Ἰωάννης Ἰανωλίδε, 1985

~ Ζοῦμε στό ἀπόγειο τῆς τεχνολογικῆς ἐποχῆς. Τώρα ὅλες οἱ Χῶρες τῆς γῆς, ἀπό τίς πιό καθυστερημένες μέχρι καί τίς πιό προχωρημένες, ἔχουν τήν μανία τῆς τεχνικῆς, σάν μία μαγική φόρμουλα τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας.

Διότι τό ὄνειρο τοῦ μοντέρνου κόσμου ἀπ᾿ ὅλα τά πολιτικά σημερινά καθεστῶτα εἶναι ἡ ἀπεριόριστη ὑλική ἱκανοποίηση, σάν κλειδί τῆς εὐτυχίας τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ σύγχρονος πολιτισμός ἀνέπτυξε σταδιακά τό τέλος του, διότι εἶναι ὁ πιό ἀνισόρροπος κόσμος πού ὑπῆρξε ποτέ.

Το κράτος τό ὁποῖο θα ἔχει τό μονοπώλιο τῶν πιό σοφιστικῶν ὅπλων, τῆς γενετικῆς μηχανολογίας καί τῆς τεχνικῆς τοῦ προσδιορισμοῦ τῶν συνειδήσεων θά εἶναι πανίσχυρο καί θά ἐκμηδενίσει τήν ἀνθρωπότητα.

Κανένας δέν ἐγγυᾶται πλέον τήν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων σ᾿ αὐτόν τόν πολιτισμό. Κανένας δέν μπορεῖ νά κυριαρχήσει στίς τεχνολογικές δυνάμεις σ᾿ αὐτόν τόν πολιτισμό. Γι᾿αὐτό ἡ ἀνθρωπότητα ζεῖ στά ἀπόγεια τῆς ἀπελπισίας της.

*****

…Ὁ σύγχρονος πολιτισμός ἔχει ἀναπτύξει σταδιακά τό δικό του τέλος, διότι εἶναι ὁ πιό ἀνισόρροπος κόσμος πού ὑπῆρξε ποτέ. Ἡ τεράστια δύναμή του καί τό τέλος του εἶναι καταστρεπτικά.

Ὁδεύοντας τήν πορεία τοῦ εἰρηνικοῦ προοδευτισμοῦ ὁ κόσμος θά χαθεῖ διά τῆς αἰσθησιοκρατίας, τῆς ἀναρχίας, τῆς τυραννίας, τοῦ μίσους, τῆς μόλυνσης τῆς φύσης, τῆς κατάπτωσης τῶν ἐφοδίων τῆς φύσεως, τῶν συγκρούσεων, τῆς φθορᾶς καί τῆς ἀλλοτρίωσης τῶν ἀνθρώπων.

…Γιά νά παραμένει ἄνθρωπος ὁ ἄνθρωπος καί νά εἶναι ἄρχοντας στόν κόσμο ὁ ὁποῖος τοῦ δόθηκε νά ἐπιβιώνει καί μόνος του νά τόν οἰκοδομεῖ, εἶναι ἀναγκαῖο τό τέλος τοῦ αἰῶνος καί ἡ ἀρχή ἑνός νέου αἰῶνος.

από το βιβλίο: «Ο ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ» – Ἰωάννου Ἰανωλίδε Νέου Ὁμολογητοῦ τῆς Πίστεως (Μεταφραστές :ἱερεύς π. Κυπριανός Στάϊκου, ρουμᾶνος καί  μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης).

simeiakairwn.wordpress.com