Ένας Άγιος για το Ακάκι.. ο Άγιος Ακάκιος. Ο μέγας θεόπτης ασκητής που έδρασε επί Τουρκοκρατίας και έβγαλε ανέδειξε με την άξια καθοδήγηση του 3 Νεομάρτυρες! Άγιος ποιητής Αγίων…