Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015

Καιρός νά δώσουμε τέλος στήν κρίση! Ποιά ἡ αἰτία καί ποιοί εὐθύνονται γιά τήν σημερινή κατάντια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ...

Ἕως πότε θά συνεχισθεῖ αὐτή ἡ μεγάλη δοκιμασία πού μαστίζει τόν ἑλληνικό λαό; Πότε θά ἐπανέλθει τό χαμόγελο στά χείλη τῶν Ἑλλήνων; Πότε θά διαλυθεῖ τό σκοτάδι τῆς ἀβεβαιότητας, τῆς ἀνασφάλειας, τῆς ἀνεργίας, τῆς μιζέριας, τῆς λιτότητας...; Ἤδη πέρασαν πέντε χρόνια καί βαδίζουμε στόν ἕκτο χρόνο τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καί ἀπό ὅτι φαίνεται τά πράγματα παραμένουν δυσοίωνα... Τί περιμένει λοιπόν ὁ Θεός καί δέν παρεμβαίνει νά δώσει ἕνα τέλος στή συνεχιζόμενη μάστιγα πού ταλανίζει τήν ἑλληνική κοινωνία;
Αὐτά καί ἄλλα συναφῆ ἐρωτήματα ἀπασχολοῦν τόν Ἕλληνα πολίτη, ὁ ὁποῖος βλέπει πλέον νά ἐξανεμίζονται οἱ ἐλπίδες του. Βλέπει νά γκρεμίζονται τά ὄνειρα πού ἔκανε γιά μία εὐτυχισμένη ζωή στήν πατρίδα του. Τό νέο ἔτος ἐξάλλου πού ἀνέτειλε ἤδη, δέν φαίνεται νά ἐκπληρώνει τίς προσδοκίες καί τίς εὐχές περί εἰρήνης, ἀγάπης, προκοπῆς καί εὐτυχίας. Ἀρκεῖ μόνο μία ματιά στό ἐγγύς γεωπολιτικό περιβάλλον μας γιά νά κατανοήσουμε ὅτι ὅλα γύρω μας εἶναι ρευστά. Ὡς ἐκ τούτου αὐθόρμητα δημιουργεῖται ἡ ἀπορία περί τῆς αἰτίας πού προξενεῖ καί προκαλεῖ ὅλη αὐτή τήν τραγική κατάσταση τήν ὁποία ὅλοι ἀνεξαιρέτως πλούσιοι καί φτωχοί βιώνουμε, ἄλλος φυσικά περισσότερο καί ἄλλος λιγότερο.
Τή βασική αἰτία καλοί μου Χριστιανοί πού προκάλεσε τά ἀδιέξοδα στήν χώρα τήν γνωρίζει καλά ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς. Κι ἡ αἰτία αὐτή εἶναι μία. Ἔχει νά κάνει μέ τήν συνειδητή ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τό Θεό. Εἶναι ἡλίου φαεινότερο ὅτι ὡς λαός ἐπιλέξαμε νά πορευτοῦμε μέ σταθερά βήματα πρός τίς ψευδαισθήσεις τοῦ Ἀντιδίκου. Δεχθήκαμε νά ἀνταλλάξουμε τό θησαυρό τῆς ψυχῆς μας, τήν Ὀρθόδοξη δηλαδή πίστη μας, μέ τίς ἐφήμερες ψευτο-ἀπολαύσεις καί τήν εἰκονική εὐημερία πού ἐντέχνως δημιουργοῦσε ὁ πονηρός προκειμένου νά λεηλατήσει τίς ψυχές μας. Καί τώρα φυσικά ἀπολαμβάνει τήν χαρά πού τοῦ προξένησε ἡ ἀποστασία μας ἀπό τόν τριαδικό Θεό. Θά μοῦ πεῖτε πῶς τήν ἀπολαμβάνει; Μά καλοί μου ἄνθρωποι ἀπόλαυση γιά τόν Ἀντίδικο ἀποτελεῖ ἡ ἐπικράτηση τοῦ ψεύδους, ἡ ἰδιοτέλεια, οἱ ἐγωισμοί, τά μίση, οἱ συκοφαντίες καί ὅτι ἄλλο κρύβει τό σκοτάδι καί κινεῖται ὑπό τόν μόδιον... Γενικά χαίρεται ὅταν ἐκ τῆς κοινωνίας ἀντί νά ἀναδύεται λιβανωτό
δοξολογίας καί εὐχαριστίας πρός τόν Χριστό ἀναδύεται ἡ μπόχα πού προκαλοῦν ἡ σήψη καί δυσωδία τῶν σκανδάλων καί κάθε λογῆς παρανομιῶν! Εἶναι δέ ἡλίου φαεινότερο ὅτι τίς τελευταῖες δεκαετίες στήν ἑλληνική κοινωνία ἀναδύονται ὀσμές βοθρολυμάτων ἀπό ὅλες τίς κοινωνικές τάξεις.
Σημαντικό ὡστόσο ρόλο στήν πορεία μας πρός τόν ἀργό αὐτό θάνατο διαδραμάτισαν οἱ ἡγέτες μας, τόσο οἱ πολιτικοί ὅσο καί οἱ θρησκευτικοί! Μέ προθυμία φαίνεται πώς ἀνέλαβαν νά ὁδηγήσουν τό λαό ἀπό τό Φῶς καί τή Ζωή, ἀπό τόν Χριστό στό σκοτάδι καί τό θάνατο! Μετά λόγου γνώσεως ἀναφέρω τήν προθυμία τους αὐτή γιατί ἀκριβῶς ὅλες, μά ὅλες σχεδόν οἱ ἀποφάσεις καί οἱ πράξεις τους ἀπέβλεπαν καί ἀποβλέπουν σ’ αὐτό ἀκριβῶς τό ἀποτέλεσμα. Βέβαια γιά νά τούς δικαιολογήσετε θά ὑποστηρίξετε πώς κι αὐτοί εἶναι ἀκριβῆ ἀντίγραφα τῆς λαβωμένης ἑλληνικῆς κοινωνίας. Δέν εἶναι ὅμως ἔτσι. Γιατί οἱ ἡγέτες μας κατάφεραν νά μεταμορφώσουν τά λειτουργήματα πού ἀναλάμβαναν σέ εὐκαιρίες γιά προσωπικές μπίζνες καί πραγματοποίηση τῶν οἱανδήποτε φιλοδοξιῶν τους.
Οἱ πρῶτοι, δηλαδή οἱ πολιτικοί ἡγέτες κατάφεραν καί ξευτέλισαν μέ ὅλη τή σημασία τῆς λέξης ὅτι θύμιζε Χριστό. Ἄλλαξαν τά σχολικά βιβλία διδάσκοντας τήν ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ στά παιδιά μας. Ἄνοιξαν τίς πύλες τῆς χώρας σέ βαρύτατους λύκους (αἱρέσεις καί καταστροφικές διδασκαλίες) γιά νά παρασύρουν καί να δηλητηριάσουν τό λαό μας. Λεηλάτησαν τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά τῆς φυλῆς μας τοποθετώντας στή θέση τους τήν ἰδιοτέλεια, τά συμφέροντα, τούς ἄκρατους ἐγωισμούς καί ἐν γένει τή σήψη καί τή δυσωδία... Καταρράκωσαν τούς θεσμούς κλυδωνίζονταν συθέμελα τό ἑλληνικό κράτος. Παραβίασαν τό σύνταγμα τό ὁποῖο οἱ ἴδιοι ψήφισαν, προκειμένου νά ἐξυπηρετήσουν τίς διαταγές τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας ὡς πειθήνια καί τυφλά ὄργανά τους. Καθόρισαν τό σκάνδαλο ὡς τρόπο ζωῆς δίδοντας αὐτοί πρῶτοι τό παράδειγμα στό λαό... Ποδοπάτησαν τά ἐθνικά μας ζητήματα! Ψήφισαν νόμους πού συμβάλουν στήν εὔκολη διάλυση τῆς οἰκογένειας, τοῦ ζωντανοῦ αὐτοῦ κυττάρου πού καθορίζει σημαντικά τήν πορεία μίας κοινωνίας. Πολυδιαφήμισαν τήν πορνεία καί τή μοιχεία, παίζοντας ἐνίοτε ρόλο πρωταγωνιστικό ἀκόμη καί οἱ ἴδιοι. Καλλιεργοῦν κλίμα εὔφορο γιά νά ἐπιβάλλουν τήν ἀνωμαλία. Φρόντισαν νά στερήσουν ἀπό τόν Ἕλληνα πολίτη διά νόμου ὡς στυγνοί δικτάτορες τήν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης (βλ. ἀντιρατσιστικό νόμο). Ἄφησαν ἀθωράκιστα τά σύνορα τῆς χώρας γιά νά εἰσέρχεται κάθε καρυδιᾶς καρύδι παραβιάζοντας τούς νόμους...
Γιά νά περιγράψουμε ἀναλυτικά τό διαχρονικό ἔγκλημά τους μέ παραδείγματα καί ἀποδείξεις θά πρέπει νά διαθέσουμε πάρα πολύ μελάνι. Ἁπλά συμπερασματικά θά σημειώσουμε ὅτι πρόδωσαν μέ τό χειρότερο δυνατό τρόπο τά ἱερά καί ὅσια τῆς φυλῆς μας καί ἔγιναν οἱ νέοι Ἐφιάλτες τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας, ἀπολαμβάνοντας στά παλάτια τους τά λάφυρα πού τούς παρέχει ἀνταποδοτικά ἡ διαχρονική καί ἀδιάλειπτη προδοσία τους.
Μεγάλη εὐθύνη ὡστόσο, φέρουν καί οἱ δεύτεροι οἱ  θρησκευτικοί δηλαδή ταγοί μας, οἱ ὁποῖοι ἀνταποκρίθηκαν στό δέλεαρ τῶν τριάκοντα ἀργυρίων καί παραχώρησαν, ἐμπιστεύθηκαν καί ἀνέθεσαν τά ἀποστολικά καθήκοντα τους ἔναντι τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου τους στά χέρια τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. Μίας πολιτικῆς ἐξουσίας πού τούς ἀντιμετώπιζε καί τούς ἀντιμετωπίζει πάντοτε ὡς κοινωνικούς κομπάρσους καί τούς χρησιμοποιοῦσε κατά κόρον προκειμένου νά καθησυχάζουν τό λαό καί νά τόν ὑπνωτίζουν! Ὡς γνωστό ὁ κινητήριος μοχλός τῆς ἀποστολῆς τους εἶναι ὁ ζωντανός λόγος, ἡ κατήχηση, ἡ μετάδοση τῶν ἀξιῶν καί τῶν εὐεργετικῶν γιά τόν ἄνθρωπο εὐαγγελικῶν διδαχῶν. Ἀποστολή τους εἶναι νά μεταδώσουν Χριστό καί νά φωτίζουν μέ τό παράδειγμά τους τήν ὁδό τῆς σωτηρίας πού Ἐκεῖνος ἄνοιξε διάπλατα μέ τόν ἐρχομό Του στή γῆ, τή διδασκαλία Του, τή Σταύρωση καί τήν Ἀνάστασή Του.
Ὡστόσο ἔκαναν ὅτι ἦταν δυνατόν νά μήν ἀνταποκριθοῦν στήν ἀποστολή πού τούς ἀνετέθη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. Ἡ κατήχηση πλέον δέν ἀποτελεῖ προτεραιότητα γιά τήν συντριπτική πλειονότητα τῶν θρησκευτικῶν μας ταγῶν. Προτιμοῦν νά ἀναλώνονται στά τῆς διοίκησης καί νά καλλιεργοῦν μέ κάθε μέσο τήν αὐλοκολακεία καί τό φαρισαϊσμό. Ἡ ἀδιαφορία τους γιά τίς θεολογικές σπουδές καί τήν πνευματική προκοπή τοῦ χριστεπώνυμου ποιμνίου ἔδωσε τήν εὐκαιρία στούς ἐπιτήδειους νά μετατρέψουν τήν Ἐκκλησία ἀπό χῶρο σωτηρίας σέ ἕνα κοινό ἀνούσιο ἐνίοτε φιλανθρωπικό σύλλογο, ὁ ὁποῖος ἐξαρτᾶται ἀπό τόν ὀβολό καί τή συνδρομή τῶν πιστῶν καί τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας γιά νά σταθεῖ...
Ἔδειξαν ἀκόμη ἀνικανότητα νά ἀντιδράσουν στή μεθοδική ὑποβάθμιση τῶν Θεολογικῶν μας Σχολῶν. Ἀποδέχτηκαν τό λουκέτο σέ πολλά ἐκκλησιαστικά σχολεῖα, τά ὁποῖα οἱ ἴδιοι μέ τίς ἰδιοτελεῖς παρεμβάσεις τους ὑποβάθμισαν. Προώθησαν τήν τυπολατρεία πού προκαλεῖ ἡ ἡμιμάθεια καί οἱ ὑπέρμετρες φιλοδοξίες τους ἐπίδειξης μίας ἐκκοσμικευμένης ἐξουσίας. Τάσσονται ἀναφανδόν ὑπέρ τοῦ νοσηροῦ οἰκουμενισμοῦ καί ἀσυνείδητα- ἔτσι τουλάχιστον θέλουμε νά πιστεύουμε- ὑποστηρίζουν τήν καθιέρωση τῆς πανθρησκείας βεβηλώνοντας διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ τήν ἀλήθεια.
Καλοί μου Χριστιανοί, ἐπιχειρήσαμε ἕναν μικρό ἀπολογισμό τῶν πεπραγμένων, κάτι πού συνηθίζεται μέ τήν ἀλλαγή τοῦ ἔτους προκειμένου ἐμφανῶς νά δείξουμε τήν αἰτία πού προκαλεῖ τήν μάστιγα τῆς κρίσης. Τί λέτε, δέν εἶναι πλέον καιρός νά γυρίσουμε συνειδητά τήν πλάτη σ’ αὐτούς πού ἐμμένουν μέ κάθε τρόπο νά ὑπηρετοῦν αὐτό τό σύστημα τῆς ἀνομίας; Ναί, εἶναι στό χέρι μας νά τό γκρεμίσουμε. Καί ὑπάρχει λύση. Ἀρκεῖ μόνο νά συντονίσουμε τήν καρδιά μας στό θέλημα τοῦ οὐρανοῦ. Ἀρκεῖ νά πατήσουμε στά χνάρια πού ἄφησε πίσω ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἀρκεῖ νά κάνουμε τήν καρδιά μας τόπο κατοικίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί τότε νά εἶστε βέβαιοι πώς ὅλα αὐτομάτως, μέ θαυμαστό καί ἐξαίσιο τρόπο θά ἀλλάξουν. Τό σκοτάδι τῆς ἀβεβαιότητας, οἱ θλίψεις καί οἱ γογγυσμοί θά διαλυθοῦν. Γένοιτο
 ΠΗΓΗ: orthodoxia.gr  ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
 

Συντάκτης: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΥΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (ΤΕΥΧ. 162) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014     http://www.orthodoxia.gr/newsclicks.cfm?ID=1882&obcatid=11  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου