Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ!

                         Όλοι οι Έλληνες σήμερα λόγω της οικονομικής κρίσης και των μέτρων που εφαρμόζονται μετά την υπογραφή των Μνημονίων,βρίζουμε ομαδικά την Γερμανική Κυβέρνηση.Ποιά όμως είναι η άποψη των Αγίων μας και τι γνωρίζουμε από τις προφητείες για την Γερμανία;Στο παρόν άρθρο θα αναφέρω όσα γνωρίζουμε επίσημα ότι έχουν ειπωθεί από Γέροντες και Αγίους,τα οποία είναι απόλύτως αντίθετα από αυτά που ο λαός μας πιστεύει για την Γερμανία!Λόγω των δηλώσεων της  Ρεπούση γνωρίζουμε την αναφορά του Γέροντα Πα'ί'σιου ,δεκαετίες πριν:<< Είναι μερικοί που πάνε να κάνουν μια νέα<<γλώσσα>>.Η γλώσσα όμως η ελληνική έχει γλώσσα από τις πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής!Το δόγμα της πίστεως μας καμμία γλώσσα δεν μπορεί να το αποδώσει.Αν δεν ξέρει αρχαία ελληνικά κανείς και ασχολείται με το δόγμα μπορεί να πλανηθεί,και εμείς καταργήσαμε τα αρχαία από τα σχολεία!Μετά από λίγο θα έρχονται Γερμανοί να διδάσκουν Αρχαία στα δικά μας Πανεπιστήμια![Ο Αγαθάγγελος αναφέρει ότι οι Γερμανοί με τα γεγγονότα θα είναι οι πρώτοι που θα μετανοήσουν και θα γίνουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί!]Τότε οι δικοί μας θα καταλάβουν την αξία των Αρχαίων,αφού πρώτα γίνουν ρεζίλι και θα πουν:Για δες η Εκκλησία που κρατούσε τα Αρχαία!>>Ας δούμε και την άποψη του Αγαθάγγελου στο σημείωμα ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ: <<Η Γερμανία θα αποβεί θέατρον τρομερών γεγγονότων.Βασιλεύς τις,της χώρας ταύτης θα καλέσει εις βοήθειάν του ,τους λαούς της Ασίας,τότε θα αρχίσει φρικώδης σφαγή,καθ ήν μήτε άνδρες,μήτε γυναίκες,μήτε παιδιά,μήτε γέροντες θέλωσι διασωθεί.Καθ'ον χρόνον τα γεγγονότα ταύτα θα διαδραματισθώσιν εν τη μεσημβρινή και τη Δυτική Ευρώπη λαοί έτεροι θα νικήσωσι και θα διώξουσι τους βαρβάρους τούτους εκ της Γερμανίας,αλλ' ολίγοι θα διαφύγωσι τον θάνατον.Μεγάλη πόλις της χώρας ταύτης,ομοία προς την αρχαία Βαβυλώνα θα καεί.Θα καλύψουν με αλάτι το έδαφος και ουδέν ανθρώπινο ον θα κατοικήσει πλέον εν αυτή.Τα στέμματα των Βασιλέων της χώρας ταύτης θα συντριβώσιν,η δε εξουσία των θα εκμηδενιστεί.Μετά ταύτα θα έλεθει επίσης για τον Γερμανικό λαό η ημέρα όπου θα οργανωθεί σε δημοκρατία ισχυρή και ειρηνική.>>  
Περισσότερες αναφορές όμως έχει ο Αγαθάγγελος στο Δεύτερο Κεφάλαιο όπου γράφει:<<Γερμανία,Γερμανία,φεύ Γερμανία!Διότι σε βλέπω διαφωνούσα και πολύ διαιρεμένη και πλήρη έχθρας το επί σοι ψηφίον S[άλλη γραφή Χ]καταστρέψει την Ρωμα'ι'κή μεγαλοφροσύνη και θα σε εγκολπώσει ο αντίχριστος,αυτός θα σου δώσει δύναμη και θα σε ικανοποιήσει και θα νομίσεις τον εαυτόν σου ότι είναι και ορθόδοξος[πράτει σωστά]Αλλά εγώ σε βλέπω εξαπατημένη και σου μηνύω αυτό χωρίς υπερβολή,το οποίο σημαίνει απλά ότι μένεις χωρίς ιεροσύνη,όπως οι Ιουδαίοι που θανάτωσαν τον υιόν του Θεού στην πόλη του Δαβίδ.ναι ,έτσι είναι η αλήθεια,αυτό βλέπω ότι είσαι ισχυρή εν μέσω τέτοιου συμβάντος,είσαι μεν δοκιμασμένη από των νεοφανών αιρέσεων,αλλ' είσαι βλασφημούμενη για την αποστασία,ο δε μεταγενέστερός σου λαός θα είναι ευτυχέστερος,και από τους προγενέστερούς σου μάλλον ευφορότερος,επαινώ και θα επαινώ την απλότητά σου,γιατί αγαπάς τον αίνον και η πίστις σου και του ευαγγελίου η φανέρωσις,αναπληρώνει την διάταξη των τελετών.Αλλ' 'ω Θεέ!το τέλος αναιρεί όλη την καλή αρχή.βλέπω την επί σοι αποστασία εισφερόμενη,και αρπάζουσαν την ρίζα,τον ζήλον σου ελλατούμενον,τους φίλους σου απηλλοτριωμένους,επεισάγοντες τοσαύτας νεοφανείς αιρέσεις ,όσα είναι τα των πτερύγων χρώματα του λευκού κύκνου,έσται επι σοί επί πλέον καθάπερ αφανές το μαρτυρολόγιο του θείου αμνού,του σφαγέντος υπέρ της απολυτρώσεως ημών.βλέπω απωθημένες τις εορτές,χωλαίνουσα την πίστη,εξουθενημένες τις θυσίες και τα υπέρ έννοια ιερά,τους μεταγενέστερούς σου διεστραμμένους ίππους[άλογα]απολελυμένους και αχαλίνωτους,πλοίο χωρίς πηδάλιο και κυβερνήτη,η εκκλησία σου χωρίς οδηγό και η πίστη σου χωρίς βάση.Δεινόν το πτώμα,λυπηρά η τύχη ώ Θεέ!Θαύμασον όμως,υιέ ανθρώπου!Ο Θεός γαρ υπερασπιεί των αιρετικών και της καρτερίας αυτών συνηγορεί,επειδή και εξ αυτής της αιρετικής Γερμανίας ,και δια αυτής,ανυψωθήσεται μετά ταύτα η αλήθεια,και η αψευδής λατρεία της Ορθοδόξου πίστεως,αυτή μάλλον των άλλων φυλών εκδικήσει σταθερώτατα την αποστολική αλήθεια!Ούτω σοι έστι,και ούτω σοι έστει,αμήν.Εν τη ανατολή έσται η ευτυχία σου ,το ανατολικό δόγμα εν αυτή αναλάμψει αμήν,αμήν,αμήν.>>Έτσι όπως είπε και ο Γέροντας Πα'ί'σιος θα έρθουν εδώ οι Ορθόδοξοι πλέον καθηγητές της Γερμανίας να μας διδάξουν τα αρχαία.Ο δρόμος είναι πολύς και θα χρειαστεί υπομονή για τί και νέα μέτρα θα έρθουν και ο αντίχριστος της παγκοσμιοποίησης θα έρθει αλλά δεν θα επικρατήσει αφού η ζωή συνεχείζεται....   zenjt.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου