Σάββατο 31 Αυγούστου 2013

Έρχομαι προς Σε Λυτρωτά!

Βλέπουμε γύρω μας αδελφοί μου, να υπάρχει μεγάλη άγνοια για θέματα πνευματικά, μάλιστα για θεμελιώδη, όπως για παράδειγμα, η εξομολόγηση.
Αυτό που λυπεί τον Θεό είναι βεβαίως η αμαρτία. Φανταστείτε όμως τι ρομφαία λογχίζει την καρδιά Του, με το πικρό γεγονός ότι το πλάσμα Του, για το οποίο ο Άμωμος ''εταπείνωσεν εαυτὸν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού'', βρίσκεται πολλές φορές να αγνοεί το νόημα της θείας Ενανθρώπισης, κατά συνέπεια δε και την αξία της ψυχής του ως ψυχής αθάνατης, όπως και την ανάγκη για προστασία και κάθαρση αυτής, προς σωτηρία.

Η κύρια μέριμνά μας αν ήταν πώς να συγκεντρώνουμε τις δυνάμεις μας για να υπηρετήσουμε πρώτα την αθάνατη ψυχή μας και μετά ασφαλώς και το σώμα μας, θα ζούσαμε συνεχώς τα μυστήρια της Εκκλησίας μας με γλυκιά προσμονή και ένθεο ζήλο αληθινών, ζώντων τέκνων του Αγίου Πατρός μας.

Όπως ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, έτσι και εμείς θα έπρεπε να πεθαίναμε ως προς την αμαρτία, προς χάριν Του.

Το ''Λουτρό της Ψυχής'' λοιπόν, όπως συνηθίζεται να περιγράφεται κυριολεκτικά, η Ιερά Εξομολόγησις, ως θεμέλιο σωτηρίας καθίσταται, μόνο και μόνο σαν δει κανείς τη θεία προέλευση του. Αυτό, είναι αρκετό.

Δε μπορεί η αμαρτία μόνη να λάβει άφεση, συνεπώς δε μπορεί χωρίς την άφεση να έρθει η Ανάσταση.
Όταν στη ψυχή το βαρίδι της αμαρτίας μεγαλώνει, στο τέλος, συνθλίβει τη ψυχή και τη θανατώνει.


Εκεί, έρχεται η αξία της αφέσεως από τον Φιλάνθρωπο Κύριο, που επιτρέπει στη ψυχή να λάβει την ανάστασή της εκ των πταισμάτων της μέσω του Πνευματικού, από την εξουσία που παραχώρησε ο Χριστός μας στους Αποστόλους με το γραφικό, ''Λάβετε Πνεύμα άγιον, αν τίνων αφήτε τας αμαρτίας αφίενται αυτοίς...''

Η ψυχή έτσι, ενώ ήταν νεκρή από την αμαρτία, λαμβάνει ξανά ζωή με την άφεση. Το Μέγα Φιλάνθρωπο Μυστήριο!

Αδελφοί μου, η αμαρτία, κατά το ψαλμικό, ''ενώπιόν μας εστί δια παντός''.

Αποστασιοποιημένοι από την Εκκλησία, είμαστε όντως μόνοι μας, μεταβαλλόμαστε σε εκκολαπτήρια θα ‘λεγε κανείς αυτού του κακού, της αμαρτίας, της αποτυχίας μας δηλαδή να πράξουμε το θέλημα του Θεού. Αφ’ ης στιγμής αυτή, η αμαρτία, λαμβάνει χώρα—έμπροσθεν Θεού κι’ αγγέλων--σε μας μένει μόνο η απόθεση, όπως Εκείνος έταξε, δηλαδή, η με ιδίαν παραδοχή και εξαγόρευση τακτοποίηση μας, ένώπον του Δεσπότη της ψυχής.

Αφού πω μετ’ επιτάσεως ότι κατανοώ τί είναι αμαρτία, πως είναι προσβολή του Θεού και της Αυτού εικόνος, ερευνώ τη ψυχή μου με πηδάλιο και καθρέπτη τον Χριστό και τον Νόμο Του. Βυθοσκοπώ το είναι μου με το νου, με την καρδιά, για να δω τη ψυχή μου, να δω ποιος αληθινά είμαι και αυτήν, τη πραγματική εικόνα της ψυχής μου σαν δω, με συντριβή κινώ να την απογυμνώσω μέσα από το Φιλάνθρωπο Μυστήριο, προς τον Θεό μου που, ενώ τη γνωρίζει καλά, με καλεί αφού κ' εγώ το ποιόν της μάθω, ως ένδειξη μέτρου ταπείνωσης και προς πνευματική οικοδομή μου, προς κάθαρση κι’ αγιασμό μου, οικειοθελώς να του την αποθέσω. Να του χαρίσω της ψυχής το βιβλίο των ρύπων, από ψυχή αμαρτωλή μεστή δακρύων! Δακρύων μετανοίας, μετά πλήρους ειλικρινείας. Μετά πλήρους βεβαιότητος πως, ο ουρανός θα με συν-χωρέσει, αν χωρίς ντροπή και δισταγμό, καταθέσω την αλήθεια ως έχει. Αν καταθέσω πάσαν ενοχήν στην πραγματική διάστασή της, φανερώνοντας λογισμούς και συναισθήματα αμαρτωλά, καθώς και επιθυμίες και έργα που προσέβαλαν τον Θεό, μέσα από έναν κατάλογο απ΄ όπου την προηγουμένη, έχω καταγράψει τις λεπτομέρειες για το κάθε τι που με βαραίνει και τον Πατέρα μου λυπεί.

Ναι, αυτή η διαδικασία-πορεία-κλειδί, είναι το μέσο προς την αγιότητα, τα φτερά, προς την ουράνια Πολιτεία που μας καρτερεί.

Τότε, σαν η απόθεση τελειώσει, ο κατακλυσμός της αμαρτίας εναλλάσσεται με το πλημμύρισμα πουπουλένιας ελαφρότητας, αιθέριας λεπτότητας, ψυχής πάλλουσας από εκστατική χαρά, από επίγεια θεία Χάρη, από φωτοβόλο ελπίδα, από μακαρία ειρήνη.

Με το διάβασμα της ευχής, όλα έχουν σβηστεί, ας τα αφήσουμε πίσω ξεχασμένα, ξεγραμμένα, καμένα, μέσα στο άπειρο έλεος Του και ας πορευθούμε με θεία δύναμη, με ζωντάνια Ορθόδοξη, για να αναλάβουμε με στέρεα πίστη στο Θεό, τον αγώνα, κατά του εαυτού μας που θα μας αντιμάχεται, κατά του κόσμου που θα μας πολεμεί και κατά του διαβόλου που θα εντείνει τους πειρασμούς γιατί θα βλέπει να μας χάνει.

Μόνη σκέψη μέσα μας, η μυστηριακή ένωσή μας μετά του Θεού, μέσα από τη Θεία Μετάληψη, παραμένοντας προσκολλημένοι στον κανόνα του Πνευματικού μας για προκοπή στο δρόμο της σωτηρίας, με άγια στοχοπροσήλωση, σκάλα πνευματική :

Ακρίβεια, Προσευχή, Αγρυπνία, Άσκηση, Ειλικρίνεια, Ανοχή, Φιλανθρωπία, Σιωπή, Ευγένεια, Αφοσίωση, Αυτοθυσία, Αγαθοσύνη, Θεοσέβεια, Θέληση, Ευσπλαχνία, Κατανόηση, Νηστεία, Αρετής Ασκητική, Αυτομεμψία, Μελέτη, Ευσέβεια, Αυταπάρνηση, Εγκράτεια, Διάκριση, Μετάνοια, Πίστη, Φιλοπονία, Αγάπη, Φιλοξενία, Υπακοή, Προθυμία, Ταπείνωση, Ανεξικακία, Νήψη, Φιλοκαλία, Υπακοή, Πειθαρχία, Προσοχή, Φιλοτιμία, Μεγαλοσύνη, Χαρά, Ειρήνη, Τιμιότητα, Σύνεση, Απλότητα, Αφοσίωση, Καθαρότητα, Ελεημοσύνη, Συγχωρητικότητα, Υπομονή, Υποχωρητικότητα, Σωφροσύνη, Πραότητα, Συστολή, Χρηστότητα, Ανοχή, Αγνότητα, Λήθη, Μακροθυμία, Έκσταση, Ορθοπραξία, Συντριβή, Ανιδιοτέλεια, Αυτοεξέταση, Δοξολογία, Συμφιλίωση, Φιλαλήθεια, Εντολών Τήρηση, Φιλακολουθεία, Αυτοκατάκριση, Αυτογνωσία, Ανάταση, Φιλαδελφία, Σύνεση, Αοργισία, Προσοχή, Ελευθερία, Επαγρύπνηση, Φιλεργία, Θεού γνωση.

Φρένο μας ας είναι η Μέλλουσα Κρίση, κίνητρό μας η Μέλλουσα Ζωή, δύναμή μας ο Ων και ο Ην και ο Ερχόμενος.


Όλοι στον Καλόν Αγώνα Τώρα!    Ευχαριστούμε τον
KIXEM  από την Κύπρο για το κείμενο. 
 

Ποιος ωφελείται από έναν πόλεμο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Συρίας;


Κάποιος θέλει να πάρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν πόλεμο με τη Συρία, είναι πολύ, πολύ άσχημα. Το Cui bono είναι μια παλιά λατινική φράση που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται συνήθως, και αυτό σημαίνει περίπου "για το όφελος της οποίας;" Το κλειδί για την εξεύρεση ποιος είναι πραγματικά πίσω από την ώθηση για τον πόλεμο ,είναι να δούμε ποιος θα ωφεληθεί από αυτόν τον πόλεμο.
             Εάν ένα πλήρως ανεπτυγμένος πόλεμος ξεσπάσει μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Συρίας, δεν θα είναι καλό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα είναι καλό για το Ισραήλ, αυτό δεν θα είναι καλό για τη Συρία, δεν θα είναι καλό για το Ιράν και  δεν είναι καλό για τη Χεζμπολάχ. Το κράτος που μπορεί να επωφεληθεί στο έπακρο είναι η Σαουδική Αραβία, και δεν θα χρειάζεται καν να κάνει οποιαδήποτε από τις μάχες. Έχουν ρίχνει δισεκατομμύρια δολάρια στην σύγκρουση στη Συρία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει επιτυχείς στις προσπάθειές τους για την ανατροπή του καθεστώτος του Άσαντ. Τώρα οι Σαουδάραβες προσπαθούν να παίξουν το ατού τους - ο στρατός των ΗΠΑ. Εάν οι Σαουδάραβες είναι επιτυχείς, θα πάρουν στα pit τις δύο μεγαλύτερους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς εχθρούς του σουνιτικού Ισλάμ εναντίον του άλλου - οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, από τη μία πλευρά και Shia Ισλάμ από την άλλη. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η μεγαλύτερη ζημιά που οι δύο πλευρές κάνουν ο ένας στον άλλο θα είναι το πιο ευτυχισμένο για τους σουνίτες .
Θα πρέπει να υπάρχουν άλλοι νικητές από ένα αμερικανικό πόλεμο με τη Συρία. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι το Κατάρ θέλει να τρέξει ένα αγωγό φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο, στη Συρία και στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος που το Κατάρ  επίσης ρίχνει δισεκατομμύρια δολάρια στον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία.
            Έτσι, αν πραγματικά είναι η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ που θέλουν να ανατρέψουν το καθεστώς Άσαντ, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να κάνουν τις μάχες;
Κάποιος πρέπει να ζητήσει από τον Μπαράκ Ομπάμα γιατί είναι απαραίτητο για το στρατό των ΗΠΑ  να κάνει τη βρώμικη δουλειά των φίλων Σουνίτων του.
            Ο Ομπάμα υπόσχεται ότι η επερχόμενη επίθεση θα είναι μόνο ένα «περιορισμένο στρατιωτικό κτύπημα» και ότι δεν θα πρέπει να πάει σε ένα πλήρως ανεπτυγμένο πόλεμο με τη Συρία.
         Ο μόνος τρόπος που θα λειτουργήσει είναι αν η Συρία, η Χεζμπολάχ και το Ιράν  κάτσουν με τα χέρια σταυρωμένα και δεν κάνουν τίποτα για να ανταποκριθούν στην επικείμενη επίθεση των ΗΠΑ.
Θα μπορούσε αυτό να συμβεί;
Ίσως.
Ας ελπίσουμε ότι είναι έτσι.
         Αλλά αν υπάρχει μια απάντηση, και ένα αμερικανικό πολεμικό σκάφος κτυπηθεί, ή χυθεί αμερικανικό αίμα ή πύραυλοι να πέσουν στο Τελ Αβίβ, οι ΗΠΑ στη συνέχεια θα εμπλακούν σε ένα πλήρη  πόλεμο.
Αυτό είναι περίπου το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.
          Η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών δεν θέλει να εμπλακεί σε άλλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ακόμη και πολλοί από τους κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους εκφράζουν "σοβαρές επιφυλάξεις" για να επιτεθούμε στη Συρία, σύμφωνα με την Washington Post ...
          Το σχέδιο της κυβέρνησης Ομπάμα για να ξεκινήσει μια στρατιωτική επίθεση εναντίον της Συρίας γίνεται δεκτό με σοβαρές επιφυλάξεις από πολλούς στο στρατό των ΗΠΑ, οι οποίοι  αντιμετωπίζουν  τα σημάδια των δύο μακρών πολέμων και της  ταχείας συρρίκνωσης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες .
        Έχοντας αναλάβει εδώ και μήνες , οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν απίθανο να επέμβουν στρατιωτικά στη Συρία, το Υπουργείο Άμυνας έχει ώθηση σε μια βάση πολέμου, που έχει κάνει πολλά στις ένοπλες υπηρεσίες , σύμφωνα με συνεντεύξεις με πάνω από μια ντουζίνα αξιωματικούς που κυμαίνονται από καπετάνιοι ένα έως τεσσάρων αστέρων.
          Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει πραγματικά ότι δεν είναι καλό αποτέλεσμα στη Συρία.
Αν επιτεθεί και ο  Άσαντ παραμείνει στην εξουσία, αυτό είναι ένα κακό αποτέλεσμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
          Αν βοηθάμε την ανατροπή του καθεστώτος του Άσαντ, οι αντάρτες θα πάρουν τον έλεγχο. Αλλά θα ήταν ακόμη χειρότερο από ό, τι ο Άσαντ. Έχουν υποσχεθεί αφοσίωση στην Αλ-Κάιντα, και είναι σφόδρα αντι-Αμερικανοί, αντι-Ισραήλ και  αντι-δυτικοί.
          Γιατί, λοιπόν, θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχουν;
Αυτός ο πόλεμος δεν θα ήταν καλό για το Ισραήλ. Έχω δει μια σειρά από ιστοσελίδες δήθεν υπέρ του Ισραήλ εκεί έξω  πολύ ενθουσιασμένες για την προοπτική ενός πολέμου με τη Συρία, αλλά  είναι ένα τεράστιο λάθος.
         Η Συρία έχει ήδη απειλήσει να επιτεθεί σε πόλεις του Ισραήλ, αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στη Συρία. Αν η Συρία ρίξει πυραύλους   στην καρδιά του Τελ Αβίβ,το  Ισραήλ πρέπει να απαντήσει.
          Και αν κάποιος από αυτούς τους πυραύλους  έχουν αντισυμβατικές κεφαλές, το Ισραήλ θα απαντήσει με απόλυτη καταστροφή στην Δαμασκό.
          Και φυσικά μια ανταλλαγή πυραύλων μεταξύ Συρίας και Ισραήλ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αναμίξει την Χεζμπολάχ στη σύγκρουση. Και τώρα η Χεζμπολάχ  έχει 70, 000 ρουκέτες με στόχο το Ισραήλ.
         Εάν η Χεζμπολάχ ξεκινήσει την έναρξη αυτών των πυραύλων, χιλιάδες και χιλιάδες αθώοι Εβραίοι πολίτες θα πρέπει να θανατωθούν.
        Έτσι, όλα αυτά τα "υπέρ του Ισραήλ"στις  ιστοσελίδες εκεί έξω που έχουν ενθουσιασμό για τον πόλεμο με τη Συρία θα πρέπει να το σκεφτούν δύο φορές. Αν πραγματικά είναι "υπέρ του Ισραήλ", δεν θα πρέπει να θέλουν αυτόν τον πόλεμο. Δεν θα ήταν καλό για το Ισραήλ.
        Αν θέλετε να σταθείτε στο Ισραήλ, στη συνέχεια, να σταθείτε για την ειρήνη. Αυτός ο πόλεμος δεν θα επιτύχει οποιαδήποτε θετικά αποτελέσματα για το Ισραήλ. Ακόμη και αν ο Άσαντ ανατραπεί, η κυβέρνηση των ανταρτών που θα τον αντικαταστήσει θα είναι ακόμη πιο αντι-Ισραήλ, από ό, τι ήταν ο  Άσαντ.
           Ο πόλεμος είναι κόλαση.  Γιατί να θέλει κανείς να δει Αμερικανικό αίμα να χυθεί, Ισραηλινό αίμα  ή στη Συρίας να χυθεί αίμα;
        Εάν οι Σαουδάραβες θέλουν αυτόν τον πόλεμο τόσο πολύ, θα πρέπει να πάνε και να πολεμήσουν γι αυτό. Ο καθένας ξέρει ότι οι Σαουδάραβες έχουν δώσει χρήματα στους αντάρτες. Σε αυτό το σημείο, ακόμα και το CNN το παραδέχεται ανοιχτά αυτό ...
         Είναι κοινό μυστικό ότι η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί την Ιορδανία για να περάσουν λαθραία όπλα στη Συρία για τους αντάρτες. Η Ιορδανία λέει ότι κάνει ό, τι μπορεί για να το αποτρέψει αυτό και δεν θέλει να πυροδοτήσει την κατάσταση στη Συρία.
         Και ο Άσαντ ξέρει σίγουρα ποιος είναι πίσω από τον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα του.      http://www.infowars.com/who-benefits-from-a-war-between-the-united-states-and-syria/    ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ INFO WARS:Corfiatiko.blogspot.com.

Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

ΣΥΡΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΠΑΜΕ ΓΙΑ 3ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ;Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αποφασίσουν για τη στρατιωτική δράση στη Συρία »είναι δική μας απόφαση» - Λευκός Οίκος.

Kέρι: «σαφές και πειστική» η υπόθεση ότι η Συρία ξεκίνησε χημική επίθεση - 
Ζωντανή •Ο  Kέρι μιλάει μια ημέρα μετά την Βρετανική άρνηση.
• Ο Γραμματέας του κράτους έχει »περισσότερο από επίγνωση» του Ιράκ
• Ο πόλεμος των ΗΠΑ με το σχέδιο να φαίνεται να προχωρά χωρίς βασικούς σύμμαχους
•Ο  Άσαντ κατηγόρησε για εμπρηστική βομβιστική επίθεση σε σχολείο.
• Το έργο των επιθεωρήσεων του ΟΗΕ έχει ολοκληρωθεί
          Ο Πρόεδρος Ομπάμα θα μπορούσε να εξετάσει και μια στρατιωτική επέμβαση στη Συρία, παρότι το βρετανικό Κοινοβούλιο απέρριψε μια πρόταση που επιτρέπει τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στη σύγκρουση.
            Οι Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν σε δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι η δήλωση του στενότερου σύμμαχου των Ηνωμένων Πολιτειών, η απροθυμία από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και η εκτεταμένη αβεβαιότητα στις ΗΠΑ, στο Κογκρέσο δεν θα είναι αρκετά για να επηρεάσουν τον Ομπάμα από ένα περιορισμένο κτύπημα πυραύλων εναντίον συριακών στόχων. Ο Ομπάμα, ο οποίος έχει επικριθεί για τη μη διαβούλευση με το Κογκρέσο για τη Συρία, συναντήθηκε με τους νομοθέτες και άλλους κορυφαίους ηγέτες σε ένα συνέδριο του Σώματος  την Πέμπτη.
            "Έχουμε δει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του Κοινοβουλίου απόψε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να διαβουλεύονται με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου - ένας από τους στενότερους συμμάχους και  φίλος μας. Όπως έχουμε πει, ο Πρόεδρος Ομπάμα για την λήψης αποφάσεων θα πρέπει να καθοδηγηθεί  προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών ", δήλωσε μια ανακοίνωση του Λευκού Οίκου μετά τη συνάντηση. "Πιστεύει ότι υπάρχουν βασικά συμφέροντα που διακυβεύονται για τις  Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι χώρες που παραβιάζουν τους διεθνείς κανόνες σχετικά με τα χημικά όπλα θα πρέπει να λογοδοτήσουν."
           Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που κυκλοφόρησε μετά την 90 λεπτη τηλεδιάσκεψη, είπε ότι η πρόσκληση αφορούσε, μεταξύ άλλων, την Σύμβουλο  Εθνικής Ασφαλείας ,Σούζαν Ράις, τον υπουργό εξωτερικών  Τζον Κέρι, τον Υπουργό  Άμυνας Τσακ Χάγκελ, καθώς και τους σχετικούς προέδρους των επιτροπών και την κατάταξη των μελών.
           "Οι απόψεις του Κογκρέσου είναι σημαντικές για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, και θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τους βουλευτές, όταν ο Πρόεδρος θα λάβει την απόφαση σχετικά με την κατάλληλη αντίδραση των ΗΠΑ για την παραβίαση από τη συριακή κυβέρνηση των διεθνών κανόνων κατά της χρήσης των χημικών όπλων,"λέει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου .

            Ο Χέγκελ είπε επίσης ότι σε ένα πρόσφατο ταξίδι στις Φιλιππίνες ότι «ο στόχος του Προέδρου (Μπαράκ) Ομπάμα και της κυβέρνησή μας  είναι... Όποια απόφαση και αν ληφθεί, ότι θα είναι μια διεθνής συνεργασία και προσπάθεια», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις  διαβουλεύσεις με τη Βρετανία για το θέμα.
            "Η προσέγγισή μας είναι να συνεχίσουμε να βρούμε μια διεθνή συμμαχία που θα δρα από κοινού. Και νομίζω ότι είμαστε μαζί με μια σειρά από χώρες που έχουν δηλώσει δημόσια τη θέση τους  σχετικά με τη χρήση  των χημικών όπλων."
           Όταν ρωτήθηκε αν ήταν στην εξουσία του Άσαντ ,τι θα έκανε για να αποτρέψει την απειλή της στρατιωτικής δράσης εναντίον της χώρας του, ο Χάγκελ απάντησε ότι ο ίδιος δεν θα ήθελε να κάνει "εικασίες για υποθετικές καταστάσεις."               http://rt.com/usa/white-house-military-syria-own-186/   ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ RUSSIA TODAY:Corfiatiko.blogspot.com.

"ΣΚΕΠΑΣΕ ΤΟΝ ΑΜΑΡΤΑΝΟΝΤΑ"

15Σκέπασε τον αμαρτάνοντα, όταν δεν έχεις απ’ αυτό πνευματική ζημία. Έτσι και αυτόν τον κάνεις να έχει θάρρος στον αγώνα του και εσένα σε στηρίζει το έλεος του Κυρίου σου.

Στήριζε με το λόγο σου τους ασθενείς και αυτούς πού έχουν λυπημένη καρδιά και, όσο στο χέρι σου έχεις υλικά αγαθά, ελέησε τους και θα σε υποστηρίξει ή δύναμη του Θεού πού συντηρεί τα πάντα.

Να μοιράζεσαι τη λύπη των ανθρώπων πονώντας γι’ αυτούς στην προσευχή σου με όλη σου την καρδιά και θ’ ανοίξει μπροστά στις ικεσίες σου ή πηγή του ελέους του Θεού.

Αββάς Ισαάκ ο Σύρος .                http://www.agioritikovima.gr/diafora/theologikos-log/diafora/27504-kepae-ton-ama

Βίος Αγίου Αλεξάνδρου- Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.

Ο Άγιος Αλέξανδρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εορτάζει στις 30 Αυγούστου.

Τα πρώτα χρόνια του Αγίου
Ο Άγιος Αλέξανδρος γεννήθηκε το έτος 240 μ.Χ., άλλοι λένε το 239, στην αγιοτόκον Μ. Ασία, από ευσεβείς γονείς, οι οποίοι τον ανέθρεψαν με «νουθεσίαν και παιδείαν Κυρίου». 

Τα μεγάλα χαρίσματα και η πίστη του και η ευλάβεια του Αγίου, τα οποία απέκτησε κατά την παιδική και νεανική του ηλικία, φάνηκαν και αναδείχθηκαν αργότερα, κατά την δωδεκάχρονη πατριαρχία του και κατά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, πού έγινε στη Νίκαια της Μ. Ασίας το έτος 325 μ.Χ., κατά την οποίαν καθορίστηκε με σαφήνεια η Πίστη της Εκκλησίας, πού την νόθευαν οι διάφορες αιρέσεις και κακοδοξίες.


Από τα παιδικά του χρόνια ένοιωσε ο ίδιος άμεσα τι θα πει διωγμός και κυνηγητό και πόνος και ταλαιπωρία, γιατί βρέθηκε μέσα στην θύελλα των μεγάλων διωγμών του δευτέρου αιώνος. Αντί όμως να τον φοβίσουν και να τον αποθαρρύνουν, έκαναν πιο στέρεη την πίστη του και μεγαλύτερη την αγάπη του για τον Χριστό.
Ήταν σε ηλικία δέκα ετών, όταν ξέσπασαν οι διωγμοί του φοβερού Χριστιανομάχου αυτοκράτορα Δεκίου και αργότερα του αυτοκράτορα Βαλεριανού (257-260) και σε ώριμη ηλικία έζησε τούς διωγμούς του δαιμονικού Διοκλητιανού (303-305) και του αυτοκράτορα Γαλερίου Μαξιμιανού (305-311). Έτρεχε μαζί με τούς Μάρτυρες και βρισκόταν μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, πού βρισκόταν σε αδιάκοπο κυνηγητό και κατέφευγε σε σπηλιές και σε κατακόμβες, κρύβοντας τα μέλη της και προστατεύοντας μικρούς και μεγάλους, πού είχαν την ελπίδα τους στο έλεος του Θεού.

Πρωτοπρεσβύτερος στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 
Εκπρόσωπος στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο
Οι εκκλησιαστικές πηγές τον παρακολουθούν και τον ιστορούν, όταν είχε λάβει την ιεροσύνη και υπηρετούσε ως Πρωτοπρεσβύτερος στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, όπου Πατριάρχης ήταν ο Άγιος Μητροφάνης και είχε τον Άγιο Αλέξανδρο ως «δεξί του χέρι». Όλες τις σημαντικές αποστολές τις ανέθετε στον ευλαβέστατο Πρωτοπρεσβύτερό του, διότι ο Πατριάρχης ήταν ήδη πολύ ηλικιωμένος και φιλάσθενος. Έτσι ο Άγιος Αλέξανδρος δόθηκε ολόκληρος στην διακονία της Εκκλησίας με τον πύρινο λόγο του, κατά των αιρέσεων του Αρείου, ο οποίος είχε παρασύρει πολλούς στις κακοδοξίες του και προκαλούσε αναστατώσεις και διαμάχες μεταξύ των Χριστιανών. Ταυτόχρονα ο καθαρός και άμεμπτος βίος του Πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου, πού ήταν άνθρωπος νηστείας και προσευχής, γινόταν πρότυπο βίου, αλλά και καλού αγωνιστού της Πίστεως.

Το 303 μ.Χ. ο Άγιος Αλέξανδρος ήταν σε ηλικία 63 ετών, όταν ξέσπασε ο μεγάλος διωγμός του σατανόψυχου αυτοκράτορα Διοκλητιανού, πού είχε χαρακτηριστεί ως ο φοβερότερος διώκτης των Χριστιανών και σκότωνε αμέσως και με βίαιο τρόπον όλους εκείνους, πού δεν προσκυνούσαν τα άψυχα είδωλα, πού ο ίδιος τα θεωρούσε ως θεούς. Αφού ταλαιπωρήθηκε αρκετά κρυπτόμενος και μετακινούμενος από περιοχή σε περιοχή για να μη αποκαλυφτεί και κυρίως για να μπορεί να υπηρετεί την Εκκλησία, πού βρισκόταν ακόμα σε παρανομία και καταδίωξη για τον κοσμικό νόμο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και κάθε Χριστιανός εθεωρείτο επαναστάτης και εχθρός του κράτους, βρέθηκε στην περιοχή της Κωνσταντινουπόλεως, όταν το 313 μ.Χ. έγινε η διακήρυξη της ανεξιθρησκείας με το Διάταγμα των Μεδιολάνων (Μιλάνο), με το οποίον αναγνωρίστηκε και επίσημα ως θρησκεία ο Χριστιανισμός. 
Ο Πατριάρχης Άγιος Μητροφάνης αγαπά ιδιαίτερα τον Πρωτοπρεσβύτερό του Αλέξανδρο και εκτιμά τα πνευματικά και σπάνια προσόντα του και την προθυμία του για την προστασία της Εκκλησίας και την επίλυση των προβλημάτων της. Έτσι επειδή ο Άγιος Μητροφάνης ήταν πολύ μεγάλος σε ηλικία και φιλάσθενος, έστειλε ως εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στην Α΄Ο ικουμενική Σύνοδο τον Άγιο Αλέξανδρο.

Γίνετε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Όταν τελείωσε, θριαμβευτικά για την Εκκλησία, η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος, ο Άγιος Αλέξανδρος έτρεξε αμέσως από την Νίκαια στην Κωνσταντινούπολη για να ανακοινώσει στον Πατριάρχη Μητροφάνη τα μεγάλα νέα της νίκης της Πίστεως κατά της αιρέσεως, της Ορθοδοξίας κατά της κακοδοξίας. Ο Πατριάρχης τον περίμενε με αγωνία και προσευχόταν συνεχώς. Μόλις λοιπόν συναντήθηκαν τον αγκάλιασε, τον ασπάστηκε με πολλή συγκίνηση και του είπε να ξαναφύγει σε μεγάλη αποστολή, ώστε να ανακοινωθούν τα ευχάριστα νέα σε όλες τις ορθόδοξες επισκοπές και τις τοπικές εκκλησίες. Πρόθυμα ο Άγιος Αλέξανδρος έκανε υπακοή στο θέλημα του Άγιου Μητροφάνη, έβαλε μετάνοια και παρ’ ότι ήταν και αυτός σε μεγάλη ηλικία, των 85 ετών, ξεκίνησε να κάνει μια πολύ μεγάλη περιοδεία και να ανακοινώσει επίσημα τις αποφάσεις της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου και το «Σύμβολον της Πίστεως» και την καταδίκη της αιρέσεως του Αρείου, σε όλη τη Μακεδονία, στην Θράκη, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Σερβία, την Ιλλυρία (Αλβανία) και τις άλλες γειτονικές περιοχές.

Τότε όμως, και ενώ ο Άγιος Αλέξανδρος βρισκόταν στην περιοδεία του, ο Πατριάρχης Μητροφάνης, πού είχε φθάσει στην ηλικία των 117 ετών, εξασθένησε τόσον πολύ, ώστε τον Ιούνιο του 325, παρέδωσε την ψυχή του «εις χείρας Θεού ζώντος», αφού προηγουμένως είχε ορίσει ως διάδοχό του τον Πρωτοπρεσβύτερο Αλέξανδρον πού τον ήξερε καλά και τον θεωρούσε ως τον μόνον άξιον να τον διαδεχτεί στον Οικουμενικό Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. Την επιθυμία και απόφαση του αυτήν την είχε γνωστοποιήσει και στον αυτοκράτορα Μ. Κωνσταντίνο, πού συνεφώνησε μαζί του.

Μετά την άνοδό του στον πατριαρχικό θρόνο, ο Άγιος Αλέξανδρος, που δεν είχε καμιά φιλοδοξία κοσμική και δεν τον ενδιέφερε η δόξα των ανθρώπων, συνέχισε με περισσότερο ζήλο και μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης τον καλόν αγώνα υπέρ του ποιμνίου της εκκλησίας διδάσκων την αλήθεια της Πίστεως και προσευχόμενος και κυρίως επαγρυπνών, μέρα και νύχτα, για την προστασία της Εκκλησίας από τις αιρέσεις, πού συνέχιζαν το διαβρωτικό τους έργον. Διότι όπως έλεγε και καθοδηγούσε τούς Χριστιανούς:
 
— Οι διαφωνίες μεταξύ των Χριστιανών, δίδουν τροφή στις αιρέσεις και συντηρούν την ολιγοπιστία και οδηγούν στην εκτροπή από τον δρόμο της σωτηρίας.

Μιλούσε για την αγάπη, πού είναι ο κύριος άξονας της χριστιανικής αληθείας, διότι από την αγάπη προς τον Θεό μπορούμε να φθάσουμε στην αληθινή αγάπη των άλλων ανθρώπων.

Εικοσιτρείς χρόνους υπηρέτησε πιστά και ολοπρόθυμα την Ορθόδοξη Εκκλησία ο Άγιος Αλέξανδρος, γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, εκ των οποίων τα δώδεκα έτη ως Πατριάρχης του Οικουμενικού Θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως και έφθασε στην ηλικία των 98 ετών, πιστός και δραστήριος ως διάκονος των μυστηρίων του Τριαδικού Θεού μας και την 30ην Αυγούστου του έτους 337μ.Χ. παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια τού Κυρίου για να λάβει «τον στέφανον της δόξης» από τον μέγα Δωρεοδότη Θεό. Στην Εκκλησία, και σε μας τούς μεταγενέστερους, πού πιστεύουμε και ελπίζουμε στο έλεος τού Θεανθρώπου Χριστού, άφησε ως υπόδειγμα βίου την δική του ζωή, την οποίαν και πρέπει να μιμούμεθα.
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
Μύσται οὐράνιοι ἀποδεικνύμενοι, θεῖοι ἐκφάντορες τῷ κόσμῳ ὤφθητε, τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ποιμάναντες θεαρέστως, ἱερὲ Ἀλέξανδρε, τῆς Τριάδος ὁ πρόμαχος, Ἰωάννη ἔνδοξε, ὁ τῆς χάριτος τρόφιμος, καὶ Παῦλε Ἱερέων ἀκρότης• ὅθεν ὑμᾶς ἀνευφημοῦμεν.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Τὴν τριάδα σήμερον, Ἱεραρχῶν τῶν Ὁσίων, ἱεροῖς ἐν ᾄσμασιν, ἐγκωμιάσωμεν πάντες• οὗτοι γὰρ, ὡς οἰκονόμοι τῶν ἀπορρήτων, νέμουσι, χάριν ἀέναον τοῖς βοῶσιν, ὦ Ἀλέξανδρε παμμάκαρ, καὶ Ἰωάννη, σὺν Παύλῳ χαίρετε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις τῶν Πατέρων τριὰς σεπτή, Ἀλέξανδρε μάκαρ, σὺν τῷ Παύλῳ τῷ εὐκλεεῖ, καὶ τῷ Ἰωάννη, ἡ τρίφωτος λυχνία, ἡ πᾶσαν Ἐκκλησίαν, καταπυρσεύουσα.

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

Επιστρέφει ο Παντελεήμων Μπεζενίτης;

Για μια ακόμη φορά η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος θα ασχοληθεί με μια «καυτή» και δύσκολη υπόθεση, που στο παρελθόν μονοπώλησε το ενδιαφέρον και την επικαιρότητα.

Ο πρώην Μητροπολίτης Αττικής κ. Παντελεήμων Μπεζενίτης που το 2009 καθαιρέθηκε από την Εκκλησία της Ελλάδος εξαιτίας της καταδικαστικής απόφασης που εξέδωσε εις βάρος του η ποινική Δικαιοσύνη, έχοντας στο πλευρό του το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επιμένει στην θέση πως η Δ.Ι.Σ. οφείλει να επιτρέψει την διενέργεια κανονικής εκκλησιαστικής δίκης σε δεύτερο βαθμό.

Η υπόθεση αυτή θα συζητηθεί ξανά αύριο από την Διαρκή σύνοδο η οποία καλείται να αποφασίσει εάν τελικά θα την παραπέμψει στο Συνοδικό Δικαστήριο.      


Σύμφωνα με το αρθρο 160 του νόμου 5383/1932 περί εκκλησιαστικών δικαστηρίων όταν κάποιος κληρικός καταδικαστεί τελεσίδικα από την ποινική Δικαιοσύνη, η απόφαση κοινοποιείται στην Ιερά Σύνοδο η οποία αυτόματα επιβάλει στον κληρικό την ποινή της καθαίρεσης.
             
Αυτό συνέβη και με τον Παντελεήμονα Μπεζενίτη ο οποίος όμως, προσέφυγε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο με την σειρά του θεωρεί πως οι ιεροί κανόνες είναι πάνω από τους νόμους του ελληνικού Κράτους.

Με βάση αυτή τη λογική το Πατριαρχείο επιμένει πως ο πρώην πια Μητροπολίτης πρέπει να δικαστεί.

Ένα επιπλέον επιχείρημα που έχει προσθέσει στην νομική του «φαρέτρα» ο κ. Παντελεήμων είναι μια απόφαση του ΣτΕ από το 1979. Τότε είχε προσφύγει ο Μητροπολίτης Δράμας Φίλιππος Τσορβάς ο οποίος ζητούσε να του δοθεί το δικαίωμα αναψηλάφησης της υπόθεσης του.

Το ΣτΕ είχε αποφανθεί πως η Ιερά Σύνοδος ήταν αναρμόδια να απαντήσει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το οποίο και τότε είχε εκθέσει τα ίδια επιχειρήματα.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, το Δικαστήριο ήταν αυτό που έπρεπε να απαντήσει στο Πατριαρχείο και όχι η Δ.Ι.Σ. Η απόφαση αυτή δεν εκτελέστηκε ποτέ.

Ο Παντελεήμων Μπεζενίτης καταδικάστηκε τον Ιούνιο του 2008 σε εξαετή κάθειρξη χωρίς αναστολή για την υπόθεση της υπεξαίρεσης 66,5 εκατ. δραχμών την περίοδο 1995-1998 από την Μονή Οσίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Παρέμεινε φυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού για ένα χρόνο. Αποφυλακίστηκε υπό όρους λόγω ηλικίας.

Αυτό που συζητιέται έντονα στους εκκλησιαστικούς κύκλους είναι πως και να βρεθούν οι νομικές φόρμουλες για την επιστροφή του πρώην Μητροπολίτη στις τάξεις του Κλήρου, θεωρείται αμφίβολο αν θα βρεθούν τα επιχειρήματα που θα πείσουν κληρικούς και λαϊκούς για την αναγκαιότητα αυτής της πράξης.               http://www.dogma.gr/default.php?pname=Article&art_id=3501&catid=3

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

ΝΕΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ! [βίντεο]

« ...και μεταβάλλουν τους ανθρώπους σε αγελιαία μάζαν να δουλεύουν υπέρ του διεθνούς κεφαλαίου, του εβραιοσιωνισμού. Αυτό είναι! Αλλά πιστεύω ότι θα μιλήσουν τα αίματα των Μαρτύρων μας και θα μας δώσει αυτή την ελεημοσύνη ο Θεός να μην προλάβουν ...»
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ Η ΟΜΙΛΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΟΥΣΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΚΑΛΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑ.

Μετά από όσα ακούγονται και γράφονται για την Συρία είναι καιρός να δούμε τι γράφουν οι προφήτες στην Αγία Γραφή για το υπάρχον θέμα.Ολες οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν για ένα κτύπημα 2-3 ημερών,αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.Εχω ήδη στο μπλογκ τις προφητείες από πολύ καιρό πριν γίνουν,γι αυτό καθυστερώ να γράψω αναλυτικά,εφόσον ήδη εδώ και ένα χρόνο τα έχω καταγράψει.Και καλό είναι όταν τα πράγματα είναι σοβαρότατα και μπαίνουμε σε χοντρές εξελίξεις να μην γράφω απευθείας,αλλά σιγά-σιγά βλέποντας τις εξελίξεις ώστε να μην γίνονται λάθη και παρερμηνείες.Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.Πρώτος ο κύριος Ημών Ιησούς Χριστός αναφέρεται στα σημερινά γεγγονότα.Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο Κεφ. 24 αναφέρει :<< ΚΑΙ ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ· καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ. 2 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ καταλυθήσεται. 3 καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾿ ἰδίαν λέγοντες· εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος; 4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. 5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσι. 6 μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος. 7 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους· 8 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων.>>Eδώ ξεκάθαρα σε ερώτηση των μαθητών του αναφέρεται στην καταστροφή του 2ου Ναού του Σολομώντος και ότι πολλοί αντίχριστοι θα έρθουν στο όνομά του και πολλούς θα πλανήσουν,θα ακούμε φήμες για πολέμους αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν αλλά δεν θα είναι το τέλος.[Αυτό σε απάντηση όσων περιμένουν τον τελικό αντίχριστο και το τέλος του κόσμου,τα οποία είναι Καθολικές και Προτεσταντικές θεωρίες]Αναφέρεται στους 3 Παγκοσμίους πολέμους και ειδικά στον τρίτο που θα ξεσηκωθεί έθνος εναντίον έθνους και βασιλεία εναντίον βασιλείας και θα γίνουν πείνα ,αρρώστιες και σεισμοί κατά τόπους πράγματα που τα βλέπουμε συνέχεια.Αυτός ο Τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα είναι η αρχή των πόνων. Ας δούμε όμως τι είπαν οι προφήτες ειδικά για την Δαμασκό.Ο προφήτης Ιερεμίας αναφέρει:<<
ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΙΕΡΕΜΙΑ.Τῇ Δαμασκῷ.

(Μασ. ΜΘ´, 23–27 ). Κατῃσχύνθη ᾿Ημὰθ καὶ ᾿Αρφάδ, ὅτι ἤκουσαν ἀκοὴν πονηράν· ἐξέστησαν, ἐθυμώθησαν, ἀναπαύσασθαι οὐ μὴ δύνωνται. 13 ἐξελύθη Δαμασκός, ἀπεστράφη εἰς φυγήν, τρόμος ἐπελάβετο αὐτῆς. 14 πῶς οὐχὶ ἐγκατέλιπε πόλιν ἐμήν; κώμην ἠγάπησαν· 15 διὰ τοῦτο πεσοῦνται νεανίσκοι ἐν πλατείαις σου, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταί σου πεσοῦνται, φησὶ Κύριος· 16 καὶ καύσω πῦρ ἐν τείχει Δαμασκοῦ, καὶ καταφάγεται ἄμφοδα υἱοῦ ῎Αδερ.
H πρoφητεία ενάντια στη Δαμασκό

23 ΓIA TH ΔAMAΣKO. Kαταντρoπιάστηκε η Aιμάθ και η Aρφάδ επειδή, άκoυσαν κακή αγγελία η καρδιά τoυς διαλύθηκε στη θάλασσα υπάρχει ταραχή δεν μπoρεί να ησυχάσει.

24 H Δαμασκός παρέλυσε, στράφηκε σε φυγή, και την κατέλαβε τρόμoς αγωνία και πόνoι την κυρίευσαν, σαν εκείνη πoυ γεννάει.

25 Πώς δεν εναπέμεινε η ένδoξη πόλη, η πόλη τής ευφρoσύνης μoυ!

26 Γι' αυτό, oι νέoι της θα πέσoυν στις πλατείες της, και όλoι oι πoλεμιστές άνδρες θα απoλεστoύν κατά την ημέρα εκείνη, λέει o Kύριoς των δυνάμεων.

27 Kαι θα ανάψω φωτιά στα τείχη τής Δαμασκoύ, και θα καταφάει τα παλάτια τoύ Bεν-αδάδ.
Δαμασκός=Πρωτεύουσα της Συρίας,Αρφάδ=πόλη της Συρίας.Αιμάθ=Διάσημη πόλη της Συρίας στον ποταμό Ορόντο.Βεν-Αδάδ=παλιός βασιλιάς της Δαμασκού.>> .                            ΗΣΑΙΑΣ - 17o Κεφάλαιο.

1 Η ΚΑΤΑ ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΟΡΑΣΙΣ ΙΔΟΥ Η ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΠΕΠΑΥΜΕΝΗ ΤΟΥ ΝΑ ΗΝΑΙ ΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΣΩΡΟΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ

2 ΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΟΗΡ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΦΘΗΣΑΝ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΙΣΘΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΠΟΙΜΝΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΑΝΑΠΑΥΕΣΘΑΙ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ Ο ΦΟΒΙΖΩΝ

3 ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΕΚΛΕΙΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΘΕΛΕΙ ΓΕΙΝΕΙ ΩΣ Η ΔΟΞΑ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΛΕΓΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

4 ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΕΚΕΙΝΗ Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ ΘΕΛΕΙ ΣΜΙΚΡΥΝΘΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΕΙ ΙΣΧΝΩΘΗ

5 ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΩΣ ΟΤΑΝ Ο ΘΕΡΙΣΤΗΣ ΣΥΝΑΓΗ ΤΟΝ ΣΙΤΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΙΖΗ ΤΑ ΑΣΤΑΧΥΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΩΣ Ο ΣΥΝΑΓΩΝ ΑΣΤΑΧΥΑ ΕΝ ΤΗ ΚΟΙΛΑΔΙ ΡΑΦΑΕΙΜ

6 ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΟΜΩΣ ΜΕΙΝΕΙ ΕΝ ΑΥΤΗ ΡΩΓΕΣ ΩΣ ΕΝ ΤΩ ΤΙΝΑΓΜΩ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ ΔΥΟ ΤΡΕΙΣ ΕΛΑΙΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΤΕΡΩΝ ΑΥΤΗΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

7 ΕΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΗΜΕΡΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΛΕΙ ΑΝΑΒΛΕΨΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΝΑΤΕΝΙΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

8 ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΑΝΑΒΛΕΨΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΩΜΟΥΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΥΤΟΥ ΟΥΔΕ ΘΕΛΕΙ ΣΕΒΑΣΘΗ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΚΑΜΟΝ ΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ ΑΥΤΟΥ ΟΥΤΕ ΤΑ ΑΛΣΗ ΟΥΤΕ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ

9 ΕΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΑΙ ΟΧΥΡΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΙΣΘΑΙ ΩΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΤΑΤΟΝ ΚΛΩΝΑΡΙΟΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΑΦΗΚΑΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΕΡΗΜΩΣΙΣ

10 ΕΠΕΙΔΗ ΕΛΗΣΜΟΝΗΣΑΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΕΘΥΜΗΘΗΣ ΤΟΝ ΒΡΑΧΟΝ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΣΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΘΕΛΕΙΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙ ΕΥΑΡΕΣΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΜΕΙ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΝ ΜΕ ΞΕΝΑ ΒΛΑΣΤΗΜΑΤΑ

11 ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΜΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΝ ΣΟΥ ΝΑ ΑΥΞΗΘΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΙ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΜΕΙ ΤΟΝ ΣΠΟΡΟΝ ΣΟΥ ΝΑ ΑΝΘΗΣΗ ΠΛΗΝ ΤΟ ΘΕΡΟΣ ΘΕΛΕΙ ΔΙΑΡΠΑΧΘΗ ΕΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΗΛΠΙΣΜΕΝΗΣ ΘΛΙΨΕΩΣ

12 ΟΥΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΛΑΩΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΚΑΜΝΟΥΣΙ ΤΑΡΑΧΗΝ ΩΣ ΤΗΝ ΤΑΡΑΧΗΝ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥΣΙΝ ΩΣ ΘΟΡΥΒΟΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ

13 ΤΑ ΕΘΝΗ ΘΕΛΟΥΣΙ ΘΟΡΥΒΗΣΕΙ ΩΣ ΘΟΡΥΒΟΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛ Ο ΘΕΟΣ ΘΕΛΕΙ ΕΛΕΓΞΕΙ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΣΙ ΦΥΓΕΙ ΜΑΚΡΑΝ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΚΔΙΩΧΘΗ ΩΣ ΤΟ ΑΧΥΡΟΝ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΚΟΝΙΟΡΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ

14 ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΔΟΥ ΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΛΕΗΛΑΤΟΥΝΤΩΝ ΗΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΛΗΡΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΠΑΖΟΝΤΩΝ ΗΜΑΣ>>Aυτό το οποίο θα παίξουν τώρα είναι ο αφανισμόας της Δαμασκού,αλλά αυτό δεν ξέρουμε αν θα γίνει τώρα ή με την κάθοδο των Ρώσων ή από τους Ισραηλινούς.Ο προφήτης Αμώς συνδέει αυτό τον πόλεμο με τον Λίβανο και την Γάζα που θα είναι οι εκπλήξεις.

ΑΜΩΣ ΚΕΦ.1 ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΜΑΣΚΟ,ΤΗΝ ΤΥΡΟ,ΤΗΝ ΕΔΩΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΑΖΑ.

Λόγω των εξελίξεων στην Γάζα,θα παραθέσω και το πρώτο κεφάλαιο του Προφήτη Αμώς,που αναφέρεται σε Δαμασκό[Συρία],Γάζα,Τύρο[πόλη του Λιβάνου] και Εδώμ[όνομα που δόθηκε στον Ησαύ,από τον πατέρα του Ιακώβ.Οι Εδωμίτες ζούσαν στην νότια περιοχή της Παλαιστίνης ή όρος Σειήρ].ΛΟΓΟΙ ᾿Αμώς, οἳ ἐγένοντο ἐν ᾿Ακκαρεὶμ ἐκ Θεκουέ, οὓς εἶδεν ὑπὲρ ῾Ιερουσαλὴμ ἐν ἡμέραις ᾿Οζίου βασιλέως ᾿Ιούδα καὶ ἐν ἡμέραις ῾Ιεροβοὰμ τοῦ ᾿Ιωὰς βασιλέως ᾿Ισραήλ, πρὸ δύο ἐτῶν τοῦ σεισμοῦ.
 2 Καὶ εἶπε· Κύριος ἐκ Σιὼν ἐφθέγξατο καὶ ἐξ ῾Ιερουσαλὴμ ἔδωκε φωνὴν αὐτοῦ, καὶ ἐπένθησαν αἱ νομαὶ τῶν ποιμένων, καὶ ἐξηράνθη ἡ κορυφὴ τοῦ Καρμήλου. — 3 Καὶ εἶπε Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Δαμασκοῦ καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν, ἀνθ᾿ ὧν ἔπριζον πρίοσι σιδηροῖς τὰς ἐν γαστρὶ ἐχούσας τῶν ἐν Γαλαάδ· 4 καὶ ἀποστελῶ πῦρ εἰς τὸν οἶκον ᾿Αζαήλ, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια υἱοῦ ῎Αδερ· 5 καὶ συντρίψω μοχλοὺς Δαμασκοῦ καὶ ἐξολοθρεύσω κατοικοῦντας ἐκ πεδίου ῏Ων, καὶ κατακόψω φυλὴν ἐξ ἀνδρῶν Χαρράν, καὶ αἰχμαλωτευθήσεται λαὸς Συρίας ἐπίκλητος, λέγει Κύριος. — 6 Τάδε λέγει Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Γάζης καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτούς, ἕνεκεν τοῦ αἰχμαλωτεῦσαι αὐτοὺς αἰχμαλωσίαν τοῦ Σαλωμὼν τοῦ συγκλεῖσαι εἰς τὴν ᾿Ιδουμαίαν. 7 καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ τὰ τείχη Γάζης, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια αὐτῆς· 8 καὶ ἐξολοθρεύσω κατοικοῦντας ἐξ ᾿Αζώτου, καὶ ἐξαρθήσεται φυλὴ ἐξ ᾿Ασκάλωνος, καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ ᾿Ακκάρων, καὶ ἀπολοῦνται οἱ κατάλοιποι τῶν ἀλλοφύλων, λέγει Κύριος. — 9 Τάδε λέγει Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Τύρου καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτήν, ἀνθ᾿ ὧν συνέκλεισαν αἰχμαλωσίαν τοῦ Σαλωμὼν εἰς τὴν ᾿Ιδουμαίαν καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν διαθήκης ἀδελφῶν· 10 καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ τὰ τείχη Τύρου, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια αὐτῆς. — 11 Τάδε λέγει Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις τῆς ᾿Ιδουμαίας καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτούς, ἕνεκα τοῦ διῶξαι αὐτοὺς ἐν ρομφαίᾳ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐλυμήνατο μητέρα ἐπὶ γῆς καὶ ἥρπασεν εἰς μαρτύριον φρίκην αὐτοῦ καὶ τὸ ὅρμημα αὐτοῦ ἐφύλαξεν εἰς νῖκος. 12 καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ εἰς Θαμάν, καὶ καταφάγεται θεμέλια τειχέων αὐτῆς. — 13 Τάδε λέγει Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις υἱῶν ᾿Αμμὼν καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν, ἀνθ᾿ ὧν ἀνέσχιζον τὰς ἐν γαστρὶ ἐχούσας τῶν Γαλααδιτῶν, ὅπως ἐμπλατύνωσι τὰ ὅρια αὐτῶν· 14 καὶ ἀνάψω πῦρ ἐπὶ τείχη Ραββάθ, καὶ καταφάγεται θεμέλια αὐτῆς μετὰ κραυγῆς ἐν ἡμέρᾳ πολέμου, καὶ σεισθήσεται ἐν ἡμέραις συντελείας αὐτῆς· 15 καὶ πορεύσονται οἱ βασιλεῖς αὐτῆς ἐν αἰχμαλωσίᾳ, οἱ ἱερεῖς αὐτῶν καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶ ἐπὶ τὸ αὐτό, λέγει Κύριος.       ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ :
ΑΜΩΣ 1
Αμ. 1,1              Λόγοι Ἀμώς, οἳ ἐγένοντο ἐν Ἀκκαρεὶμ ἐκ Θεκουέ, οὓς εἶδεν ὑπὲρ Ἱερουσαλὴμ ἐν ἡμέραις Ὀζίου βασιλέως Ἰούδα καὶ ἐν ἡμέραις Ἱεροβοὰμ τοῦ Ἰωὰς βασιλέως Ἰσραήλ, πρὸ δύο ἐτῶν τοῦ σεισμοῦ.
Αμ. 1,1                        Λογοι και οράματα εκ μέρους του Θεού που απεκαλύφθησαν εις την περιοχήν Ακκαρείμ προς τον Αμώς, ο οποίος κατήγετο από την πόλιν Θεκουέ. Αυτά ανεφέροντο εις την Ιερουσαλήμ, επραγματοποιήθησαν δε κατά την εποχήν του Οζιου, βασιλέως του Ιούδα, και του Ιεροβοάμ υιού του Ιωάς, βασιλέως του Ισραήλ, δύο έτη πριν η γίνη ο σεισμός.
Αμ. 1,2              Καὶ εἶπε· Κύριος ἐκ Σιὼν ἐφθέγξατο καὶ ἐξ Ἱερουσαλὴμ ἔδωκε φωνὴν αὐτοῦ, καὶ ἐπένθησαν αἱ νομαὶ τῶν ποιμένων, καὶ ἐξηράνθη ἡ κορυφὴ τοῦ Καρμήλου.
Αμ. 1,2                       Ο προφήτης Αμώς είπεν· “ο Κυριος· ωμίλησεν από την Σιών, εξήλθεν η φωνή αυτού από την Ιερουσαλήμ, ένεκα δε τούτου εμαράνθησαν οι βοσκότοποι των ποιμένων, εξηράνθη δε και η κορυφή του όρους. Καρμήλου”.
Αμ.1,3               Καὶ εἶπε Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Δαμασκοῦ καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν, ἀνθ᾿ ὧν ἔπριζον πρίοσι σιδηροῖς τὰς ἐν γαστρὶ ἐχούσας τῶν ἐν Γαλαάδ·
Αμ. 1,3                       Είπεν ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας της Δαμασκού, και μάλιστα δια την τετάρτην, δεν θα ανακαλέσω την εναντίον αυτής καταδικαστικήν απόφασίν μου, διότι οι κάτοικοι επριόνιζον με σιδηρά πριόνια τας εγκύους γυναίκας της περιοχής Γαλαάδ.
Αμ. 1,4              καὶ ἀποστελῶ πῦρ εἰς τὸν οἶκον Ἀζαήλ, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια υἱοῦ Ἄδερ·
Αμ. 1,4                       Φωτιάν θα εξαποστείλω εναντίον του οίκου Αζαήλ, η οποία θα καταφάγη εκ θεμελίων τον οίκον του υιού Αδερ.
Αμ. 1,5              καὶ συντρίψω μοχλοὺς Δαμασκοῦ καὶ ἐξολοθρεύσω κατοικοῦντας ἐκ πεδίου Ὦν, καὶ κατακόψω φυλὴν ἐξ ἀνδρῶν Χαῤῥάν, καὶ αἰχμαλωτευθήσεται λαὸς Συρίας ἐπίκλητος, λέγει Κύριος. -
Αμ. 1,5                       Θα συντρίψω τους μοχλούς της Δαμασκού και θα εξολοθρεύσω αυτούς, οι οποίοι κατοικούν εις την πεδιάδα Ων, θα κατακόψω και θα εξαφανίσω την φυλήν, που συγκροτείται από τους άνδρας της Χαρράν, και ο ονομαστός δια τα κατορθώματά του λαός της Συρίας θα οδηγηθή αιχμάλωτος”. Αυτά λέγει ο Κυριος.
Αμ. 1,6              Τάδε λέγει Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Γάζης καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτούς, ἕνεκεν τοῦ αἰχμαλωτεῦσαι αὐτοὺς αἰχμαλωσίαν τοῦ Σαλωμὼν τοῦ συγκλεῖσαι εἰς τὴν Ἰδουμαίαν.
Αμ. 1,6                       Αυτά ακόμη λέγει ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας της Γαζης, και μάλιστα δια την τετάρτην, δεν θα ανακαλέσω την εναντίον των κατοίκων της καταδικαστικήν απόφασίν μου. Διότι αυτοί έσυραν εις αιχιμαλωσίαν άνδρας του Σολομώντος, βασιλέως της Ιουδαίας, και τους παρέδωκαν δούλους εις την Ιδουμαίαν.
Αμ. 1,7              καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ τὰ τείχη Γάζης, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια αὐτῆς·
Αμ. 1,7                       Θα αποστείλω, λοιπόν, φωτιάν εις τα τείχη της Γαζης, η οποία φωτιά θα καταφάγη την πόλιν μέχρι θεμελίων.
Αμ. 1,8              καὶ ἐξολοθρεύσω κατοικοῦντας ἐξ Ἀζώτου, καὶ ἐξαρθήσεται φυλὴ ἐξ Ἀσκάλωνος, καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ Ἀκκάρων, καὶ ἀπολοῦνται οἱ κατάλοιποι τῶν ἀλλοφύλων, λέγει Κύριος. -
Αμ. 1,8                       Θα εξολοθρεύσω τους κατοίκους της Αζώτου, θα ξεπαστρευθή η φυλή της Ασκάλωνος, θα επιφέρω τιμωρόν την χείρα μου εναντίον της Ακκαρών και θα εξολοθρευθούν οι υπόλοιποι εκ των Φιλισταίων”, λέγει ο Κυριος.
Αμ. 1,9              Τάδε λέγει Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Τύρου καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτήν, ἀνθ᾿ ὧν συνέκλεισαν αἰχμαλωσίαν τοῦ Σαλωμὼν εἰς τὴν Ἰδουμαίαν καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν διαθήκης ἀδελφῶν·
Αμ. 1,9                       Αυτά λέγει ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας της Τυρου, και ιδιαιτέρως δια την τετάρτην, δεν θα αποσύρω την εναντίον αυτής καταδικαστικήν απόφασίν μου, διότι αυτοί συνέλαβον αιχμαλώτους από το βασίλειον του Σολομώντος εις την Ιδουμαίαν και δεν ενεθυμήθησαν την συνθήκην φιλίας, την οποίαν είχαν κάμει μεταξύ των Ιουδαίων ως αδελφών των.
Αμ. 1,10            καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ τὰ τείχη Τύρου, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια αὐτῆς. -
Αμ. 1,10                     Θα εξαποστείλω φωτιάν εις τα τείχη της Τυρου, η οποία και θα καταφάγη εκ θεμελίων αυτήν”.
Αμ. 1,11            Τάδε λέγει Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις τῆς Ἰδουμαίας καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτούς, ἕνεκα τοῦ διῶξαι αὐτοὺς ἐν ῥομφαίᾳ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐλυμήνατο μητέρα ἐπὶ γῆς καὶ ἥρπασεν εἰς μαρτύριον φρίκην αὐτοῦ καὶ τὸ ὅρμημα αὐτοῦ ἐφύλαξεν εἰς νῖκος.
Αμ. 1,11                      Αυτά λέγει ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας της Ιδουμαίας, και μάλιστα την τετάρτην, δεν θα ανακαλέσω την εναντίον των Ιδουμαίων καταδικαστικήν απόφασίν μου, διότι αυτοί κατεδίωξαν με φονικήν ρομφαίαν τους αδελφούς των Ιουδαίους. Ελήστευσαν και ήχμαλώτισαν μητέρας της χώρας αυτής και επεδόθησαν εις τόσον φοβεράς αρπαγάς, ώστε αυταί να καταμαρτυρούν τα φρικτά των εγκλήματα. Εκράτησαν δε την εναντίον των αδελφών των φονικήν ορμήν μέχρι της τελικής των, όπως ήλπιζαν, νίκης εναντίον των.
Αμ. 1,12            καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ εἰς Θαμάν, καὶ καταφάγεται θεμέλια τειχέων αὐτῆς.
Αμ. 1,12                     Δια τούτο θα εξαποστείλω φωτιάν εναντίον της πόλεώς των Θαμάν, η οποία και θα καταφάγη εκ θεμελίων τα τείχη της”.
Αμ. 1,13            Τάδε λέγει Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις υἱῶν Ἀμμὼν καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν, ἀνθ᾿ ὧν ἀνέσχιζον τὰς ἐν γαστρὶ ἐχούσας τῶν Γαλααδιτῶν, ὅπως ἐμπλατύνωσι τὰ ὅρια αὐτῶν·
Αμ. 1,13                      Αυτά λέγει ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας των Αμμωνιτών, ιδιαιτέρως όμως δια την τετάρτην, δεν θα ανακαλέσω την καταδικαστικήν εναντίον των απόφασίν μου, διότι έσχιζαν τας κοιλίας των εγγύων γυναικών της περιοχής Γαλαάδ, δια να αυξήσουν ετσι τα όρια της χώρας των.
Αμ. 1,14            καὶ ἀνάψω πῦρ ἐπὶ τείχη Ῥαββάθ, καὶ καταφάγεται θεμέλια αὐτῆς μετὰ κραυγῆς ἐν ἡμέρᾳ πολέμου, καὶ σεισθήσεται ἐν ἡμέραις συντελείας αὐτῆς·
Αμ. 1,14                     Θα ανάψω φωτιάν εις τα τείχη της Ραββάθ, η οποία και θα καταφάγη εκ θεμελίων αυτήν, καθ' ον χρόνον θα ακούωνται αι πολεμικαί κραυγαί των εχθρών των. Φοβερός σεισμός θα συγκλονίση την χώραν και κατά την ημέραν εκείνην θα την συντρίψη μέχρι πλήρους καταστροφής της.
Αμ. 1,15            καὶ πορεύσονται οἱ βασιλεῖς αὐτῆς ἐν αἰχμαλωσίᾳ, οἱ ἱερεῖς αὐτῶν καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν ἐπὶ τὸ αὐτό, λέγει Κύριος.
Αμ. 1,15                      Οι δε βασιλείς της θα μεταβούν αιχμάλωτοι, μαζή δέ με αυτούς οι ιερείς των και οι άρχοντές των”, λέγει ο Κυριος.
<<ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΗΣΑ'Ι'Α-ΚΕΦ.23[Αφορά την Τύρο και την Σιδώνα τις μεγαλύτερες πόλεις του Λιβάνου,που κι αυτός με το κοίτασμα Λεβιάθαν μπαίνει στο παιχνίδι και μας έχει απασχολήσει πολλές φορές με την κόντρα Χεζμπολάχ-Ισραήλ.]Τὸ ὅραμα Τύρου.

ΟΛΟΛΥΞΑΤΕ, πλοῖα Καρχηδόνος, ὅτι ἀπώλετο, καὶ οὐκέτι ἔρχονται ἐκ γῆς Κιτιαίων· ἦκται αἰχμάλωτος. 2 τίνι ὅμοιοι γεγόνασιν οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ μετάβολοι Φοινίκης διαπερῶντες τὴν θάλασσαν 3 ἐν ὕδατι πολλῷ, σπέρμα μεταβόλων; ὡς ἀμητοῦ εἰσφερομένου οἱ μετάβολοι τῶν ἐθνῶν. 4 αἰσχύνθητι, Σιδών, εἶπεν ἡ θάλασσα. ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς θαλάσσης εἶπεν· οὐκ ὤδινον οὐδὲ ἔτεκον οὐδὲ ἐξέθρεψα νεανίσκους οὐδὲ ὕψωσα παρθένους. 5 ὅταν δὲ ἀκουστὸν γένηται Αἰγύπτῳ, λήψεται αὐτοὺς ὀδύνη περὶ Τύρου. 6 ἀπέλθατε εἰς Καρχηδόνα, ὀλολύξατε, οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ. 7 οὐχ αὕτη ἦν ὑμῶν ἡ ὕβρις ἀπ᾿ ἀρχῆς πρὶν ἢ παραδοθῆναι αὐτήν; 8 τίς ταῦτα ἐβούλευσεν ἐπὶ Τύρον; μὴ ἥσσων ἐστὶν ἢ οὐκ ἰσχύει; οἱ ἔμποροι αὐτῆς ἔνδοξοι, ἄρχοντες τῆς γῆς. 9 Κύριος σαβαὼθ ἐβουλεύσατο παραλῦσαι πᾶσαν τὴν ὕβριν τῶν ἐνδόξων καὶ ἀτιμάσαι πᾶν ἔνδοξον ἐπὶ τῆς γῆς. 10 ἐργάζου τὴν γῆν σου, καὶ γὰρ πλοῖα οὐκέτι ἔρχεται ἐκ Καρχηδόνος. 11 ἡ δὲ χείρ σου οὐκέτι ἰσχύει κατὰ θάλασσαν, ἡ παροξύνουσα βασιλεῖς· Κύριος σαβαὼθ ἐνετείλατο περὶ Χαναὰν ἀπολέσαι αὐτῆς τὴν ἰσχύν. 12 καὶ ἐροῦσιν· οὐκέτι οὐ μὴ προσθῆτε τοῦ ὑβρίζειν καὶ ἀδικεῖν τὴν θυγατέρα Σιδῶνος· καὶ ἐὰν ἀπέλθῃς εἰς Κιτιεῖς, οὐδὲ ἐκεῖ ἀνάπαυσις ἔσται σοι· 13 καὶ εἰς γῆν Χαλδαίων, καὶ αὕτη ἠρήμωται ἀπὸ τῶν ᾿Ασσυρίων, οὐδὲ ἐκεῖ σοι ἀνάπαυσις ἔσται, ὅτι ὁ τοῖχος αὐτῆς πέπτωκεν. 14 ὀλολύξατε, πλοῖα Καρχηδόνος, ὅτι ἀπόλωλε τὸ ὀχύρωμα ὑμῶν. 15 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καταλειφθήσεται Τύρος ἔτη ἑβδομήκοντα ὡς χρόνος βασιλέως, ὡς χρόνος ἀνθρώπου· καὶ ἔσται μετὰ ἑβδομήκοντα ἔτη, ἔσται Τύρος ὡς ᾆσμα πόρνης. 16 λαβὲ κιθάραν, ρέμβευσον, πόλις πόρνη ἐπιλελησμένη· καλῶς κιθάρισον, πολλὰ ᾆσον, ἵνα σου μνεία γένηται. 17 καὶ ἔσται μετὰ τὰ ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐπισκοπὴν ποιήσει ὁ Θεὸς Τύρου, καὶ πάλιν ἀποκατασταθήσεται εἰς τὸ ἀρχαῖον· καὶ ἔσται ἐμπόριον πάσαις ταῖς βασιλείας τῆς οἰκουμένης. 18 καὶ ἔσται αὐτῆς ἡ ἐμπορία καὶ ὁ μισθὸς ἅγιον Κυρίῳ· οὐκ αὐτοῖς συναχθήσεται, ἀλλὰ τοῖς κατοικοῦσιν ἔναντι Κυρίου πᾶσα ἡ ἐμπορία αὐτῆς φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ἐμπλησθῆναι εἰς συμβολὴν μνημόσυνον ἔναντι Κυρίου.
ΣΗΜ.Κιτιαίων,Κίτιο=Κύπριοι,Κύπρος.Σιδών,Τύρος-Μεγάλα λιμάνια,πόλεις του Λιβάνου]Eξαγγελία κρίσης ενάντια στην Tύρo

1 H OΡAΣH ENANTIA ΣTHN TYΡO. Ολoλύζετε, ω πλoία τής Θαρσείς επειδή, εξoλoθρεύτηκε, ώστε να μη υπάρχει σπίτι oύτε είσoδoς τoυς αναγγέλθηκε αυτό από τη γη των Kητιαίων.

2 Σιωπήστε, ω κάτoικoι τoυ νησιoύ εσύ, το οποίο γέμισαν oι έμπoρoι της Σιδώνας, αυτoί πoυ διαβαίνoυν επάνω στη θάλασσα.

3 Kαι τo εισόδημά της είναι o σπόρoς τoύ Σιώρ, τo καλoκαίρι τoύ πoταμoύ, πoυ φέρνoνται μέσα από πoλλά νερά κι αυτή έγινε τo εμπόριo των εθνών.

4 Nα ντρoπιαστείς, Σιδώνα επειδή, η θάλασσα, τo oχύρωμα της θάλασσας, μίλησε, λέγoντας: Δεν κoιλoπoνώ oύτε γεννάω oύτε ανατρέφω νέoυς oύτε μεγαλώνω παρθένες.

5 'Oταν ακoυστεί στην Aίγυπτo, θα λυπηθoύν ακoύγoντας για την Tύρo.

6 Περάστε στη Θαρσείς oλoλύξτε, κάτoικoι τoυ νησιoύ.

7 Aυτή είναι η εύθυμη πόλη σας, της oπoίας η αρχαιότητα είναι από τις παλιές ημέρες; Tα πόδια της θα τη φέρoυν μακριά για να παρoικήσει.

8 Πoιoς τo βoυλεύθηκε αυτό ενάντια στην Tύρo, αυτή πoυ διαμoιράζει στέμματα, της oπoίας oι έμπoρoι είναι ηγεμόνες, της oπoίας oι πραγματευτές είναι oι ένδoξoι της γης;

9 O Kύριoς των δυνάμεων τo βoυλεύθηκε αυτό, για να καταντρoπιάσει την υπερηφάνεια κάθε δόξας, για να εξευτελίσει κάθε ένδoξoν της γης.

10 Διαπέρνα τη γη σoυ σαν πoτάμι, ω θυγατέρα τής Θαρσείς δεν υπάρχει πλέoν δύναμη.

11 'Aπλωσε τo χέρι τoυ επάνω στη θάλασσα, έσεισε βασίλεια o Kύριoς έδωσε πρoσταγή ενάντια στη Xαναάν, για να καταστρέψoυν τα oχυρώματά της.

12 Kαι είπε: Δεν θα αγάλλεσαι πλέoν, ω παρθένα θλιμμένη, θυγατέρα τής Σιδώνας σήκω, πέρνα προς τoυς Kητιαίoυς oύτε εκεί θα έχεις ανάπαυση.

13 Δέστε, η γη των Xαλδαίων αυτός o λαός δεν υπήρχε o Aσσύριoς τoν θεμελίωσε, γι' αυτoύς πoυ κατoικoύν στην έρημo σήκωσαν τoυς πύργoυς της, ύψωσαν τα παλάτια της και την έκαναν ερείπια.

14 Ολoλύζετε, ω πλoία τής Θαρσείς επειδή, τo oχύρωμά σας ερημώθηκε.

15 Kαι κατά την ημέρα εκείνη, η Tύρoς θα λησμoνηθεί για 70 χρόνια, σύμφωνα με τις ημέρες ενός βασιλιά ύστερα, όμως, από τα 70 χρόνια θα είναι μέσα στην Tύρo σαν τραγoύδι τής πόρνης.

16 Πάρε μια κιθάρα, γύρνα ολόγυρα την πόλη, ω ξεχασμένη πόρνη, παίζε γλυκά, τραγoύδα πoλλά τραγoύδια, για να σε θυμηθoύν.

17 Kαι ύστερα από τα 70 χρόνια, o Kύριoς θα επισκεφθεί την Tύρo κι αυτή θα επιστρέψει στo μίσθωμά της, και θα παραδίνεται σε πoρνεία με όλα τα βασίλεια του κόσμου επάνω στο πρόσωπο της γης.

18 Kαι τo εμπόριό της και τo μίσθωμά της θα αφιερωθεί στoν Kύριo δεν θα θησαυριστεί oύτε θα ταμιευτεί επειδή, τo εμπόριό της θα είναι για εκείνoυς πoυ κατoικoύν μπρoστά στoν Kύριo για να τρώνε σε χoρτασμό, και να έχoυν εκλεκτά ενδύματα.>> Ολα αυτά έχουν σχέση και με προηγούμενη δημοσίευσή μου πότε θα ξεκινήσει ο πόλεμος: <<
Oι περισσότεροι με ρωτάνε αφού τα γεγγονότα ξεκίνησαν,γιατί δεν αναφέρεσαι στα Ελλληνοτουρκικά  ή στον πόλεμο που θα ξεκινήσει στην Συρία,στο Ιράν ή γενικότερα στην Μ.Ανατολή.Η αλήθεια είναι ότι τα γεγγονότα δεν είναι μόνο πολεμικά.Οι προφητείες αναφέρονται σε θρησκευτικά,πολιτικά,οικονομικά,τεχνολογικά και κοινωνικά θέματα.Ο πόλεμος είναι πάντα η τελευταία λύση.Για τα πολεμικά γεγγονότα τα οποία αργούν ακόμα,θα αναφέρω ενδεικτικά ότι ο άγιος Μεθόδιος Επίσκοπος Πατάρων μίλησε για την κάθοδο των Ρώσσων εις Κωνσταντινούπολη και δια την παραμονήν τους εν αυτή για 5 ή 6 μήνες.Eπειδή οι περισσότερες προφητείες είναι αναλυτικές από αυτό το σημείο και μετά υπάρχει το ερώτημα: Τι θα συμβεί προηγουμένως; Την απάντηση δίνει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός;<<Όταν ακούσετε ότι ο πόλεμος πιάστηκε από κάτω τότε κοντά είναι.>>Οι περισσότεροι έχετε διαβάσει πολλά άρθρα περί της επεμβάσεως του ΝΑΤΟ στην Συρία ή τους βομβαρδισμούς στα πυρηνικά εργοστάσια του Ιράν.Η πολύ καλή ιστοσελίδα Hggiken.pblogs.gr. έχει δώσει και την Μαρτυρία του Μητροπολίτη Σιατίστης Αντώνιου: «Μας έλεγε, συνέχεια και πολλές φορές με στενοχώρια, τον καιρό της ευδαιμονίας:
"μεγάλη πείνα θα πέσει στην Ελλάδα, παιδί μου, μεγάλη πείνα..."
κι εμείς δυσκολευόμασταν να τον πιστέψουμε...
Τον καιρό δε που ήταν στο νοσοκομείο στα τελευταία του, μετά την τελευταία εγχείρηση που έκανε μόλις τον φέρανε στο δωμάτιο κοιτούσε απέναντι την εικόνα του Εσταυρωμένου Χριστού και έκλαιγε σαν μικρό παιδί λέγοντας με την γνωστή ταπεινότητά του :
"πώς με αξίωσες Χριστέ μου, εμένα και μου απεκάλυψες αυτά τα πράγματα!"προφανώς κάτι σοβαρό είχε δει πιο μπροστά...
Όταν τον ρωτήσαμε "τι είδες Δέσποτα;" με δυσκολία μας απάντησε γιατί είχε πρόβλημα με την φωνή του:

"όταν αρχίσει το κακό από την Συρία να αρχίσετε να προσεύχεστε!"
και το επανέλαβε πολλές φορές
"εκεί, από την Συρία όταν ξεκινήσει..." "όταν αρχίσει το κακό από την Συρία να αρχίσετε να προσεύχεστε!"

και το επανέλαβε πολλές φορές

"εκεί, από την Συρία όταν ξεκινήσει..."

εννοώντας ότι μετά θα πιάσει η μπόρα και εμάς...
 Τον ξαναρωτήσαμε "τι άλλο είδες Δέσποτα;" και μας είπε "θα σας πω μετά..." αλλά μετά εκοιμήθη...»To ερώτημα λοιπόν για το πότε θα γίνουν τα ελληνοτουρκικά απαντήθηκε.Οταν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τον πόλεμο στην Συρία τότε έρχεται και η σειρά μας.Στο ερώτημα πότε;Aπαντά η Αγία Γραφή :[Προφητείες Ιερεμία -Κεφ.51]<<45 ΛΑΕ ΜΟΥ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΩΣΑΤΕ ΕΚΑΣΤΟΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

46 ΜΗΠΟΤΕ  Η ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ  ΧΑΥΝΩΘΗ ΚΑΙ  ΦΟΒΗΘΗΤΕ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ  ΗΤΙΣ ΘΕΛΕΙ  ΑΚΟΥΣΘΗ ΕΝ ΤΗ ΓΗ ,ΘΕΛΕΙ ΔΕ ΕΛΘΕΙ ΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟ ΕΝ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΤΟ Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟ ΑΛΛΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΕΝ ΤΗ ΓΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΟΥ>>.Aυτό σημαίνει ότι στο τέλος μιας χρονιάς θα γίνει επίσημη ανακοίνωση του πολέμου και μετά από αυτό το επόμενο έτος θα δωθεί επίσημα και η έναρξη του πολέμου.Γι αυτό θεωρώ πολύ πρόωρο το να γράψω για πόλεμο είτε στην Μ.Ανατολή είτε για τα ελληνοτουρκικά.>>Aν η πρώτη - αγγελία ανακοίνωση είναι ο πόλεμος στην Συρία[φέτος]τότε του χρόνου αφορά το Ιράν οπότε και θα γενικευτεί ο πόλεμος.Με το παρόν άρθρο δεν έχω σκοπό να τρομάξω ή να παρερμηνεύσω τις προφητείες αλλά να αφυπνίσω κόσμο για τα πολύ δύσκολα που αρχίζουν άμμεσα.Θα κλείσω με την παρέναιση του Γέροντα Πα'ίσιου:<< Τα πάντα διοικούνται από τον Θεό Λόγο , δεν τα διοικούν οι Αμερικανοί , ούτε οι Εβραίοι … Αυτοί επικρατούν μια φορά , διότι το επιτρέπει ο Θεός για να παιδεύει τους δικούς του .>>Aς το σκεφτούν λοιπόν διπλά οι Αμερικανοί και οι Εβραίοι πριν πάρουν τις αποφάσεις τους γιατί δεν θα είναι ένας πόλεμος 2-3 ημερών αλλά θα ανοίξουν τους ασκούς του αιόλου. zenjt. 

Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ;


Παγκόσμια τράπεζα σπόρων Global Seed Vault, Spitsbergen, Norway . Η είσοδος...


Στὴν Ξάνθη, πρὶν ἀπὸ 20  περίπου χρόνια, συζητώντας σὲ μία παρέα φίλων ἔμαθα τὸ ἑξῆς καταπληκτικό, ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ζοῦσε ἀπὸ τὰ θερμοκήπιά του. 
Κάθε χρόνο πλήρωνε ἕνα μεγάλο ποσὸ χρημάτων γιὰ νὰ ἀγοράσει σπόρους ντομάτας ποὺ τοὺς ἐφτίαχναν τὰ ἐργοστάσια τῆς Ὀλλανδίας… 
--«Καλὰ γιατί δὲν κρατᾶς κάποια φυτὰ γιὰ νὰ παράγεις ἐσὺ ὁ ἴδιος σπόρο»; ρώτησα γεμάτος ἀπορία. 
–Δεν γίνεται γιατί εἶναι ὑβρίδια καὶ ὁ σπόρος ποὺ θὰ κρατήσεις, ἂν τὸν σπείρεις γιὰ δεύτερη χρονιὰ δὲν θὰ σοὺ δώσει καθόλου παραγωγή…ἔχουν ἐπέμβει μέσα στὸν πυρήνα τοῦ φυτικοῦ κυττάρου. 
–Γιατί τότε δὲν σπέρνεις μία ντόπια ποικιλία; 
-Γιατί δὲν ὑπάρχουν πιὰ ντόπιοι σπόροι…κανεὶς δὲν φρόντισε νὰ κρατήσει, χάθηκαν τὰ τελευταία χρόνια, ὅλοι πιὰ ἀγοράζουμε Ολλανδικοὺς σπόρους. 
«Ἂν εἶναι δυνατόν», ἀναφώνησα ἔκπληκτος. Βλέποντας τὴν ἔκπληξή μου συμπλήρωσε :
–Αὐτὸ δὲν συμβαίνει μόνο μὲ τὴν ντομάτα, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ ἀγγούρι καὶ μὲ τὴν πιπεριὰ καὶ μὲ τὶς μελιτζάνες …μὲ ὅλα σχεδὸν τὰ φυτά. 
–Δηλαδή εἴμαστε πλήρως ἐξαρτημένοι!  Ἂν γιὰ κάποιο λόγο δὲν μᾶς πουλήσουν σπόρο δὲν θὰ ἔχουμε τί νὰ σπείρουμε, τί νὰ φᾶμε…
-«Ἔτσι ἀκριβῶς» συμφώνησε ὁ ἄνθρωπος, ὁλοκληρώνοντας τὴν ἔκπληξή μου.
Συζητώντας στὸ Ἅγιον Ὄρος μὲ ἕναν ἀπὸ τούς  κηπουροὺς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου, μοῦ ἐπιβεβαίωσε ὅτι ὄντως ἔτσι ἔχει ἡ κατάσταση. Γιατί δὲν κάνετε κάτι ρώτησα;…
-Ψάξαμε, φτάσαμε μέχρι τὴν Πελοπόννησο ρωτώντας παλιοὺς μπαξεβάνηδες(=κηπουροὺς) ἂν ἔχουν κρατήσει σπόρους, δυστυχῶς δὲν βρήκαμε!!! Εἶναι δυνατὸν νὰ συμβαίνουν αὐτὰ τὰ παράλογα καὶ φοβερὰ πράγματα; Δυσκολευόμουν νὰ τὰ ἀποδεχτῶ…
Μετὰ ἀπὸ μερικοὺς μῆνες στὴν ὀνομαστικὴ ἑορτὴ ἑνὸς φίλου γεωπόνου ἀνάμεσα στοὺς ἐπισκέπτες ἦταν ἕνας καθηγητὴς πανεπιστημίου τῆς γεωπονίας. Ρώτησα γιὰ τὸ θέμα καὶ ὄχι μόνο ἐπιβεβαίωσε ὅλα τὰ προηγούμενα, ἀλλὰ συμπλήρωσε τὰ ἑξῆς. 
Ἔχουν χαθεῖ πολλὲς ποικιλίες ἀπὸ πολλὰ εἴδη φυτῶν…Πρὶν ἀπὸ χρόνια βλέποντας τὸν κίνδυνο ἀποφασίσαμε στὴν σχολὴ νὰ δημιουργήσουμε μία «Τράπεζα σπόρων». 
Ἐπενέβη τὸ Ὑπουργεῖο καὶ μᾶς  διέταξε νὰ τὴ διαλύσουμε (!!!),  γιατί διαμαρτήρηθηκαν οἱ ἔμποροι ποὺ εἰσάγουν καὶ πωλοῦν τοὺς σπόρους καὶ θὰ κινδύνευε ἕνας κλάδος τῆς οἰκονομίας…εἶπε κουνώντας μὲ πίκρα καὶ ἀγανάκτηση τὸ κεφάλι του .
Παρακολουθώντας τὴ σύγκρουση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης μὲ τὶς Η.Π.Α. γιὰ τὸ θέμα τῶν μεταλλαγμένων σπόρων καὶ τροφίμων καὶ ἀναρωτιόμουν γιατί τοὺς καίει τόσο πολὺ τὸ ζήτημα…Δὲν εἶναι θέμα μόνο ὑγείας, (ποὺ τὰ τρόφιμα εἶναι ἤδη «μολυσμένα» μὲ τὰ φυτοφάρμακα, τὶς ὁρμόνες, τὰ λιπάσματα καὶ προκαλοῦν ἢ συμβάλλουν στὴν ἐμφάνιση καρκίνων, τώρα θὰ γίνουν ἀκόμα χειρότερα μὲ τὰ μεταλλαγμένα ) εἶναι καὶ θέμα ἐξουσίας, θὰ ἔλεγα ὅτι εἶναι κυρίως θέμα ἐξουσίας. 
Ὅπως φαίνεται, σὲ λίγο κανένας ἁπλὸς ἄνθρωπος δὲν θὰ μπορεῖ νὰ παράγει φυτικὰ τρόφιμα. Τὰ ἐργοστάσια θὰ ἐλέγχουν τοὺς σπόρους, ἄρα καὶ τὰ τρόφιμα. Θὰ ἀποκτήσουν ἔτσι δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου πάνω στοὺς πληθυσμούς. Ἡ δυνατότητα ποὺ εἶχε τὸ ἀνθρώπινο εἶδος ἐδῶ καὶ χιλιετίες νὰ παράγει ἐλεύθερα τὰ τρόφιμά του θὰ καταστραφεῖ. 
Αὐτὴ εἶναι «ἡ δημιουργικὴ καταστροφή», ποῦ ἐπαγγέλεται ἡ Νέα Ἐποχὴ ; Μὲ αὐτὲς τὶς μεθόδους προωθεῖται ἡ παγκοσμιοποίση καὶ ἡ Νέα Τάξη πραγμάτων; 
Ἔτσι ἑτοιμάζεται ὁ δρόμος γιὰ τὴν παγκόσμια δικτατορία; Εἶναι δυνατὸν αὐτὰ τὰ πράγματα νὰ συμβαίνουν στὰ ἀλήθεια; Τόσο πολὺ διεστραφήκαμε; Τί ἐφιάλτης εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔρχεται; 
Μήπως γι’ αὐτὸ ἔλεγε ὁ γέροντας Παϊσιος ὅτι ζοῦμε στὸν καιρὸ τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ κοιμώμαστε μὲ τὰ παπούτσια;  
Ρακοβαλῆ Ἀθανασίου, Καθηγητοῦ  
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ‘Ἐρῶ’ , Ι΄ ΤΕΥΧΟΣ, ΑΠΡ.-ΙΟΥΝ. 2012


Διαλύεται η Τράπεζα διατήρησης της ελληνικής βιοποικιλότητας με νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα αγροτικά ιδρύματα που υπάγονται στο Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) βάσει του «σχεδίου» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγχωνεύονται-διαλύονται και 30 χρόνια κόπων τινάζονται στον αέρα, όπως τονίζουν η ΒΙΟΖΩ και το ΗΛΕΣΙΟΝ.

Αποστολή της Τράπεζας Γενετικού Υλικού (Τ.Γ.Υ.) ήταν η προστασία και διάσωση των φυτών της ελληνικής βιοποικιλότητας. Από το 1981 έως σήμερα συγκέντρωσε και διατηρεί 14.500 πολύτιμους σπόρους άγριων και καλλιεργούμενων συγγενών φυτών.

Στην Ελλάδα, ως τράπεζες γενετικού υλικού φυτών λειτουργούν συλλογές σπόρων σε κάθε Γεωπονική Πανεπιστημιακή Σχολή, καθώς κι οι τράπεζες σπόρων του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος», του Δικτύου για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία «Αιγίλοπας» και της ΜΚΟ «Πελίτι».

Η πρώτη και μεγαλύτερη στην Ελλάδα τράπεζα είναι αυτή του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στα ταμεία της οποίας είναι «κατατεθειμένα» 14.500 διαφορετικά είδη σπόρων.

Οι τράπεζες γενετικού υλικού έχουν στόχο τη διατήρηση και προστασία καλλιεργούμενων ή άγριων φυτών μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον. Οι σπόροι που φυλάσσονται στις ειδικές συνθήκες των τραπεζών αυτών μπορούν να παραμείνουν ζωντανοί και για περισσότερα από 100 χρόνια σε ορισμένες περιπτώσεις. Λίγα γραμμάρια σπόρων μπορούν να δώσουν χιλιάδες φυτά, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έρευνα, κυρίως όμως για την αποκατάσταση, ή εμπλουτισμό των πληθυσμών τους στη φύση ύστερα από κάποια καταστροφή, πυρκαγιές, κατολισθήσεις, πλημμύρες κ.τ.λ.

Η σπουδαιότητα αυτού του είδους των τραπεζών, διαπιστώθηκε όταν αποτεφρώθηκε μεγάλο τμήμα του φοινικοδάσους Πρέβελη στην Κρήτη, για την αναγέννηση του οποίου σχεδιάζεται «ανάληψη» σπόρων από το ταμείο της τράπεζας του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων.

Οι τοπικές ποικιλίες των καλλιεργούμενων ειδών είναι δημιούργημα της επιλογής των αγροτών και της προσαρμογής τους στο περιβάλλον όπου καλλιεργούνται. Ορισμένες από αυτές, που είναι και αρκετά εμπορεύσιμες, είναι τα ρόδια Ερμιόνης, η κορινθιακή σταφίδα, τα φασόλια Πρεσπών, το τοματάκι Σαντορίνης, ο ξινόμαυρος οίνος της Νάουσας, οι επιτραπέζιες ελιές Χαλκιδικής κ.τ.λ.


Η παγκόσμια τράπεζα σπόρων είναι ένα «ασφαλές θησαυροφυλάκιο σπόρων» που βρίσκεται στο νησί Spitsbergen του νορβηγικού αρχιπελάγους Svalbard και είναι σε απόσταση 1.120 χιλιομέτρων από το Βόρειο Πόλο. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 2008 και στόχος της είναι να συμβάλει στη συντήρηση της βιοποικιλότητας του πλανήτη και να συγκεντρωθούν εκεί σπόροι από κάθε γνωστό είδος φυτού της γης.

Η παγκόσμια τράπεζα σπόρων (Svalbard Global Seed Vault) χτίστηκε σε ένα παλιό ορυχείο, στο εσωτερικό του οποίου υπάρχουν κρυμμένα αποθέματα σπόρων απ' όλη τη διατροφική αλυσίδα. Το υψόμετρο που βρίσκεται δεν επιλέχθηκε τυχαία αφού έτσι μπορεί να αποφευχθεί το πρόβλημα ενδεχόμενης αύξησης της στάθμης της θάλασσας και είναι πολύ βαθιά στη γη ώστε να προστατεύεται ακόμη και από πυρηνική έκρηξη και ακόμα από σύγκρουση μετεωρίτη. Την κατασκευή του «θησαυροφυλακίου» χρηματοδότησαν οι ΗΠΑ και η Νορβηγία.

Πηγή: blog Agrogreco

Το λογότυπο της «Τράπεζας Σπόρων Αιγαίου»!.. 

Πόσο δίκιο είχε ο Πατροκοσμάς, ο οποίος, όπως δείχνουν τα πράγματα, ήταν ο πρώτος ο οποίος έθεσε θέματα οικολογίας και περιβάλλοντος στην Ελλάδα!..
«Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ετοιμότητα, όσον αφορά το πρόβλημα το οποίο απροκάλυπτα εντείνεται, πρέπει η κοινωνία να αφυπνιστεί και να λάβει τα μέτρα της απέναντι σε μία κατάσταση επικίνδυνα οργανωμένη και δρομολογημένη, για τον έλεγχο των διατροφικών πηγών του κόσμου.
Ενώ χρειάζονται αιώνες για να εξελιχθούν οι τοπικές ποικιλίες φυτών, σε λίγες μόνο δεκαετίες βλέπουμε ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι τοπικές ποικιλίες εξαφανίζονται με ιδιαίτερα ανυσυχητικούς ρυθμούς. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα, σε λίγες μόνο δεκαετίες, από τις 200 ποικιλίες σταριού που καλλιεργούνταν, έχουν μείνει μόνο 20, δηλαδή μειώθηκαν κατά 92%. Επίσης, πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι μόνο το 2-3 % των ποικιλιών λαχανικών που υπήρχαν πριν 50 χρόνια στην Ελλάδα έχει διασωθεί υπό καλλιέργεια μέχρι τις μέρες μας.» (!!
Προσπαθώντας, λοιπόν, να προσεγγίσει αυτό το δύσκολο πρόβλημα, το Αρχιπέλαγος δημιούργησε την άνοιξη του 2005 την Τράπεζα Σπόρων Αιγαίου, η οποία εδρεύει στην ερευνητική βάση στις Ράχες Ικαρίας και έχει ως στόχο τη συγκέντρωση και μακροχρόνια φύλαξη σπόρων, καθώς και τον πολλαπλασιασμό και τη διάδοση της καλλιέργειας των τοπικών ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών από τα νησιά του Αιγαίου! (...)*

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ...

* ….Θά δοῦμε πολλά ἄσχημα πράγματα. Μπῆκε στό ἔθνος μας καί ἰδιαιτέρως στά παιδιά μας τό μικρόβιο τῆς ἀπιστίας καί ἀθεΐας. Ἀπό μικρά τά ποτίζουν μέ τό ἀφιόνι αὐτό...
****
* Μαῦρες ἡμέρες ἔρχονται, ἀδελφοί μου. Ποτέ ἄλλοτε δέν ἥταν τά πράγματα τόσο σοβαρά. Ἔζησα ἡμέρες δύσκολες καί πέρασα πολλές περιπέτειες, ἀλλά ποτέ ἄλλοτε δέν ἀνησύχησα τόσο πολύ ὅσο ἀνησυχῶ τώρα. Ἔρχεται «θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου» ( Ματθ. 24, 21).
Νά εἴμεθα ἕτοιμοι ὅλοι μας, μικροί καί μεγάλοι, νά ποῦμε ἕνα νέο ἱστορικό «ὄχι».Τό πρῶτο «ὄχι» τό εἴπαμε πάνω στά ψηλά βουνά τῆς Πίνδου· τό δεύτερο ἱστορικό «ὄχι» νά βγῇ μέσα ἀπ᾿ τήν καρδιά τῆς Ἑλλάδος μας· νά μήν ἀφήσουμε νά προχωρήσουν οἱ ἄθεοι καί ἄπιστοι. Ἔξω ἀπό κόμματα καί κομματικές τοποθετήσεις! 
Δέν εἴμεθα ὄργανα οὐδενός κόμματος· εἴμεθα ὄργανα μόνο τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Χριστοῦ μας· καί αὐτά τά δύο κηρύττουμε καί διασαλπίζουμε παντοῦ ὅπου βρεθήκαμε ἐπί πενήντα τώρα χρόνια, τελευταίως δέ, γέρων πλέον ἐπίσκοπος, ἐδώ στήν ἱερά μητρόπολη Φλωρίνης.
Ἐδῶ σ᾿ αὐτή τήν ἀκρόπολι, σ᾿ αὐτό τό μετερίζι θά σταθοῦμε καί πάλι, ἀγαπητοί μου. Ὅλοι, γύρω ἀπό τόν ἐπίσκοπο, νά δώσουμε τή μάχη χέρι μέ χέρι, στῆθος μέ στῆθος. Μείνετε πιστοί. Θά δώσουμε πνευματική μάχη· ὄχι μέ ὅπλα πυρηνικά οὔτε μέ βόμβες νετρονίου· θά δώσουμε τή μάχη μέ ὅπλο τόν τίμιο σταυρό. 
Δέν θά μπορέσουν ποτέ νά ξερριζώσουν ἀπ᾿ τίς καρδιές μας τόν τίμιο σταυρό. Θά τόν κρατήσουμε τό σταυρό ὡς κειμήλιο, ὡς θησαυρό, ὡς ὄασι, ὡς σύμβολο ἀθανάτων ἰδεῶ. Καί, εἰς πεῖσμα τῶν δαιμόνων τῆς κολάσεως, θά σταθοῦμε καί ὡς πρόσωπα καί ὡς οἰκογένειες καί ὡς ἔθνος καί ὡς κοινωνία. Τότε θά αἰσθανθοῦμε τή δύναμι πού ἔχει τό «ἐν τούτῳ νίκα»
Ο Μάρκος ο Ευγενικός πάλεψε με το μεγάλο θηρίο, τον πάπα, που τόσα χρόνια βασανίζει τον κόσμο. Και τώρα στα χρόνια μας- τι θα δούνε τα ματάκια μας…, προτιμότερο να μας πάρει ο Θεός από τον κόσμο τούτο, παρά να δούμε τις κακές ημέρες που έρχονται- κακά σημάδια έχομε. 
Ας γλεντάνε ας διασκεδάζουν, ας βγάζουν τα μάτια τους έρχεται η οργή του Θεού. Χειρότερη από κείνη που ζήσαμε το 1940. 
Θυμάστε την πείνα, θυμάστε τη δυστυχία, θυμάστε τη σκλαβιά; Θυμάστε τις κρεμάλες; Θυμάστε όλα αυτά που ζήσαμε όλοι όσοι μείναμε πιστοί στην πατρίδα και την Εκκλησία; Έρχονται πάλι τέτοιες ημέρες...
Θεολόγοι, παπάδες, δεσποτάδες, πατριάρχες μας λένε να πάμε να προσκυνήσουμε τον πάπα. Πέφτουμε από το θρόνο μα τον πάπα δεν τον προσκυνάμε. Και τρεις μητροπόλεις, της Ελευθερουπόλεως, της Φλωρίνης και της Παραμυθιάς παύσαμε το μνημόσυνο του πατριάρχου Αθηναγόρα. Γιατί; Θέλει με το ζόρι να μας κάνει Φράγκους. Δεν θα γίνουμε Φράγκοι. Το γράψαμε στον Αθηναγόρα είμεθα έτοιμοι και το θρόνο και τη ζωή μας να χάσουμε, παρά να προσκυνήσουμε τον πάπα. Έρχονται τέτοιες κακές ημέρες όλοι θέλουν να πάμε στον πάπα.
Εγώ νομίζω, ότι πρέπει να μείνουμε ορθόδοξοι. Ορθόδοξοι όπως και οι πατέρες μας, ορθόδοξοι όπως γενεαί γενεών όπως φωνάζει ολόκληρος η Ιστορία. Είμαστε παιδιά των προμάχων της Ορθοδοξίας, του Μάρκου του Ευγενικού και του Μεγάλου Αθανασίου, είμεθα παιδιά του αγίου Νικολάου, είμεθα παιδιά του αγίου Δημητρίου, είμεθα παιδιά της Ορθοδοξίας και κανείς μας με τη βοήθεια του Θεού δεν θα την αρνηθεί.
Ας παρακαλέσουμε τον Θεό, να μας κρατήσει όλους ενωμένους, πιστούς εις την αγία μας Ορθοδοξία, της οποίας το κάλλος είναι αμήχανον και η δόξα είναι απερίγραπτος.
πό τό βιβλίο: «Ασιόδοξα μηνύματα γιά διέξοδο στά διέξοδά μας καί σφάλεια στίς νασφάλειές μας»
ΕΚΔΟΣΕΙΣ « ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»