Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ...Ιστορικά όλα τα γεγγονότα έχουν ημερομηνίες.Θα ήταν εύκολο να γράψω την ημερομηνία που θα  πάρουμε την  Κωνσταντινούπολη,αλλά για λόγους πλάνης αυτό δεν θα το κάνω ποτέ,καθ'ότι  πολλοί μέχρι σήμερα  παρουσίασαν  ημερομηνίες που διαψεύστηκαν τόσο για την παράδοση της Πόλης όσο και για τα ελληνοτουρκικά. Εχω χρέος όμως να παρουσιάσω τις κωδικοποιημένες ημερομηνίες που αναφέρονται σε βιβλία Αγίων αλλά και στρατηγών του 1821,και θα το κάνω σε επόμενη ανάρτηση.Στο παρόν δημοσίευμα θα ασχοληθώ με την κωδικοποιημένη ημερομηνία του Λέοντος του Σοφού,που παρ'ότι δεν είναι Αγιος της ορθοδόξου εκκλησίας, ήταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου από το 886 μέχρι το θάνατό του το 912. 
Μαθητής του Φωτίου με εξαιρετική μόρφωση διακρίθηκε ως δόκιμος συγγραφέας και ενθουσιώδης ρήτορας. Έγραψε εκτενή επιτάφιο για τον πατέρα του, ποιήματα, λόγους και ομιλίες, που συνήθιζε να εκφωνεί ο ίδιος στις εκκλησιαστικές γιορτές και στριατιωτικό εγχειρίδιο, τα «Τακτικά». Για τη συγγραφική του δραστηριότητα τιμήθηκε όσο ακόμη ζούσε με την προσωνυμία «Σοφός». Σ' αυτόν αποδίδονται, χωρίς πολλή βεβαιότητα, οκτώ επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας επιγραφόμενα Λέοντος του Φιλοσόφου.  
Γράφει ο Λέον ο Σοφός στους χρησμούς του[Πατρολογία Migne σελ.1141-1148 τευχ.107]  :
"Περί του θρυλούμενου πτωχού και εκλεκτού Βασιλέως,του γνωστού και αγνώστου.του κατοικούντος εν τη άκρα της Βυζαντίδος.Ο αληθινός βασιλεύς...ον εδίωξαν της οικίας αυτού οι άνθρωποι...εις το τέλος των Ισμαηλιτών αποκαλυφθήσεται..εν ημέρα Παρασκευή ,ώρα τρίτη...αποκαλυφθήσεται...Ο μέλλων αποκαλυφθήναι δια τόξων και σημείων φανήσεται.Έχει δε ούτος σημεία.Ο όνυξ[νύχι]του μεγάλου δακτύλου του δεξιού ποδός τήλωμα[σκληρό εξόγκωμα]'εχων ..και σταυρούς πορφυρούς έχων επί τας δύο ωμοπλάτας..το δε όνομα του βασιλέως κεκρυμμένον εν τοις έθνεσι...εκ γένους βασιλικού καταγόμενος,και άγιος τω Κυρίω,αποκαλύψει ο θεός και εμφανίσει και χρίσει αυτόν έλαιον εις τα τέλη των ημερών.Αποκαλυφθήσεται δε  ούτως,φανήσεται γαρ αστήρ ημέρας ρεις και νυκτός   ώρας γ' μέσον της  Πόλεως εω της μητρός του Υψίστου.Ο δε αστήρ ουκ εστι εκ των πλανητών.αλλ' ή ως εμφαίνει εις το σωτήριον γέννησιν του Χριστού.Και κήρυξ βοών τρανώς εν ταις τρισί ημέραις ανακαλών και ανακαλύπτων τον ελπιζόμενον.Τότε ορώντων πάντων και το Κύριε ελέησον θερμώς εκτενώς βοώντων και τα μέτωπα αυτών εις γην κρούσαντες και χουν εις τας κεφαλάς αυτών πάσαντες και στενάξαντες και δάκρυα χύσαντες δια την επιούσαν αυτοίς θλίψιν."
Η δραματική αφήγηση είναι εξόχως συγκινητική.Το θεσπέσιο αυτό σημείο στο σύνολό του προκαλεί ρίγη ιεράς συγκινήσεως.Μετά τον Σταυρόν προξενεί ιδιαιτέρα εντύπωση το εμφανιζόμενο εν αιθρία ουράνιο τόξο.Ευτυχείς θα είναι εκείνοι που θα αξιωθούν να δουν την τόσο λαμπρά εκείνη μέρα,τα χαράματα της εορτής της Παναγίας[εω της Μητρός του Υψίστου]την δόξα του θεού προβαλλόμενη στους ανθρώπους.Πως είναι δυνατόν στην συνέχεια να παραμείνουν στον κόσμο τα μίση ,οι ψευδοθρησκείες,οι αιρέσεις και όλα τα συστήματα και τα μέσα με τα οποία ο άρχων του σκότους κατετάραξε τους απειθείς;
Συγκινητική είναι η στιγμή που οι άνθρωποι γονατιστοί θα ζητήσουν το έλεος του Θεού.
ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: 
Eπειδή η Παναγία εορτάζει πολλές φορές το χρόνο[Ευαγγελισμού,Θάνατος,Γέννηση,Εισόδια κλπ. ας μην βγουν κομπιουτεράκια για το πότε είναι]
Η ώρα γ' αντιστοιχεί σε 9η πρωινή με το δικό μας ωρολόγιο αφού υπάρχει διαφορά με το Βυζαντινό.Στην πρώτη εικόνα που με κλικ θα εμφανιστεί μεγεθυμένη σε νέο παράθυρο,υπάρχει η εξής ερμηνεία:
Οι εχθροπραξίες θα γίνουν μεταξύ του ανατολικού συνασπισμού με αρχηγό την Ρωσία και του Δυτικού Συνασπισμού.
Η ανησυχία και γενική απελπισία ολόκληρου του κόσμου εντείνονται με την γενίκευση του πολέμου.Οι άνθρωποι τότε θα φύγουν μακρυά από τις πόλεις,στρέφονται προς τον Θεό και ζητούν την παρέμβασή του.
Στην δεύτερη εικόνα η ερμηνεία είναι:"Ο Θεός παρεμβαίνει με το σημείο του εμφανιζόμενου αστέρος,την Τρίτη και ώρα γ' μέχρι την εορτή της Παναγίας ημέρα Παρασκευή.Θα εμφανιστεί δε και νεφελώδες στερέωμα λαμπρότερο από τον ήλιο,και κάτω από το νεφελώδες στερέωμα θα υπάρχει κρεμασμένος Σταυρός και εκτεταμένο τόξο σε διαθήκη αιώνιο.Και θα γίνει φωνή Αγγέλου εξ ουρανού ειρήνη υμίν."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου