Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΦΑΝΗΚΕ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ...


Ένας νέος αντίχριστος ( μέ μικρό "άλφα") τούς τελευταίους μήνες φαίνεται να «αλωνίζει» τήν Αφρικανική Ήπειρο ! Δεν παύει να παριστάνει κι΄ αυτός τον Χριστό, καί δυστυχώς κάποιοι τον αποδέχονται...

ΚΑΝΕΝΑΣ ἐχέφρων δὲ μπορεῖ νὰ μὴ δεχτεῖ ὅτι ἡ ἐποχὴ μας εἶναι ἐποχὴ προδρομικὴ τῶν ἐσχάτων. Τὰ σημεῖα τῶν χαλεπῶν ἐκείνων καιρῶν, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται στὶς Ἅγιες Γραφές, ἐμφανίζονται τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι καὶ ἡ συχνότητα ἐμφάνισης ψευδοδιδασκάλων, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐμφανίζονται ὡς … «Χριστοί»!
Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ἀναφέρει πὼς «Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστι, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστὶν» (Α΄Ἰωάν. 2,18).
Ἕνας σύγχρονος ἀντίχριστος «ἁλωνίζει» τὴν Ἀφρική. Ὀνομάζεται Moses Hlongwane, ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ πὼς ἦρθε ξανὰ στὴ γῆ νὰ σώσει τὸν κόσμο! Τὰ πύρινα κηρύγματά του προσέλκυσαν πλῆθος ὀπαδῶν, οἱ ὁποῖοι τοῦ ὑποσχέθηκαν πίστη καὶ τοῦ προσέφεραν τὶς περιουσίες τους, γιὰ νὰ κηρυχτεῖ τὸ «νέο εὐαγγέλιο» σὲ ὅλο τὸν κόσμο! 
Ὁ ἴδιος σὲ συνέντευξή του στὸ τηλεοπτικὸ κανάλι eNews Channel Africa δήλωσε: «δὲ θὰ πεθάνω ποτέ, καθὼς ὁ Θεὸς μοῦ ἔδωσε μία ἐντολή». Δὲ διστάζει νὰ ἀναφέρει γεγονότα τῆς ζωῆς του, τὰ ὁποῖα ταυτίζονται μὲ γεγονότα τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου, «Ἤμουν σὲ αὐτὸ τὸ δωμάτιο ἀπὸ τὸ 1992 καὶ ἔχουν περάσει 22 χρόνια μαχῶν μὲ τὸ διάβολο καὶ τὸν νίκησα», λέει ὁ Νοτιοαφρικανός. 
«Ὅπως σᾶς ἔχω πεῖ ποτὲ δὲν θὰ γνωρίσω θάνατο καὶ ἑτοιμάζομαι τώρα γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν τάφων καὶ τὴν θεραπεία τῶν τυφλῶν καὶ τῶν κουτσῶν»! 
Δεῖτε, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, μία κλασσικὴ περίπτωση ψυδοδιδασκάλου – προδρόμου τοῦ Ἀντίχριστου.
Περιμένετε όμως κι ἄλλους…
Αὐξάνει ὁ ρυθμὸς ἐμφανίσεως ψευδομεσσίων! ΙΣΩΣ λίγοι θὰ γνωρίζουν πώς, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους, καρτεροῦν καὶ οἱ μουσουλμάνοι τὸ δικό τους «Μεσσία», τὸν Ἰμὰμ Μεχντί.
Ἀλλὰ καὶ οἱ ἰνδουιστὲς περιμένουν καὶ ἐκεῖνοι τὸ δικό τους «Μεσσία», τὸν Κάλκι Ἀβατάρ. Δὲν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι, ποὺ κατὰ καιροὺς αὐτοπροβλήθηκαν ὡς «Μεσσίες». Ἀλλὰ στὴ σύγχρονη ἐποχὴ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» ἀφθονεῖ ἰδιαίτερα αὐτὸ τὸ «φροῦτο». 
Στὸ ἱστολόγιο ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ δημοσιεύτηκε, ὕστερα ἀπὸ ἐπώνυμη καταγγελία ρθόδοξης λληνίδας, παδο τοῦ «Μεσσία» Α GOHAR SHAHI, ἔκαναν προσηλυτισμὸ στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας πρὶν λίγες ἡμέρες!
Σύμφωνα μὲ τὴν καταγγελία, ὁ «κύριος» αὐτὸς ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι ἡ ἐνσάρκωση τοῦ «Μεσσία» τῶν μουσουλμάνων Ἰμὰμ Μεχντὶ καὶ τῶν ἰνδουϊστῶν Κάλκι Ἀβατάρ!
Ο παδοί του μάλιστα μοίραζαν φυλλάδια μὲ τὴ μορφή του καὶ μάλιστα τὴ σύγκριναν μὲ τὶς «σκιὲς» τῆς σελήνης, ὑποστηρίζοντας ὅτι εἶναι ἀποτυπωμένη στὸ φυσικὸ δορυφόρο τῆς γῆς! 
Στόχος του δὲν εἶναι νὰ δημιουργήσει μία ἀκόμα θρησκεία, ἀλλὰ νὰ ἑνώσει τὶς ὑπάρχουσες σὲ ἕνα ἑνιαῖο σχῆμα, «μὲ βάση τὴν ἀγάπη»! Ἕνας ἀκόμα «ἀπόστολος» τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καὶ «κράχτης» τῆς πανθρησκείας!
Ἡ Ἁγία Γραφὴ προφητεύει ξεκάθαρα ὅτι στοὺς ἔσχατους χρόνους «πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλοὺς» (Ματθ. 24,11). 
Νὰ εἴμαστε προετοιμασμένοι, διότι, ὁσονούπω θὰ γεμίσει ὁ κόσμος ἀπὸ τέτοιους «ἀποστόλους»! 
Ὅσον ἀφορᾶ τὴν πίστη τῶν μουσουλμάνων καὶ ἰνδουϊστῶν στὸν ἀναμενόμενο «Μεσσία» τους, τοὺς πληροφοροῦμε ὅτι στὸ πρόσωπο κείνων, περιμένουν τον ίδιο τον Αντίχριστο καί ουδένα άλλο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου