Αφιερωμένος στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, όπως και ολόκληρο το μοναστήρι, ο ναός είναι ένας από τους ελάχιστους που παραμένουν ακέραιοι μέχρι και σήμερα στην άλλοτε ιστορική κωμόπολη των Ελλήνων – στις αρχές του 20ού αιώνα στην Ίμερα και στα γύρω χωριά ζούσαν περίπου 3.500 Πόντιοι.