ἄνθρωπος ἄπιστος. Ὡστόσο, δὲ θὰ ἔχουν τὸ μισθὸ τῶν σημερινῶν Χριστιανῶν. Μὴν τὰ λέτε αὐτὰ στοὺς κοσμικούς, γιατὶ θὰ τὸ ρίξουν ἔξω.
- Ὑπάρχουν, πάτερ, πιστοὶ στὶς μέρες μας;
Ὑπάρχει μιὰ μερίδα Χριστιανῶν, ὅπου ὁ Θεός ἀναπαύεται.
(Μαρτυρία ἀπὸ τὸ Β´ -ὑπὸ ἔκδοση- τόμο τοῦ βιβλίου «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν»)
γ) Οἱ ἐξελίξεις θὰ ἔχουν δύο φάσεις. Στὸ τέλος τῆς πρώτης φάσης …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Ἀμέσως μετά, θὰ ἀκολουθήσει μεγάλη πείνα, ἐνῶ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ ξεσηκωθεῖ καὶ θὰ διώξει τοὺς πολιτικούς (βλ. σελ. 425). Γέροντας εἶχε πεῖ χαρακτηριστικά: «Τὰ χρόνια ἐκεῖνα, τόσο ἀπογοητευμένος θὰ εἶναι κόσμος ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς τῶν δύο μεγάλων κομμάτων, ποὺ θὰ τοὺς σιχαθεῖ καὶ θὰ τοὺς διώξει, καὶ θὰ ζητήσει στὴ θἐση τους νὰ ἔρθει Βασιλιάς. Κι ἐκεῖνος, δὲ θὰ ἀρνηθεῖ τὸ κάλεσμα τοῦ λαοῦ. Θὰ τὰ οἰκονομήσει ὅλα καλὸς Θεός μας.»  
(Μαρτυρία ἀπὸ τὸ Β´ -ὑπὸ ἔκδοση- τόμο τοῦ παραπάνω βιβλίου˙ εἰπώθηκε το 1991).  
δ) Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος π. …, πνευματικὸ τέκνο τοῦ Γέροντα Παΐσιου, ἀναφερει πὼς Γέροντάς του του εἶπε χαρακτηριστικὰ ὅτι «θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ φέρουν τὸ Βασιλιά, γιὰ νὰ κάνει τὸ διαιτητή».
[ Σημειώνω ἐδῶ ὅτι, σύμφωνα μὲ στοιχεῖα ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ Γέροντα, υπάρχουν μαρτυρίες οτι ὁ Τέως Βασιλιὰς Κωνσταντῖνος εἶναι ἀπόγονος τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τὸ δὲ πραγματικό του ἐπώνυμο εἶναι Χριστιανός. ]
ε) Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς πρώτης φάσης, θὰ ἀκολουθήσει δεύτερη. Τότε εἶναι ποὺ θὰ ἐπέμβουν οἱ Ρώσοι ( Ξανθὴ Φυλή, ὅπως ἔχουν ἀποκληθεῖ) καὶ θα ξεσπάσει μεγάλος πόλεμος, στὸ τέλος τοῦ ὁποίου θὰ μᾶς παραχωρηθεῖ Πόλη, ὅπως τόσο ξεκάθαρα καὶ κατ᾽ ἐπανάληψη τόνιζε Γέροντας.
ζ) Στὴ δεύτερη αὐτὴ φάση δὲ θὰ ἔχουμε ἄμεση ἐμπλοκή ὡς χώρα.

6.  Ὅσον ἀφορᾶ τὴ γενικὴ πολεμικὴ σύρραξη καὶ τὴ σχέση της μὲ τὸν Ἀντίχριστο, Γέροντας εἶχε πεῖ χαρακτηριστικά:

«κου», μοῦ εἶπε «ἔχουμε ἀκόμη καιρό. Ἀργεῖ ἀκόμη. Πρῶτα θὰ γίνει ἕνας μεγάλος πόλεμος. Πολὺ μεγάλος! Θὰ χυθεῖ πολὺ αἷμα. Θὰ πάρουμε καὶ τὴν Πόλη. Θὰ χυθεῖ, ὅμως, πολὺ αἷμα! Ὅπως λέει καὶ προφητεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τριῶν χρονῶν δαμάλι θὰ κολυμπάει στὸ αἷμα. Αὐτὸς πόλεμος θὰ εἶναι πολὺ μεγάλος˙ θὰ εἶναι γενικὸς πόλεμος. Τέτοιος πόλεμος δὲ θὰ ἔχει ξαναγίνει. Μετὰ θὰ ἔρθει Ἀντίχριστος(Μαρτυρία ἀπὸ τὸ Β´ -ὑπὸ ἔκδοση- τόμο τοῦ παραπάνω βιβλίου˙ εἰπώθηκε το 1991). 

7. Σχετικὰ μὲ τὰ ὑπόλοιπα ἑθνικὰ μέτωπα:

- Γιὰ τὴ Βόρειο Ἤπειρο, Γέροντας εἶχε πεῖ, μεταξὺ ἄλλων: «Μὴ φοβᾶστε. Ἐσᾶς θὰ σᾶς ἐλευθερώσουν κάτι παλαβοί· ἀπὸ μέσα καὶ ἀπὸ ἔξω. Παλαβοὶ μὲ τὴν καλὴ ἔννοια, δηλαδὴ παλικάρια. Αὐτοὶ δὲ θὰ καταλαβαίνουν ἀπὸ πολιτικὲς καὶ θὰ μποῦν μέσα νὰ βοηθήσουν. Οἱ πολιτικοὶ θὰ τὸ χαροῦν κι αὐτοὶ κατὰ βάθος, ἀλλὰ αὐτοὶ δεσμεύονται καὶ δὲ μποροῦν νὰ ἐνεργήσουν. Οἱ ἄλλοι θὰ τὸ δεχτοῦν. ! ἀφοῦ ἔγινε τώρα, ἔγινε, θὰ ποῦν. Μὴ φοβᾶστε. Λειτουργοῦν καὶ οἱ πνευματικοὶ νόμοι. Πόνος εἶναι αὐτός. Μιὰ οἰκογένεια εἴμαστε καὶ μᾶς χώρισαν. Σὰν νὰ λένε, αὐτὰ τὰ παιδιὰ νὰ πᾶνε χώρια ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους. Πονάει αὐτό!! Τόσες φορὲς τὴν ἐλευθερώσαμε τὴ Βόρεια Ἤπειρο, τόσα αἵματα, τόσα κρυοπαγήματα! Δὲ θὰ πᾶν χαμένα ὅλα αὐτά
(βλ. βιβλίο «Ο πατήρ Παϊσιος μου είπε», έκδοση 18η,  σελ. 76 του Αθανάσιου Ρακοβαλή)

8. Γιὰ τὰ Σκόπια, οἱ δηλώσεις τοῦ Γέροντα ἦταν ἐπίσης κατηγορηματικές. Ἐπιλέγονται τυχαῖα δύο ξεχωριστὲς μαρτυρίες, μὲ τὸ ἴδιο νόημα:

α) Σὲ σχετικὴ ἐρώτηση, Γέροντας εἶπε χαρακτηριστικά: «Δὲν ὑπάρχει κίνδυνος ἀπὸ ᾽κεῖ [ἐνν. Τὰ Σκόπια]. Τὸ κρατίδιο αὐτὸ ἀρχικὰ θὰ ἀναγνωριστεῖ καὶ ἀργότερα θὰ διαλυθεῖ[Μαρτυρία Μ. Ε. , Ὑποστράτηγου .., Ἀττικῆ]
β) Ἐπίσης: «Τὰ Σκόπια ἔχουν θεμέλιο ἀπὸ λουκούμια, καὶ θὰ διαλυθοῦν [ Γέροντας ἀπευθυνόμενος στὸ Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ξάνθης, κ. Παντελεήμονα, τὴν ἄνοιξη τοῦ 1993.]

9. Η ΕΟΚ εἶναι τὸ κράτος τοῦ ἸσραήλΛίγα εἶναι τὰ ψωμιά της…

(βλ. βιβλίο «Ο πατήρ Παϊσιος μου είπε», έκδοση 18η,  σελ. 84 του Αθανάσιου Ρακοβαλή)

10. Γιὰ τοὺς πολιτικούς:

α) Γιὰ απελθόντα πολιτικό ηγέτη είπε: «Δὲν εἶναι ἁπλὸς μασῶνος. Ἀνήκει στὴν πιὸ ἀντιχριστιανικὴ στοὰ τοῦ κόσμου, στὸ Ἄστρο τοῦ Δαβίδ”, καὶ μάλιστα βρίσκεται στὴν ἄκρη τοῦ βέλους τοῦ τόξου τοῦ Δαβίδ.»
[ἐνν. πὼς ἦταν ἀπὸ τὰ κορυφαῖα στελέχη.]
β) Γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη (ἄνοιξη 1985) είπε: «Αὐτὸς ποὺ κυβερνάει σήμερα θὰ ξαναβγεῖ πάλι, γιὰ δεύτερη φορά, ἀλλὰ δὲ βλέπω τὰ πράγματα νὰ πηγαίνουν καθόλου καλά. Θὰ πέσει καὶ θα βγεῖ ἄλλος. Ἐκεῖνον τὸν ἄλλο, ὅμως, δὲ θὰ τὸ ἀφήσουν, γιατὶ εἶναι ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας.» Ὁ προσκυνητής σχολίασε: «Γέροντα, τί εἶναι αὐτὰ ποὺ λές;» Κι ὁ Γέροντας συνέχισε: «Αὐτὰ ποὺ σοῦ λέω ἄκου τα, καὶ θὰ τὰ δεῖς!»
γ) Σὲ σχετικὴ ἐρώτηση, τὸ Μάρτιο τοῦ 1993, γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴν Ἑλλάδα (τὸν καιρὸ ἐκεῖνο, πρωθυπουργὸς ἦταν ὁ Κ. Μητσοτάκης καὶ ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου ἦταν ἄρρωστος): «Θὰ γίνουν ἐκλογὲς καὶ θὰ βγεῖ πάλι ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου. … Θὰ ξαναβγεῖ˙ ἂς εἶναι ἄρρωστος. Διότι πρέπει ὁ ἑλληνικὸς λαὸς αὐτούς (τοὺς πολιτικούς) νὰ τοὺς σιχαθεῖ.»  
δ) Γιὰ νύν πολιτικό Ηγέτη είπε: «Ὁ Γιώργος εἶναι πολὺ κακός. Ὅταν θὰ ἀναλάβει αὐτός, θὰ κάνει μεγάλο κακὸ στὴν Ἑλλάδα!»
[Αὐτό, χαρακτηριστικά, τὸ ἐπανέλαβε ἐννιὰ φορές!]
-Γιὰ τὸν ἴδιο, εἶχε ἐπίσης πεῖ: «Ὅταν θὰ ἀναλάβει ὁ Γιώργος, ἡ Ἑλλάδα κάηκε! Κάηκε!»
- Κι ἀκόμη: «Ὅταν θὰ ἀναλάβει ὁ Γιώργος θὰ καταστρέψει τὴν Ἑλλάδα!»
 ε) ‘Ο Νικόλαος Ο. προπονητής, μου μετέφερε τον διάλογο που είχε τον Ιούλιο του 1982 με τον μακαριστό γέροντα Παπα-Στάθη απο τα Ἀμησιανά Καβάλας (εκοιμήθη το 1984).
 «Τόν ρώτησα πώς βλέπει την πολιτική κατάσταση καί τὶς μελλοντικὲς πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴν Ἑλλάδα.»
 Ο γέροντας κούνησε το κεφάλι του και είπε: «Εγώ δεν θα ζώ, αλλά εσύ θα δείς πολλά κακά. Δὲ θὰ ὑπάρχει ἄνθρωπος νὰ διοικήσει αὐτὸν τὸν τόπο, γιατὶ θὰ εἶστε ἔθνος ἀλλόθρησκο. Καὶ τότε θὰ βροῦν εὐκαιρία οἱ Τοῦρκοι καὶ θὰ σᾶς πετσοκόψουν. Θὰ χυθεῖ πολὺ αἷμα, ἀλλὰ καὶ οἱ Τοῦρκοι θὰ διαλυθοῦν. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς θὰ βαπτιστοῦν ἀλλὰ καὶ πολλοὶ θὰ χαθοῦν.» (Πληροφορήθηκα ότι ο γέρων Παπα-Στάθης είχε χάρη)
 ζ) Στὴ διαπίστωση ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν πολιτικῶν σήμερα εἶναι Μασόνοι, ὁ Γέροντας εἶχε πεῖ: «Τώρα τὸ ζήτημα δὲν εἶναι ποιὸς εἶναι ἢ δὲν εἶναι· ἀλλὰ ποιὸς δὲν τὸ πιστεύει, τουλάχιστον, τόσο πολύ. Τώρα, γιὰ νὰ γίνει κανεὶς πρωθυπουργὸς πρέπει νὰ εἶναι Μασόνος. Ἂς τοὺς δίνει ὁ Θεὸς μετάνοια, νὰ τοὺς πάρει… νὰ βγοῦν καινούργιοι… Μακαβαῖοι!»
(βλ. βιβλίο «Ο πατήρ Παϊσιος μου είπε», έκδοση 18η,  σελ. 67 του Αθανάσιου Ρακοβαλή)
η) Κι ἐπίσης: «Ὁ Πρωθυπουργὸς θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἅγιος! Ὁ «ἀρχηγὸς» τῆς Ἑλλάδας πρέπει νὰ εἶναι Ἅγιος!»
(βλ. βιβλίο «Ο πατήρ Παϊσιος μου είπε», έκδοση 18η,  σελ. 177 του Αθανάσιου Ρακοβαλή)
θ) Γιὰ τὸ μέλλον τῶν Μασόνων εἶχε πεῖ χαρακτηριστικά: «Ὅταν θὰ ἐπικρατήσουν οἱ Ἑβραῖοι, τοὺς πρώτους ποὺ θὰ σφάξουν θὰ εἶναι οἱ Χριστιανοί Μασόνοι.»

11.  Γιὰ τὴν Κύπρο:

Σταχυολόγηση ἀναφορῶν στὴν Κύπρο – Μαρτυρίες ἀπὸ τὸ Β´ -ὑπὸ ἔκδοση- τόμο τοῦ βιβλίου «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν», πέραν τῶν ὑπολοίπων ἀναφορῶν ἐντὸς τοῦ Α´ τόμου, 6η Ἔκδοση, σελ. 396-453, γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα.
α) Τὸ 1985, μιὰ ὁμάδα Κυπρίων ἐπισκέφτηκε τὸ Γέροντα Παΐσιο.  Κάποιος τὸν ρώτησε:
«Γιατί, Γέροντα, ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ εἰσβάλει στὴν Κύπρο μας ἕνας βάρβαρος λαός, νὰ σκοτώσει ἀθώους, νὰ ἀτιμάσει καὶ νὰ βιάσει;» Κι ὁ Γέροντας ἀπάντησε: «Αὐτὸ ἔγινε διότι ἡ Κύπρος, ἀπὸ νῆσος Ἁγίων, κατάντησε νῆσος ἁμαρτίας καὶ ἀκολασίας. Ὅταν θὰ ἐπιστρέψετε στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ, τότε ἡ Κύπρος θὰ ἐλευθερωθεῖ. Ἂν ὑπῆρχε κι ἄλλος, χειρότερος καὶ πιὸ βάρβαρος ἐχθρὸς ἀπὸ τοὺς Τούρκους, σ᾽ ἐκεῖνον θὰ ἐπέτρεπε ὁ Θεός νὰ τὰ κάνει ὅλα αὐτά!»
β) Σὲ ἄλλη περίπτωση ὁ Γέροντας εἶπε:
«Τὸ πρόβλημα τῆς κατοχῆς τῆς Κύπρου, εἶναι κατὰ βάση πνευματικό. Μὲ μία ἑβδομάδα νηστεία καὶ προσευχὴ ἀπὸ μέρους τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου, οἱ Τοῦρκοι θὰ φύγουν ἀπὸ μόνοι τους.»
γ) Σὲ ἐπισήμανση ὅτι, κατὰ τὴν «παράδοση», πρὶν ἐλευθερωθεῖ ἡ Κύπρος οἱ Τούρκοι καὶ θὰ κάνουν μεγἀλες σφαγές, ὁ Γέροντας εἶπε χαρακτηριστικά:
«Αὐτὰ εἶναι προπαγάνδα τῶν Τούρκων.»
δ) Σὲ ἐρώτηση γιὰ τὸ ποιὰ εἶναι ἡ ἐνδεδειγμένη στάση τῶν Κυπρίων ἀπέναντι στοὺς Τούρκους, ὁ Γέροντας εἶπε:
«Νὰ εἶστε καλοὶ καὶ νὰ μὴ φοβᾶστε τίποτα. Ὁ Θεὸς διώχνει τὸν ἐχθρὸ ὅταν ὁ λαὸς μετανοήσει.»
ε) Ὅταν ρωτήθηκε ἀπὸ κάποιον προσκυνητὴ γιὰ τὸ ἂν θὰ λυθεῖ τὸ Κυπριακό, ὁ Γέροντας ἀπάντησε:
«Τί νὰ σοῦ πῶ, εὐλογημένε˙ ὅπως ἔγιναν τὰ πράγματα, εἶναι πολὺ δύσκολο. Ἐμεῖς, συνέχεια προσευχόμαστε νὰ βροῦν τὴ λύση τους, ἀλλὰ τὸ Κυπριακὸ μοιάζει μὲ τὸ πηγάδι γιὰ τὸ ὁποῖο τσακώνονταν δύο μονές, ποιὰ θὰ παίρνει τὸ νερό. Καί, ἐπειδὴ δὲν μπόρεσαν νὰ συμφωνήσουν, ἔριξαν μέσα ἕναν ὀγκόλιθο καὶ τὸ ἔφραξαν. Ὅταν πέρασαν τὰ χρόνια καὶ οἱ μονὲς βρῆκαν πῶς θὰ μοίραζαν τὸ νερὸ μεταξύ τους, δὲν εἶχαν μέρος νὰ σταθοῦν οἱ μοναχοὶ γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ βγάλουν τὸν ὀγκόλιθο! Πράγματι, ὅλοι, καὶ οἱ Τοῦρκοι καὶ ἐμεῖς, θέλουμε νὰ τὸ λύσουμε, ἀλλά, ὅπως οἱ μοναχοὶ δὲν εἶχαν τόπο νὰ καθίσουν γιὰ νὰ τραβήξουν τὸν ὀγκόλιθο, ἔτσι καὶ οἱ κυβερνήσεις δὲν ἔχουν τρόπο γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ συμφωνήσουν γιὰ τὴ λύση.» [Μαρτυρία Ταξίαρχου. Κ. Γ, Γ.Ε.Σ..]
ζ) Σὲ σχετικὴ ἐρώτηση πρώην ἀγωνιστῆ τῆς ΕΟΚΑ, ὁ Γέροντας Παΐσιος εἶχε πεῖ:
«Νὰ περιμένετε.»[ἐνν. γιὰ λύση στὸ Κυπριακό.] Κι ἐπίσης: Ἡ Τουρκία θὰ διαλυθεῖ, καὶ μάλιστα σύντομα.»[Ἀπόσπασμα μαρτυρίας τοῦ Κ. Κ, πρώην ἀγωνιστῆ τῆς ΕΟΚΑ].
ΣΧΟΛΙΑ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
Από τις παραπάνω μαρτυρίες προκύπτει πως με τις παρούσες συνθήκες ΔΕΝ φαίνεται λύση στο Κυπριακό. Η Κύπρος θα απελευθερωθεί αναίμακτα μετά την Β΄ Φάση των γεγονότων.
(βλ. βιβλίο «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν», 6η Ἔκδοση, σελ.396-453, γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα)

12.  Γιὰ τὴν Ἀμερική:

α) Ὁ Γέροντας Παΐσιος εἶχε ἀκόμη πεῖ ὅτι οἱ Η.Π.Α θὰ περιέλθουν σὲ ἀνυποληψία, ἐννοώντας το ὄχι μόνον ἀπὸ ἠθικὴ σκοπιά (κάτι πού, λίγο-πολὺ παρατηρεῖται διεθνῶς) ἀλλὰ ἔχοντας μᾶλλον στὸ νοῦ κάτι πιὸ χειροπιαστό˙ ἴσως ὅτι ἀναμένονταν θεόσταλτες ἐξελίξεις γιὰ παιδαγωγικοὺς λόγους.
β) Ο Βαλίδης Σταύρος, Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ ε.α, Θεολόγος,
     πρώην Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Όρους.  
Κάποτε εἶχε πάει στὸ Ἅγιον Ὄρος ἕνας Ἑλληνοαμερικανὸς γερουσιαστής. Τοῦ μίλησαν γιὰ τὸ Γέροντα κι ἀποφάσισε νὰ τὸν συναντήσει. Ὅταν ἔφτασε στὸ κελὶ μαζὶ μὲ τοὺς δὐο συνοδούς του, ἐμφανίστηκε ὁ Γέροντας ὁ ὁποῖος, μόλις τοῦς εἶδε, χαμήλωσε τὰ μάτια καὶ εἶπε: «Φονιάδες τῶν λαῶν, Ἀμερικάνοι!» Αὐτὸ φάνηκε πρωτάκουστο στοὺς παρισταμένους καὶ κάποιος ἐπιχείρησε νὰ διορθώσει τὰ πράγματα, λέγοντας: «Μὰ, Γέροντα, δὲν εἶναι ἀκριβῶς Ἀμερικάνοι. Εἶναι Ἕλληνες ποὺ ἦρθαν νὰ προσκυνήσουν στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἦλθαν νὰ σᾶς δοῦν (Ἦταν ἡ ἐποχὴ τοῦ πολέμου στὴ Γιουγκοσλαβία, μὲ τὶς ἀποσχίσεις τῆς Βοσνίας, τῆς Ἐρζεγοβίνης, τῆς Κροατίας, κ.λπ.. Στὸν πόλεμο αὐτὸν καταλάβαινε ὁ καθένας τὸν καταλυτικό ρόλο τῶν Ἀμερικανῶν.)
       Ὁ Γέροντας, ὡστόσο, δὲν ἄλλαξε στάση. Ἄρχισε νὰ τοὺς μιλᾶ, λέγοντας ὅτι, χωρὶς τοὺς Ἀμερικανούς, θὰ ὑπῆρχε εἰρήνη στὸν κόσμο. Τότε ὁ νεαρότερος τῶν συνοδῶν τοῦ Γερουσιαστῆ εἶπε στὸ Γέροντα: «Ἐμεῖς, προσπαθοῦμε γιὰ τὴν εἰρήνη. Δὲν εἴμαστε σύμφωνοι μὲ τὶς ἐνέργειες τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου. Θὰ προσπαθήσουμε μὲ τὴν ἄλλη πλευρά, δηλαδὴ τὴν ἀντιπολίτευση, νὰ βοηθήσουμε τοὺς Σέρβους ἀδελφούς μας, πρὸς χάριν τῆς Ὀρθοδοξίας.» Ὅμως, ὁ Γέροντας δὲν ἤθελε νὰ συνεχίσει μαζί τους. Ὁ ἄλλος συνοδὸς τὸν ρώτησε τότε ποιὰ ἦταν ἡ γνώμη του γιὰ τὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη. Ὁ Γέροντας ἀπάντησε: «Ἄ, μὲ ρωτᾶτε γιὰ τὴν Εὐρώπη, μὲ ρωτᾶτε γιὰ τὴν ΕΟΚ; Εἶναι πολὺ ζεστὸ ἀκόμα τὸ αἷμα…» Ὅλοι πάγωσαν μὲ τὴ συμπεριφορά του, χωρὶς νὰ καταλαβαίνουν τὶ ἀκριβῶς ἐννοοῦσε μ᾽ αὐτὰ τὰ λόγια.
γ) Στὸ βιβλίο «Γέρων Ἀμβρόσιος Λάζαρης – Ὁ πνευματικὸς τῆς Μονῆς Δαδίου» (σελ. 119), ἀναφέρεται ὅτι τὸν Αὔγουστο τοῦ 2001 [σ.σ. παραμονὲς τοῦ χτυπήματος στοὺς Δίδυμους Πύργους] κάποιος παρακάλεσε τὸ Γέροντα νὰ προσευχηθεῖ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο γιὰ νὰ τὸν βοηθήσει, κι ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Ἄσ᾽ τον, παιδί μου, τὸν Ἅγιο. Αὐτὸς εἶναι στὴν Ἀμερική. Τρέχει νὰ σώσει ζωές!».
Λίγες μέρες ἀργότερα, στὶς 11 Σεπτεμβρίου 2001 ἔπεσαν οἱ Δίδυμοι Πύργοι. Ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας, λίγους μῆνες νωρίτερα, εἶχε πεῖ ἐπίσης ὅτι ἐκεῖνο ποὺ πρόκειται νὰ συμβεῖ στὴν Ἀμερικὴ θὰ ἄλλαζε τὸ ροῦ τῆς ἱστορίας: «Μεγάλο κακὸ θὰ βρεῖ τὴν Ἀμερική, καὶ ὄχι μόνο μέσα στὸ Σεπτέμβριο. Ἀλίμονο!» Τὸ ἴδιο εἶχε προαναγγείλει καὶ στὸ μακαριστὸ Μητροπολίτη Σισανίου καὶ Σιατίστης Ἀντώνιο -παρόντων καὶ ἄλλων- χωρίς, ὡστόσο, νὰ δώσει περαιτέρω ἐξηγήσεις: «Σεβασμιότατε, νὰ δεῖτε τὶ θὰ πάθουν οἱ Ἀμερικανοὶ σὲ δύο μῆνες…»
δ) Ο Μακαριστός Γέρων Πορφύριος το 1985 είπε: « Όταν θα αναλάβει την διακυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μαύρος πρόεδρος, τότε θα έρθει η καταστροφή τους.»

13. Παράλληλες μαρτυρίες – ἄλλα στοιχεῖα:

α) Ο Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ, από την Ἀριζόνα είπε:
 Η ανθρωπότητα ολάκερη κρέμεται από μία κλωστή
Ο Γέροντας Εφραίμ ανησυχεί ιδιαίτερα για την Ελλάδα.
 Όλα τα μοναστήρια του σε Αμερική και  Ελλάδα εύχονται και προσεύχονται θερμά, μέρα και νύχτα για να παρατείνει το έλεος του ο Άγιος Τριαδικός Θεός. 
 Συστήνει μετάνοια, θερμή προσευχή  και νηστεία.
Ὁ Γέροντας συμφωνεῖ μὲ τὶς θέσεις τοῦ π. Παΐσιου, ὅπως καταγράφονται στὸ βιβλίο «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν Γέροντας Παϊσιος Ο Αγιορείτης 1924-1994».

β) Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος, πνευματικὸ τέκνο τοῦ Γέροντα Παΐσιου ὁ ὁποῖος συμφωνεῖ κατὰ πάντα μὲ τὶς σχετικὲς ρήσεις τοῦ  Γέροντά του είπε:
«Ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται σὲ θανάσιμο κίνδυνο.»
«Ἡ παροῦσα κατάσταση σύντομα θὰ ἀνατραπεῖ, είναι λίγα τα ψωμιά τους˙ (οἱ ὑπεύθυνοι) θὰ φύγουν νύχτα και θα δικαστούν από τον λαό.»

14. Παρατηρήσεις – Σχόλια:

α) γενικότερη κατάσταση ποὺ βιώνουμε διεθνῶς εἶναι κατὰ βάση πνευματική, καὶ ὡς τέτοια θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπίζεται. Θὰ λειτουργήσουν οἱ πνευματικοὶ νόμοι πρὸς πάσα κατεύθυνση (ἀρχὴ ὠδίνων).
β) Ὅσον ἀφορᾶ τὴν Ἑλλάδα, ἔξοδος ἀπὸ τὴν τροχιὰ προσέγγισης τῆς Ρωσίας ἀποτελεῖ ὀλέθριο σφάλμα(βλβιβλίο «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν», 6η Ἔκδοσησελ. 414 – 415).
γ) Κατὰ προσωπική μου ἐκτίμηση, σύσφιγξη τῶν σχέσεων ἙλλάδαςἸσραὴλ σὲ διάφορους τομεῖς ἐξυπηρετεῖ σημαντικὰ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα, καθὼς  εἶναι πολὺ πιθανὸ ἀλλαγὴ συμφερόντων καὶ ἰσορροπιῶν νὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἄσκηση ἰσχυρῶν πιέσεων πρὸς τὴν Τουρκία (βλ. βιβλίο «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν», 6η Ἔκδοση, σελ. 415).
δ) Ἐπισημαίνεται ἐπίσης ὅτι κομβικὸ σημεῖο στὶς ἐξελίξεις ποὺ μᾶς ἀφοροῦν εἶναι Πόλη˙ ἂν δὲν προκύψει παραχώρησή της πρὸς ἐμᾶς (ὅπως κατηγορηματικὰ ἰσχυριζόταν Γέροντας Παΐσιος) ὅλα ὅσα ἀκολουθοῦν θὰ ἀναβληθοῦν. (Περί Ἀντιχρίστου κλπ).
ε) Ὅπως ἔχει χαρακτηριστικὰ εἰπωθεῖ, ἅγιοι σὰν τὸ Γέροντα Παΐσιο ἐμφανίζονται μιὰ φορὰ στὰ χίλια χρόνια. Γέροντας Πορφύριος εἶχε πεῖ χαρακτηριστικὰ στὸν κ. Γραμματικάκη Ἰωάννη, Καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὅτι ἅγιοι σὰν τὸ Γέροντα Παΐσιο ἐμφανίζονται κάθε ἑξακόσια χρόνια!
ζ) Γέροντας Παΐσιος εἶναι μόνος ποὺ μίλησε συστηματικὰ γιὰ τὰ πάντα σχεδόν, μὲ σκοπὸ νὰ μᾶς ἀφυπνίσει, ὥστε νὰ ἐνισχυθοῦμε στὴν πίστη καὶ στὸν ἀγώνα, μπροστὰ στὰ ἐπερχόμενα γεγονότα.
Πέρα ἀπὸ ὅτιδήποτε ἄλλο, ἐμμονή του ἀλλὰ καὶ κατηγορηματικὸς τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο μίλησε γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα πρέπει τουλάχιστον νὰ μᾶς προβληματίζουν˙ οἱ δὲ ἀπόψεις του καθαυτὲς θὰ πρέπει νὰ λαμβάνονται σοβαρὰ ὑπόψη καὶ νὰ μᾶς προετοιμάζουν γιὰ ,τι θὰ ἐπακολουθήσει.
η) Ἔχουμε πάντα κατὰ νοῦ ὅτι πάνω ἀπ᾽ ὅλα βρίσκεται Ἅγιος Τριαδικὸς Θεός. Καὶ ὅτι, μὲ τὴ δική μας προσευχὴ καὶ τὶς μεσιτεῖες τῆς Θεοτόκου, τοῦ Γέροντα καὶ τῶν ἁγίων, πορεία τῶν ἐξελίξεων μπορεῖ νὰ ἀλλάξει, ὅπως τόσες φορὲς ἔγινε στὸ παρελθόν, ἀκόμη καὶ μὲ τὸν ἴδιο τὸ Γέροντα Παΐσιο. Ἐπ᾽ αὐτοῦ, παραθέτω ἐνδεικτικὰ ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ μαρτυρία ποὺ περιλαμβάνεται στὸν ὑπὸ ἔκδοση Β´ τόμο τοῦ βιβλίου «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν»:
«… Κάποια στιγμή, εἴδαμε τὸ Γέροντα πολὺ χαρούμενο. Ἐκεῖ ποὺ καθόταν, ἄρχισε ξαφνικὰ νὰ χοροπηδᾶ σὰν μικρὸ παιδὶ, χαμογελώντας ὁλόκληρος. Οἱ ἀδελφές, προβληματιστήκαμε καὶ παραξενευτήκαμε. Καμία ἄλλη φορὰ δὲν τὸν εἴχαμε δεῖ σὲ τέτοια κατάσταση. Τὸν ρωτήσαμε μὲ ἀπορία ποῦ ὀφειλόταν αὐτὴ στάση του, καὶ ἐκεῖνος ἀπάντησε: “Νὰ βλέπατε τὶ μεγάλο καλὸ μᾶς ἔκανε Παναγία μας!” Καὶ δῶσ᾽ του νὰ χοροπηδάει. “ Ἅγιος Θεὸς”, συνέχισε, “εἶχε πάρει μιὰ σκληρὴ ἀπόφαση ἐναντίον ὅλων μας, γιὰ τὴν ἀπιστία μας, καὶ Παναγία κατόρθωσε μὲ τὶς πρεσβεῖες της νὰ ἀλλάξει τὸ σχέδιό Του!”…»
(Εδώ τεκμηριώνεται οτι με τις προσευχές του Γέροντος Παϊσίου ο Θεός αλλάζει το σχέδιο του)
θ) Κατὰ τὴν προσωπική μου ἐκτίμηση ἀλλὰ καὶ σύμφωνα μὲ τὶς θέσεις ἄλλων, σύγχρονων Γερόντωνμπορεῖ νὰ μᾶς γονατίσουν, ὡστόσο δὲ θὰ μᾶς ἐκμηδενίσουν.
ι) Η Κύπρος θα ελευθερωθεί.
 - Επίσης θα πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση της Β. Ηπείρου στην μητέρα πατρίδα.
 -  Θα επέλθει η διάλυση της FYROM και η προσάρτηση ενός μεγάλου τμήματος στην χώρα μας.
 Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της Β´ Φάσης (Εθνικά γεγονότα).
Χριστὸς νὰ μᾶς δίνει καλή φώτιση
Μὲ πολὺ πόνο καὶ ἀγάπη Χριστοῦ                              http://agiotokos-kappadokia.gr/2011/09/16/1-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%87%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1/

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΤΟΜΟΣ ΡΟΜΦΑΙΑ γράφτηκε από τον Ιερομόναχο Νείλο Σωτηρόπουλο κατά τα έτη 1964-1965 και παρότι περίμεναν τα γεγγονότα για το 1985 περίπου,τα βλέπουμε να εκτυλίσονται στις ημέρες μας.Γνώριζαν πραγματικά πάρα πολλά για τις ημέρες τους από τα σημερινά γεγγονότα και τα είχαν καταθέσει στα βιβλία τους.

Η ΕΠΙΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ-ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ.


ΧΡΗΣΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ.Ο ΚΟΠΟΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ.


ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΜ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΩΝ-ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΤΟΜΦΟΣ ΡΟΜΦΑΙΑ.

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2011

Πλήθος κόσμου στην Βηθλεέμ για την Αγια Νύχτα.

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης χιλιάδες πιστοί από όλο τον κόσμο συρρέουν και φέτος στην γενέτειρα του Χριστού, την Βηθλεέμ για τον εορτασμό της Γέννησης του Θεανθρώπου.

Πλήθος κόσμου στην Βηθλεέμ για την Αγια Νύχτα
Στην μικρή αυτή πόλη της Δυτικής Οχθης περίπου 100.000 πιστοί αναμένουν την Λειτουργία του Μεσονυχτίου στον Ναό της Γέννησης, ο οποίος είναι χτισμένος στο σημείο όπου πιστεύεται πως γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός.

Εξω, πλήθος ανθρώπων που ψάλλουν κάλαντα συγκεντρώθηκαν γύρω από το 15 μέτρων χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Πλατεία Μάνγκερ.

Ο δήμαρχος της Βηθλεέμ δήλωσε ότι ελπίζει οι φετινές γιορτές να φέρουν τους Παλαιστίνιους πιο κοντά στο όνειρό τους για ένα ανεξάρτητο κράτος.

«Γιορτάζουμε αυτά τα Χριστούγεννα με την ελπίδα ότι στο εγγύς μέλλον θα βρούμε το δίκαιό μας για ανεξαρτησία, να δημιουργήσουμε το δικό μας δημοκρατικό Παλαιστινιακό κράτος στην παλαιστινιακή γη», πρόσθεσε ο δήμαρχος σε δηλώσεις του στο Associated Press.

«Για αυτό τα Χριστούγεννα αυτά είναι μοναδικά», είπε.
Το τελευταίο 12μηνο, οι τοπικές αρχές στη Βηθλεέμ εκτιμούν ότι από την ιστορική πόλη διήλθαν περίπου δύο εκατομμύρια τουρίστες, όπως έγινε και το 2010. Ως προς την προέλευση, μακράν πρώτοι έρχονται οι τουρίστες από όλη την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., προσθέτουν οι ίδιοι.

Πολλοί κάτοικοι της Βηθλεέμ θλίβονται από την απουσία ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Το Ισραήλ ελέγχει την πρόσβαση στην πόλη μέσω σημείων ελέγχου και του επίμαχου φράχτη.

Οι κάτοικοι λένε ότι η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο με τον φράχτη, ο οποίος περιβάλλει την Βηθλεέμ σε τρία σημεία.

Σήμερα, ποσοστό περίπου 27% των μονίμων κατοίκων της Βηθλεέμ είναι Χριστιανοί. Πολλοί Χριστιανοί πέρασαν στο Ισραήλ τους τελευταίους μήνες και οι συνοικίες τους είναι εγκαταλειμμένες.

Ο Πατριάρχης Τούαλ κάλεσε σήμερα τους πιστούς, να μη φοβούνται στο μέλλον το προσκήνυμα στους 'Αγιους Τόπους.

Ευχήθηκε την «Ειρήνη για όλη τη Μέση Ανατολή και σε όλη τη Βόρεια Αφρική». «Ελάτε κοντά μας, σάς αναμένουμε με ένα θερμό καλωσόρισμα», έκανε έκκληση στους πιστούς ο Πατριάρχης Τούαλ.

Τέλος, ο ίδιος ευχήθηκε να βρεθεί, πολύ σύντομα, η ειρηνική λύση στη διένεξη, που για δεκαετίες αντιπαραθέτει τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς.        www.ethnos.gr

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

῾Η γέννησις τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ
Β´\ΕΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 2 αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου. 3 καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 4 ἀνέβη δὲ καὶ ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν εἰς πόλιν Δαυΐδ, ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυΐδ, 5 ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικί, οὔσῃ ἐγκύῳ.
6 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, 7 καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.
8 Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν. 9 καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν. 10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, 11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ. 12 καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον· εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, κείμενον ἐν φάτνῃ.
13 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν Θεὸν καὶ λεγόντων· 14 δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.
15 καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾿ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ποιμένες εἶπον πρὸς ἀλλήλους· διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ρῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, ὃ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 16 καὶ ἦλθον σπεύσαντες, καὶ ἀνεῦρον τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν ᾿Ιωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ. 17 ἰδόντες δὲ διεγνώρισαν περὶ τοῦ ρήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου· 18 καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς. 19 ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ρήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 20 καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς.
21 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ.
῾Η παρουσίασις τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς τὸν ναὸν
22 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς ῾Ιεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ, 23 καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται, 24 καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν νόμῳ Κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν.
῾Ο Συμεὼν καὶ τὸ «νῦν ἀπολύεις»
25 Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν ῾Ιεροσολύμοις ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν ῞Αγιον ἐπ᾿ αὐτόν· 26 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ῾Αγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου. 27 καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον ᾿Ιησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ, 28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ εὐλόγησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε·
29 νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμά σου ἐν εἰρήνῃ,
30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,
31 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν.
32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου ᾿Ισραήλ.
33 Καὶ ἦν ᾿Ιωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 34 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπε πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ· ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον. 35 καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ρομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί.
῎Αννα ἡ προφῆτις
36 Καὶ ἦν ῎Αννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς ᾿Ασήρ· αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα ἔτη μετὰ ἀνδρὸς ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς, 37 καὶ αὐτὴ χήρα ὡς ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων, ἣ οὐκ ἀφίστατο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσι λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν· 38 καὶ αὕτη αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ Κυρίῳ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσι τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν ἐν ῾Ιερουσαλήμ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφάλαιο 2ο

1  ΕΝ ΕΚΕΙΝΑΙΣ ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΕΞΗΛΘΕ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΝΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΣΑ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

2  ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΕΙΝΕ ΠΡΩΤΗ ΟΤΕ ΗΓΕΜΟΝΕΥΕ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ Ο ΚΥΡΗΝΙΟΣ

3  ΚΑΙ ΗΡΧΟΝΤΟ ΠΑΝΤΕΣ ΝΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝΤΑΙ ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΠΟΛΙΝ

4  ΑΝΕΒΗ ΔΕ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΖΑΡΕΤ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΟΥΔΑΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΗΤΙΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΒΗΘΛΕΕΜ ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟΣ ΗΤΟ ΕΚ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

5  ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΜ ΤΗΣ ΗΡΡΑΒΩΝΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΤΙΣ ΗΤΟ ΕΓΚΥΟΣ

6  ΚΑΙ ΕΝΩ ΗΣΑΝ ΕΚΕΙ ΕΠΛΗΡΩΘΗΣΑΝ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΝΑ ΓΕΝΝΗΣΗ

7  ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΗΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑΡΓΑΝΩΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΚΛΙΝΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΤΗ ΦΑΤΝΗ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΗΤΟ ΤΟΠΟΣ ΔΙ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΤΩ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΙ

8  ΚΑΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΥΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΓΡΟΙΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΤΤΟΝΤΕΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟΝ ΑΥΤΩΝ

9  ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΑΙΦΝΗΣ ΕΦΑΝΗ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΛΑΜΨΕ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΟΒΗΘΗΣΑΝ ΦΟΒΟΝ ΜΕΓΑΝ

10  ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗ ΦΟΒΕΙΣΘΕ ΔΙΟΤΙ ΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΑΙ ΕΙΣ ΕΣΑΣ ΧΑΡΑΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΗΤΙΣ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΛΑΟΝ

11  ΔΙΟΤΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΙΣ ΕΣΑΣ ΕΝ ΠΟΛΕΙ ΔΑΒΙΔ ΣΩΤΗΡ ΟΣΤΙΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΡΙΟΣ

12  ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΕΙΣ ΕΣΑΣ ΘΕΛΕΤΕ ΕΥΡΕΙ ΒΡΕΦΟΣ ΕΣΠΑΡΓΑΝΩΜΕΝΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΗ ΦΑΤΝΗ

13  ΚΑΙ ΕΞΑΙΦΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΦΑΝΗ ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΥΜΝΟΥΝΤΩΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΩΝ

14  ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ

15  ΚΑΙ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΑΠ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΕΙΠΟΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΣ ΥΠΑΓΩΜΕΝ ΛΟΙΠΟΝ ΕΩΣ ΒΗΘΛΕΕΜ ΚΑΙ ΑΣ ΙΔΩΜΕΝ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΦΑΝΕΡΩΣΕΝ ΕΙΣ ΗΜΑΣ

16  ΚΑΙ ΗΛΘΟΝ ΜΕΤΑ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΝ ΤΗΝ ΤΕ ΜΑΡΙΑΜ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΗ ΦΑΤΝΗ

17  ΚΑΙ ΙΔΟΝΤΕΣ ΔΙΕΚΗΡΥΞΑΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΝ ΛΑΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥΤΟΥ

18  ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΕΘΑΥΜΑΣΑΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΑΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ

19  Η ΔΕ ΜΑΡΙΑΜ ΕΦΥΛΑΤΤΕ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΗΣ

20  ΚΑΙ ΥΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΔΟΞΑΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΝΤΕΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΔΙΑ ΠΑΝΤΑ ΟΣΑ ΗΚΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΕΙΔΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΛΑΛΗΘΗΣΑΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ

21  ΚΑΙ ΟΤΕ ΕΠΛΗΡΩΘΗΣΑΝ ΑΙ ΟΚΤΩ ΗΜΕΡΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΤΕΜΩΣΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΚΛΗΘΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΣΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΡΙΝ ΣΥΛΛΗΦΘΗ ΕΝ ΤΗ ΚΟΙΛΙΑ

22  ΚΑΙ ΟΤΕ ΕΠΛΗΡΩΘΗΣΑΝ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ ΑΝΕΒΙΒΑΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΔΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΗΣΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

23  ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΤΙ ΠΑΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟΝ ΔΙΑΝΟΙΓΟΝ ΜΗΤΡΑΝ ΘΕΛΕΙ ΚΛΗΘΗ ΑΓΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

24  ΚΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩΣΙ ΘΥΣΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΡΗΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΖΕΥΓΟΣ ΤΡΥΓΟΝΩΝ Η ΔΥΟ ΝΕΟΣΣΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝ

25  ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΗΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΙΣ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΥΤΟΣ ΗΤΟ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΜΕΝΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ ΗΤΟ ΕΠ ΑΥΤΟΝ

26  ΚΑΙ ΗΤΟ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΑΠΟΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΙΔΕΙ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΡΙΝ ΙΔΗ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

27  ΚΑΙ ΗΛΘΕ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΤΕ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΣΕΦΕΡΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΜΩΣΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΗΘΕΙΑΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

28  ΑΥΤΟΣ ΕΔΕΧΘΗ ΑΥΤΟ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΓΚΑΛΑΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΣΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΕΙΠΕ

29  ΝΥΝ ΑΠΟΛΥΕΙΣ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟΝ ΣΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΡΗΜΑ ΣΟΥ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ

30  ΔΙΟΤΙ ΕΙΔΟΝ ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΜΟΥ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΣΟΥ

31  ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΗΤΟΙΜΑΣΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

32  ΦΩΣ ΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

33  ΚΑΙ Ο ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ Η ΜΗΤΗΡ ΑΥΤΟΥ ΕΘΑΥΜΑΖΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ

34  ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΜΑΡΙΑΜ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΙΔΟΥ ΟΥΤΟΣ ΚΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΠΤΩΣΙΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΠΟΛΛΩΝ ΕΝ ΤΩ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΕΙΣ ΣΗΜΕΙΟΝ ΑΝΤΙΛΕΓΟΜΕΝΟΝ

35  ΚΑΙ ΣΟΥ ΔΕ ΑΥΤΗΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΡΟΜΦΑΙΑ ΘΕΛΕΙ ΔΙΑΠΕΡΑΣΕΙ ΔΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΩΣΙΝ ΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ

36  ΚΑΙ ΥΠΗΡΧΕ ΤΙΣ ΑΝΝΑ ΠΡΟΦΗΤΙΣ ΘΥΓΑΤΗΡ ΦΑΝΟΥΗΛ ΕΚ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΣΗΡ ΑΥΤΗ ΗΤΟ ΠΟΛΥ ΠΡΟΒΕΒΗΚΥΙΑ ΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΝ ΗΤΙΣ ΕΖΗΣΕ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΕΠΤΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΑΥΤΗΣ

37  ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΗΤΟ ΧΗΡΑ ΩΣ ΕΤΩΝ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΤΙΣ ΔΕΝ ΑΠΕΜΑΚΡΥΝΕΤΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΥΚΤΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΝ ΛΑΤΡΕΥΟΥΣΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΝ ΝΗΣΤΕΙΑΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙΣ

38  ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΦΘΑΣΑΣΑ ΕΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΩΡΑ ΕΔΟΞΟΛΟΓΕΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΕΛΑΛΕΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΜΕΝΟΝΤΑΣ ΛΥΤΡΩΣΙΝ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

39  ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΥΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΙΛΑΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΑΥΤΩΝ ΝΑΖΑΡΕΤ

40  ΤΟ ΔΕ ΠΑΙΔΙΟΝ ΗΥΞΑΝΕ ΚΑΙ ΕΔΥΝΑΜΟΥΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΛΗΡΟΥΜΕΝΟΝ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣ ΘΕΟΥ ΗΤΟ ΕΠ ΑΥΤΟ

41  ΕΠΟΡΕΥΟΝΤΟ ΔΕ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΝ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

42  ΚΑΙ ΟΤΕ ΕΓΕΙΝΕΝ ΕΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΦΟΥ ΑΝΕΒΗΣΑΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

43  ΚΑΙ ΕΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΩ ΑΥΤΟΙ ΥΠΕΣΤΡΕΦΟΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΜΕΙΝΕΝ ΟΠΙΣΩ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΟΗΣΕΝ Ο ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ Η ΜΗΤΗΡ ΑΥΤΟΥ

44  ΝΟΜΙΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΗΤΟ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΟΔΙΑ ΗΛΘΟΝ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΟΔΟΝ ΚΑΙ ΑΝΕΖΗΤΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΝΩΡΙΜΩΝ

45  ΚΑΙ ΜΗ ΕΥΡΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΥΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ

46  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΥΡΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΑΘΗΜΕΝΟΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΑ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΩΝΤΑ ΑΥΤΟΥΣ

47  ΕΞΙΣΤΑΝΤΟ ΔΕ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΣΙΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ

48  ΚΑΙ ΙΔΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΕΞΕΠΛΑΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ Η ΜΗΤΗΡ ΑΥΤΟΥ ΤΕΚΝΟΝ ΔΙΑ ΤΙ ΕΠΡΑΞΑΣ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΟΥΤΩΣ ΙΔΟΥ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΚΑΤΑΛΥΠΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΖΗΤΟΥΜΕΝ

49  ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΑ ΤΙ ΜΕ ΕΖΗΤΕΙΤΕ ΔΕΝ ΗΞΕΥΡΕΤΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΜΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ

50  ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΝΟΗΣΑΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΛΑΛΗΣΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ

51  ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΗ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΝΑΖΑΡΕΤ ΚΑΙ ΗΤΟ ΥΠΟΤΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΔΕ ΜΗΤΗΡ ΑΥΤΟΥ ΕΦΥΛΑΤΤΕ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΗΣ

52  ΚΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΡΟΕΚΟΠΤΕΝ ΕΙΣ ΣΟΦΙΑΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΝ ΚΑΙ ΧΑΡΙΝ ΠΑΡΑ ΘΕΩ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ