Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

ΠΕΡΙ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ...

Θά παραθέσουμε τώρα, μία προφητεία τού Αγίου Νείλου τού Μυροβλήτου, πού ασκήτεψε αρχικά στό όρος Πάρνων, στόν Αγιο Πέτρο τής Κυνουρίας, 37 Km έξω από τήν Τρίπολη, κοντά στό ιστορικό Μοναστήρι τής Παναγίας τής Μαλεβή, από όπου έφυγε αργότερα, λόγω τού κλίματος τής περιοχής καί ήλθε μέ άλλους μοναχούς καί κατοίκησε στό Αγιον Όρος, σέ μιά σπηλιά κοντά στά φρικτά Καρούλια. 
Ονομάσθηκε Μυροβλύτης, από τό Αγιο Μύρο πού έτρεχε από τόν τάφο του καί έφθανε μέχρι τά απότομα βράχια τής παραλίας, από όπου μέ βάρκες οί ναυτικοί τό μάζευαν. 

Σήμερα, στά βράχια αυτά, καθώς κατεβαίνουν πρός τόν γκρεμό καί βυθίζονται στό χάος τής θάλασσας, φαίνονται καθαρά τά ίχνη τού Αγίου Μύρου...
Η προφητεία αυτή, μαζί μέ άλλη μία πού μιλάει καθαρά γιά τό μέλλον τού Αγίου Όρους, είναι γραμμένη πρό 600 περίπου χρόνων, καί αναφέρεται πιθανότατα στίς μέρες μας....Κατά τό 1900 έτος, βαδίζοντες πρός τόν μεσασμό τού 8ου αιώνος, άρχεται ο κόσμος τού καιρού εκείνου νά γίνεται αγνώριστος. Όταν πλησιάσει ο καιρός τής ελεύσεως τού Αντιχρίστου, θά σκοτισθή ή διάνοια τών ανθρώπων από τά πάθη τής σάρκας, καί θά πληθυνθεί σφόδρα ή ασέβεια καί ή ανομία. Τότε άρχεται ό κόσμος νά γίνεται αγνώριστος... 
Θά μετασχηματίζονται οί μορφές των ανθρώπων και δεν θα γνωρίζονται οί άνδρες από τίς γυναίκες δια τής αναισχύντου ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής...
Οί τότε άνθρωποι θα αγριέψουν και θα γίνουν ωσάν θηρία από την πλάνην του Αντιχρίστου. Δεν θα υπάρχει σεβασμός εις τούς γονείς και γεροντοτέρους, η αγάπη θα εκλείψει, οι δε Ποιμένες των Χριστιανών Αρχιερείς και Ιερείς θα είναι ώς επί τό πλείστον, άνδρες κενόδοξοι, παντελώς μη γνωρίζοντες την δεξιάν οδόν από την αριστεράν. 
Τότε θά αλλάξουν  ήθη και παραδόσεις των Χριστιανών και της Εκκλησίας.     Η σωφροσύνη θα χαθεί από τους ανθρώπους και θα βασιλεύσει η ασωτία.  Το ψεύδος και η φιλαργυρία θα φθάσουν εις τον μέγιστο βαθμό και αλλοίμονο εις τους θησαυρίζοντας αργύρια.
 Οί πορνείες, μοιχείες, αρσενοκοιτίες, κλοπές και φόνοι θα πολιτεύονται εν τώ καιρώ εκείνω και διά την ενέργειαν της μέγιστης αμαρτίας και ασελγείας οί άνθρωποι θέλουν στερηθεί την χάριν του Αγίου Πνεύματος όπου έλαβαν εις το Άγιον Βάπτισμα καθώς και την τύψιν καί τόν έλεγχο της συνειδήσεως...
Οί  Εκκλησίες τού Θεού θά στερηθούν ευλαβών και ευσεβών Ποιμένων και αλλοίμονο τότε είς τούς εν τώ κόσμω ευρισκομένους Χριστιανούς οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστιν, διότι δεν θα βλέπουν  από κανένα φώς επιγνώσεως. 
Τότε θα αναχωρούν από τον κόσμον εις τα ιερά καταφύγια διά να εύρουν ψυχική ανακούφιση των θλιψεών τους και παντού θα ευρίσκουν εμπόδια και στενοχώριες. Και όλα αυτά θά γίνονται  διά τό ότι ο Αντίχριστος θέλει κυριεύσει τα πάντα και γεννήσεται εξουσιαστής πάσης της Οικουμένης κάνοντας τέρατα και σημεία κατά φαντασία...
Θέλει δέ δώσει πονηρά σοφία είς τόν ταλαίπωρο άνθρωπο να εφεύρει νά ομιλεί ο ένας πρός τον άλλον από την μίαν άκρη της γης εως την άλλη. 
Τότε οί άνθρωποι θα πετούν στον αέρα όπως τά πουλιά, καί θά διασχίζουν  τόν βυθό της θάλασσας όπως τά ψάρια...
Καί κάνοντας όλα αυτά, οι δυστυχείς άνθρωποι, θά περνούν τήν ζωή τους μέ άνεση, μη γνωρίζοντες οι ταλαίπωροι ότι όλα αυτά, είναι μιά πλάνη τού Αντιχρίστου. Και τόσον θα προοδεύσει τήν Επιστήμη κατά φαντασία, ο πονηρός, ώστε θά προσπαθήσει νά ξεγελάσει τους ανθρώπους νά μή πιστεύουν είς τήν ύπαρξη τού Τρισυπόστατου Θεού.
Τότε βλέπων ο Πανάγαθος Θεός την απώλεια τού ανθρώπινου γένους θέλει κολοβώσει ( περικόψει ) τίς ημέρες διά τους ολίγους σωζόμενους, διότι θέλει νά πλανήσει εάν είναι δυνατόν ακόμη και τούς εκλεκτούς. 
Τότε αιφνιδίως θέλει έλθη η δίστομος ρομφαία ( εκ Θεού ), και θα θανατώσει τον πλάνο Αντίχριστο  και τους οπαδούς αυτού....
( πιστό αντίγραφο τής Προφητείας, πού βρέθηκε σέ κώδικα τής Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου τής Κύπρου )              http://www.kivotoshelp.gr/Pages/Telos.htm#perimelonton

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου