Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012

Γέροντα Θεόκλητε θὰ πάρουμε τὴν Κωνσταντινούπολη;,

Κάποια μέρα, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Διοικητοῦ μου, τοῦ κ. Ἰωάννου Παραστατίδη πῆγα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Διονυσίου, ὅπου μεταξὺ τῶν ἄλλων εἶδα τὸν μακαριστὸ πατέρα Θεόκλητο. Ὁ πατὴρ Θεόκλητος κατὰ κόσμο Θεόδωρος ἦτο Ναυπάκτιος.  Γεννήθηκε τὸ 1915. Εἰς ἡλικία 25 ἐτῶν ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο καὶ ἦλθε στὸ Ἅγιον Ὅρος, ὅπου ἀναζητοῦσε Μοναστήρι νὰ τὸν ἀναπαύη. Πῆγε καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Διονυσίου, ὅπου ἐκεῖ ἔγινε τὸ θαῦμα. Βρέθηκε κάποια στιγμὴ στὸ παρεκκλήσι ποῦ βρίσκεται ἡ εἰκόνα της  Παναγίας τοῦ Ἀκάθιστου καὶ εἶδε μία γυναίκα μοναχὴ καὶ ἐμπρός του 4-5 φέρετρα μὲ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἀνάσαιναν  λίγο. Τότε ἡ  μοναχή, δηλαδὴ ἡ Παναγία τοῦ εἶπε:
-"Ἐδῶ νὰ καθίσεις γιὰ νὰ νεκρωθεῖς, ὅπως αὐτοὶ ἐδῶ οἱ ἄνθρωποι!".
Καὶ ἀφοῦ μου διηγήθηκε τὰ περὶ τῆς κουρᾶς του, τοῦ εἶπα:
-Γέροντα, θὰ πάρουμε τὴν Πόλι;
-Παιδί μου! 'Ἂν ἕνας Ἄγγελος, μᾶς πάρει ἐμᾶς τοὺς δύο, αὐτὴ τὴν στιγμὴ καὶ μᾶς περιφέρει πάνω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, θὰ δοῦμε ὅτι ὅλα τὰ σπίτια ἔχουν κεραῖες τηλεοράσεως. Ἄρα πῶς νὰ δώσει ἐμᾶς, ὁ Θεός, τὴν  Πόλι;
Γιὰ νὰ μᾶς τὴν δώση ὁ Θεὸς τὴν Πόλι, θὰ πρέπει ὁ Ἑλληνισμὸς  νὰ μετανοιώση. Θὰ δώση κάτι  ὁ Θεὸς ὥστε νὰ μετανοιώσουμε καὶ μετὰ θὰ μᾶς τὴν δώση. Βέβαια καὶ ὁ λαὸς ποῦ τὴν ἔχει, ἔχει κάμει πολλὰ ἐγκλήματα καὶ θὰ τιμωρηθῆ.
Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Διονυσίου ξαναπῆγα στὶς 23/04/1999 ἐπισκέφθηκα ξανὰ τὸν πατέρα Θεοκλητό.
— Γέροντα, τοῦ εἶπα, αὐτὲς τὶς ἥμερες συνάντησα....

 κάποιο ὅστις μου εἶπε, ὅτι ἐφέτος θὰ λυθῆ τὸ Κυπριακό, θὰ πάρουμε τὴν  Πόλι κ.λπ.
Ὃ πατὴρ Θεοκλητός, ἀγαπητέ μου Ζωσιμά, δὲν τὰ υἱοθέτησε  τὰ ἀνωτέρω, σιώπησε καὶ ἄλλαξε συζήτησι. Μᾶς μίλησε –διότι ἦταν καὶ ἄλλοι προσκυνητὲς παρόντες - περὶ μετανοίας.
ΒΙΒΛΙΟΓ. ΕΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ- ΑΙΤΩΝ 50 ΨΑΛΜΟ.
Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΚΡΑ ΖΥΜΗ ΘΕΡΜΟΝ ΑΙΤΩΛΙΑΣ. http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2012/07/blog-post_7889.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου