Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016

Πῶς Ρωσία καί ΗΠΑ χρησιμοποιοῦν τή μωροφιλοδοξία τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν! Οἱ πολεμικές ἱαχές τῆς Ἄγκυρας γιά τό Αἰγαῖο καί ἡ ἑρμηνεία τους. Ὁ ρόλος τῆς Οὐάσιγκτον ἀλλά καί ἡ ἀντίδραση τῆς Μόσχας


Φωτιά στο Αἰγαῖο σκοπεύει νά βάλλει το Φθινόπωρο  ἡ Τουρκία
 
Γράφει εἰδικός συνεργάτης.
Στήν προσπάθειά του ὁ σουλτάνος Ἐρντογάν νά «χτυπήσει» τόν Κεμαλισμό καί νά ἀναδειχθεῖ νέα ἡγετική μορφή μίας νέας Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας πού διακαῶς ὀνειρεύεται ἔχει ἀρχίσει νά παίζει πολύ ἐπικίνδυνα διπλωματικά παιχνίδια. Παιχνίδια, ὅπως λ. χ. ἡ μή ἀποδοχή τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης, πού ἀργά ἤ γρήγορα θά τοῦ γυρίσουν μπούμερανγκ. Τό βέβαιο εἶναι ὅτι ἄν τελικά παραμείνει ἰσχυρός τότε τό 2017 θά ὁδηγηθεῖ στό δικαστήριο τῆς Χάγης μέ τήν βαρύτατη κατηγορία τοῦ ἐγκληματία πολέμου.

Γιά πολλούς καί διάφορους λόγους, ἡ Ρωσία καί οἱ ΗΠΑ χρησιμοποιοῦν τήν μωροφιλοδοξία τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν προκειμένου νά προωθήσουν τά γεωπολιτικά τους συμφέροντα στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς νοτιοανατολικῆς Μεσογείου. Ἔτσι γιά παράδειγμα ἡ Μόσχα ὄχι μόνο  τόν βοήθησε νά ἀποτρέψει τό πραξικόπημα τοῦ περασμένου Ἰουλίου, πού εἶχε σχεδιαστεῖ ἀπό τίς ἀμερικανικές μυστικές ὑπηρεσίες σέ συνεργασία μέ τήν στρατιωτική ἡγεσία τῆς γείτονος χώρας ἀλλά ἔκανε καί τά στραβά μάτια –ἴσως καί νά τόν παρότρυνε- γιά τήν εἰσβολή του στή Συρία! Μία εἰσβολή πού συνέβαλε νά ἀποκοπεῖ ἡ προώθηση τῶν κουρδικῶν δυνάμεων τῆς Συρίας, πού ἀποκλειστικά ἐξυπηρετοῦν καί ἐλέγχονται ἀπό τήν Οὐάσιγκτον πρός τή δυτική πλευρά τοῦ Εὐφράτη καί τή Μεσόγειο. Στήν προσπάθειά του νά ἀποκόψει τούς Κούρδους συνέβαλε ἄλλωστε καί ἡ Δαμασκός βομβαρδίζοντας γιά πρώτη φορά κουρδικές θέσεις, συμβάλλοντας ἐμμέσως στήν προσπάθεια τῆς Ἄγκυρας. Σημειωτέον ὅτι αὐτό ἔγινε γιά πρώτη φορά ἀπό τή Δαμασκό, ἡ ὁποία εἶχε συνάψει συμφωνία μέ τούς Κούρδους ὑποσχόμενη αὐτονομία μετά τό τέλος τῶν ἐχθροπραξιῶν. Οἱ ΗΠΑ διαπιστώνοντας πόσο ἄσχημα τόσο διπλωματικά ὅσο καί στρατιωτικά ἐξελίσσονται τά πράγματα καί προκειμένου νά ἀνασυγκροτηθοῦν προέβησαν σέ μία σειρά πρωτοβουλιῶν στρατιωτικῶν καί διπλωματικῶν. Ἔτσι, ἀμερικανικά βομβαρδιστικά ἄρχισαν νά χτυποῦν Συριακές στρατιωτικές δυνάμεις ἐπιχειρώντας νά βοηθήσουν τήν προώθηση  τῶν τρομοκρατῶν τοῦ ISIS!
Παράλληλα οἱ ΗΠΑ κατανοώντας ὅτι δέν πρέπει νά ἀπολέσουν τή σύμμαχό τους στό ΝΑΤΟ Τουρκία καί νά τήν ὁδηγήσουν μέ τή σκληρή στάση τους πρός τήν πλευρά τῆς Μόσχας ἄρχισαν ἀρχικά νά ἀπειλοῦν καί νά ἐκβιάζουν καί στή συνέχεια νά ὑπόσχονται «λαγούς καί πετραχήλια» κατά τή λαϊκή ρήση, προκειμένου νά τήν ἀποσπάσουν ἀπό τήν προσωρινή εἰκονική συμμαχία της μέ τόν πρόεδρο τῆς Ρωσίας Βλαδ. Πούτιν. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό σειρά ὑψηλῶν στρατιωτικῶν καί πολιτικῶν ἀξιωματούχων, ὅπως λ.χ. ὁ ὑφυπουργός Ἄμυνας τῶν ΗΠΑ, μετέβησαν στήν Ἄγκυρα γιά νά μεταπείσουν τόν σουλτάνο Ἐρντογάν. Ἐκεῖνος ἄν καί ἀρχικά ἦταν ἀνένδοτος, βασιζόμενος στίς πλάτες τοῦ Πούτιν, ἐν συνεχεία ἄρχισε νά «μαλακώνει» καί νά ζητᾶ ἀνταλλάγματα,  πού θά βοηθοῦσαν στήν ἐξομάλυνση τῶν τεταμένων σχέσεών του μέ τήν Οὐάσιγκτον.
Μέσα στά ἀνταλλάγματα αὐτά ἀνήκει καί μία ἄτυπη πρώτη συμφωνία γιά τό Αἰγαῖο. Συμφωνία πού ἑρμηνεύει κατά πολύ τήν ἔντονη ἐπιθετικότητα πού ἄρχισε νά ἐπιδεικνύει ἡ Ἄγκυρα καί τή δημιουργία πολεμικοῦ κλίματος πού καλλιεργεῖ. Τό Αἰγαῖο ἦταν ἕνα ἰσχυρό χαρτί γιά τήν Οὐάσιγκτον, ὅπως ἀναφέρουν καλά ἐνημερωμένες διπλωματικές πηγές. Ἡ ἀμφισβήτηση τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης οὐσιαστικά ἀποβλέπει πέραν τῶν ἐσωτερικῶν στόχων κατά τοῦ Κεμαλισμοῦ καί στή διχοτόμηση τοῦ Αἰγαίου. Αὐτό ἐπιδιώκει ἡ Ἄγκυρα λόγω τοῦ κινδύνου ἀνακήρυξης τῆς ΑΟΖ ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἀθήνας, ἀποβλέποντας στή de facto συνεκμετάλλευση τῶν πλουσίων κοιτασμάτων σέ πετρέλαιο καί φυσικό ἀέριο. Οἱ ἴδιες πηγές ὑποστηρίζουν ὅτι μετά τίς στρατιωτικές ἐπιτυχίες στή Συρία, ὁ Ἐρντογάν θά ἐπιχειρήσει νά πάρει τόν πλήρη ἔλεγχο τοῦ στρατοῦ μέσω μίας ἐπιτυχοῦς στρατιωτικῆς ἐπιχείρησης κατάληψης ὄχι κάποιων ἑλληνικῶν βραχονησίδων τύπου Ἴμια ἀλλά κάποιων συγκεκριμένων νησιῶν ὅπως λ. χ. τῆς Λήμνου, τῆς Λέσβου, τῆς Χίου ἀκόμη καί προπαντός τῆς Κρήτης! Μία τέτοια ἐπιτυχία θά τόν ἐνδυνάμωνε ἐσωτερικά, ὅπως ὁ ἴδιος πιστεύει, ἀφοῦ ἀφενός μέν θά τόν ἀναδείκνυε ὡς πιό ἀποφασιστικό καί πιό ἰσχυρό ἡγέτη ἀπό τόν Κεμάλ Ἀτατούρκ. Καί ἀφετέρου θά συνέβαλε στήν ἐθνική συνοχή, ἡ ὁποία λόγω καί τοῦ πραξικοπήματος τοῦ Ἰουλίου ἀλλά καί τοῦ κουρδικοῦ προβλήματος εἶναι στό ναδίρ. Ἐπιπλέον θά ἀπέτρεπε τά σχέδια τῆς Ἀθήνας γιά τήν ΑΟΖ προκαλώντας τριγμούς κυρίως στόν γερμανικό ἄξονα πού ἐπιδιώκει μέσω τῶν δυσβάστακτων  μνημονίων πού ἔχει ἐπιβάλλει ἐτσιθελικά στίς ἑλληνικές κυβερνήσεις κατοχῆς νά ἔχει τό μονοπώλιο καί τόν πρῶτο λόγο.
Κάτι τέτοιο μακροπρόθεσμα ἄλλωστε ἐξυπηρετεῖ καί τήν Οὐάσιγκτον ποικιλοτρόπως ἀφοῦ ἐάν τελικῶς χάσει τά ὅσα προσδοκοῦσε μέ τήν ἀνατροπή τοῦ Ἄσαντ στή Συρία ἡ Κρήτη καί τό μοιρασμένο μέ τήν Τουρκία Αἰγαῖο θά συμβάλει στή διάνοιξη νέων θαλασσίων ὁδῶν μεταφορᾶς φυσικοῦ ἀερίου πρός τήν  Εὐρώπη, πού θά μποροῦν νά σπάσουν τό ρωσικό μονοπώλιο. Ὁ οἰκονομικός πόλεμος μεταξύ Βερολίνου καί Οὐάσιγκτον (βλ. λ.χ. Deutsche Bank) ἔχει πολλαπλούς ἄμεσους καί ἔμμεσους στόχους μεταξύ τῶν ὁποίων συμπεριλαμβάνεται καί τό ἐπί χάρτου σχέδιο, ἐπί τοῦ παρόντος, πού ἀφορᾶ τό Αἰγαῖο.
Ἡ οἰκτρά οἰκονομική κατάσταση τῶν ΗΠΑ δέν τῆς ἐπιτρέπουν τή μονομερή ἀνάληψη λ.χ. στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων κατά τῆς Ρωσίας, πού θά τήν ἀπελευθέρωναν ὁριστικά ἀπό τό βαρίδι τοῦ ὑπέρογκου χρέους. Θά ἦταν λοιπόν πολύ πιό εὔκολο γιά τήν Οὐάσιγκτον γιά παράδειγμα, νά ἀναλάβει στρατιωτική δράση, ἐδῶ καί τώρα καί πρίν τήν περαιτέρω ἐνδυνάμωση τοῦ Πούτιν, μέ τή χρηματοδότηση τοῦ πολέμου ἀπό τήν Ε.Ε.! Δέν ἀποκλείεται ὡστόσο, τά ἐπικίνδυνα παιχνίδια τῶν ΗΠΑ νά συμβάλουν, ὥστε νά γυρίσουν σέ βάρος τους ὁλόκληρη τήν ὑφήλιο!
Ἡ Ρωσία ἀπό τήν πλευρά της βλέπει νά ἀθετοῦνται οἱ ἄτυπες συμφωνίες πού συνάπτει μέ τήν Οὐάσιγκτον καί φυσικό εἶναι νά λαμβάνει τά μέτρα της. Ἡ πολεμική ρητορική τῶν ΗΠΑ ἐξάλλου ἀποτελεῖ σαφές μήνυμα πρός τή Μόσχα, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ νά κερδίσει χρόνο, ὥστε νά χαλάσει καί πάλι τά ἀμερικανικά σχέδια. Ἡ Ρωσία γνωρίζει καλῶς ὅτι ἡ Ἄγκυρα δέν δύναται νά κόψει τό γόρδιο δεσμό πού τήν ἐνώνει μέ τήν ἀντίπερα ὄχθη τοῦ Ἀτλαντικοῦ. Ἐπιπλέον ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι ἡ μωροφιλοδοξία τοῦ Ἐρντογάν τόν καθιστά εὐάλωτο καί ἐπιπόλαιο «παίκτη», στόν ὁποῖο κανείς δέν μπορεῖ νά ἔχει ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό ἐπιχειρεῖ τάχιστα νά ξεκαθαρίσει τά πράγματα στή Συρία μέ τήν ἐξολόθρευση τοῦ ISIS ἀλλά καί τῶν ὑπολοίπων τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων ἀλλά νά ἐνισχύσει καί τή θέση της στήν λεκάνη τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου καί στό Αἰγαῖο. Δέν ἀποκλείεται λοιπόν σύντομα νά «ἀδειάσει» καί πάλι τόν σουλτάνο καί νά τοῦ ἐπιφέρει πλήγματα ἐξ ἀφορμῆς τῆς στρατιωτικῆς παρουσίας τῆς Τουρκίας στή Συρία ἀποσπώντας ὅτι μέ εὐκολία καί μέ τήν ἀνοχή τῆς Ρωσίας ἔχει πάρει... Νά τοῦ δώσει δηλαδή σαφές μήνυμα -ὅπως ἤδη διπλωματικά ἔπραξε- ὅτι ἀντιτίθενται στήν μονομερή ἀθέτηση ἐκ μέρους του τῆς συνθήκης τῆς Λωζάνης. Ἡ Μόσχα μπορεί νά ἐπιφέρει, ὅπως ἀναφέρουν στρατιωτικοί κύκλοι, πιό ἐπώδυνα καί καίρια γιά τόν σουλτάνο Ἐρντογάν χτυπήματα, ἀπό ὅσα ἐπιχείρησαν νά τοῦ ἐπιφέρουν τό περασμένο καλοκαίρι οἱ ΗΠΑ.
Σέ ὅτι ὡστόσο ἀφορᾶ τήν χώρα μας τό χρονικό διάστημα μέχρι τέλος τοῦ  τρέχοντος ἔτους κρίνεται ἰδιαίτερο κρίσιμο. Καί αὐτό γιατί παραμένουν ἀνοικτά σημαντικά γεωπολιτικά σχέδια καί οἰκονομικά παιχνίδια πού δέν ἀποκλείεται νά ἐπιφέρουν ριζικές ἀλλαγές σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Σέ ὅτι ἀφορᾶ τίς σχέσεις μέ τήν Τουρκία τό βέβαιο εἶναι ὅτι ὁ Ἐρντογάν πιστεύει καί αὐτό τοῦ τό καλλιεργοῦν καί οἱ σύμβουλοί του ὅτι ἡ κατάσταση στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ πιό κατάλληλη γιά νά κάνει πράξη τό ἀπατηλό ὄνειρό του. Ἡ ἀπειρία τῆς ἀριστερῆς κυβέρνησης τοῦ ἄτολμου ἄθεου διεθνιστή πρωθυπουργοῦ Τσίπρα, τά ἀλλεπάλληλα μνημόνια καί οἱ συνέπειες τους σέ ὅλες τίς πτυχές, τό λεγόμενο προσφυγικό καί προπαντός ἡ ἐξασφάλιση τῆς ἀνοχῆς τῆς Οὐάσιγκτον καθιστοῦν τήν χώρα μας εὐάλωτη καί ἀδύναμη νά ἀντιδράσει. Λέγεται πώς τώρα ἀναμένεται τό πράσινο φῶς ἀπό τίς ΗΠΑ στήν Τουρκία γιά νά ξεκινήσουν οἱ στρατιωτικές ἐπιχειρήσεις της στό Αἰγαῖο. Ἴδομεν!
ΠΗΓΗ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  www.orthodoxia.gr 

Συντάκτης: ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (ΤΕΥΧ. 181) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου