Τετάρτη 15 Μαΐου 2013

Κατάργηση της άδειας ταφής.

(efimerios.gr) Καταργείται η Αδεια Ταφής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παραγράφου 13 του Ν.4144/2013.Το άρθρο 35 του Ν.344/1976, που αφορούσε την άδεια ταφής,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παραγράφου 13 του Ν.4144/2013,αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 35- Ενταφιασμός προσώπου: Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός προσώπου χωρίς την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου αυτού, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασμού, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού.»Συνεπώς, καταργείται η άδεια ταφής και αντί αυτής θα χρησιμοποιείται η ληξιαρχική πράξη θανάτου, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία ενταφιασμού.
Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου μετά τον ενταφιασμό(άρθρο 36)
Το άρθρο 36 του Ν.344/1976, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου8 του Ν.4144/2013, καταργείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου