Δε θα μας καταστρέψει ο Αντίχριστος: Το προφητικό βιβλίο του Γέροντος

Παραδώστε τον εαυτό σας στο θέλημα του Θεού κι από το χέρι Του να δέχεστε τα πάντα κάθε μέρα, χωρίς να κοιτάτε το μακρινό αύριο.