Κυριακή 24 Ιουλίου 2022

ΑΠΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ – ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΙΤΗ.

 

ΟΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ….
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ WALLET ΑΠΟ ΤΙΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ – ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ, ΑΦΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ Σ.Τ.Ε ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΗΛ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ.
ΤΑ ΑΡΘΡΑ 7 ΚΑΙ 9 ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ…..
7. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την ανάκληση του εγγράφου της παρ. 3, για οποιονδήποτε λόγο, σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής ή σε ειδική υπηρεσία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Σε περίπτωση ακύρωσης, ανάκλησης ή αντικατάστασης του φυσικού εγγράφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της άδειας οδήγησης οχήματος, το έγγραφο του πρώτου εδαφίου ανακαλείται αυτοδικαίως.
9. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την ισχύ των οικείων διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο της ταυτότητας ή στην ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων με χρήση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας οδήγησης σε φυσική μορφή, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα.(ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΤΟ Σ.Τ.Ε ΣΗΜΕΡΑ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ  Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΣ)
 
 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ”….

Απέρριψε όλες τις προσφυγές κατά του διαγωνισμού, προϋπολογισμού 515 εκατομμυρίων ευρώ, για τις νέες ταυτότητες και τα άλλα έντυπα ασφαλείας του κράτους το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ετσι η διαδικασία συνεχίζεται με τους τρεις προκριθέντες, που είναι αφενός η κοινοπραξία της γαλλικής Thales με τη Unisystems και την ιαπωνική Toppan, αφετέρου η κοινοπραξία του ΟΤΕ με τη γερμανική Veridos Matsoukis και την Byte και, τέλος, η κοινοπραξία της βελγικής Zetes με τη Space Hellas και την ουγγρική ANY.

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ενός νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εντύπων ασφαλείας (ΟΠΣΕΑ) με σκοπό την έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας, διαβατηρίων και εγγράφων ταυτοποίησης εν γένει του ελληνικού κράτους. Οι νέες ταυτότητες θα είναι συμβατές με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, ενώ θα είναι πλαστικές κάρτες με προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.
Περισσότερα στο παρακάτω λινκ :
ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΙΤΗ
Τίθεται σε φάση εφαρμογής ο Ενιαίος Αριθμός του Πολίτη, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ Όπως ανέφερε ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης μιλώντας (14.06.2022) στο ραδιόφωνο στο επόμενο διάστημα θα είναι σε φάση εφαρμογής ο Ενιαίος Αριθμός του Πολίτη, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ.
Οι πολίτες θα χρειάζεται να γνωρίζουν ένα μόνο μοναδικό αριθμό «θα έχουμε τον ΑΦΜ συν τρία ψηφία μπροστά από τον ΑΦΜ. Αυτός ο αριθμός θα γραφτεί στις νέες ταυτότητες. Με τη νέα ταυτότητα θα μπορώ να κάνω προβολή του κωδικού QR που θα έχει και ο αρμόδιος κρατικός λειτουργός θα αλληλεπιδρά με αυτόν τον κωδικό» Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.) νόμου 4727/2020
Με τον νόμο 4727/2020 καθιερώνεται Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), ο οποίος αποτελεί στοιχείο για την επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα και χορηγείται υποχρεωτικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δικαιούται Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) Νόμος 4727/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 184/23.09.2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
Άρθρο 11 Προσωπικός Αριθμός 
1. Καθιερώνεται προσωπικός αριθμός (Π.Α.) ως αριθμός υποχρεωτικής επαλήθευσης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων στις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημόσιου τομέα. Ο Π.Α. αποτελείται από δώδεκα (12) αλφαριθμητικά στοιχεία, εκ των οποίων τουλάχιστον τα εννέα (9) είναι αριθμητικά, και χορηγείται άπαξ στο φυσικό πρόσωπο.
Ο Π.Α. δεν μεταβάλλεται και απενεργοποιείται με τον θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια του φυσικού προσώπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου