Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016

Η σημασία της σφραγίσεως του Θεού και η ειδική πρόνοια προς τους πιστούς Του, στα έσχατα χρόνια της Αποκάλυψης.*Από το βιβλίο του Μοναχού Μάξιμου Γαβριήλ Αγιορείτου
«Πιστός δε ο Θεός, ος ουκ εάσει υμάς πειρασθήναι υπέρ ο δύνασθαι υμάς υπενεγκείν».
Αποκ. Ζ 2-3: «και ειδον αλλον αγγελον αναβαινοντα απο ανατολης ηλιου εχοντα σφραγιδα θεου ζωντος και εκραξεν φωνη μεγαλη τοις τεσσαρσιν αγγελοις οις εδοθη αυτοις αδικησαι την γην και την θαλασσαν λεγων μη αδικησητε την γην μητε την θαλασσαν μητε τα δενδρα αχρις ου σφραγισωμεν τους δουλους του θεου ημων επι των μετωπων αυτων».
…Ο Θεός είναι αξιόπιστος στις υποσχέσεις Του, δεν θα επιτρέψει κανένα πειρασμό που να ξεπερνά τις δυνάμεις σας. Αλλά, όταν επιτρέψει τον πειρασμό θα δώσει μαζί και την διέξοδο, ώστε να μπορείτε να τον αντέξετε.
Επίσης, στην Καινή Διαθήκη ο Θεός δείχνει την ειδική πρόνοια και μέριμνά Του στους πιστούς στα εξής χωρία:

α) Ο Χριστός όταν μιλάει για τις δύσκολες ημέρες που θα έρθουν στον κόσμο λέγει ότι ο Θεός προκειμένου να σωθούν οι εκλεκτοί Του, θα συντομεύσει τις Ημέρες των Εσχάτων, διότι, εάν δεν το κάνει δεν θα σωθεί κανένας. «Έσται γαρ τότε θλίψις μεγάλη, οία […] ου μη γέννηται και ει μη εκολοβώθησαν αι ημέραι εκείναι, ουκ αν εσώθη πάσα σαρξ. Δια δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται αι ημέραι εκείναι». (Προς Εφεσίους 4,30)
β) Ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στους πιστούς της Εφέσου, τους λέγει να μην λυπούν με τα λόγια τους και την συμπεριφορά τους το Άγιο Πνεύμα, διότι αποτελεί την σφραγίδα του Θεού επάνω τους και την εγγύηση και την βεβαιότητα ότι θα έρθει η ημέρα της σωτηρίας και απολυτρώσεως τους. «Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, εν ω εσφραγίσθητε εις ημέραν απολυτρώσεως».(Προς Τιμόθεον Β’ 2,19)
γ) Επίσης, ο Απόστολος Παύλος νουθετώντας τον μαθητή του Απόστολο Τιμόθεο να μείνει στέρεος στην πίστη του και άξιος εργάτης του Ευαγγελίου, του λέγει να αποφεύγει τις αιρέσεις, που εξαπλώνονται σαν γάγγραινα, και ότι ο Θεός έβαλε στέρεο θεμέλιο, που μένει ακλόνητο και έχει την εξής σφραγίδα. Ο Κύριος γνωρίζει αυτούς που του ανήκουν. «Ο μέντοι στερεός θεμέλιος του Θεού έστηκεν, έχων την σφραγίδα ταύτην – έγνω Κύριος τους όντας αυτού». (Αποκ. 3,10)
δ) Στην Αποκάλυψη ο Χριστός μιλά πολύ καθαρά για τυην σφράγιση και την ειδική μέριμνα και πρόνοιά Του για τους πιστούς Του. Όταν αναφέρεται στον επίσκοπο Φιλαδελφείας του λέγει ότι επειδή τήρησες τον λόγο μου και έδειξες υπομονή στους διωγμούς και στις θλίψεις, εγώ θα σε διαφυλάξω από τον μεγάλο πειρασμό, που πρόκειται να έρθει για να δοκιμάσει όλο τον κόσμο: «Ότι ετήρησας τον λόγον της υπομονής μου, καγώ σε τηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού της μελλούσης έρχεσθαι επί της οιουμένης όλης πειράσαι τους κατοικούντας επί της γης».( Αποκ. 18,4).
Επίσης στην Αποκάλυψη ο Θεός, πριν την πτώση της αμαρτωλής Βαβυλώνας, προτρέπει τους πιστούς Του να φύγουν μακρυά από αυτή, για να μη γίνουν συγκοινωνοί της αμαρτίας και της τιμωρίας, που θα έρθει σ’ αυτήν. «Και ήκουσα άλλην φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν – έξελθε εξ αυτής ο λαός μου, ίνα μη συγκοινωνήσητε ταις αμαρτίαις αυτής, και ίνα εκ των πληγών αυτής μη λάβητε».
Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η σφραγίδα του Θεού είναι μυστική, πνευματική και ψυχική. Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που αναπαύεται στις ψυχές των ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος διαφυλάττει την χάρη του Αγίου Πνεύματος που έλαβε με το Άγιο Βάπτισμά του, συμμετέχοντας στα Μυστήρια της Εκκλησίας, τότε ο Θεός τον έχει σφραγισμένο ως πιστό και εκλεκτό Του. Αυτή είναι η σημασία της σφραγίσεως του Θεού προς τους πιστούς Του. Ο ιερέας όταν χρίει τον πιστό σταυροειδώς με το Άγιον Μύρον λέγει: «Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου».
από το βιβλίο: «Ερμηνεία της Αποκάλυψης κατά την Αγ. Γραφή και τους Αγ. Πατέρες» – Μοναχού Μάξιμου Γαβριήλ Αγιορείτου.
https://simeiakairwn.wordpress.com/2016/06/14/%ce%b7-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%86%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%af%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου