Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

Σεισμοί - θάνατοι νέων./ Κύπρος - ελευθέρωση.-Προφητείες Σίμων Αρβανίτη.

Η κυρία Μαρίνα γράφει:
«Ο Γέροντας με συμβούλευε σε πολλά πράγματα.
Το 1981, πριν γίνουν οι σεισμοί,
είχαμε ανέβει με τον πατέρα Σίμωνα πάνω στο βουνό, εκεί που είναι τα δύο βράχια και
μου έδειχ
νε πώς θα γίνει ο σεισμός,
ποια πολυκατοικία θα πέσει, και του είπα: Μα αφού η
Αθήνα είναι αντισεισμική». Και μου λέει:
«Θα βάλεις εσύ νόμο στο Θεό, τι θα κάνει»;
-
Έτσι, με τη βροντερή και συνάμα γλυκειά του φωνή, μου είπε, τι θα κάνω, όταν γίνει ο
σεισμός
. Μού είπε ότι δεν θα βγω έξω από το σπίτι, θα προσευχηθώ, θα θυμιάσω γύρω
-
γύρω
και όταν όλοι οι άλλοι θα βγουν έξω και θα φωνάζουν, εγώ δεν θα βγω από το σπίτι. Έτσι,
όπως μου το είπε, έτσι και έγινε. Εγώ αυτά τα είπα και στην οικογένεια μου και όταν ήρ
θε η ώρα
του σεισμού, δεν βγήκαμε στους δρόμους, όλοι οι άλλοι ήταν στους δρόμους. Φωνάζανε και
βλασφημούσαν τον Θεό, εμείς κάναμε ό,τι είχε πει ο Γέροντας και δεν φοβηθήκαμε καθόλου.
Θυμάμαι ότι τότε, που μου έλεγε για τους σεισμούς, μου είπε:
Να θυμάσαι
, Μαρίνα, παιδί μου, θα έρθει η μέρα, που θα γεμίσει η άσφαλτος με
αίμα νέων παιδιών. Και εγώ του λέω, γιατί; Και ο Γέροντας είπε: Θα βλέπουμε τόσους
θανάτους κάθε μέρα, θα γεμίσει η άσφαλτος με αίμα, και τα νεκροταφεία με νέα παιδιά.
Και πάλι τον ρώτησα:
Γιατί, Γέροντα;
Για την μεγάλη αμαρτία που ζούνε θα φθάσουν σ’ αυτό το σημείο, μου είπε.
Αυτή τη
στιγμή θυμάμαι αυτά τα πράγματα και από τότε που πήρα το βιβλίο αισθάνομαι την παρουσία
του Γέροντα μέσα στο σπίτι μου και έχω μεγάλη χαρά.
 
Το έτος 1980, ένας Κύπριος ρώτησε τον Γέροντα, τι θα γίνει με
την Κύπρο, και εκείνος του είπε:
«Παιδί μου, θα αργήσει να ελευθερωθεί η Κύπρος».
 
Για
το κακό στην Κύπρο
.
Κάποια κυρία από την Κύπρο επισκέ
φθηκε τον Γέροντα στο
μοναστήρι γύρω στο 1979
(δηλ. μετά την Τουρκική εισβολή του 1974)
. Άρχισε να του λέει
διάφορα θαυμάσια που γίνονταν σ’ αυτήν από τον Κύριο και την Παναγία και ζητούσε τη
συμβουλή του. Κι’ αυτός της απάντησε:
«Να τα λες, παιδί μου, να τα λες. Ο Θεός σου τα δίνει, για να τα λες.
Και στην Κύπρο να
τα λες, παιδί μου, διότι το κακό στην Κύπρο δεν τελείωσε.
Το κακό που θα γίνει, είναι
μεγάλο εκεί στην περιοχή, εάν δεν μετανοήσει ο κόσμος.
Αυτά που βλέπεις ή ακούς, είναι
του Θεού, παιδί μου,
και να τα λες».
 
Προφητεία του Γέροντος Σίμωνος απομαγνητοφωνημένη.
«
...Όπως βλέπουμε σήμερα τον κόσμο γενικώς, ότι δεν εδύνατο ο Θεός πλέον να ανεχθεί
εκείνη την λυπηρά κατάσταση σ’ όλη την οικουμένη, μηδαμώς εξαιρουμένης και της Ελλάδος,
που την αγαπά περισσότερο και το οποίο στα χαρτιά μας λέει και σε λίγο πραγματοποιούνται,
ότι η Ελλάς,
η Ελλάς θα δείτε σε λίγο πόσο θα γίνει μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη. Όχι μόνο θα
δείτε, θα έχει εξαίρετο και λαμπρό παράδειγμα εις όλη την Οικουμένη, διότι ενθυμείσθε
ότι εδώ δεν εχύθηκε αίμα, όταν εκήρυξε ο Απόστολος Παύλος, ενώ ξέρεις τι αίμα χύθηκε
σ’ όλα τα έθνη.
Ενθυμείσθε ότι είπε, τι είπε ο Χριστός, όταν επήγαν τινές
Έλληνες
, όταν επήγε ο Ανδρέας
και ο Φίλιππος. Ενθυμείσθε τώρα που είπανε, τινές άνδρες
ιδείν θέλουνε τον Κύριο και είπε:
«Νυν εδοξάσθη ο Υιός του Ανθρώπου».
Και γιατί; Πώς γιατί; Τα πράγματα μαρτυρούν γιατί.
Είπαμε ότι, διότι δεν εχύθηκε αίμα, διότι μετά πιστών φιλοσόφων επλησίαζαν τον Θεό μερικοί.
Και διά τούτο, ήταν ετοιμασμένοι και ωραίαι
ψυχαί. Εις αυτές τις ωραίες ψυχές λοιπόν θέλησε ο
Θεός
,
τις ολίγες
,
να πλέξει το εγκώμιο.
Συν τούτο έχομε και ένα άλλο. Ποιος ο λόγος λοιπόν, αυτοί οι Απόστολοι, να μην
έγραψαν τα Ευαγγέλια, την Καινή Διαθήκη, τα άλλα όλα εις την εβραϊκήν γλώσσα, την δικ
ή τους,
που μάλιστα ήταν και αγράμματοι; Προς εντροπήν των συμπατριωτών, διότι ήταν ανάξιοι αυτοί,
που σταύρωσαν τον Χριστό, να ακούσουνε στην εβραϊκή γλώσσα τα λόγια αυτών.
Και
έγραψαν
εις την ελληνική, γιατί η Ελλάς είχε την γλώσσα αυτήν, η οποία ήταν ωρ
αία
γλώσσα, αφ’ ενός μεν που ήτανε ωραία γλώσσα και είχε απήχηση σ’ όλη την οικουμένη,
αλλά αφ’ ετέρου δε, ότι ήτανε και άξιοι. Διότι δεν ηθέλησαν να κάνουν κακό.
Ότι ήταν
αμαρτωλοί, όλος ο κόσμος.
Ήτανε αμαρτωλοί, αλλά όμως και δεν μπορούσανε να μην δεχθούν
το ωραίο, το οποίο ήκουσαν, την υψηλήν αυτήν, την υψηλή διδασκαλία, την εδέχθησαν. Όχι ότι
δεν ήτανε αμαρτωλοί. Αμαρτωλοί ήτανε, αλλά δεν εδέχοντο τα άλλα έθνη. Ολίγοι μόνοι. Και γι’
αυτό έγιναν τόσα και τόσα μαρτύρια, τις χιλιάδες των μαρτύρων.
Άρα , λο ιπόν,
διά τούτο και
φυλάει ο Θεός την Ελλάδα, τώρα ιδιαιτέρως να την δοξάσει,
αν και πάντοτε έδειχνε το
μεγαλείον
(η Ελλάς)
, όταν εγινότανε πόλεμος, αλλά και τώρα ιδίως που πρόκειται
λοιπόν άπαντες διά παντός
.
Όχι ότι θα την μεγαλώσει ο Θεός. Θα την ανυψώσ
ει, θα την δοξάσει.
Τώρα όμως,
ολίγες ημέρες έχουμε, οπότε επέρχεται η κάθαρσις,
έχουμε ολίγες ημέρες
-
να μην έρχονται
σε απόγνωση
(οι Έλληνες)
. Μόνο οφείλουμε να κηρύττουμε παντού και να
λέγομε
παντού ότι
και πολλά καλά θέλουμε
(δει)
.
Έχει
πει και ο Θεός
ότι «
ουδέ θριξ της κεφαλής δεν θα
πειραχθή εις τους μετανοούντας
», αλλά όχι μετάνοια όπως την θέλουμε.
Άρα
λοιπόν, αγαπητοί, οφείλουμε να γνωρίσουμε ότι,
μη φοβηθούμε ό,τι λέγουν, ό,τι
κάνουν και ό,τι γίνεται, «ταύτα δει γενέσθαι»
.
Καταλάβατε; Πρέπει να γί
νουν αυτά.
Ήρθε
η ώρα πλέον να
καθαρίσει
-
όχι η
Δευτέρα Παρουσία
-
να καθαρίσει η ήρα από το στάρι.
- 21
-
Και η πρώτη,
η πρώτη Ελλάς
(θα είναι)
αυτή που θα υποστεί από τους Τούρκους μία
μικρή, μία μικρή
-
αυτήν όπως είπομεν
-
προσβολή, αλλά είναι ο τάφος τους όμως
-
της
Τουρκίας
. Ο τάφος τους καθώς το είχανε πει και αυτοί οι Τούρκοι, όπως είπαν μερικοί τώρα.
..
Άρα
λοιπόν, άρα λοιπόν,
να είμεθα ετοιμασμένοι, χαρούμενοι,
ότι ο μετανοών
άνθρωπος, δεν πρόκειται να υποστή τίποτα.
Να είμεθα χαρούμενοι, διότι εγνωρίσαμε
τον
Χριστό, αλλά όχι όμως να τον λατρεύουμε όπως θέλει
(ο) καθένας και
(να) λέγονται χριστιανοί
άνθρωποι
(οι ετερόδοξοι)
.
Αν θέλουμε να δούμε τον Χριστό, πρέπει να είμαστε ανεξίκακοι, πρέπει να έχουμε
αγάπη, διά να την μεταδίδου
με και αυτοί, με την συμπερι
φορά μας, με τον τρόπο μας και με τις
καλές πράξεις μας. Και αν οι άλλοι άνθρωποι είναι αδύνατοι, να τους βοηθήσουμε. Εάν οι άλλοι
αυτοί είναι κακοί, να προσπαθήσουμε, αν είναι δυνατόν θα δεχθούν, να δεχθούν την διδασκαλία
του Χριστού. Τότε ασφαλώς ο άνθρωπος αυτός θα καταξιωθή διά διπλής, όχι μερίδος, αλλά
τιμής παρά του Θεού και παρά των ανθρώπων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου