ΡΟΛΟ'Ι'

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

ΜΟΝΑΧΟΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ - Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ.

(ἐφημ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 13.10.13) 

.                  Δόση ἀγαθὴ ἀπὸ τοὺς εὔπορους στοὺς ἄπορους. Κυρίως ἐλεήμων εἶναι ὁ Θεός, γι’ αὐτὸ μᾶς καλεῖ νὰ τὸν μιμηθοῦμε. Τὸν κάθε ἐλεήμονα τὸν μακαρίζει ὁ Θεός.
.                  Ὁ Χριστὸς ἦταν φτωχὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ αὐτὰ πάντοτε δίδασκε. Τὸ βασικὸ κίνητρο τῆς ἐλεημοσύνης εἶναι ἡ ἀγάπη. Γνήσια ἀρετὴ τῆς ἐλεημοσύνης εἶναι ἡ ἔλλειψη ἰδιοτέλειας καὶ ἐπαίνων. Ὑπάρχουν δυστυχῶς καὶ ἄνθρωποι ποὺ εἶναι σκληροί, ἀνελεήμονες καὶ ἀφιλάνθρωποι. Ὑπάρχουν καὶ σήμερα ἐλεήμονες ἀλλὰ δὲν εἶναι πολλοί. Τὸ κέρδος, ἡ ἰδιοτέλεια, ὁ πλουτισμὸς κυριαρχοῦν. Δυστυχῶς ὁ λόγος σήμερα περὶ ἐλεημοσύνης κάνει ἀρκετοὺς ἀτομιστὲς νὰ δυσανασχετοῦν. Σήμερα ατο πο κυριαρχον εναι ο λεγόμενοι οκονομικο νθρωποι. Ἡ σημερινὴ ἐποχὴ εἶναι ἀνελεήμων καὶ ἡ λογική της συμφεροντολόγα. Εἶναι καλὸ νὰ ξεπεραστεῖ ἡ ἀπληστία καὶ ὁ κορεσμός. Ἔχει ἀνάγκη μεγάλη ὁ ἀναγκεμένος συνάνθρωπος. Ἡ φιλανθρωπία δίνει χαρὰ στὸν φιλάνθρωπο.
.                  Παρὰ τὶς δυσκολίες τῶν καιρῶν ὑπάρχουν ἀρκετοὶ φιλάνθρωποι. Δὲν εἶναι τόσο πλούσιοι. Δίνουν καὶ ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους. Προσφέρουν φαγητὸ στοὺς χιλιάδες ἄσιτους καὶ ἄπορους φτωχούς. Εἶναι συγκινητικὸ τὸ φαινόμενο καὶ δείχνει εὐγένεια μεγάλης καρδιᾶς. Πολλοὶ εἶναι ἀνώνυμοι. Στοὺς καιρούς μας τέτοιες πράξεις εἶναι ἡρωικές. Ἡ Ἐκκλησία πρωτοστατεῖ, μὰ δὲν τιμᾶται. Τὸ φιλανθρωπικό της ἔργο εἶναι ὀργανωμένο καὶ πλούσιο σὲ πολλὲς ἐνορίες.
.                  Φιλανθρωπία δὲν εἶναι μόνο ἕνα πιάτο ξαναζεσταμένο φαΐ. Κάθε λόγος ἀγάπης, συμπαράστασης καὶ παρηγοριᾶς, κάθε ἐπίσκεψη σὲ ἀσθενῆ, μοναχικό, ἡλικιωμένο, κάθε κίνηση φιλαλληλίας εἶναι ὕψιστη φιλανθρωπία. Ἡ φιλοϋλία ταλαιπωρεῖ τὸν ἄνθρωπο. Νομίζει ὅτι ἀποκτώντας πολλὰ θὰ ζήσει πολύ, ἀσφαλὴς καὶ χαρούμενος. Ἡ ἡδονὴ δελεάζει. Νὰ στερεωθοῦμε στὸ καλό. Ὁ πλουτισμὸς γιὰ πολλοὺς ἔχει γίνει κύριος σκοπὸς τῆς ζωῆς. Εἶναι δυσπαράδεκτη δυστυχῶς σήμερα ἡ ἁγία ἐλεημοσύνη. Ἐλάχιστοι οἱ ἀκροατές της καὶ οἱ ἀκόλουθοί της. Ἡ ἀφιλαργυρία καὶ ἡ ἀφιλοχρηματία στὰ ἀζήτητα. Ἡ θεοποίηση τοῦ χρήματος καταντᾶ εἰδωλολατρία. Ἡ ἀρετὴ τῆς ἀγάπης εἶναι ἡ μεγαλύτερη.
.                  Φιλανθρωπία εἶναι ἡ συγχωρητικότητα, ἡ κατανόηση καὶ ἡ ἀγάπη τῶν ἄλλων. Μία ἀγάπη δίχως συμφέρον καὶ συναλλαγή. Ἡ συγχωρητικότητα εἶναι ἡ ὕψιστη μορφὴ ἀγάπης. Ἰδιαίτερη θέση ἔχει ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἐχθρούς. Εἶναι εὔκολο νὰ κατηγοροῦμε τοὺς ἄλλους καὶ νὰ ἀμνηστεύουμε τὸν ἑαυτό μας. Ἡ ἀμνηστία τοῦ ἑαυτοῦ μας εἶναι συνήθης. Ἡ κακία ἀναιρεῖ τὶς ἀρετές. Ὁ χριστιανισμὸς πρώτιστα εἶναι φιλάνθρωπος. Χαρακτηριστικό τοῦ χριστιανισμοῦ εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη. Συμβαίνει νὰ προέχει πρῶτα ἡ ὑλικὴ δόση καὶ μετὰ ἡ πνευματική. Χρειάζεται προσοχὴ καὶ ἀποφυγὴ σκανδαλισμοῦ. Στὴν ἐποχή μας θεωρεῖται σπουδαῖος κάθε κοινωνικὸς ἐργάτης. Ἡ παραγωγικότητα, τὰ ἀπαράγραπτα δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων, ἡ κοινωνικὴ πρόνοια, οἱ πολλὲς ἀπεργίες ἐνθουσιάζουν τὴν πολύβουη μάζα. Μία ἀπρόσωπη κοινωνία δίχως αἰσθήματα.
.                  Ὁ ἄνθρωπος γεννήθηκε γιὰ τὸ ἀγαθό. Εἶναι ἕνα θαῦμα ἡ ἄρση τῆς πενίας τοῦ πλησίον. Δὲν ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ διαπομπεύσουμε κανένα. Ἡ θεία ἐλεημοσύνη τελεῖται μὲ ὑλικὰ καὶ πνευματικὰ ἀγαθά. Οἱ πλεονέκτες νὰ γίνουν συναντιλήπτορες τῶν ὑστερούμενων. Τὸ δικό μας ὑστέρημα ἂς καλύψει τοὺς πάσχοντες. Ἔτσι θὰ ἐπικρατήσει ἡ μακάρια ἰσότητα. Ὑπάρχουν σήμερα βασανισμένοι, ἀγχώδεις, μειονεκτικοί, τοξικομανεῖς, ἀνέραστοι, ναυάγια καὶ ταλαίπωροι ποὺ βοηθήθηκαν ἀπὸ συνανθρώπους τους.     http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2013/10/blog-post_14.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.