Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

"Εις οιονδήποτε λογισμόν, που ανεβαίνει εις την διάνοιάν σου, να λέγης..." (Γεροντικό)

 


Οι παλαιοί Γέροντες έλεγον προς τους νεωτέρους:

- Ποτέ δεν πρέπει να  παραχωρούμεν εις τους λογισμούς θέσεις μέσα εις το οχυρόν της ψυχής μας, δια να παραμείνουν εις αυτό, έστω και επ᾿ ολίγον.

Άλλοτε πάλι είπον:

- Εις οιονδήποτε λογισμόν, που ανεβαίνει εις την διάνοιάν σου, να λέγης: "Στάσου! Είσαι δικός μας ή προέρχεσαι από το στρατόπεδον του εχθρού;" Και ο λογισμός, εξεταζόμενος μετά προσοχής, οπωσδήποτε θα φανερώση την προέλευσόν του".

(Ευεργετινός, τόμος Δ', Υπόθεσις στ', 9, 140)

ikivotos.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου