Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Θα συμβούν πολλά στην ανθρωπότητα…


π. Συμεών Κραγιόπουλος

Θά συμβοῦν πολλά στήν ἀνθρωπότητα καί ὅλα αὐτά θά ἐπιτρέψει ὁ Θεός νά συμβοῦν ὄχι γιά νά βασανίσει τούς ἀνθρώπους, ἀλλά γιατί καί μέσα ἀπό ὅλα αὐτά κάποιοι θά σωθοῦν.

Ὁ Θεός ὡς Θεός γνωρίζει ὅτι πρέπει νά περάσουν κάποια παθήματα οἱ ἄνθρωποι, καί γιά νά καθαριστοῦν καί γιά νά μετανοήσουν καλύτερα. Δέν θά ἐπέτρεπε ὁ Κύριος νά γίνουν γεγονότα, καθώς μάλιστα θά εἶναι φοβερά, γιά νά χαθοῦν οἱ ἄνθρωποι.

Ἔτσι νά τή νιώσουμε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, νά τή μελετήσουμε καί νά πιστέψουμε σ ̓ αὐτήν. Ἄν ἐπιτρέπει κάτι, εἶναι τελικά γιά νά ξεκαθαρίσει κανείς πιό καλά τή θέση του. Πολλοί θά εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι, ἄν δέν περνοῦσαν μέσα ἀπό τό καμίνι τῶν ὅποιων θλίψεων, δέν θά ἔβλεπαν τήν πραγματικότητα τοῦ ἑαυτοῦ τους καί θά χάνονταν μέσα στή χαλάρωσή τους, ἐνῶ ἔτσι θά ξυπνήσουν, θά μετανοήσουν ἀληθινά καί θά σωθοῦν.

πηγή: panagia-ierosolymitissa

 simeiakairwn.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου