Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-Η ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ.

Ξεκίνησα  να γράφω από το Νοέμβριο για την τελική ευθεία που μπήκαμε και μετά από παράκληση πολλών φίλων θα ξανα-αναφέρω όλα τα επίμαχα κείμενα που αναφέρονται στα γεγγονότα που θα εξελιχτούν τους επόμενους μήνες.Δεν είναι τυχαίο μετά τη γκρίνια που ανέφερα για την επίσκεψη του Πάπα στο Φανάρι και την προσοχή που χρειάζεται από μέρους του Οικουμενικού Πατριάρχη,ότι κάτι <<στράβωσε>>και αμέσως είχε κάλεσμα από τον Αγιο Σπυρίδωνα να επισκεφθεί το νησί της Κέρκυρας.Δικαίωμα στην Μετάνοια έχουμε όλοι.Αν ο Πατριάρχης δεν έλαβε το<<μήνυμα του Αγίου>>τότε είμαστε πεπεισμένοι ότι εκτός από τα οικονομικά και πολιτικά γεγγονότα στην Ελλάδα θα έχουμε εξελίξεις τόσο στο Πατριαρχείο όσο και στο Βατικανό.Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για τα γεγγονότα που εκτυλλίσονται μπροστά στα μάτια μας.Τι αναφέρουν οι Γέροντες και οι Αγιοι γι αυτά;

<<Εχουμε επίσης την επίσκεψη του Πάπα στην Τουρκία αλλά και στην Κωνσταντινούπολη με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και έχοντας υπόψιν μας την αναφορά του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού ότι <<Ο Πάπας θα είναι η αιτία>>αναμένουμε τις συζητήσεις που θα κάνει με τον Τούρκο Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Τουρκίας και θα περιμένουμε να δούμε τι κομίζει προς τους Μουσουλμάνους,ώστε να έχουμε κι άλλες εξελίξεις.Επίσης στη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη μεγάλο ρόλο θα παίξει και η στάση του Οικουμενικού Πατριάρχη.Τυχόν ενναγκαλισμοί που δεν θα αρέσουν στον Τριαδικό Θεό,θα μπορούσαν να φέρουν εξελίξεις στην Ελλάδα τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.Υπάρχουν θρησκευτικά θέματα για τα οποία έχουν φωνάξει πολλοί πνευματικοί. >> Αυτά γράφαμε  στις 28 Νοεμβρίου 2014 στο άρθρο <<

H ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ.-ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ,ΤΑ ΓΕΓΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ.>>Πριν λίγες μέρες -αιφνιδιαστικά για κάποιους -ο Πρωθυπουργός Κος  Σαμαράς,-μετά την επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού Νταβούτογλου στην Αθήνα-
ανακοίνωσε την ψήφιση για Νέο Πρόεδρο από το Κοινοβούλιο στις 17-23 και 29 Δεκεμβρίου 2014.Το υποψήφιο όνομα του Προέδρου ανακοινώθηκε επίσημα αργότερα στο τηλεοπτικό διάγγελμα του Πρωθυπουργού και ήταν ο Σταύρος Δήμας.Τα 180 κουκιά δεν υπάρχουν .Αν στις 29 Δεκεμβρίου δεν εκλεγεί νέος Πρόεδρος,αυτόματα θα ανακοινωθούν Βουλευτικές

 εκλογές.Φτάσαμε λοιπόν στην αρχή των λόγων του Γέροντα Ιωσήφ του Βατοπαιδινού . Θα γίνει
Πολιτειακή ανωμαλία,μόλις γίνει η Πολιτειακή ανωμαλία,αμέσως θα τραβήξει πίσω το κεφάλαιο,το παγκόσμιο κεφάλαιο,το διεθνές κεφάλαιο,το εβρα'ι'κό ,μόλις τραβήξει πίσω το διεθνές κεφάλαιο,θα απολυθούν όλοι οι υπάλληλοι[δημόσιοι και ιδιωτικοί].ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ.Και βλέπουμε πως με τις δηλώσεις των ελλήνων πολιτικών για Γκρέξιτ κλπ.το χρηματιστήριο έχασε 20% μέσα σε 3 μέρες.Η Ηγουμένη στο Μοναστήρι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού γράφει σε βιβλίο της :


Κάνει μεγάλη έντύπωσι τό πρώτο μέρος της προφητείας «Τόν Πάπα νά τόν καταριέστε...».
"Ενας πού καταριέται καλωσορίζει; Μήπως τόν επαινεί; Μήπως τόν συναναστρέφεται; Του είναι ευχάριστος;
Ευχάριστοι μας είναι όσοι μας προξενούν καλό καί είναι φίλοι μας...
"Οποιον καταριόμαστε, δέν είναι φίλος καί αδελφός, αλλά κάποιος πού μας έβλαψε καί τόν αποστρεφόμαστε.
«Τον Πάπαν να καταράσθε» έχει κι άλλη σημασία: Πολλοί ενοχλούνται από τά αναθέματα της Εκκλησίας γιά τους αιρετικούς, παρά τό γεγονός ότι ή κατεύθυνσι των αποστολικών οδηγιών είναι αύτη. Τό «καταράσθε» έχει ισοδύναμη έννοια μέ τό «αναθεματίζετε». Δηλαδή μας λέγει ό άγιος Κοσμάς, μή σκέπτεσθε νά άρετε τίς κατάρες-άναθέματα εναντίον τοϋ Πάπα. γιατί δέν θά άλλάξη, ώστε νά τόν δεχθήτε στήν Εκκλησία ώς Όρθόδοξο. γιατί δέν θέλει. Είναι ψευδή όσα σάς παρουσιάζει. Προσέχετε, γιατί αυτός θά είναι ή αιτία «του χαλασμού» σας.

Ή τόσο σπουδαία αυτή προφητεία τοϋ αγίου Κοσμά, μέ τίς προειδο­ποιήσεις καί τίς νουθεσίες τοΰ Αγίου, ανήκει σ' αυτές τίς προφητείες, πού ακόμα δέν επαληθεύτηκαν μέσα στήν ιστορία της χώρας μας, «τοΰ τόπου»... Ειδικώς γι' αυτήν τήν προφητεία χρειάζεται νά είμαστε σέ διαρκή επιφυ­λακή. Γιατί μας προειδοποιεί πώς θά γίνη «χαλασμός» του τόπου (έκκλησίας-εθνους), ό όποιος θά προέλθη από τόν Πάπα. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ <<ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ>>.Ζούμε μόνο την αρχή των γεγγονότων με την πτώση του Χρηματιστηρίου και ότι άλλο  ακολουθήσει,μετά την επίσκεψη του Πάπα στο Φανάρι,που λίγο πριν την επίσκεψη είχε δηλώσει ότι <<Η Ορθόδοξη Εκκλησία νοσεί....>>Ας δούμε όμως τι έλεγε για το συγκεκριμένο θέμα και ο Γέροντας Θεόφιλος Ζερβάκος το 1980 : 
<<Όφείλουν νά μετανοήσουν όσοι άπό τούς άρχοντας της Εκκλησίας, Πατριάρχαι, αρχιερείς, Ιερείς καί ηγούμενοι, πα­ραβαίνουν τίς εντολές του Θεού, διότι μερικοί άπό αυτούς άντί νά γίνουν φώς, κατά τήν παραγγελία του πρώτου Άρχιερέως καί Άρχιποίμενος Χριστού, του αρχηγού καί θεμελιωτού της πίστεως μας, έγιναν αιτία διχονοιών στό χριστεπώνυμο πλή­ρωμα* καί κατ' αυτόν τόν τρόπο, άφού άποκατασταθή ή ενό­τητα, νά στραφή ή    
προσοχή της Εκκλησίας πρός τά τόσον ε­πείγοντα καί σοβαρά ζητήματα, στά όποια καλείται νά δράση, κατά τήν δύσκολη αυτή στιγμή, τήν οποία διέρχεται ό κόσμος καί ιδιαίτερα ή πατρίδα μας, δηλαδή στήν συνδιαλλαγή, τήν ειρήνη, τήν ομόνοια καί αγάπη του ελληνικού λαού, τόν όποιο λαό oι άρχοντες της πολιτείας έχουν διαιρέσει σέ πολλά κόμ­ματα.>>Eιλικρινά μετά την Χούντα και κατά την διάρκεια της Μεταπολίτευσης δεν είχαμε πολλές φορές πάνω από 4 κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,ούτε είναι τυχαία η αναφορά του στον Πατριάρχη,αλλά και στους υπόλοιπους κληρικούς γιατί τώρα αρχίζουν τα προβλήματα!

O Mακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ,για την περίσταση που ζούμε έλεγε «...Εμείς φταίμε για το κατάντημά μας. Γκρεμίσαμε τις γέφυρες με την παράδοσή μας. Αρνηθήκαμε την πίστη μας. Απαρνηθήκαμε και τη Ρωμηοσύνη και την Ορθοδοξία, τα δύο θεμέλιά μας. Την Ελλάδα την πληγώνουμε οι Έλληνες. Είναι, όμως, καιρός να συνέλθουμε. Μπορούμε, αν το θελήσουμε. Γιατί έχουμε πλούσια κληρονομιά πνεύματος, μεγάλη αντοχή στο χρόνο, μοναδική ικανότητα προσαρμογών. Μπορεί να κουραστήκαμε από την πολυτέλεια και την καλοζωία. Βουτηχτήκαμε στον υλισμό και στις απολαύσεις.  
Κουραστήκαμε από το άγχος και τη βιοπάλη. Φοβόμαστε μη χάσουμε τα κεκτημένα. Και δοκιμάζουμε το σύνδρομο της αποστέρησης των ανέσεων. Όμως, είναι ανάγκη να ξαναθυμηθούμε τις ρίζες μας. Ο Ελλαδισμός να μην πνίξει τον Ελληνισμό. Και η Ορθοδοξία να μη κλεισθεί στο κειμηλιο-φυλακείο. Είναι ζωτικά
στοιχεία της ύπαρξής μας, πρόσφορα για αξιοποίηση και καρποφορία».
Αν ζούσε σήμερα θα επαναλάμβανε αυτά που έγραψε τον Ιανουάριο 1994:
«Οι ασκοί του Αιόλου δεν μας πτοούν... Αφύπνιση, μετάνοια, αγώνας, φρόνημα γενναίο. Από όλους για όλα. Εδώ και τώρα. Ο Θεός είναι μαζί μας.
                        " Όταν βαρειά ξεσπά η ανάγκη και προστάζει
                      Ανάξιος είναι όποιος διστάζει! 
         (Κωστής Παλαμάς, στόν "Δωδεκάλογο του Γύφτου " )Η λύση που προτείνει ο Γέροντας Θεόφιλος Ζερβάκος μαζί με τις παρατηρήσεις του  είναι:                    
<<Διατί διατρέχει μέγα κίνδυνο ή ελληνική φυλή.
Διατρέχουμε μεγάλο κίνδυνο" υπάρχει σωτηρία; "Ολοι αισθανόμεθα τόν κίνδυνο, τόν δποϊο διατρέχουμε, εκτός από με­ρικούς τελείως αναίσθητους, καί διερωτοΰμε τούς εαυτούς μας καί τούς άλλους, πώς καί μέ ποιό τρόπο θά μπορέσουμε νά διαφύγουμε τόν κίνδυνο; Πώς θά σωθούμε; Ή Κυβέρνησις βλέ­ποντας τόν κίνδυνο κατέφυγε στους μεγάλους άρχοντας της γης, τούς συμμάχους μας, ελπίζοντας σωτηρία. Πλήν όμως τά δεινά, οί συμφορές, οι θλίψεις, οί στενοχώριες αυξάνουν καί μέχρι σήμερα καμμιά ελπίδα σωτηρίας από τούς άρχοντας της γης. Όρθώς ό προφήτης καί βασιλιάς Δαβίδ, στόν 145ο ψαλμό του, λέγει: «Μή πεποίθατε έπ' άρχοντας, έπί υιούς ανθρώπων, οΐς ούκ έστι σωτηρία». Ή Κυβέρνησις καί όλοι εμείς οί "Ελληνες, εάν θέλουμε τήν σωτηρία μας θά τήν βρούμε μόνο στήν μετάνοια καί επι­στροφή στόν Θεό, από τόν όποιο απομακρυνθήκαμε. Αυτά άφοϋ άνέγνωσα, εγώ ό αμαρτωλός καί ανάξιος, καί φοβηθείς μήπως σάν πνευματικός πατήρ καί Ιερεύς του Υψί­στου, έάν σιωπήσω, βλέποντας τήν ερχόμενη ρομφαία, μέ εκ­ζήτηση ό Κύριος λόγον, αναγγέλλω τά αμαρτήματα του ελλη­νικού λαού καί του κλήρου, καλώντας όλους καί πρώτα τόν ε­αυτό μου (επειδή καί εγώ άμαρτωλότερος όλων υπάρχω) σέ μετάνοια καί έπιστροφήν. Έάν θέλωμε νά διαφύγουμε τόν κίν­δυνο, πού διατρέχουμε καί πού απειλεί νά μας καταστρέψη, έ­άν θέλουμε νά σωθούμε, τότε νά μετανοήσουμε όλοι, από τόν Πρόεδρο μέχρι τόν τελευταίο ιδιώτη, από τόν στρατηγό μέχρι τόν τελευταίο στρατιώτη καί άπό τόν Πατριάρχη μέχρι τόν τε­λευταίο καλόγηρο, επειδή όλοι είμεθα αμαρτωλοί, άπειθεΐς, παραβάται. Νά μετανοήσουν πρώτα oi άρχοντες τής πολι­τείας, υπουργοί, βουλευταί,
στρατηγοί, αξιωματικοί καί όλοι όσοι υπερέχουν σέ αξιώματα, διότι, εκτός άπό λίγες εξαιρέ­σεις, πολλοί άπό αυτούς είναι ασεβείς, άπιστοι, βλάσφημοι. Έντρέπονται νά ονομάζονται Χριστιανοί, άλλά νά όνομάζωνται μερικοί άπό αυτούς μασόνοι, όχι μόνον δέν ντρέπονται, άλλά καί τό έχουν καύχησι. Ντρέπονται νά κάμουν τό σημείο του Τιμίου Σταυρού, άλλά τά σημεία του μασονισμού (τήν σφραγίδα του Αντίχριστου) δέν ντρέπονται νά φέρουν επάνω στά ενδύματα τους. Ντρέπονται μερικοί νά προσευχηθούν, αμ­φιβάλλω δέ έάν γνωρίζουν τό Σύμβολο τής Πίστεως καί αυτή τήν Κυριακή προσευχή. Έντρέπονται μερικοί άπό αυτούς νά πάνε στήν εκκλησία τίς Κυριακές καί εορτές καί μόνον παρου­σιάζονται, σπάνια, όταν γίνεται τελετή ή κηδεία κάποιου έπισήμου, συγγενούς ή φίλου τους, άλλά νά πηγαίνουν κινηματογράφους, χορούς, διασκεδάσεις καί νά χαρτοπαιξίες δέν ντρέπονται. Επίσης  δεν ντρέπονται μερικοί
άπό αυτούς, οί όποιοι εγκατέλειψαν τίς νόμιμες γυναίκες νά συζούν παράνομα μέ ξένες.(To καρφί προφανώς είναι για την γνωστή περίπτωση του Ανδρέα Παπανδρέου με την Δήμητρα Λιάνη)Και ο ιερομόναχος Χριστόδουλος Αγγελόγλου έχει αναφερθεί πριν 20 περίπου χρόνια στα σημερινά τεκεταινώμενα γράφωντας στο βιβλίο ΣΚΕΥΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ.: 
<<Αδελφοί, νά γνωρίζετε ότι θά εξασκήσουν πιέσεις μέ πολ­λούς τρόπους, ιδιαίτερα στους πολιτικούς μας άρχοντες, τούς ο­ποίους δέν θά πρέπει νά θεωρούμε υπαίτιους, «γέγραπται γάρ άρχοντα του λαοΰ σου ουκ έρεΐς κακώς» (Πράξ ΚΓ', 5), γιατί α­πό τόν πρώτο "Ελληνα πολίτη(το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας θα μας απασχολήσει στις εκλογικές αναμετρήσεις του Κοινοβουλίου στις 17-23 και 29 Δεκεμβρίου,αλλά εδώ προφανώς αναφέρεται στον Κάρολο Παπούλια)καί αρχηγό αυτής της χώρας μέ­χρι καί τόν τελευταίο, του παίζουν τό ϊδιο παιχνίδι. Έμεΐς, ό­μως, άς μήν βλέπουμε τούς δικούς μας πολιτικούς, αλλά αυτούς πού τούς τά επιβάλλουν από τό παρασκήνιο μέ τή βία, ύπουλα καί εξαπατώντας τους. "Ενας από τούς σκοπούς τους είναι κι αυτός" νά ξεσηκώνουν τόν λαό εναντίον τών δικών του πολιτι­κών αρχηγών. Αγανακτισμένος έτσι ό λαός άπ' αυτούς θά πα­ρακαλεί πλέον νά έρθει κάποιος από κάπου «άλλου» νά τούς σώσει από τή δυστυχία καί νά βρει τήν ησυχία του. "Ας μήν, λοιπόν, αλληλοκατηγορούμαστε καί αύτοεξοντωνόμαστε ως λα­ός καί έθνος, γιατί έ'τσι θά «τρίβουν τά χέρια τους» οί εχθροί μας, όταν θά βλέπουν ότι φαίνεται επιτακτική πλέον ή ανάγκη νά έρθουν νά μας «σώσουν».>>Υπάρχουν όμως και τα εθνικά θέματα που αρχίζουν να ξεκινούν.χαρακτηριστικά ο Αγαθάγγελος το 1276 ή 1279 έγραφε:<<
Η Ελλάς θα γίνει εκ νέου από τους Τούρκους θέατρο ληστειών και καταστροφών . [Bλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα τις προκλητικές ενέργειες των Τούρκων σε Κύπρο και Αιγαίο,-σχετικά με τον ορυκτό πλούτο-οι οποίες θα συνεχιστούν]Οι Κυβερνήτες και ο λαός θα βρεθούν σε στενοχώρια.[Ολοι φυσικά πολίτες και πολιτικοί αναρωτιούνται τι συμβαίνει με τις τελευταίες προκλήσεις αφού υποβρύχια της Τουρκίας βρίσκονται και στην Αλβανία!Προσπαθεί η Κυβέρνηση μαζί με την Κυπριακή κυβέρνηση και την Αίγυπτο να καθορίσουν ΑΟΖ στην Μεσόγειο και το Αιγαίο,ενώ το Τουρκικό Μπαρμπαρός αλωνίζει στα Κυπριακά ύδατα και η Τουρκική Κυβέρνηση αξιώνει μερίδιο από τον Ορυκτό πλούτο.Οι εξελίξεις πλέον είναι πολύ κοντά.Προσθέτει δε ο ιερομόναχος Χριστόδουλος Αγγελόγλου:<<
. Τί κά­νουν, λοιπόν; Ένώ βρισκόμαστε σέ οικονομικό χάος καί δέν μπορούμε ούτε τούς τρέχοντες τόκους του χρέους νά πληρώσου­με, δημιουργούν τεχνητές κρίσεις μέ τίς γειτονικές μας χώρες,(Mεγάλη Αλβανία,Σκόπια,Τουρκία) έτσι ώστε, φοβούμενοι από τίς απειλές τους νά ξοδεύουμε τρισε­κατομμύρια δραχμές γιά αγορά αεροπλάνων, πλοίων, πυραύλων, ελικοπτέρων κ.λ.π.. Άκούμε συνεχώς γιά τόν επικείμενο πόλε­μο μέ τούς Τούρκους, ακούγονται «θερμά επεισόδια» - καί μάλι­στα αυτά «προβλέπονται».Επειδή όμως σήμερα έχουμε και το πρόβλημα με τους λαθρομετανάστες ο αείμνηστος Γέροντας Θεόκλητος Διουνυσιάτου ανέφερε:<< Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μεταξύ άλλων, λέγει, ότι «οι Μοναχοί είναι οι κήρυκες της ερχομένης Βασιλείας, οι προφήται της Καινής Διαθήκης». Την φράση αυτη μού θύμισαν κάποιες συζητησεις, πού είχα τελευταίως με τρεις φίλους ησυχαστές, πού και οι τρείς, ωσάν από προφητική διαίσθηση, ισχυρίζοντο για την επέλευση απιθάνων εθνικών καταστάσεων. Και ποιές καταστάσεις είναι αυτές; Ότι, ταχα, η
Ελλάς, σταδιακώς, δεν θά συρρικνωθεί μέν εδαφικώς, αλλά θά κατακτηθεί εκ των ένδον από τό Ισλάμ! Και εστήριζαν τον ισχυρισμόν των, στις ηλεγμένες πληροφορίες, όπως έλεγαν, πού τούς μετέδιδαν παλαιοί φίλοι τους κορυφαίων πολιτικών θέσεων, πού τούς επεσκέπτοντο στην Ερημο τού Αθωνος ή τους έγραφαν.

Και στην ερώτησή μου· Ο Θεός θά επιτρέψει την αντικατάσταση της αγίας Εκκλησίας Του, πού «επεριποιήσατο τώ ιδίω Αίματι», μέ τόν σκοτεινό και δαιμονικόν μουσουλμανισμόν μέσα στην Τοπική Ορθοδοξία της Ελλάδος; Μού απήντησαν με ένα στόμα ότι, ο Θεός θα το επιτρέψει εξ αφορμής τής εκτεταμένης αμαρτίας. Καί ανεφέρθησαν στους βυζαντινούς ρωμηούς, πού δεν μετανοούσαν.

 Και όταν πάλιν τους ερώτησα· πώς θα συμβεί αυτό και πότε και τί θά γίνουν οι Έλληνες; Απήντησαν, ότι ήδη ενεργείται η άλωση με τα 2-3 εκατομμύρια των μωαμεθανών, πού ονομάζονται μετανάστες, καί πού θα στερεώνονται σταδιακώς μέ τήν ελληνικήν ιθαγένεια, πού θά τούς χορηγεί ευχαρίστως τό Κράτος, δηλαδή η άθεη κυβέρνηση.>>Ηδη το νομοσχέδιο έχει ψηφιστεί και δίνονται οι πρώτες ιθαγένειες επαληθεύοντας το ρηθέν του Γέροντα Θεόκλητου Διονυσιάτου.
Οσο για τις εκλογές που έρχονται ο αείμνηστος Αυγουστίνος Καντιώτης είπε κάποτε:<< Ἡ εὐθύνη τῶν θρησκευτικῶν καὶ πνευματικῶν ὁδηγῶν τῆς πατρίδος, ὅλων τῶν χριστιανικῶν σωματείων, εἶνε πολὺ μεγάλη. Ὁ εὐσεβὴς λαὸς πρέπει καὶ στὸν τομέα αὐτὸ νὰ διαφωτισθῇ γιὰ τὰ καθήκοντά του· πρέπει νὰ διδαχθῇ, ὥστε ν᾽ ἀποκτήσῃ τὴ δύναμι νὰ διακρίνῃ ἀνάμεσα στὸ φῶς καὶ στὸ σκοτάδι. Σὲ κάθε πιστὸ πρέπει νὰ τονισθῇ, ὅτι τὸ νὰ δίνῃ τὴν ψῆφο του ἄκριτα καὶ ἐπιπόλαια, κι ἀπὸ τὴν ψῆφο αὐτὴ νὰ βγαίνῃ μία λεγεώνα δαιμόνια ποὺ θὰ βασανίσουν τὸν ταλαίπωρο λαό μας, εἶνε θανάσιμο ἁμάρτημα. Καὶ πρέπει νὰ βρεθῇ τρόπος, ἡ φωνὴ τῶν δικαίων τῆς εὐσεβοῦς μερίδος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ν᾽ ἀκούγεται σθεναρὰ καὶ μέσα στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων. Διαφορετικά, ἀδιαφορώντας καὶ

δίνοντας τὴν ψῆφο μας σὲ ὑλιστάς, βλασφήμους, μασόνους καὶ ἀθέους, θὰ πληρώσουμε μὲ τόκο κ᾽ ἐπιτόκιο αὐτὴ τὴν ἁμαρτία μας. Ἀπὸ τέτοιους ἀνθρώπους, ποὺ τοὺς πιστεύουμε ὡς ἀνορθωτὰς καὶ σωτῆρες τοῦ ἔθνους, θὰ προέλθουν μεγάλες, ἀνυπολόγιστες συμφορὲς γιὰ ὅλο τὸ λαὸ καὶ θὰ ἐφαρμοσθῇ τὸ χωρίο «Γενεὰ σκολιὰ καὶ διεστραμμένη, ταῦτα Κυρίῳ ἀνταποδίδοτε; οὕτω λαὸς μωρὸς καὶ οὐχὶ σοφός;… ἔθνος ἀπολωλεκὸς βουλήν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ἐπιστήμη», δηλαδή· Γενιὰ ἀνώμαλη καὶ ἀφύσικη, αὐτὰ ἀνταποδίδετε στὸν Κύριο; ἔτσι ἀνόητος λαὸς εἶστε κι ὄχι σοφός;… εἶνε ἔθνος ποὺ ἔχει χάσει τὴ συνετὴ ἀπόφασι, καὶ δὲν ὑπάρχει σ᾽ αὐτοὺς γνῶσι (Δευτ. 32,5-6,28)…». 

(ἀπὸ τὸ βιβλίο Ἐθνικὰ προβλήματα, μέρος Ζ΄ – Τὸ πολίτευμα, Ἀθῆναι 1961, σσ. 256-262, μτγλ.).>>                                                                                                                                                                   O Iερομόναχος Νείλος Σωτηρόπουλος   κατά τα έτη 1964-1965 έγραφε στην ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΤΟΜΦΟ ΡΟΜΦΑΙΑ:<<Oι ημέρες που διερχόμαστε είναι  κρισιμότατες.Λίγος μόνον καιρός μας χωρίζει από τον Αρμαγεδδώνα,γι αυτό οι άρχοντες της εκκλησίας της Πολιτείας και ο λαός είναι ανάγκη να αγωνιστούν ενωμένοι κατά των δύο μεγάλων εχθρών του έθνους.Πρώτον κατά του Παπικού θηρίου(όπως και ο Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έβλεπε ότι η αρχή θα γίνει από τον Πάπα)και δεύτερον κατά του προπατορικού αμαρτήματος του Ελληνικού έθνους,του διχασμού.>>Εβλεπε δηλαδή ότι θα γίνουν εμφύλιες ταραχές λίγο πριν τον πόλεμο.  
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου