Τετάρτη 21 Αυγούστου 2013

«Αὐτοί πού μᾶς κυβερνοῦν δυστυχῶς Θεό δέν ἔχουν!».

Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου.Ἔχουμε καλό λαό, καλή πάστα. Ἀλλ᾿ αὐτοί πού μᾶς κυβερνοῦν δυστυχῶς -τό λέω μέ παρρησία -

Θεό δέν ἔχουν!

Ψηφίζουν νόμους πού διαλύουν τήν οἰκογένεια κι ἀφήνουν τά παιδιά στό σκοτάδι.

Καί ὁ λαός; Φαίνεται νά κοιμᾶται.

Ἀλλά θά ᾿ ρθῃ ὥρα πού θά ξυπνήσῃ καί θά ζητήσῃ κυβερνήτας Χριστιανούς, νά πιστεύουν στό Εὐαγγέλιο. Τότε καί τά παιδιά θά προστατευθοῦν καί καλύτερες ἡμέρες θά δοῦμε.

Δέν ἀνήκω σέ κόμματα. Πενήντα χρόνια δουλεύω στό ἔθνος. Δύο πράγματα ἀγαπῶ· τήν Ἑλλάδα, καί παραπάνω ἀπ᾿ τήν Ἑλλάδα τό Χριστό.

Καί θέλω τήν πατρίδα μου νά εἵναι ἄστρο φωτεινό, νά λάμπῃ, νά εἵναι ὑπόδειγμα, καί ὄχι σκύβαλο καί καταπάτημα τῶν ἐθνῶν.

* Ματαίως κοπιάζουν οἱ ἄθεοι.

Ἡ πίστι στό Χριστό δέν ξερριζώνεται.


Ὁ Χριστός ζῇ καί βασιλεύει εἰς αἰῶνας αἰώνων.* Ποῦ καταντήσαμε! Καί ποιοί φταῖνε;

Φταῖνε ἡ μάνα, ὁ πατέρας, ὁ δάσκαλος, ὁ παπάς, ὁ δεσπότης, φταῖμε ὅλοι οἱ μεγαλύτεροι, πού δέ δίνουμε καλά παραδείγματα στά παιδιά μας.

Φταίει προπαντός τό κράτος, γιατί μποροῦσε πολλά νά κάνῃ, ὅπως γίνεται ἀλλοῦ.

Ἐδῶ; Ἕνα μασονικό - ἄθεο κράτος ἔχει ἀφήσει τά παιδιά νά διαφθαροῦν καί νά καταστραφοῦν.

Στά ἑκατό παιδιά ζήτημα ἄν παρουσιαστῇ ἕνα πού νά μένῃ ἔξω ἀπό τήν ἐπήρεια τῶν δαιμονίων.


Ἀπό τό βιβλίο:
"Αἰσιόδοξα μηνύματα γιά διέξοδο στά ἀδιέξοδά μας καί ἀσφάλεια στίς ἀνασφάλειές μας"
Εικόνα    ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου