Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015

ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗΓΕΡΟΝΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου