Σάββατο 27 Μαΐου 2017

ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΚΗΡΥΓΜΑ ΔΗΜΑΓΩΓΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΠΑΤΕΡΙΚΟ. ΔΕΝ ΛΕΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ Ο ΛΑΟΣ, ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ Ο ΛΑΟΣ ΖΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ AΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝ· ΚΗΡΥΤΤΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ Ο ΘΕΟΣ.

Δὲν λαμβάνω, λέγω, ὑπ᾿ ὄψιν τί θέλει ὁ λαός, ἀλλὰ παραπάνω ἀπὸ τὸ τί θέλει ὁ λαὸς λαμβάνω ὑπ᾿ ὄψιν τί θέλει ὁ Θεός, τί διατάσσει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τί λαλεῖ στὰ ὦτα τῆς Ἐκκλησίας ἡ πνοὴ τοῦ ἁγίου Πνεύματος.

«Μη τολμησης και πας…»

GRHGOREITE π. Αυγουστ. Καντιωτης

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ Η ΕΛΛΑΣ»


Kάποιος μοῦ εἶπε· «Mὴ πᾷς, μὴ τολμήσῃς νὰ πᾷς…». Ποῦ; «Μὴ τολμήσῃς νὰ πᾷς στὴν Πάτρα· ἐκεῖ τὸ 99% τῶν κατοίκων εἶνε ἐναν­τίον σου, διότι εἶσαι ἐκπεφρασμένος ἐναντίον τοῦ αἰσχροῦ καρναβάλου. Μὴ πᾷς. Γιὰ τὸ καλό σου τὸ λέγω. Ἂν πᾷς, θὰ κινδυνεύσῃς· ἂν πᾷς, θὰ σὲ λυντσάρουν οἱ Πατρινοί. Τόσο μῖσος ἔχουν ἐναντίον σου…».
Ἄρα δὲν κάνομε δημαγωγικὸ κήρυγμα. Ἂν θέλαμε νὰ κάνωμε δημαγωγικὸ κήρυγμα, θὰ ἤμεθα κ᾿ ἐμεῖς μαζὶ μ᾿ ἐκείνους ποὺ ἐπιδοκιμάζουν κάθε ἀσχημία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Ἐμεῖς, κι ἂν ἀκόμα ξέρομε ὅτι ἡ πόλις ὅλη εἶνε ἐναντίον μου, κι ἂν ἀκόμα ξέρω ὅτι ὅλη ἡ Ἑλλὰς εἶνε ἐναντίον μου, ὅταν ἐγὼ γνωρίζω ὅτι αὐτὸ ποὺ θὰ πῶ θὰ εἶνε ἀληθινό, ὅτι αὐτὸ ποὺ θὰ πῶ θὰ εἶνε ἡ ἔκφρασις τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, δὲν λαμβάνω ὑπ᾿ ὄψιν —παρακαλῶ τὸν Κύριόν μου νὰ μὴ λαμβάνω ὑπ᾿ ὄψιν— τί θέλει ὁ λαός. Διότι πολλὲς φορὲς ὁ λαὸς ζητεῖ πράγματα παράλογα καὶ ἀντιφατικά, ἔξω ἀπὸ τὸ συμφέρον του τὸ πνευματικό.
Δὲν λαμβάνω, λέγω, ὑπ᾿ ὄψιν τί θέλει ὁ λαός, ἀλλὰ παραπάνω ἀπὸ τὸ τί θέλει ὁ λαὸς λαμβάνω ὑπ᾿ ὄψιν τί θέλει ὁ Θεός, τί διατάσσει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τί λαλεῖ στὰ ὦτα τῆς Ἐκκλησίας ἡ πνοὴ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Tί θέλει ὁ Θεός! Γιατὶ ὅλα τὰ χειροκροτήματά σας, ἂν ἐγὼ δὲν σᾶς κηρύξω τὴν ἀλήθεια, δὲν μὲ πηγαίνουν στὸν παράδεισο. Καὶ ὅλαι αἱ ἀποδοκιμασίαι καὶ τὰ σφυρί­γματά σας, ὅταν ἐγὼ σᾶς πῶ τὴν ἀλήθεια, δὲν μὲ φοβίζουν, διότι θὰ εἶμαι ἐν τάξει μὲ τὴ συνείδησίν μου.
Δὲν κάνομε, λοιπόν, κήρυγμα δημαγωγικό. Ὄχι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου