Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

Γκρεμίζεται η θεμελιώδης Αρχή της δημιουργίας!

Creation of Eve
"Και εποίησε ο Θεός τον άνθρωπον, κατ΄εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν, άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς" (Γεν. 1,27)

Πέντε ημέρες πριν την σύγκληση της Ιεραρχίας, ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Σταύρος Κοντονής, αποφάσισε από την ηλικία των 15 με μια απλή δήλωση να μπορεί κάποιος να κάνει αλλαγή φύλου.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα δίνεται το δικαίωμα στο άτομο να προσδιορίζει το φύλο του όχι μόνο με βάση τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή χρωμοσωμικά, γονιδιακά και ανατομικά χαρακτηριστικά του προσώπου, τα αναπαραγωγικά όργανα, την ανάπτυξη στήθους ή τριχοφυΐας, αλλά και με βάση τον εσωτερικό και προσωπικό τρόπο με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το πώς καταχωρήθηκε κατά τη γέννησή του.

Είναι πραγματικά απορίας άξιον εάν μια τέτοια απόφαση προσβάλει την Ορθόδοξη πολιτισμένη Ελλάδα, αλλά και ποια θα είναι η αντίδραση των Ορθοδόξων Ελλήνων σε αυτό που έρχεται να αντιμετωπίσει αύριο στα παιδιά του.
Το κεφάλαιο της Γεννέσεως μας διδάσκει ότι από τα χέρια του Θεού ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση, βγήκε διφυής και οποιαδήποτε άλλη προσθήκη δεν έχει σχέση με την δημιουργία αλλά με ανθρώπινες επιλογές.
Σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας κάτι τέτοιο είναι προσβολή άμεση διότι χτυπάει στην δημιουργία του Θεού, ο οποίος εδημιούργησε τον άντρα και την γυναίκα και έγινε ο πρώτος νυμφαγωγός.
Έτσι κάθε παρέκκλιση από τους όρους της Δημιουργίας, πλήττει τον άνθρωπο όχι μόνο ηθικά αλλά και οντολογικά.
Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή γράφει: "Δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας. αι τε γάρ θήλειαι αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παρά φύσιν, ομοίως δε και οι άρσενες αφέντες την φυσικήν χρήσιν της θηλείας εξεκαύθησαν εν τη ορέξει αυτών εις αλλήλους, άρσενες εν αρσέσι την ασχημοσύνην κατεργαζόμενοι και την αντιμισθίαν ην έδει της πλάνης αυτών εν εαυτοίς απολαμβάνοντες" (Ρωμ.1 - 26.27)
Όπως φαίνεται η ανθρώποτητα βρίσκεται ένα βήμα πριν το χείλος του γκρεμού, ευχόμαστε πλέον ο Πανάγαθος Θεός να βάλει το χέρι του...
romfea.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου