Πέμπτη 18 Μαΐου 2017

Ψυχωφελὴς διήγησις νεκρανάστασης


Ψυχωφελὴς διήγησις νεκρανάστασης.
(Συνέβη στὴν ἐποχὴ τοῦ μεσοπολέμου σὲ χωριὸ ἔξω ἀπὸ τὴ Λάρισα)
...νὰ τὸν στείλετε πάλι πίσω νὰ διορθώσει μία σοβαρὴ ἐκκρεμότητα καὶ νὰ τὸν φέρετε ἀκριβῶς σὲ δέκα χρόνια!Στὸ συγκεκριμένο χωριὸ ὑπῆρχε ἕνας πολὺ εὔπορος γαιοκτήμονας ( μὲ περίπου800 στρέμματα γῆς ) τὸν ὁποῖον ὅλοι ἐκτιμοῦσαν σὰν τίμιο καὶ καλὸ συγχωριανό τους . Ἡ μητέρα του εἶχε ἔρθει ἀπὸ τὴ Σμύρνη , ὅμως εἶχε τὸν καϋμὸ ὅτι δὲν εἶχε ἀποκτήσει παιδιὰ γι΄ αὐτὸ ἀποφάσισε νὰ υἱοθετήσει μὲ τὴ σύζυγό του ἕνα κοριτσάκι , ὅπως καὶ ἔγινε ( πραγματικὸ ὄνομα Φωτούλα ) .
Ὅταν πέρασαν τὰ χρόνια καὶ ἦλθε σὲ ἡλικία γάμου ἡ Φωτούλα ἀγάπησε ἕνα παλικάρι καὶ ἤθελε νὰ κάνει μαζί του ἡ οἰκογένεια .Ὁ θετὸς πατέρας της ἀντιδροῦσε σὲ αὐτὸν τὸν γάμο μὲ πεῖσμα καὶ γιὰ ἀρκετὸ χρονικὸ ὑπῆρχε μεγάλη διένεξη στὸ σπίτι τοῦ γαιοκτήμονα , γιατί αὐτὸς ἤθελε ἄλλον νὰ τῆς δώσει γιὰ σύζυγο .
Τελικὰ τὴν ἔδιωξε ἀπὸ τὸ σπίτι ἀπόκληρωνοντὰς την καὶ ἀπὸ τὴν περιουσία του. Αὐτὴ συνεζεύχθη μὲ τὸν ἀγαπημένο της καὶ ζοῦσαν μαζὶ μὲ τὰ πτωχὰ πεθερικὰ της . Ὅταν ὁ γαιοκτήμονας ἦταν περίπου 65 ἐτῶν ἀρρώστησε βαριὰ καὶ παρὰ τὰ νοσοκομεῖα , τοὺς γιατροὺς καὶ ταὰ φάρμακα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ( τὰ χρόνια του μεσοπολέμου ) δὲν ἔβρισκε θεραπεία καὶ οἱ γιατροὶ πρότειναν στὴν οἰκογένειὰ του νὰ τὸν πάρουν στὸ σπίτι γιὰ νὰ πεθάνει μαζί τους.


Πράγματι τὴν τελευταία ἑβδομάδα τὸν ξενυκτοῦσαν μὲ τὸ καντήλι ἀναμμένο καὶ κάποια στιγμὴ ΄΄ ἔφυγε ΄΄ ὅπως διαπίστωσε ὁ γιατρὸς ποὺ ἐξέδωσε καὶ τὰ ἀπαιτούμενα πιστοποιητικὰ .
Ὅλοι ἑτοιμάζονταν γιὰ τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία .
Σὲ λίγες ὧρες ὅμως ἄνοιξε τὰ μάτια του σηκώθηκε ἀπὸ τὸ νεκροκρέββατὸ του καὶ φωνάξε :
Ἐλᾶτε νὰ σᾶς πῶ τί μου τί μου συνέβη !!!


Ὅπως πάντα συμβαίνει ( σὲ παρόμοιες περιπτώσεις ) οἱ μισοὶ ἔφυγαν ἔντρομoι καὶ οἱ ὑπόλοιποι , οἱ περισσότερο ψύχραιμοι κάθισαν προσεκτικὰ καὶ ἄκουσαν αὐτὰ ποὺ τοὺς διηγήθηκε . . .
Ξαφνικὰ ἐμφανίσθηκαν στὸ δωμάτιο τρεῖς φωτεινὲς μορφὲς καὶ μὲ παρέλαβαν . Εἶχαν μαζί τους ἕνα μεγάλο , σὰν βιβλίο ἀπὸ τὸ ὁποῖο μοῦ διάβασαν ὅλα ὅσα εἶχα διαδραματίσει στὴ ζωή μου ( καλὲς πράξεις & ἁμαρτίες ) ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ τὸ τέλος τῆς ζωῆς μου πρὸς τὴν ἀρχὴ .


Ὅμως δὲν ἔβγαλαν κάποιο συμπέρασμα κι ἀποφάσισαν νὰ μὲ πᾶνε κάπου ( δὲν κατάλαβα ποῦ ) καὶ ὅτι ἐκεῖ θὰ ἀποφασιζόταν ποιὰ θὰ ἦταν ἡ περεταίρω πορεία μου . Μὲ ἔφεραν μπροστὰ σὲ ἕνα Ὑπέρτατο φῶς ὅπου ἀπὸ τὴν ἔκπληκτικὴ λάμψη δὲν μποροῦσα νὰ δῶ τίποτα , ἀλλὰ ἄκουσα μία γλυκιὰ καὶ προστακτικὴ φωνὴ , ποὺ ἀπὸ αὐτὰ περίπου ποὺ κατάλαβα ἦταν ὅτι : ναὶ μὲν εἶχα εὐαρεστήσει στὸ θέλημά Του , ἀλλὰ ὑπῆρχε μία μεγάλη ἐκκρεμότητα γί΄ αὐτὸ ἔπρεπε νὰ μὲ ἐπιστρέψουν πάλι πίσω νὰ ζήσω , νὰ συμφιλιωθῶ μὲ τὴ θετὴ κόρη μου καὶ νὰ ζήσουμε ὅλοι μὲ τοὺς συγγενεῖς της . . . καὶ σὲ δέκα χρόνια ἀπὸ αὐτὴ τὴ στιγμὴ νὰ μὲ φέρουν πίσω ὁριστικῶς !!!
Ἀμέσως οἱ τρεῖς φωτεινὲς μορφὲς μὲ μεγάλη ταχύτητα μὲ επέστρεψαν ἀντίστροφα στὴν χώρα μου , στὸ χωριό μου , στὸ σπίτι μου , στὸ δωμάτιό μου , στὸ κρεββάτι μου καὶ βρέθηκα πάλι ἐδῶ .


Ὁ ἴδιος μετανοιωμένος πλέον , ἔστειλε τὴ σύζυγό του καὶ εἰδοποίησαν τὴ θετὴ κόρη τους , τὸν σύζυγό της & τοὺς συγγενεῖς της .
Ἔκτοτε ἔζησαν ὅλοι μαζὶ εὐτυχισμένοι καὶ τῆς ἔγραψε καὶ τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα ἐκτὸς ἀπὸ 80 στρέμματα ποὺ ἐν τῷ μεταξὺ ἀπὸ φιλευσπλαχνία εἶχε δωρίσει ἀπὸ 40 στρέμματα σὲ δυὸ δίδυμα ἄπορα ἀδέλφια ( συγχωριανούς του ) .


Μετανόησε γιὰ αὐτὸ ποὺ εῖχε κάνει καὶ μὲ τὴν καθοδήγηση πνευματικοῦ πέρασε τὸ ὑπόλοιπό της ζωῆς του μὲ Μυστηριακὴ ζωὴ ( Ἐξομολόγηση Θεία Κοινωνία καὶ ἔργα ἐλεημοσύνης ) .
Μετὰ ἀπὸ δέκα ἀκριβῶς χρόνια τοὺς ἐνημέρωσε ὅτι θὰ ἀναχωρήσει ὁριστικὰ καὶ ὅπως πάντα συμβαίνει σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις , οἱ μισοὶ τὸν λοιδώρισαν καὶ οἱ ὑπόλοιποι τὸν μισο-πίστεψαν.


Πῆγε στὸ καφενεῖο χαιρέτησε & κέρασε ὅλο τὸ χωριὸ καὶ ὅταν γύρισε στὸ σπίτι ξάπλωσε στὸ κρεββάτι του καὶ ἀποχώρησε ὁριστικὰ γιὰ τὴν αἰωνιότητα ἐν πλήρῃ μετανοία & ἐξομολόγησει .
( Τὸ διηγήθηκε ἡ ἐγγονὴ του , στὸν συντάκτη τοῦ παρόντος Γεώργ. Λατσὸ πρόεδρο τῶν Φίλων τοῦ Ἁγίου Ὀρους Λαμίας ) τηλ. 6987 -312322 ) Μαϊος 2017


http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2017/05/blog-post_197.html#more

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου