Σάββατο 31 Μαΐου 2014

ΝΥΚΤΑ ΕΙΔΟΝ ΚΑΤ΄ ΟΝΑΡ ΟΤΙ ΕΥΡΕΘΗΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.

ΟΠΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ
π. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ .      
                                       «Νύκτα τινά είδον κατ΄ όναρ ότι ευρέθην εν Κωνσταντινουπόλει εντός του Ιερού Ναού της του Θεού Αγίας Σοφίας, ιστάμενος μόνος εις το αριστερόν κλίτος του Ναού.
Εις το δεξιόν κλίτος ευρίσκοντο άνδρες και γυναίκες ολοφυρόμενοι και γοερώς κλαίοντες. Τινές ήλθον προς με και κλαίοντες μοι είπον. ο Πατριάρχης και ο Βασιλεύς εκοιμήθησαν και δεν εγείρονται. σε παρακαλούμεν ελθέ να τους εγείρης. Έσπευσα και είδον τον Πατριάρχην ενδεδυμένον την πατριαρχικήν στολήν, εξηπλωμένον κείμενον ωσεί νεκρόν εν τω εδάφει του Ναού. Κατ΄ αρχάς τω εφώνησα μεγαλοφώνως. εγέρθητε Μακαριώτατε, λυπηθήτε το ποίμνιόν σας, τους χριστιανούς οι οποίοι κλαίοντες και οδυρόμενοι αναμένουν να εξυπνήσετε. Αλλ΄ επειδή ο Πατριάρχης έμενε νεκρός ακίνητος, επλησίασα, έθεσα την δεξιάν μου επί τον νώτον αυτού και προσεπάθουν να τον εγείρω. Μετά πολλού κόπου τον εσήκωσα έως δύο σπιθαμάς, αλλ΄ ήτο τόσον βαρύς, ώστε η χειρ μου εκ του βάρους ησθανόμην ότι εκινδύνευε να εξαρθρωθεί, και μη δυνάμενος να τον κρατήσω έπεσε πάλιν ως νεκρός.Μετ΄ ολίγον η χειρ μου η δεξιά η οποία έτρεμε και επόνει έπαυσε να πονεί και να τρέμει και τότε έτρεξα εις τον Βασιλέα, όστις ωσαύτως εκοιμάτο ως νεκρός ανακείμενος 6 – 7 μέτρα μακράν του Πατριάρχου. Προσεπάθησα, κατέβαλον πάσας τας σωματικάς μου δυνάμεις να τον εγείρω, αλλ΄ εστάθη αδύνατον. Επάνω εις την μεγάλην μου αγωνίαν και την θλίψιν μου, ην είχον διότι δεν ηδυνήθην να εξυπνήσω τον Πατριάρχην και τον Βασιλέα, εξύπνησα.

Μουσουλμανική ομάδα προσεύχεται μπροστά από την Αγία Σοφία.-Αστυνομία κοντά στο πάρκο Gezi, στην πλατεία Ταξίμ στην τεταμένη επέτειο.

Μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, που απαιτεί η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης να μετατραπεί από μνημείο σεΤζαμί και πάλι, συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Μουσείο τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Μαΐου, πριν ναπροσφέρουν την πρωινή προσευχή εκεί.
A crowd offers the morning prayer in front of the Hagia Sophia museum. DHA photo
Η Ένωση Νεολαίας της Ανατολίας (AGD) είχε κάνει μια πρόσκληση για την εκδήλωση που ήρθε σε μια εποχή, ότανπολλές ριζοσπαστικές ομάδες έχουν ήδη συζητήσει την κατάσταση του Μουσείου.

Από το 537, το έτος που κατασκευάστηκε, έως το 1453, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέκτησε την πόλη Αγία Σοφία υπήρξε σαν ένας ανατολικός Ορθόδοξος καθεδρικός ναός και είναι η έδρα του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, που μετατράπηκε σε Τζαμί από τους Οθωμανούς πριν γίνει εκκοσμικευμένη και μετατρέπει σεμουσείο το 1935.
Hundreds of police officers, most of them plainclothes, patrol İstiklal Avenue in Taksim on May 31
Το AGD κάνει την κλήση για τον εορτασμό της επετείου της κατάκτησης.

Εξέχοντες ιμάμηδες, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας,ο Shaykh Abdullah Basfar, ήταν παρόντες στηνεκδήλωση.
Το πλήθος εγκατέλειψε την περιοχή μετά την προσευχή, φωνάζοντας συνθήματα που λένε ότι η Αγία Σοφία θα πρέπει να γίνει τζαμί. ΣΧΟΛΙΟ:Και η απάντηση ήρθε "άνωθεν"ακαριαία με την επόμενη είδηση.Προσοχή λοιπόν στις εκδηλώσεις της 31ης Μα'ί'ου. 

Φεύγουν σοβάδες ἀπὸ τὸν κεντρικὸ τροῦλο τῆς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ;


Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας 
Μὴ διασταυρούμενες πληροφορίες στὸ ἐπίπεδο ἀκόμα τῶν φημῶν (ἀπὸ στόμα σὲ στόμα) στὴν Κωνσταντινούπολη κάνουν λόγο γιὰ ἀποκόλληση λεπτοῦ στρώματος σοβάδων τῆς ἐσωτερικῆς τοιχοποιίας ἀπὸ τὸν κεντρικὸ θόλο  τῆς Ἁγίας Σοφίας μετὰ τὸν πρόσφατο σεισμὸ στὸ ρῆγμα τῆς Ἀνατολίας. Τὸ ρῆγμα τῆς Ἀνατολίας, εἶναι ἕνα τεράστιο ρῆγμα  καὶ ἡ σεισμικὴ δόνηση  τῶν 6,5  Ρίχτερ ποὺ ἔπληξε τὸν θαλάσσιο χῶρο μεταξὺ Λήμνου καὶ Σαμοθράκης στὶς 12:25 τὸ πρωὶ τοῦ προηγούμενου Σαββάτου ἔγινε αἰσθητὴ μέχρι καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη. Eφ' ὅσον δὲν ἐπαληθευθοῦν οἱ πληροφορίες αὐτὲς διατηροῦμε τὶς ἐπιφυλάξεις μας  καθ' ὅτι στὴν θέση αὐτὴ καὶ κάτω ἀπὸ τὸ στρῶμα τοῦ σοβὰ πρέπει νὰ ὑφίσταται κανονικά το ψηφιδωτό το Παντοκράτορα. Ἀκόμα καὶ νὰ ἀληθεύει τὸ γεγονὸς αὐτὸ σίγουρα θὰ διαψευσθεῖ καθότι τὸ συμβὰν αὐτὸ συμβαίνει σὲ μία στιγμὴ ποὺ μερίδα τῆς τουρκικῆς γνώμης διατίθεται θετικὰ ὑπὲρ τῆς λειτουργίας τῆς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ σὰν τζαμί.
Τὸ γεγονὸς ὅμως τοῦ σεισμοῦ μία ἑβδομάδα σχεδὸν πρὶν τὶς προγραμματισμένες ἐκδηλώσεις  γιὰ προσευχὴ στὴν Ἁγία Σοφία ἀνήμερά της  Αλωσης 29 Μάιου  σὲ συνδυασμὸ μὲ  τὴν ἀναβολὴ τῆς ἐκδήλωσης  γιὰ τὴν 31 Μάιου καὶ μάλιστα στὸν περιβάλλοντα χῶρο αὐτῆς, μᾶς προβληματίζει  γιὰ τοὺς ἀκριβεῖς λόγους αὐτῆς τῆς ἀναβολῆς πέρα τῆς  δοθείσης αἰτιολογίας τοῦ....
ἐθνικοῦ πένθους γιὰ τὰ θύματα τοῦ ὀρυχείου στὴν πόλη Σόμα. Ὅμως ἡ φημολογία αὐτὴ μας δίνει τὴν ἀφορμὴ  νὰ ἀναφερθοῦμε σὲ ἕνα καθοριστικὸ ζήτημα Παγκόσμιας σημασίας.
Ἡ Θέση τῆς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ πάνω σε σεισμογενὲς ὑπόστρωμα πρέπει νὰ ἐνεργοποιήσει τὴν παγκόσμια ἐπιστημονικὴ κοινότητα σὲ πράξεις καὶ ἐνέργειες  περαιτέρω  διασφάλισης τῆς στατικῆς ἐπάρκειας τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος καὶ λόγω τῆς πρόσφατης ἐνεργοποίησης τῶν γειτονικῶν σεισμικῶν ρηγμάτων ποὺ δίνουν στὶς ἡμέρες μᾶς τουλάχιστον καθημερινοὺς μικροσεισμοὺς πέραν τῶν ὑψηλῶν διεγέρσεων ποὺ ὅμως καταπονοῦν τὰ θεμέλια αὐτοῦ το ἀρχιτεκτονικοῦ ἀπαυγάσματος τῶν αἰώνων.

Η σφραγισμένη πύλη της Αγιάς Σοφιάς: Μύθοι και θρύλοι για την Άλωση της Πόλης.


Πάψετε το Χερουβικό, κι ας χαμηλώσουν τ’ Άγια γιατί είναι θέλημα Θεού, η Πόλη να τουρκέψη». «Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες». «Σώπασε, κυρά Δέσποινα, μην κλαις και μη δακρύζης, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα’ ναι».
29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την επανάκτησή της.
«Κάποτε η Αγιά Σοφιά θα λειτουργηθεί ξανά από τους χριστιανούς» λέει η παράδοση και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς θα ξυπνήσει... «Πάλι με χρόνια με καιρούς...»
Μύθοι και θρύλοι από την Άλωση της Πόλης
Παραδοσιακοί και θαυμαστοί θρύλοι, αναπτύχθηκαν γύρω από την άλωση της Πόλης, για να θρέψουν τις ελπίδες και το θάρρος του έθνους επί αιώνες. «Πάλι με Χρόνους και καιρούς».
Όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη στους Τούρκους, ένα πουλί ανέλαβε να πάει ένα γραπτό μήνυμα στην Τραπεζούντα στην Χριστιανική Αυτοκρατορία του Πόντου για την Άλωση της Πόλης.
Μόλις έφτασε εκεί πήγε κατευθείαν στη Μητρόπολη που λειτουργούσε ο Πατριάρχης και άφησε το χαρτί με το μήνυμα πάνω στην Άγια Τράπεζα. Κανείς δεν τολμούσε να πάει να διαβάσει το μήνυμα. Τότε πήγε ένα παλληκάρι, γιός μιας χήρας, και διάβασε το άσχημο μαντάτο «Πάρθεν η Πόλη, Πάρθεν η Ρωμανία».
Το εκκλησίασμα και ο Πατριάρχης άρχισαν τον θρήνο, αλλά ο νέος τους απάντησε.
«Κι αν η Πόλη έπεσε, κι αν πάρθεν η Ρωμανία, πάλι με χρόνους και καιρούς, πάλι δικά μας θα’ ναι».
Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς
Ο λαοφιλέστερος θρύλος έχει να κάνει με το τελευταίο αυτοκράτορα που μαρμάρωσε μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας. Η παράδοση πέρασε από στόμα σε στόμα αμέσως μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης.
Όταν η Πόλη πέρασε στα χέρια των Τούρκων, ο λαός δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ένα τέτοιο κτίσμα έχει περιέλθει σε μουσουλμανικά χέρια. Διέδωσαν λοιπόν ότι ο βασιλιάς κρύφτηκε πίσω από μία κολόνα του ναού της Αγίας Σοφίας, χάθηκε μέσα στους διαδρόμους και παρέμεινε κρυμμένος εκεί.
Οι ώρες αναμονής τον “μαρμάρωσαν”. Είναι γεγονός ότι κανείς δεν βρήκε το πτώμα του τελευταίου υπερασπιστή, του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Χάθηκε και πίστεψαν ότι Άγγελος Κυρίου το έκρυψε και το μαρμάρωσε.
Κάποτε θα έρθει η ώρα που πνοή Θεού θα του δώσει δύναμη και ζωή ξανά και όλα θα ξαναγίνουν από την αρχή. Η Πόλη θα είναι και πάλι ελεύθερη.
Ο παπάς της Αγίας Σοφίας
Ένας άλλος θρύλος ιδιαίτερα αγαπητός είναι ο θρύλος του παπά της Αγίας Σοφίας. Η παράδοση λέει ότι την ώρα που οι Τούρκοι έμπαιναν στην εκκλησία, ο παπάς διέκοψε τη λειτουργία και κρύφτηκε πίσω από το ιερό.
Σε εκείνο το σημείο που κρύφτηκε ενώ υπήρχε μία πόρτα, “ως δια μαγείας” η πόρτα έγινε τοίχος τον οποίο κανείς και ποτέ δεν κατάφερε να σπάσει από τότε. Ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Έλληνες μάστορες τους οποίους έφερναν για αυτό το σκοπό δεν μπόρεσαν να γκρεμίσουν τον τοίχο.

Το μεγάλο ευχαριστώ στον Γέροντα Παΐσιο.


Το μεγάλο ευχαριστώ στον Γέροντα Παΐσιο
(Τον Γέροντα που μας προφύλαξε από τόσες «φοβοσυμβουλές»)
Του θεολόγου κ. Β. Χαραλάμπους

Ολίγον πριν την αναμενόμενη αγιοκατάταξη του Γέροντος Παϊσίου, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον σπουδαίον αυτόν Γέροντα, που κατά την περίοδο των φοιτητικών μας χρόνων 1979-83 στη Θεσσαλονίκη, στάθηκε η παρηγοριά μας, τόσον στα προσωπικά μας προβλήματα, όσον και στο μεγάλο πρόβλημα του φόβου, από τις «ακοές πολέμων», (από γνωστό Κύπριο μοναχό που εγκαταβιούσε στο Άγιον Όρος), που έκανε την κατ’ ευφημισμόν ξέγνοιαστη  φοιτητική  μας ζωή, μια νύχτα αξημέρωτη. Οι «προφητείες» περί πολέμων, είχαν τις επακόλουθες «φοβοσυμβουλές», «φύγετε από την Κύπρο για να σωθείτε» και τόσα άλλα.  Ομολογώ ότι τότε, «επεί γαρ αίσθησιν, ουκ είχον», «μη λογισάμενος ταύτην εν εμαυτώ, φωνήν άδηλον»*,  με στενοχώρησαν τα λεγόμενα τούτα.

Το σπηλαιώδες ασκητήριο του Αγίου Γρηγορίου στα Μετέωρα.

Στην βορειοανατολική πλευρά του βράχου Πυξάρι, αριστερά και πάνω από το μονύδριο του Αγίου Αντωνίου, σε ύψος σαράντα και πλέον μέτρων αντικρύζουμε το τρισπήλαιο ασκητήριο του Οσίου Γρηγορίου. Κτίτορες οι όσιοι αυτάδελφοι πατέρες Γρηγόριος και Θεοδόσιος. Το μονύδριο απαρτίζεται από τρία επάλληλα, ίσως και περισσότερα, σπηλαιώδη ενδιαιτήματα, παλαιών ασκητών, με τους χαρακτηριστικούς ξυλόφρακτους εξώστες (η πρώτη ευρίσκεται σε ύψος 25 περίπου μέτρων, η δεύτερη σε 35, και η τρίτη σε ύψος 40 μέτρων από τους πρόποδες).
Ο χώρος αυτός δεν βρέχεται, διότι βρίσκεται κάτω από μία οξεία γωνία που σχηματίζει ο βράχος με το έδαφος. Έτσι διασώθηκαν τα ξύλα στους εξώστες και εν μέρει η ανεμόσκαλα.
Περί αυτού γράφει ο Αθανάσιος Τσαγκαρσούλης: «Στον ίδιο βράχο και σε μικρή απόσταση από τον άγιο Αντώνιο βρίσκεται και ο Άγιος Γρηγόριος (...). Σήμερα βλέπει κανείς το ξύλινο φράξιμο της εισόδου της σπηλιάς, τα ξύλινα υποστυλώματα και την κρεμαστή ξύλινη ανεμόσκαλα που γυρίζουν τη σκέψη μας πίσω περίπου 600 χρόνια. Δεν άκουσα να γίνεται λόγος ότι κάποιος Καστρακινός ανέβηκε στον Άγιο Γρηγόριο. Ίσως γιατί ο βράχος στο σημείο αυτό ανεβαίνει κατακόρυφα και σε άλλα σημεία έχει αρνητική κλίση».
Ο ναΐσκος ήταν διακοσμημένος με παλαιές αλλά θαυμάσιες τοιχογραφίες μακεδονικής τεχνοτροπίας και σχετικά καλά διατηρούμενες. Οι Μετεωρίτες πατέρες που ανέβηκαν στο ασκητήριο στις αρχές της δεκαετίας του 70 ανεκάλυψαν πρώτοι τις τοιχογραφίες των οσίων κτιτόρων του ασκητηρίου με τα ονόματά τους και εντός του ναΐσκου βρέθηκαν λαξευμένοι οι τάφοι των ιδρυτών αυταδέλφων οσίων ιερομονάχων Γρηγορίου και Θεοδοσίου.

Γιατί πολλοί "Χριστιανοί" δεν εκκλησιάζονται;

Λέμε ότι η Ελλάδα είναι ορθόδοξη χώρα και ότι οι Έλληνες στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Όμως ένα πολύ μικρό ποσοστό εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή και κάθε μεγάλη γιορτή. Γιατί πολλοί "Χριστιανοί" δεν εκκλησιάζονται;
Οι περισσότεροι ή εκκλησιάζονται πολύ αραιά ή δεν εκκλησιάζονται καθόλου. Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό;
Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους πολλοί Χριστιανοί δεν εκκλησιάζονται σήμερα είναι τρείς.
Πρώτος λόγος είναι η απιστία και η έλλειψη αγάπης προς το Θεό.
Όταν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός και ότι τα πάντα, και τα υλικά και τα πνευματικά αγαθά τα χρωστάνε σε Αυτόν θεωρούν περιττό να πάνε να εκκλησιαστούν. Ακόμη πολλοί άνθρωποι, ιδίως νέοι δεν εκκλησιάζονται διότι η πίστη τους έχει κλονιστεί από την αθεϊστική και αντιεκκλησιαστική προπαγάνδα και από τις εξυπνάδες διαφόρων ψευτοφιλοσόφων.
Όσο για την έλλειψη της αγάπης προς το Θεό, βλέπουμε σήμερα ότι οι άνθρωποι λατρεύουν τα πράγματα, τα σπίτια, τα χωράφια, τα πολυτελή αυτοκίνητα, τα ταξίδια και κάποια πρόσωπα, ενώ αντιθέτως δεν λατρεύουν τον μεγάλο ευεργέτη τους, το Θεό Πατέρα που τους χαρίζει όλα αυτά. Όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο, θέλουμε να είμαστε συνέχεια κοντά του, να κουβεντιάζουμε μαζί του, να τον συμβουλευόμαστε, και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Και μόνον που τον βλέπουμε, χαιρόμαστε, ενώ όταν τον αποχωριζόμαστε, λυπούμαστε. Έτσι, αν συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός είναι Πατέρας μας τότε πολύ περισσότερο θα ποθούμε να βρισκόμαστε συνέχεια κοντά του είτε στην κατά ιδίαν προσευχή είτε την ώρα του εκκλησιασμού.

Παρασκευή 30 Μαΐου 2014

Ιωάννης Βατάτζης - Ο θρύλος του Μαρμαρωμένου Βασιλιά και το μεγάλο μυστήριο.

vatΟ Άγιος Ιωάννης Δούκας Βατάτζης ο Ελεήμων, γεννήθηκε το 1193 στο ιστορικό Κάστρο της Θράκης, στο Διδυμότειχο. Καταγόταν από οικογένεια η οποία βρισκόταν κοντά στη βασιλική σύγκλητο, αφού ο παππούς του Κωνσταντίνος, ο Βατάτζης λεγόμενος, ήταν Στρατοπεδάρχης του βασιλέως Μανουήλ του Κομνηνού.
Όταν κοιμήθηκαν οι γονείς του Ιωάννη, του άφησαν πολύ μεγάλη περιουσία, την οποία όμως ως σώφρων εκείνος, μοίρασε στους φτωχούς, καθώς και σε αφιερώματα στους Ιερούς Ναούς και τις Εκκλησίες, διότι "μακάριοι οι αγαπώντες την ευπρέπειαν του οίκου Σου"...
Στη συνέχεια ο Ιωάννης, μια που η Κωνσταντινούπολη ήταν στα χέρια των Φράγκων, κατευθύνθηκε στο Νύμφαιο της Βιθυνίας, όπου και ήταν η έδρα της αυτοκρατορίας μας, αφού από το 1204 ο Πόλη είχε αλωθεί και κατακυριευθεί με δόλο από τους "Σταυροφόρους" και νέος αυτοκράτωρ είχε ανακηρυχθεί στη Νίκαια της Βιθυνίας ο ευσεβέστατος Θεόδωρος Λάσκαρης, ο ποιητής της Μεγάλης Παράκλησης στην Παναγιά, την οποία και ψάλλουμε εναλλάξ με την Μικρή, κάθε ημέρα, από την 1η έως τις 15 Αυγούστου!
Εκεί κατέφυγε λοιπόν ο Ιωάννης, για να βρει ένα θείο από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν Ιερεύς στα ανάκτορα του Θεοδώρου Λάσκαρη. Έτσι, γνωρίστηκε με τον καλό βασιλέα, αλλά ούτε στιγμή δεν υπερηφανεύτηκε για εκείνη τη συναναστροφή του, αλλά εξακολούθησε να είναι φιλικός και ταπεινός με όλους, ευπρόσιτος, πράος, άκακος, γαλήνιος, σεμνός και πάντα ήρεμος στο διάλογο.

Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

Aπ’ όλη στην Ελλάδα στον άγιο Αθανάσιο Πέρδικας Θεσπρωτίας…

Για θαύματα μιλάνε πολλοί…
Φωτό: www.thesprotia3d.gr
Προσκυνητές απ’ όλη την Ελλάδα φθάνουν στον άγιο Αθανάσιο Πέρδικας Θεσπρωτίας. Και πολλοί απ’ αυτούς μιλάνε για θαύματα στην προσωπική τους ζωή. Κτίσμα, τουλάχιστον, του 1811 αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στη θρησκευτική ζωή του τόπου . Σύμφωνα με την παράδοση

«Δίνω ψήφο εμπιστοσύνης στην Ορθόδοξη πίστη…»!

Τι  έγραψε ψηφοφόρος σε ψηφοδέλτιο…

Σε ψηφοδέλτιο, ψηφοφόρος έγραψε: «Δίνω ψήφο εμπιστοσύνης στην Ορθόδοξη πίστη, στην χριστιανική Εκκλησία μου. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν άλλον. Η Ορθόδοξη πίστη είναι αυτή που θα μας σώσει ατομικά και συνολικά». Δεν έχει, κατά τη γνώμη μας, άδικο
 ο ψηφοφόρος. Ναι, δίκαιο έχει, πολύ δίκαιο μάλιστα. Ναι, σανίδα σωτηρίας είναι η πίστη. Αρκεί να εκφράζεται ως πραγματικό βίωμα και όχι ως υποκριτική συμπεριφορά…     http://katoci.blogspot.gr/2014/05/blog-post_26.html

ΘΑ ΣΑΣ ΣΗΚΩΘΕΙ Η ΤΡΙΧΑ! Αυτές ήταν οι 3 τελευταίες επιθυμίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου πριν ξεψυχήσει.

Ο Μέγας Αλέξανδρος συγκάλεσε τους στρατηγούς του και τους κοινοποίησε τις τρεις τελευταίες επιθυμίες του…

Αυτές ήταν:

1] Να μεταφερθεί το φέρετρό του στους ώμους από τους καλύτερους γιατρούς της εποχής.

2]Τους θησαυρούς που είχε αποκτήσει [ασήμι, χρυσάφι, πολύτιμους λίθους] να τους σκορπίσουν σε όλη τη διαδρομή μέχρι τον τάφο του.

3] Τα χέρια του να μείνουν να λικνίζονται στον αέρα, έξω από το φέρετρο, σε θέα όλων.
Ένας από τους στρατηγούς, έκπληκτος από τις ασυνήθιστες επιθυμίες, ρώτησε τον Αλέξανδρο ποιοι ήταν οι λόγοι.

Ο Αλέξανδρος του εξήγησε:

1] Θέλω οι πιο διαπρεπείς γιατροί να σηκώσουν το φέρετρό μου, για να μπορούν να δείξουν με αυτό τον τρόπο ότι ούτε εκείνοι δεν έχουν, μπροστά στο θάνατο, τη δύναμη να θεραπεύουν!

2] Θέλω το έδαφος να καλυφθεί από τους θησαυρούς μου, για να μπορούν όλοι να βλέπουν ότι τα αγαθά που αποκτούμε εδώ, εδώ παραμένουν!

3] Θέλω τα χέρια μου να αιωρούνται στον αέρα, για να μπορούν οι άνθρωποι να βλέπουν ότι ερχόμαστε με τα χέρια άδεια και με τα χέρια άδεια φεύγουμε, όταν τελειώσει για εμάς ο πιο πολύτιμος θησαυρός που είναι ο χρόνος!
- See more at: http://www.toparakseno.blogspot.gr/2014/05/3_9265.html#sthash.5EXABfaQ.dpuf
Ο Μέγας Αλέξανδρος συγκάλεσε τους στρατηγούς του και τους κοινοποίησε τις τρεις τελευταίες επιθυμίες του…

Αυτές ήταν:

1] Να μεταφερθεί το φέρετρό του στους ώμους από τους καλύτερους γιατρούς της εποχής.

2]Τους θησαυρούς που είχε αποκτήσει [ασήμι, χρυσάφι, πολύτιμους λίθους] να τους σκορπίσουν σε όλη τη διαδρομή μέχρι τον τάφο του.

3] Τα χέρια του να μείνουν να λικνίζονται στον αέρα, έξω από το φέρετρο, σε θέα όλων.
Ένας από τους στρατηγούς, έκπληκτος από τις ασυνήθιστες επιθυμίες, ρώτησε τον Αλέξανδρο ποιοι ήταν οι λόγοι.

Ο Αλέξανδρος του εξήγησε:

1] Θέλω οι πιο διαπρεπείς γιατροί να σηκώσουν το φέρετρό μου, για να μπορούν να δείξουν με αυτό τον τρόπο ότι ούτε εκείνοι δεν έχουν, μπροστά στο θάνατο, τη δύναμη να θεραπεύουν!

2] Θέλω το έδαφος να καλυφθεί από τους θησαυρούς μου, για να μπορούν όλοι να βλέπουν ότι τα αγαθά που αποκτούμε εδώ, εδώ παραμένουν!

3] Θέλω τα χέρια μου να αιωρούνται στον αέρα, για να μπορούν οι άνθρωποι να βλέπουν ότι ερχόμαστε με τα χέρια άδεια και με τα χέρια άδεια φεύγουμε, όταν τελειώσει για εμάς ο πιο πολύτιμος θησαυρός που είναι ο χρόνος!
- See more at: http://www.toparakseno.blogspot.gr/2014/05/3_9265.html#sthash.5EXABfaQ.dpuf
anekshghta

Ο Μέγας Αλέξανδρος συγκάλεσε τους στρατηγούς του και τους κοινοποίησε τις τρεις τελευταίες επιθυμίες του… Αυτές ήταν:
1] Να μεταφερθεί το φέρετρό του στους ώμους από τους καλύτερους γιατρούς της εποχής.
2]Τους θησαυρούς που είχε αποκτήσει [ασήμι, χρυσάφι, πολύτιμους λίθους] να τους σκορπίσουν σε όλη τη διαδρομή μέχρι τον τάφο του.
3] Τα χέρια του να μείνουν να λικνίζονται στον αέρα, έξω από το φέρετρο, σε θέα όλων. Ένας από τους στρατηγούς, έκπληκτος από τις ασυνήθιστες επιθυμίες, ρώτησε τον Αλέξανδρο ποιοι ήταν οι λόγοι.

Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Ποιοί δέν θά γνωρίσουν πείνα καί δέν θά πονέσουν ἀπό ὅσα θά συμβοῦν ξαφνικά! Πῶς ἐξηγεῖ τά ὅσα συμβαίνουν σέ Συρία καί Οὐκρανία καί τί λέγει γιά τήν Ἑλλάδα!


Τά τύμπανα τοῦ πολέμου κτυποῦν στή γειτονιά μας καί οὐσιαστικά μᾶς προειδοποιοῦν ὅτι ἡ φωτιά πού ἤδη ἔχει ἐπεκταθεῖ ἀπό τή Συρία, στήν Οὐκρανία καί ἡ ἀπειλή ἑνός Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου εἶναι πλέον ὁρατή. Ὡστόσο, οἱ περισσότεροι ἀπό ἐμᾶς ἀντιμετωπίζουμε τήν ὅλη κατάσταση μέ ἀδιαφορία, τήν ἐκλαμβάνουμε σάν μία ἁπλή εἴδηση καί ἐπιλέγουμε τήν οὐδετερότητα τοῦ παρατηρητῆ μία καί ἡ φωτιά δέν ἔχει ἀγγίξει ἀκόμη τό... δικό μας σπίτι. Καί οἱ λίγες σπίθες πού ἔχουν πέσει δέν μᾶς τρομάζουν. Λιγοστοί ἄλλωστε εἶναι αὐτοί πού ἐπιχειροῦν μέσω τῶν προφητειῶν ἤ καί τῶν λεγομένων ἀπό σύγχρονους γέροντες νά κατανοήσουν τί πρόκειται νά συμβεῖ, ὥστε νά θωρακίσουν τά τοῦ οἴκου τους, νά λάβουν θά λέγαμε τά μέτρα τους, ἔτσι ὥστε νά μήν τήν πάθουν ὡς οἱ «μωρές παρθένες»!
Σύγχρονος γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους ὑποστηρίζει ὅτι ὅσο περνάει ὁ καιρός θά αὐξάνονται τά χτυπήματα κατά τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί θά γενικεύεται ὁ διωγμός τῶν χριστιανῶν. Καί τό στοιχεῖο ἀκριβῶς αὐτό καθορίζει ἐπακριβῶς τό πώς πορευόμαστε ἐν μέσω τῶν γεγονότων πού μᾶς περιγράφει ἐδῶ καί τρεῖς σχεδόν αἰῶνες μέ ἀκρίβεια ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.
«Στόχος τῶν ἀνόμων ἀποτελεῖ ἡ Ἀλήθεια, τό Φῶς καί ἡ Ζωή, δηλαδή ὁ Χριστός μας. Καί γι’ αὐτό καθημερινά θά διαπιστώνονται πώς μέ διάφορους τρόπους θά ἐπιχειρεῖται νά φιμωθοῦν οἱ χριστιανοί, νά ἐπιβληθοῦν νέα ἤθη στό χριστεπώνυμο πλήρωμα, νά καταργηθοῦν οἱ χριστιανικές ἀξίες καί τά χριστιανικά ἰδεώδη, πού υἱοθέτησε ἡ ἑλληνική κοινωνία μέσα ἀπό τήν προσήλωσή της στίς εὐαγγελικές ἀρχές, νά χτυπηθοῦν ὅλοι αὐτοί πού ἐνστερνίζονται τίς ἀλήθειες τῆς ὀρθόδοξης πίστης καί τίς καθορίζουν ὡς τά θεμέλια μιᾶς νέας πορείας. Τώρα ἐπιχειρεῖται μία γενική ἀποψίλωση τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου ἀπό τόν Ἀντίδικο καί τά ὄργανά του, ἔτσι ὥστε ἡ ἑλληνική κοινωνία νά μείνει παντελῶς ἀθωράκιστη καί χωρίς Χριστό στά ἐπερχόμενα γεγονότα. Πρόκειται στήν οὐσία γιά μία συνειδητή ἀποστασία, πού οὐσιαστικά μᾶς ἀφήνει γυμνούς ἔναντι αὐτῶν πού ἔρχονται καί ἤδη βρίσκονται πρός τῶν πυλῶν μας.   

Ιδού οι Bασιλείς συνήχθησαν.

palaiologosτου Αρχιμανδρίτου Αλεξάνδρου Κανταράκια
Από μικρό παιδί έμαθα να αγαπώ τον ευλογημένο και Θεοπρόβλητο θεσμό της Βασιλείας. Σ΄αυτό συνήργησε ο καλός ευχέτης του νησιού μας π. Γεώργιος Σταματάς, ο οποίος αποτελεί το καύχημα και τον πνευματικό θησαυρό της Σκιάθου.
Για το λόγο αυτό θέλησα να εργαστώ σχετικά με τους αγίους Βασιλείς, οι οποίοι εδόξασαν το στέμμα τους.
Τούτη την μικρή εργασία την δημοσιοποιώ ώστε οι σεβαστοί αδελφοί κληρικοί και οι φιλάγιοι λαϊκοί να έχουν την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να επικαλούνται την προς τον Θεό μεσιτεία Τους.
Το δημοσιευόμενο, αποτελεί τμήμα μια μεγαλύτερης εργασίας η οποία Θεού θέλοντος θα εκδοθεί μαζί με τις ακολουθίες των Αγίων Βασιλέων Ιουστινιανού Α΄ του Μεγάλου (+14.11.565) και Νικηφόρου Β΄ του Φωκά (+10.12.969).
Επιπρόσθετα και επειδή πλησιάζει η αποφράδα ημέρα της αλώσεως της Πόλεως αναδημοσιεύω την ακολουθία που εξεδόθη επί Αθηνών Ιερωνύμου του Α΄ επί τη αλώση της Βασιλευούσης και που παραχωρήθηκε σε μένα από τον π. Γεώργιο.
Κατάλογος των αγίων ενδόξων ευσεβών βασιλέων και βασιλισσών·
Παρατίθεται σε γενική πτώση προς χρήσιν κατά την μνημόνευση.
Κερκύρας θυγατρός Κερκυλλίνου βασιλέως α’ αιών
Δροσίδος θυγατρός Τραϊανού βασιλέως +117
Θεοδοσίας θυγατρός Αδριανού βασιλέως +140
Αλεξάνδρας γυναικός Διοκλητιανού βασιλέως +3058

Ο Ιησούς μιλούσε και Ελληνικά!!!

Εξαγριωμένοι Ισραηλινοί φαινόταν να « τα παίρνουν στο κρανίο« μετά την έκπληξη του Πάπα που παρέδωσε τη «νίκη» στους Παλαιστινίους.


ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Ο Πάπας επισκέφθηκε ένα μνημείο για τα θύματα των Εβραίων από την τρομοκρατία,τη Δευτέρα, μετά το Ισραήλ απαίτησε την κίνηση, ύστερα από την απόφασή του να προσευχηθεί στους πρόποδες του γιγάντιου τσιμεντένιου τοίχου που συμβολίζει τις διαιρέσεις μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών .Pope Francis touches the wall that divides Israel from the West Bank, on his way to celebrate a mass in Manger Square next to the Church of the Nativity, believed by many to be the birthplace of Jesus Christ, in the West Bank town of Bethlehem, Sunday, May 25, 2014. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι θύμωσαν με την αυτοσχέδια πρωτοβουλία του Πάπα την Κυριακή, στο διαχωριστικό τείχος στο οποίο το "Free Palestine " ήταν κακογραμμένο γκράφιτι , που αισθάνθηκαν ότι παρέδωσε μια προπαγάνδα για τη νίκη στον παλαιστινιακό πληθυσμό .Ο Μπενζαμίν Νετανιάχου , ο Ισραηλινός πρωθυπουργός , κατέστησε σαφές ότι η επίσκεψη στο μνημείο έγινε με πρωτοβουλία του, αλλά η πικρή χροιά στην επίσκεψη ήταν ακόμα στην οθόνη, όταν ο ίδιος δημοσίως διαπληκτίστηκε με τον Ποντίφικα για τη γλώσσα του Χριστού .

Ἡ δόλια πρόθεση τῶν Tούρκων πρὶν λειτουργήσουν τὴν ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ σὰν τέμενος


Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἀνατολίτες καὶ κουτοπόνηροι οἱ γείτονες... Τοὺς παρακολουθούσαμε μὲ περιέργεια τὰ προηγούμενα χρόνια  ποὺ ἡ ἀρχαιολογικὴ ὑπηρεσία τους ἄνοιγε σὲ πολλὰ σημεῖα  τὸ μαρμάρινο λιθόστρωτό τς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ καὶ κατέβαινε στὶς ὑπόγειες δαιδαλώδεις  στοὲς  στὰ ἔγκατα-σπλάχνα τῶν θεμελίων το  Ἐκκλησιαστικοῦ Κτιριακοῦ συγκροτήματος καὶ  φυσικὰ μέσα μας χαιρόμασταν ἔχοντας κατὰ νοῦ τοὺς θρύλους τῆς Ρωμιοσύνης. "Χαιρόμασταν γιατί λέγαμε ὅτι γιὰ ἐμᾶς ψάχνουν!"
Ὅμως οἱ Τοῦρκοι δὲν ψάχνανε, οὔτε ἀπὸ ἀρχαιολογικὸ ἐνδιαφέρον, οὔτε χαρτογραφούσανε τὰ θεμέλια το κτιριακοῦ συγκροτήματος τῆς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ γιὰ λόγους στατικῆς ἐπάρκειας, οὔτε  γιὰ νὰ προάγουν τὴν ἐπιστήμη τῆς συντήρησης καὶ ἀποκατάστασης μνημείων. Αὐτὰ μπορεῖ νὰ τοὺς ἐνδιέφεραν δευτερευόντως.
Ἄλλωστε σύμφωνα μὲ τὶς  παρακάτω δηλώσεις τοὺς ἐνδιέφερε κυρίως ἡ ἀνεύρεση τοῦ κρυφοῦ δωματίου μὲ τὸ χαμένο ΑΓΙΟ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ. Μὲ  εἰδικὲς καταδυτικὲς στολὲς ποὺ....

Κωνσταντινούπολη 1453, Ἑλλάδα 2014.


Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἡ Κωνσταντινούπολη ἔπεσε τὸ 1453 ἀπὸ διπλὴ προδοσία. Ἀπὸ τὴν μιὰ τὴν πολέμησαν οἱ Ἕλληνες ἐξωμότες ποὺ εἶχαν προσχωρήσει στὸ Ἰσλὰμ καὶ στελέχωσαν τὸν στρατὸ τοῦ Μωάμεθ τοῦ Πορθητῆ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη εἴχαμε τὴν προδοσία τῆς δυτικόφιλης παράταξης ποὺ ὑπέσκαπτε τὸ μέλλον τῆς αὐτοκρατορίας καθὼς ἤθελε νὰ τὴν παραδώσει στὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα. Προηγουμένως οἱ παπικοὶ εἶχαν καταφέρει τὸ πρῶτο μεγάλο χτύπημα γιὰ τὴν κατάλυση τῆς ἀνατολικῆς αὐτοκρατορίας μὲ τὶς Σταυροφορίες καὶ τὴν ἄγρια λεηλασία τῆς Κωνσταντινούπολης ὅταν τὴν κατέλαβαν τὸ 1204.
Σήμερα βρισκόμαστε σὲ μιὰ παρόμοια μὲ ἄλλα βέβαια δεδομένα κατάσταση. Ἕνα προδοτικὸ πολιτικὸ κατεστημένο ἔχει παραδώσει τὴν χώρα στὴν κυριαρχία τῆς Δύσης καὶ ἔχει καταρρακώσει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ στέλνοντας χιλιάδες στὴν αὐτοκτονία, διαλύοντας τὸν κοινωνικὸ ἱστὸ καὶ καταστρέφοντας τὴν ἐθνικὴ οἰκονομία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ ἐξ ἀνατολῶν κίνδυνος συνεχῶς μεγαλώνει καὶ....
ἡ τουρκικὴ προκλητικότητα ἀναβαθμίζεται συνεχῶς στὸν ἀέρα, στὴν θάλασσα, ἀλλὰ καὶ στὴν στεριά, καθὼς ὁλόκληρες περιοχὲς τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, ὅπως ἡ δυτικὴ Θράκη ἀλλὰ καὶ τὰ Δωδεκάνησα καὶ ἰδίως τὸ Καστελόριζο, βρίσκονται πλέον ὑπὸ καθαρὴ ἀμφισβήτηση τῆς ἑλληνικῆς τους κυριαρχίας.

Η Ανάληψη του Κυρίου.


27_AnalipsiΜετά την Κυριακή του Τυφλού, ημέρα Πέμπτη, συμπληρώνονται 40 μέρες από την ημέρα του Πάσχα. Από την ημέρα αυτή σταματούμε να ψάλλουμε το Χριστός Ανέστη και να λέμε την προσευχή Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, και αρχίζουμε να λέμε πάλι στην προσευχή μας το Πάτερ ημών. Αυτήν την ημέρα γιορτάζουμε την Ανάληψη του Κυρίου μας στους ουρανούς. Για σαράντα ημέρες μετά την Ανάστασή του ο Ιησούς παρουσιαζόταν στους μαθητές του και μιλούσε μαζί τους για τη Βασιλεία του Θεού. Συναναστρεφόταν κι έτρωγε μαζί τους, για να βεβαιωθούν ότι δεν ήταν πνεύμα, αλλά είχε σάρκα. Είχε αναστηθεί ως άνθρωπος. Τους παράγγειλε μάλιστα να μην απομακρυνθούν από την Ιερουσαλήμ, αλλά να περιμένουν εκεί, συγκεντρωμένοι όλοι για να δεχτούν το Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο, που θα τους έστελνε όταν αυτός θα άφηνε αυτόν τον κόσμο. Τους έλεγε τα εξής: «Ο Ιωάννης βάφτιζε τους ανθρώπους με νερό. Εσείς όμως θα βαφτιστείτε με Άγιο Πνεύμα μετά από λίγες ημέρες. Θα πάρετε δύναμη από το Άγιο

Τρίτη 27 Μαΐου 2014

Ο άγιος Ιωάννης ο Ρώσος και ο γέροντας Ιάκωβος : από τις συνομιλίες τους-ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΕΜΟΣ.

γεροντας τσαλικηςΤον Άγιο Ιωάννη τον Pώσσο, ο Γέροντας τακτικά τον επισκεπτόταν, κυρίως πηγαίνοντας για την Αθήνα για τους γιατρούς που τον παρακολουθούσαν.
 Κάποτε πήγα έλεγε ο γέροντας και βλέπω τον άγιο ζωντανό μέσα στη λάρνακά του.
Του λέω.
– Άγιε μου πως περνούσες στη Μικρά Ασία, τι αρετές είχες και αγίασες;
Ο Άγιος μου απάντησε.
-Μέσα στη σπηλιά που ήταν στάβλος κοιμόμουνα και με τα άχυρα σκεπαζόμουνα τον χειμώνα για να μην κρυώνω.
Είχα και την ταπείνωση και την πίστη.

Σε λίγο μου λέει.
Περίμενε, πάτερ Ιάκωβε, γιατί ήρθαν τώρα δυο άνθρωποι και με παρακαλούν για ένα παιδί άρρωστο.
Περίμενε να πάω να βοηθήσω.
Ξαφνικά άδειασε η λάρνακα γιατι ο Άγιος έφυγε. Σε λίγη ώρα ξαναγύρισε, δεν τον είδα πως γύρισε,
αλλά τον είδα να τακτοποιείται μέσα στη λάρνακα του σαν ένας άνθρωπος.

ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ: ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.

σχόλιο Ρωμαίικος: Πρέπει να καεί και το Φανάρι για να καταλάβουν κάποιοι την οργή του Κυρίου;

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

10325579_697004013697337_7406908145716678581_n

1979385_697013667029705_2714846333162755223_o
Δ Πορφύρης/Π Σταφυλά
Πυρκαγιά ξέσπασε στο Σπήλαιο της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ χθες τη νύχτα (26 προς 27 Μάη) και μετά την επεισοδιακή επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου και της συνοδείας του σε αυτό. Στον ιερό τόπο μετέβησαν εσπευσμένα σήμερα το πρωί  Τρίτη 27/05/2014, ο ορθόδοξος αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου,

Δευτέρα 26 Μαΐου 2014

Πέρες : να έρθει ο Αμπάς για « Προσευχή για την ειρήνη» στο Βατικανό.

ΣΧΟΛΙΟ : Το πολύ λέγε-λέγε,για προσευχή περί ειρήνης και μάλιστα στο Βατικανό,υποδηλώνει αυτό που έλεγε κάποτε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: <<Toν Πάπα να καταράσθαι,διότι αυτός θα είναι η αιτία>>.Για τα μάτια του κόσμου μιλούν περί προσευχών ειρήνης,ενώ στην πραγματικότητα,όπως αναφέρουν και οι Άγιοι,ετοιμάζουν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.Και μην ξεχνάμε ότι η μεγαλύτερη διαφορά των Ισραηλινών με τους Παλαιστινίους,είναι το Όρος του Ναού,που βρίσκεται το Τέμενος του Ομάρ,εκεί ακριβώς που οι Εβραίοι θέλουν να κτίσουν τον 3ο ναό του Σολομώντα!Ουσιαστικά και οι δύο διεκδικούν σαν πρωτεύουσα του κράτους τους,την Ιερουσαλήμ.Όταν ακούσουμε στις ειδήσεις ότι έπεσε το Τέμενος του Ομάρ(Τζαμί Αλ-Ακσά)ουσιαστικά τότε θα ξεκινήσει και ο πόλεμος.  Ο Πρόεδρος του Ισραήλ Σιμόν Πέρες τη Δευτέρα δέχτηκε μια πρόσκληση από τον Πάπα Φραγκίσκο, για να πάει στο Βατικανό για κοινή προσευχή για την ειρήνη με τον ηγέτη της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς .

Peres greets Pope Francis as Netanyahu looks onΟ Πέρες  χαιρέτησε θερμά τον Πάπα στην περιοδεία του στους Αγίους Τόπους ,όταν πλησίαζε στο τέλος, με μια επίσκεψη στην κατοικία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ιερουσαλήμ ." Ο ερχομός σας στους Αγίους Τόπους είναι μια σημαντική ευκαιρία για την κοινή προσευχή », είπε ο Πέρες .« Θα είμαστε ευτυχείς να αυξήσουμε την προσευχή σαν αυτή, στο σπίτι μας ή στο δικό σας , σύμφωνα με τη γενναιόδωρη πρόσκλησή σας , ανάλογα με την επιλογή σας ", πρόσθεσε , γυρίζοντας να κοιτάξει απευθείας τον Φραγκίσκο καθώς μιλούσε .Παρά τις προσδοκίες ,ο Φραγκίσκος θα αποστασιοποιηθεί από την ακανθώδη πολιτική του,στην δυσεπίλυτη ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση , ο ποντίφικας της Αργεντινής είχε επεκταθεί την Κυριακή σε μια προσωπική πρόσκληση προς τους δύο άνδρες, στο τέλος της μαζικής συγκέντρωσης στη Βηθλεέμ ." Θα ήθελα να σας προσκαλέσω , τον πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς , μαζί με τον Πρόεδρο Shimon Peres , να έρθετε μαζί μου σε μια εγκάρδια προσευχή στο Θεό για το δώρο της ειρήνης , "  ανακοίνωσε ο Φραγκίσκος." Δίνω το σπίτι μου στο Βατικανό ως ένα μέρος για αυτή τη συνάντηση προσευχής », είπε ." Το Κτίριο για την ειρήνη είναι δύσκολο, αλλά όσοι ζουν χωρίς ειρήνη ζουν ένα σταθερό μαρτύριο . "Ο Αμπάς την Κυριακή

Εθνική ταπείνωση σε απόσταση μερικών μιλίων από τις ακτές της Αττικής - Μάθημα προς όλους...

ΣΧΟΛΙΟ : Χθες γράφαμε στην ενότητα Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ -ΠΟΝΗΡΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΛΛΗΜΑΤΑ-για τις Τουρκικές προκλήσεις που επιζητούν το θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο.Οι Τούρκοι το επιδιώκουν,ο χρόνος όμως της εκπλήρωσης είναι σε αλλουνού χέρια(δεν εννοώ των πολιτικών).Δεν είναι μακρυά η μέρα που οι Τούρκοι θα εισβάλουν,θα ξανάρθουν όπως είπε και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός,αλλά τότε θα έχουν τα κόλλυβα στο ζωνάρι τους όπως είπε και ο Γέροντας Πα'ί'σιος. Σήμερα οι Τούρκοι αποθρασύνθηκαν αφού έκαναν ασκήσεις πάρα πολύ κοντά στην Αττική. Άραγε να ετοιμάζονται για την μεγάλη ώρα στο πραγματικό παιδίο βολών εκείνης της ώρας :(Βλέπε Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ).O νέος πρόεδρος της Ουκρανίας ,Πέτρος Ποροσένκο, είναι Δυτικόφιλος,και θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επειχηρήσεις στην ΝΑ Ουκρανία,όπως δήλωσε ο ίδιος σήμερα,άρα και η εισβολή των Ρώσων μέσω Αζοφικής Θάλασσας στο Ντόνετσκ,είναι αναπόφευκτη ,όπως γράφει ο Αγαθάγγελος.Δεν απέχουμε και πολύ από την κάθοδο των Ρώσων,τα Ελληνοτουρκικά και τον Ρωσο-Τουρκικό πόλεμο. Μια κανονική αεροναυμαχία μερικά μίλια από τις ακτές της Αττικής εκτυλίχθηκε σήμερα σε μία περιοχή από την Ευβοια μέχρι την Σαντορίνη, όταν δεκάδες τουρκικά αεροσκάφη συνοδεύοντας πέντε τουρκικά πολεμικά τα οποία συνέκλιναν από τις βόρειες ακτές της Αττικής μέχρι ττις κεντρικές Κυκλάδες, πραγματοποίησαν συντονισμένες επιχειρήσεις εντός των Εθνικών Χωρικών Υδάτων και εντός του Εθνικού Εναέριου Χώρου, αδιαφορώντας πλήρως για την παρουσία τν ελληνικών μαχητικών και των πολεμικών πλοίων.
Είναι εντυπωσιακό αυτό που έγινε σήμερα και σίγουρα δεν έχει επαναληφθεί στο παρελθόν, αλλά δυστυχώς από ελληνικής πλευράς η αντίδραση ήταν αχαμνή αφού οι οδηγίες από Μαξίμου και υπουργείο Εξωτερικών είναι σαφείς: Μην αντιδράτε στις τουρκικές προκλήσεις.