Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

Ευχή δι’ απαλλαγήν από της κενοδοξίας.

Άγιος Νήφωνας

Ο Θεός, ο Θεός μου, μη παραχωρήσης τους ανθρώπους έχειν με εις όνομα ανθρώπου· μη εάσης αυτοίς τιμήν ή σέβας προσαγαγείν μοι· αλλά μάλλον χάρισαί μοι την σην δόξαν την διαμένουσαν εις αιώνα αιώνος·


ούτω γαρ αναπαύσεται το πνεύμα μου προ προσώπου σου ευφραινόμενον· συ γαρ οίδας, Κύριε, ότι η φιλία του κόσμου τούτου έχθρα εις τον Θεόν μου εστίν.
vimaorthodoxias.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου