ΡΟΛΟ'Ι'

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

Μέ τά λόγια ἤμουνα τοῦ Θεοῦ, καί στήν πράξη τοῦ σατανᾶ.


Μία νέα μεγάλη προσφορά μέ τό ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ πού κυκλοφορεῖ:
 «Θεϊκές Παρεμβάσεις». Μία κατάθεση ψυχῆς τοῦ Γιάννη Ἀραμπατζῆ. Ἕνα βιβλίο χρήσιμο γιά κάθε χριστιανικό σπίτι.
Ἀποσπάσματα ἀπό τό πολύτιμο αὐτό βιβλίο
Μέ τά λόγια ἤμουνα τοῦ Θεοῦ, καί στήν πράξη τοῦ σατανᾶ.
Μόνος εἶναι αὐτός πού δέν νιώθει τή συντροφιά τοῦ Θεοῦ.  Ἀφοῦ ὑπάρχει Θεός, δέν ὑπάρχει μοναξιά.
 Στήν ἀνατολή τῆς ζωῆς μου, ζήλευα αὐτούς πού τό μυαλό τους ἦταν στό πῶς θ’ ἀποκτήσουν χρήματα.  Σήμερα, στή δύση τῆς ἐπίγειας ζωῆς μου, αὐτούς πού ζήλευα τούς λυπᾶμαι.
Ὅσο πιό κοντά στό Θεό κατάφερε νά φτάσει κάποιος, τόσο πιό πετυχημένος εἶναι
Τί εἶναι τά γεράματα;  Εἶναι μία εὐχή πού, ὅταν ἐκπληρώνεται, γίνεται κατάρα.  Καί ἐξηγῶ: Ὅλοι μας εὐχόμαστε στούς νέους νά ζήσουν καί νά γεράσουν.  Ὅταν ὅμως ἔρθουν τά γεράματα, νοσταλγοῦμε τά νιάτα μας.  Ὅλοι βρίζουν τά γεράματα.  Κι ὅταν λέω ὅλοι, ἐννοῶ ὅλοι οἱ γέροι.  Γιατί;  Τά γεράματα εἶναι δῶρο∙ ὅταν γεράσεις, εἶναι σάν νά ἔχεις ἀνέβει στήν ὑψηλότερη κορυφή καί ἀπό ἐκεῖ
ἀγναντεύεις ὁλοκάθαρα τή ζωή πού πέρασε.  Ἔτσι μπορεῖς νά διακρίνεις καί τά καλά, ἀλλά καί τά κακά.  Ὅλα τά λάθη σου τά βλέπεις ὅπως δέν τά εἶδες ποτέ πρίν.  Αὐτό τί εἶναι;  Αὐτό εἶναι μία εὐκαιρία νά σκύψεις τό κεφάλι μπροστά στό Θεό καί νά ζητήσεις συγχώρεση.  Εὐκαιρία –ἡ τελευταία– γιά τό γέρο νά ζητήσει ἄφεση ἁμαρτιῶν, διότι ἕνεκα τῆς ἡλικίας του δέν μπορεῖ νά «δραπετεύσει» ἀπ’ τήν κατάστασή του, καί ἀπ’ τήν ἄλλη τόν φλερτάρει ὁ θάνατος.  Κατάληξη: Μεγάλο σχολεῖο ἡ Τρίτη ἡλικία∙ σχολεῖο μέ σοφούς δασκάλους∙ καί πρῶτος καί σοφότερος ὁ θάνατος.  Αὐτός κι ἄν εἶναι δάσκαλος.  Ἀπ’ αὐτόν μαθαίνεις τή ματαιότητα τῆς ζωῆς πού ἔζησες καί αὐτός σοῦ ἀνοίγει τήν πόρτα γιά τή ζωή πού ἀξίζει τόν κόπο νά τήν ἐπισκεφθεῖς.  Διότι, ὅπως εἶπα πολλές φορές, ζωή δέν εἶναι αὐτό πού περνᾶμε τώρα.  Εἶναι ὁ προθάλαμος τῆς ζωῆς.  Ζωή εἶναι μόνο ἡ μετά θάνατον.  Αὐτό πού ζοῦμε τώρα εἶναι μία δοκιμασία!
Ὅταν πεθαίνει κάποιος νέος, ὅλοι λένε: «Κρῖμα τό παλληκάρι, δέν ἔζησε τή ζωή του».  Αὐτοί πού τό λένε αὐτό, ὅταν γεράσουν, δέν λένε: «Ἤμουνα τυχερός πού κατάφερα καί γέρασα».  Ἀπ’ τό πρωί ὥς τό βράδυ καταριῶνται τά γηρατειά.  Δέν ξέρουμε τί θέλουμε!  Καί ἐδῶ πού τά λέμε, αὐτός πού χάνεται νέος μπορεῖ νά χάνει μερικές χαρές.  Ἔχετε σκεφτεῖ ὅμως πόσες λύπες καί πόσα βάσανα καί πόσες φουρτοῦνες καί κακουχίες γλυτώνει;  Ἐσύ πού διαβάζεις τώρα αὐτές τίς ἀράδες, ὅσων χρονῶν κι ἄν εἶσαι, κάνε μία προσπάθεια νά θυμηθεῖς καί νά μετρήσεις τίς χαρές καί τίς λύπες, τίς καλές στιγμές καί τίς λαχτάρες κι ἀπογοητεύσεις πού πέρασες, καί ἔλα νά μοῦ πεῖς ποιές εἶναι περισσότερες.  Ἐγώ τίς μέτρησα καί ἀπογοητεύτηκα.  Γι’ αὐτό λέω ὅτι ἡ ζωή πού ζοῦμε εἶναι μία σκληρή δοκιμασία.  Σφυρηλατεῖται ἡ ψυχή μας.  Γιά νά γλυτώσουμε ἀπ’ τό σφυρηλάτημα, πρέπει νά σκύψουμε τό κεφάλι μπροστά στό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ.  Μόνο ὅταν σκύβεις μπροστά στό Θεό, ἀνεβαίνεις.  Τό δρόμο τῆς ζωῆς πρέπει νά τόν περάσεις ἔτσι, ὥστε νά εἶσαι ἀπαρατήρητος.  Δέν πρέπει νά σέ δοῦν οἱ πειρασμοί καί οἱ ἁμαρτίες.  Διάλεξε τό πιό σκοτεινό δρομάκι τῆς ζωῆς, ἐάν θέλεις νά βγεῖς στό φῶς. Ἐγώ, γιά παράδειγμα, δέν προτίμησα τό σκοτεινό σοκάκι∙ ἤθελα τά ἐπίγεια φῶτα.  Ἤθελα νά τά γευτῶ ὅλα.  Δέν ἤξερα ὅτι ὅσα καί νά δοκιμάσεις ἔχουν τήν ἴδια γεύση∙ ὅλα εἶναι ἁμαρτία.  Ἡ γεύση τῆς ἁμαρτίας σέ κάνει, στήν ἀρχή, νά νομίζεις ὅτι εἶσαι ἄρχοντας, ἐλεύθερος, ἐξουσιαστής∙ ὅλος ὁ κόσμος εἶναι δικός σου.  Ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα καί καταλάβεις ὅτι εἶσαι σκλάβος ὅλων αὐτῶν πού νόμιζες ὅτι ἐξουσίαζες,  τότε εἶναι πολύ ἀργά.  Εἶναι πολύ ἀργά νά ὀρθοποδήσεις.  Κι ὅμως γιά μετάνοια δέν εἶναι ποτέ ἀργά.  Ὁ Θεός μᾶς περιμένει ὅλο τό εἰκοσιτετράωρο, ἑπτά μέρες τήν ἑβδομάδα.  Κι ἔτσι, ὅποιος γλυτώσει ἀπ’ τόν ἐπίγειο θάνατο, πού τόσο ἁπλόχερα μοιράζει ἡ ἁμαρτία, μπορεῖ νά διακρίνει τή διαφορά μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου, καί νά γονατίσει.
Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι πάντα ἐπίκαιρη καί ὄχι μόνο.  Στήν Ἁγία Γραφή διαβάζουμε γιά τό χθές τῆς ἀνθρωπότητας καί τήν ἀρχή τοῦ κόσμου, γιά τό σήμερα, ἀλλά καί γιά τό μέλλον μας καί ὥς τή συντέλεια τοῦ κόσμου.
Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί ἡ ἁμαρτία βρίσκεται μόνιμα στό κατώφλι τοῦ σπιτιοῦ μας.  Κι ὅταν μπαίνεις, ἀλλά καί ὅταν βγαίνεις ἀπ’ τό σπίτι, πάνω της πατᾶς.  Ἄν δέν προσέξεις, τότε γίνεται νάρκη.
Καί μαζί ἕνα ἀκόμη βιβλίο δῶρο προσφορά τῶν ἐκδόσεων Ἀγαθός Λόγος
Μήν χάσετε τόν ἀποκαλυπτικό Στύλο Ὀρθοδοξίας πού θά κυκλοφορήσει τήν Παρασκευή 12 Αὐγούστου 2016
Καί μαζί ἀκόμη ἕνα βιβλίο δῶρο τῶν ἐκδόσεων «Ἀγαθός Λόγος»
Στόν ἀποκαλυπτικό Στύλο Ὀρθοδοξίας  ἐπίσης  διαβάστε:
Καζάνι πού βράζει τό Ἅγιον Ὄρος
Πογκρόμ διώξεων μοναχῶν πού ἀντιδροῦν στίς ἀποφάσεις τῆς ψευτο-Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου. Καθαιρέθηκε ἀπό τή θέση τοῦ προϊσταμένου τῆς γεροντίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας ὁ Γέρων Σάββας. Τί ἀναφέρει στήν ἀπολογία του! Παρανόμως ἐκδίωξε καί τόν π. Χερουβίμ ἡ Ἱερά Μονή Μεγίστης Λαύρας.
 Πάνω ἀπό 300 μοναχοί ζητοῦν νά διακοπεῖ ἡ μνημόνευση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Πιέσεις πρός τήν Ἱερά Ἐπιστασία νά πάρει θέση. Στάση ἀναμονῆς ἀπό τίς Ἱερές Μονές.
Σέ ἀπόγνωση τό Φανάρι καί ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος
 Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.