Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

ΚΥΑΝΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΣ : Τρομερή προφητεία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

 


Παραμονές της Β’Κυριακής των Νηστειών, που εορτάζομε τον Άγιον Γρηγόριον Παλαμά, τον

επιλεγόμενον και τέταρτον ιεράρχην.  Είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις Αγίων, που εορτάζουν την κατανυκτική περίοδον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ή της λαμπρής εορτινής περιόδου του Πεντηκοσταρίου, πλέον της ονομαστικής τους εορτής.  Γι αυτό ας τον τιμήσομεν ιδιαιτέρως, ώστε να πρεσβεύει υπέρ όλων. 

Ο Άγιος επίσης συγκαταλέγεται σε μία εκλεκτή τριάδα, των πλέον αντιπαπικών ιεραρχών (Μέγας Φώτιος, Άγιος Γρηγόριος, Άγιος Μάρκος Ευγενικός).  Προφανώς σκοπός της σημερινής ιεραρχίας, που στοχεύει σε ένωσιν με τους παπικούς (υποταγήν εννοούν), είναι να απο-αγιοκατατάξουν αυτές τις λαμπρές μορφές, όταν επιτύχουν τους στόχους τους.  Ασεβείς πόθοι ασφαλώς. Κάνετε όνειρα αλλά προσέξετε πως και κυρίως πού θα ξυπνήσετε… 

Ο Άγιος υπήρξε ένας κατ’εξοχήν ησυχαστής.  Για κάποιους, που αγνοούν τί σημαίνει, το περιγράφω πολύ απλά : είχε αφήσει τις κοσμικές μέριμνες (τα σχετικά με την ζωή, δηλαδή), ώστε να μπορεί να “ακούσει” την φωνή της Αληθείας του Αγίου Πνεύματος.  Μόνον με αυτόν τον τρόπο μπορείς να πληροφορηθείς Άνωθεν!!!  Αυτό μας το περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος (Λόγος Β’, Απολογητικός της εις τον Πόντον φυγής) : 

«Μου φαινόταν ότι τίποτε δεν άξιζε τόσο όσο το να νεκρώσω τις αισθήσεις, μακριά από το σαρκικό και κοσμικό φρόνημα, και αφού στραφώ στον εαυτό μου, να μην με αγγίζει κανένα ανθρώπινο, παρά μόνο να συνομιλώ με τον Θεό, να ζω υπέρ τα δρώμενα, να ζω τις θείες αποκαλύψεις, να γίνομαι πράγματι έσοπτρο ακηλίδωτο του Θεού, λαμβάνοντας φως από το φως, και από σκοτεινός να φωτίζομαι, συγκομίζοντας ήδη από την παρούσα ζωή τους καρπούς των ελπιζομένων μελλόντων αγαθών, αφήνοντας την γη και συναναστρεφόμενος τους αγγέλους». 

Με βάσιν την ησυχαστική κατάστασιν ο Άγιος κατηγοριοποιεί τα τρία είδη θεολογίας (όπως έγραψε ο μακαριστός προηγούμενος της Ι.Μ.Οσίου Γρηγορίου, Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης) : 

α) Η ασφαλής & μυστική των θεοπτών θεολόγων, που ομιλούν εκ προσωπικής εμπειρίας και κοινωνίας με τον Ζώντα Θεό (ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΣΥΧΑΣΜΟΣ), 

β) Η φιλόσοφος θεολογία των μη εχόντων προσωπική εμπειρία θεοπτίας, αλλά εν ταπεινώσει δεχομένων τις εμπειρίες και θεοπτίες των Άγιων και θεολογούντων συμφώνως προς αυτές. Η θεολογία αυτή χρησιμοποιεί την αποδεικτική μέθοδο, αυτήν δηλαδή που αποδεικνύει τις θεολογικές θέσεις με συλλογισμούς βάσει της Αποκαλύψεως και των καταγεγραμμένων εμπειριών των Αγίων & 

γ) Η καινή θεολογία των θρασέων θεολόγων, οι οποίοι απορρίπτουν τις εμπειρίες των Αγίων και θεολογούν διαλεκτικώς κατά τις δικές τους φιλοσοφικές αρχές. Εκπρόσωπος της διαλεκτικής θεολογίας ήταν στους χρόνους του Αγ.Παλαμά ο δυτικός μοναχός Βαρλαάμ. 

Σημειωτέον ότι η Εκκλησία μόνον τρεις αναγνωρίζει ως Θεολόγους (στην πρώτη κατηγορία) : τον Απόστολον και Ευαγγελιστήν Ιωάννην, τον Άγιον Γρηγόριον Θεολόγον και τον Όσιον Συμεών, τον Νέον Θεολόγον. 

Κάποιοι θα μπερδευτουν και μπορεί να αναρωτηθούν πώς από την μία αναφέρεται Ησυχαστής ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς και από την άλλη δεν είναι Θεολόγος.  Θεολόγοι χαρακτηρίζονται αυτοί, που απεκάλυψαν δια του Αγίου Πνεύματος τα σχετικά με την Αγία Τριάδα.  Όμως το Άγιον Πνεύμα αποκαλύπτει και άλλα στοιχεία, όπως πχ. έδωσε στον Ιερόν Χρυσόστομον το χάρισμα ερμηνείας των Γραφών ή απεκάλυψε μελλούμενα σε προφήτες.  Γενικώς κάθε Αλήθεια αποκαλυπτεται μόνον από την Αγία Τριάδα και από πουθενά αλλού.  Ο ίδιος ο Χριστός άλλωστε λέει στο Ευαγγέλιο να μην νοιαστεί όποιος θα απολογηθεί λόγω της Πίστεως και ομολογίας Του, διότι Εκείνος θα βάλει τα απαιτούμενα λόγια στα χείλη του πιστού. 

Ο Άγιος Γρηγόριος (όχι ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς), αυτός με τον τίτλο Θεολόγος, ο οποίος έλαβε το ουράνιο χάρισμα της Θεολογίας, διηγείται ότι κάποτε εντάλθηκε από τον αυτοκράτορα να συγγράψει ερμηνεία των Γραφών.  Εκείνη την ώρα έλαβε “ουράνιο μήνυμα” ότι το χάρισμα ερμηνείας των Γραφών εδόθη στον Ιωάννην εξ Αντιοχείας (~Ιερός Χρυσόστομος) και δεν τόλμησε να κάνει ερμηνεία των Γραφών, αν και Θεολόγος.  Παρομοίως και ο Ιερός Χρυσόστομος δεν δοκίμασε ποτέ να θεολογήσει.  Όλα στηρίζονται στα Άνωθεν Χαρίσματα και Ευλογία. 

Αυτό το δήλωσε περιτράνως και ο Μέγας Βασίλειος (Άπαντα τα έργα σειρά ΕΠΕ Τόμος 1, σελ.337-339 Έπιστολή προς Εκκλησία Αντιοχέων Πατρολογία Migne PG, Τόμος 32 σελ.588C) : 

«Εμείς ούτε παραδεχόμαστε νεώτερη πίστη που γράφτηκε από άλλους για μας, ούτε οι ίδιοι τολμούμε να σας παραδώσουμε αυτά που γεννά η δική μας διάνοια, για να μην κάνουμε ανθρώπινα τα λόγια της ευσεβείας. Αλλά αυτά ακριβώς που διδαχτήκαμε από τους αγίους Πατέρες, αυτά εξαγγέλλουμε σε όσους μας ρωτούν. Εις την Εκκλησίαν ημών λοιπὸν η χρησιμοποιουμένη εκ παραδόσεως ομολογία πίστεως είναι η συνταχθείσα υπὸ των αγίων πατέρων, των συνελθόντων εις την σύνοδον της Νικαίας». 

Πιθανόν να νομισθεί ότι αναφέρω θέματα εκτός τίλου άρθρου.  Όμως τα αναφέρω γιατί η ιεραρχία, που θέλει να οικειοποιηθεί τον όρον Εκκλησία για τον εαυτό της, θεολογεί ασυστόλως και ανερυθριάστως, καταπατώντας όσα παρέδωσαν οι ησυχαστές Άγιοι! 

Ταλαίπωροι, που “ησυχάσατε” για να νεοθεολογείτε εναντίον των Αγίων;  Μέσα στις πόλεις;;;  Μέσα στον κόσμον;;; Στις πολυτελείς επαύλεις άνωθεν του Κορινθιακού; ή στην “μητρόπολιν Περγάμου”;  Κυρίως λοιπόν για σας προφήτευσε ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς : 

«Η αποστασία προς τον αντίχριστον είναι προφητευμένο σημείο των εσχάτων καιρών.  Δια τούτο μην απατάσθε από την ένοχη σιωπήν και τα ψέμματα του κλήρου.  Η Εκκλησία του Χριστού θα αποτελέσει ένα μικρό και διωκόμενο ποίμνιο χωρίς επίσημη οργάνωσιν σε ναούς και υπαγωγή σε επισκοπές». 

& 

«Τὴν Ἐκκλησία ποὺ κατὰ τὸν Παῦλον, εἶναι “στύλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας”, ἡ ὁποία καὶ μένει, μὲ τὴ χάρι τοῦ Χριστοῦ, διαρκῶς ἀσφαλὴς καὶ ἀκράδαντη, παγίως ἐστηριγμένη σὲ ἐκεῖνα, ἐπάνω στὰ ὁποῖα ἔχει στηριχθῆ ἡ ἀλήθεια; 

Διότι πράγματι, ὅσοι εἶναι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, εἶναι τῆς ἀληθείας· καὶ ὅσοι δὲν εἶναι τῆς ἀληθείας, δὲν εἶναι οὔτε τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καὶ τόσο περισσότερον, ὅσον αὐτοὶ ψεύδονται στὸν ἴδιον τὸν ἑαυτό τους, ἀποκαλώντας τοὺς ἑαυτούς τους καὶ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον ποιμένες καὶ ἀρχιποίμενες ἱερούς · ἔχομε διδαχθῆ ὅμως ὅτι ὁ χριστιανισμὸς δὲν χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὰ πρόσωπα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἀκρίβεια τῆς Πίστεως». 

Αυτά τα αναφέρω κυρίως για τους προσπαθούντες Ορθοδόξους, ώστε να μην ανησυχούν με τα τεκταινόμενα.  Είναι γραμμένα να γίνουν!  Οπότε ας μεριμνούμε για τους εαυτούς μας μην παραστρατήσομεν ακολουθούντες τους σημερινούς λυκοποιμένες και ας προσευχηθούμε γι αυτούς μήπως “ξυπνήσουν”. 

Στενοχωρούμαι όμως από τους απλούς ιερείς, μη βλέπων παρά ελαχίστους να αρθρώνουν λόγον Αληθείας.  Τους θυμίζω ότι ο Άγιος Αθανάσιος στην Α’Οικουμενική Σύνοδον ήταν νέος πρεσβύτερος και όμως χάρις σε αυτόν διατυπώθηκε το Δόγμα και τιμήθηκε με τον τίτλον Μέγας.  Κυρίως όμως να θυμίσω τον Αρχηστράτηγον των Αγγέλων, τον Αρχάγγελον Μιχαήλ, που αν και η εκκλησιαστική Ιστορία δεν μας πληροφορεί αν είχε κάποιο αγγελικό αξίωμα, του δόθηκε το ύψιστον αξίωμα αιωνίως χάρις στο «Στώμεν καλώς! Στώμεν μετά φόβου!». 

Ένας να το πει σήμερα, τώρα ειδικώς που ο Χριστός θα δώσει απλόχερα τα ύψιστα αιώνια αξιώματα; 

Δεν θέλει κανείς να αγιάσει; ειδικώς αυτήν την εποχή, που ο Όσιος Παϊσιος προφήτευσεν ότι και με μίαν απλήν ομολογία Πίστεως θα αγιάζεις; 

Τις πρεσβείες του Αγίου να έχομεν! 

CyanUranus

 

υγ—Σας προτρέπω να δείτε μία εκπληκτική ομιλία-κατήχησιν, από κάποια μη ορθόδοξη, που όμως βάζει τα γυαλιά στους πλείστους ορθοδόξους, ακόμα και ιερωμένους, επιβεβαιώνουσα ότι : «τὸ Πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ». 

https://www.brighteon.com/efd0360a-58e6-4a57-bca8-77b78e063f90

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου