Σάββατο 30 Ιουλίου 2016

“…σαν να κλείνεται ο ουρανός…”

oyran
π . Σωφρόνιος Σαχάρωφ

“Η οδός του χριστιανού σε γενικές γραμμές είναι τέτοιας λογής.Στην αρχή ο άνθρωπος προσελκύεται από το Θεό με τη δωρεά τής χάρης, κι όταν έχει πια προσελκυσθεί, τότε αρχίζει μακρά περίοδος δοκιμασίας.
Δοκιμάζεται η ελευθερία του ανθρώπου και η εμπιστοσύνη του στο Θεό, και δοκιμάζεται «σκληρά».
Στην αρχή οι αιτήσεις προς το Θεό, μικρές και μεγάλες, ακόμη και οι παρακλήσεις πού μόλις εκφράζονται, εκπληρώνονται συνήθως με γρήγορο και θαυμαστό τρόπο από το Θεό.
Όταν όμως έλθει η περίοδος της δοκιμασίας, τότε όλα αλλάζουν και σαν να κλείνεται ο ουρανός και να γίνεται κουφός σ’όλες τις δεήσεις.”

π . Σωφρόνιος Σαχάρωφ


http://www.diakonima.gr/2013/11/11

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου