Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Αληθινή γιορτή.

Χρυσόστομος

Ἀληθινή γιορτή δέν εἶναι οἱ κάποιες ἡμέρες. Ἀληθινή γιορτή δέν εἶναι τό ὅποιο γλέντι. Ἀληθινή γιορτή εἶναι ἡ ἐσωτερική χαρά. Καί ἀληθινή χαρά μᾶς δίνει μόνο ἡ καθαρή συνείδηση. Ὅποιος ἔχει καθαρή συνείδηση, ἔχει ὁλοχρονίς γιορτή. Δηλαδή; Τί σημαίνει αὐτό; Μερικοί ἔρχεσθε στήν Ἐκκλησία «ἀργά καί πού»!


Γιά νά τό καταλάβετε, αὐτό πού σᾶς λέγω, χρειάζεται νά βάλετε λίγη προσοχή. Τί μᾶς λέγει ἡ σημερινή ἑορτή; Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε πολλά ἀγαθά. Ἦρθαν στιγμές πού γέμισε ἡ γῆ μέ ἀγγέλους καί μέ τά τραγούδια τους. Καί μόνο; Ἔγινε καί κάτι πιό μεγάλο. Ἄνθρωποι ἀπό τήν γῆ ἀνέβηκαν στόν οὐρανό! Μιμήθηκαν καί ἔφτασαν στίς ἀρετές τούς ἁγίους ἀγγέλους. Ζοῦσαν στήν γῆ. Μέ σάρκα καί μέ αἷμα. Ὅπως καί ἐμεῖς. Καί διατηροῦσαν, καί εἶχαν, ὅλα αὐτά τά γνωστά «σύν καί πλήν», πού ἔχει ἡ φύση μας. Καί παρ᾿ ὅλα αὐτά, ἔγιναν ἄγγελοι. Αὐτοί ἔγιναν. Γιατί τό θέλησαν. Γιατί τό ἔκαμαν φιλοτιμία τους. Ἁπλά καί μόνο, γιατί τό θέλησαν, νά ἔχουν καθαρή συνείδηση• καί νά ζοῦν μέ καθαρή συνείδηση.
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

http://www.dogma.gr/dialogos/agios-ioannis-chrysostomos-alithini-giorti/40089/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου