Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ.-ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ.

Στο πρόσωπο του Χριστού εκπληρώθηκαν όλες οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης.Το 70 μ.Χ.οι Ρωμαίοι καταστρέφουν τον 2ο Ναό του Σολομώντα και οι Ρωμαίοι διασκορπίζουν τους Εβραίους σε όλο τον πλανήτη όπου περιπλανούνται μέχρι τον Μά'ι'ο του 1948,οπότε το Ισραήλ θα ξαναφτιάξει το κράτος του και θα εκπληρωθεί η προφητεία του Χριστού:           '' καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ· βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ.''[Mαρκ.ιγ' 2]
Kι ο Iησούς του είπε: “Bλέπεις τα μεγάλα αυτά κτίρια; Δε θα αφεθεί εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα που δε θα γκρεμιστεί”."         καθώς και η προφητεία του Αγίου Ανδρέα του δια Χριστόν Σαλού,του προφήτη Ησα'ί'α και η επιστολή προς Ρωμαίους:"Επανασύστασις του Ισραηλιτικού κράτους              
israel_map


- Μετά την συμπλήρωση της βασιλείας των εθνών, λένε μερικοί ότι ο Θεός θα επανασυστήσει το ισραηλιτικό κράτος, για να βασιλεύσει στη γη μέχρι το τέλος του κόσμου. Επικαλούνται μάλιστα ως μαρτυρία το ακόλουθο χωρίο του Ησαΐου: «Και έσται εν ταις εσχάτες ημέραις, αρεί Κύριος ο Θεός σημείον εν τη συμπληρώσει των εθνών επί πάντα τα πρόβατα Ιούδα, τα διεσκορπισμένα εν τοις έθνεσι και συνάξει τους απωσμένους Ισραήλ εν τη αγία πόλει Ιερουσαλήμ. Και έσται τω Ισραήλ ως τη ημέρα η εξήλθεν εκ γης Αιγύπτου» (πρβλ. ια΄ 12,16). Επικαλούνται επίσης και τον απόστολο Παύλο που λέει: «Όταν το πλήρωμα των εθνών ήξη, τότε πας Ισραήλ σωθήσεται» (πρβλ. Ρωμ. ια΄ 25,26).'' To 1967 το Ισραήλ θα αποκτήσει τα σημερινά του εδάφη μετά τον πόλεμο των έξι ημερών.Όμως δεν έχει πάρει όλα τα εδάφη που του ανήκουν και η ιστορία δεν τελειώνει εδώ για το Ισραήλ,αφού μετά τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο,θα μεγαλώσει αφού θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση στην Μ.Ανατολή.Από τον Μά'ι'ο του 1948 έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση στην πορεία προς το τέλος του κόσμου.Ο δρόμος όμως είναι πολύ μακρύς.Τα χρόνια περνάνε και φτάνουμε στην δεκαετία του 80 για να συμβεί κάτι συνταρακτικό που να είναι προφητευμένο στην Αγία γραφή ή από από Αγίους.Κάπου εκεί γύρω στα 1984 σκάει μύτη το bar code που μπαίνει σε όλα τα προ'ι'όντα και γίνεται θόρυβος πλέον για το 666 που αναφέρεται στην Αποκάλυψη.  

              :"καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.
18 ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς´." Τα σούπερ-μάρκετ προμηθεύονται μηχανήματα -σκάνερ για τα ταμεία τους και το 666 που ήταν παλαιά το Εβρα'ι'κό οικονομικό σύστημα μπαίνει σε εφαρμογή.Τα χρόνια περνούν έρχεται το 1986 και τότε συμβαίνει το πηρυνικό ατύχημα στο Τσέρνοπμπιλ της Ουκρανίας,οι νοικοκυρές βρίσκουν βρεγμένα τα ρούχα τους με σταγόνες χωρίς να βρέχει και απορούν τι συμβαίνει,γιατί το ατύχημα ανακοινώθηκε με πολλές μέρες καθυστέρηση αφού τότε η Ουκρανία ανήκε στην υπερδύναμη ΕΣΣΔ.{σοβιετική ένωση}η οποία παρέχει τις ειδήσεις με το σταγονόμετρο,αφού η σιωπή στον κομμουνισμό είναι γνωστή.Χρόνια αργότερα ο Γέροντας Πα'ί'σιος θα μας ειδοποιήσει ότι το ατύχημα στο τσέρνομπιλ ήταν το αστέρι ''άψινθος" στην Αποκάλυψη,και η τρίτη σάλπιγγα  

         " Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων. 11 καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ ῎Αψινθος. καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν." Έχουμε μπει πλέον στο σενάριο του Θεού ,στην πορεία για το τέλος του κόσμου,το οποίο είναι ακόμα πολύ μακρύ. Απανωτές προφητείες εκπληρώνονται στην δεκαετία του 90.Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1990[είναι τα εδάφη της παλαιάς Αυστρίας που αναφέρει ο 'Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.]Η ένωση της Ανατολικής Γερμανίας με την Δυτική την ημέρα που έπεσε το τείχος του Βερολίνου:     
Το Τείχος του Βερολίνου
             "To Τείχος του Βερολίνου (γερμ. Berliner Mauer), ήταν τμήμα των ενδογερμανικών συνόρων, δηλ. των συνόρων που χώριζαν τη Γερμανία σε δύο κράτη, στην περιοχή του Βερολίνου. Από την ανέγερσή του, από τους Ανατολικογερμανούς, στις 13 Αυγούστου 1961 μέχρι την πτώση του στις 9 Νοεμβρίου 1989 χώριζε το Δυτικό Βερολίνο από το Ανατολικό και τη γύρω περιοχή της Ανατολικής Γερμανίας. Υπήρξε το γνωστότερο σύμβολο του Ψυχρού Πολέμου και της διαίρεσης της Γερμανίας, ως επιστέγασμα του αποκλεισμού του Βερολίνου που είχε αρχίσει το 1948."                    H διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1992 από τον Γκορμπατσόφ ήταν ένα ακόμα δείγμα το που πάει το σενάριο.Οι προφητείες μιλούν για Γερμανία και Ρωσία κατά την διάρκεια του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.Ο Γέρων Πα'ί'σιος έλεγε χαρακτηριστικά το 1992 να το θυμάστε.Ολες αυτές οι καταστάσεις έφεραν και το άνοιγμα των συνόρων της Αλβανίας ώστε οι Βορειοηπειρώτες[και μαζί τους και Αλβανοί] να επιστρέψουν και να εργαστούν στην Μητέρα Πατρίδα.Λίγο καιρό αργότερα ξεκινά το πρόβλημα των λαθρομεταναστών,αφού στην αρχή πρώτα Κούρδοι και μετά πολλοί Aσιάτες και Αφρικανοί κάνουν την εμφανισή τους στην Ελλάδα και μετά σε όλη την Ευρώπη.Συνεχείζεται....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου