Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ!!ΕΠΕΙΓΟΝ!!ΣΟΚΑΡΕΙ Ο Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα!!''7 ΠΥΡΩΜΕΝΑ ΤΕΙΧΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ''!!Ο ΕΧΩΝ ΩΤΑ ΑΚΟΥΕΙΝ ΑΚΟΥΕΤΩ!![vid]

Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα: ''7 ΠΥΡΩΜΕΝΑ ΤΕΙΧΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ''!! Ο άνθρωπος είναι ένας οπλίτης και ο διάβολος ένας τοξότης. Εκτοξεύει ο διάβολος τις σαΐτες του (τους λογισμούς) και εάν ο άνθρωπος είναι απροστάτευτος, διότι δεν έχει κατάσταση προσευχής, οι σαΐτες τον προσβάλλουν και διαπράττει την αμαρτία.
«Ο άνθρωπος που προσεύχεται, η Χάρη του Θεού τον προστατεύει» Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα: Ο άνθρωπος που προσεύχεται, η Χάρη του Θεού τον προστατεύει. Μάλιστα είδαν οι Πατέρες τη Χάρη αυτή και την περιγράφουν σαν μία σειρά από 7 τοίχους που περικυκλώνουν τον άνθρωπο και είναι αδύνατον στον διάβολο να διαπεράσει τους “τοίχους” αυτούς και να εισχωρήσει στον άνθρωπο. Τα τοίχη αυτά είναι πυρωμένα τοίχη του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος είναι ένας οπλίτης και ο διάβολος ένας τοξότης. Εκτοξεύει ο διάβολος τις σαΐτες του (τους λογισμούς) και εάν ο άνθρωπος είναι απροστάτευτος, διότι δεν έχει κατάσταση προσευχής, οι σαΐτες τον προσβάλλουν και διαπράττει την αμαρτία. Εάν όμως ο άνθρωπος προσεύχεται, οι σαΐτες του διαβόλου προσκρούουν στα “τοίχη” και δεν τον προσβάλλουν. Μάλιστα τα βέλη αυτά επιστρέφουν στον τοξότη διάβολο και τον πλήττουν καίρια και οδυνηρά. 
volcanotimes.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου