Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: Το Πατριαρχείο δεν έγινε οικουμενικό από μόνο του.

Σε μια περίοδο που η Εκκλησία της Ρωσίας έχει αναπτύξει ιδιαίτερα εκτεταμένη δράση εκτός των συνόρων της, κάνοντας αρκετούς να μιλούν για «επίδειξη δύναμης» από πλευράς Μόσχας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης από την Τσεχία όπου βρίσκεται παρέδωσε «μαθήματα οικουμενικότητας».

ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ

«Γνωρίζομεν ασφαλώς οι πάντες ότι η καθ᾿ ημάς Μήτηρ Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως δεν προσέλαβεν αφ᾿ εαυτής την οικουμενικοτητα , αλλά την καθιέρωσεν η αθόρυβος και αποτελεσματική διακονία και προσφορά αυτής ανά τους αιώνας, η οποία εσφραγίσθη δι᾿ αποφάσεων και ιερών Κανόνων Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων.

Και βεβαίως η οικουμενικότης του Αποστολικού Θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως δεν έχει γεωγραφικάς ή κοσμικάς διαστάσεις».

Μέσα από αυτή τη φράση, ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, σε μια από τις σπάνιες φορές που μιλά για την ουσία και την πηγή της οικουμενικότητας του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης (σ.σ. κάτι που δεν πράττει ποτέ άνευ λόγου) αναλύει πως η θέση του Οικουμενικού Θρόνου στον ορθόδοξο κόσμο δεν είναι συγκυριακή.


«Η Εκκλησία, άλλωστε, δεν έχει τοπικώς οικουμενικάς διαστάσεις, δεν δημιουργεί αποικίας και μέσα παγκοσμίου επιβολής, αλλά εγκλείει και συσσωματώνει φυσικώς όποιον καταφεύγει εις τους κόλπους της, ανεξαρτήτως των εθνικών, γλωσσικών και κοινωνικών του καταβολών» σημείωσε ο Πατριάρχης.

Συμπλήρωσε δε πως «…το παγκόσμιον έργον της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως διακρίνεται ιδιαιτέρως διά τον σεβασμόν των τοπικών παραδόσεων, της γλώσσης, των εθίμων και του πολιτισμού, στοιχεία τα οποία κατ᾿ ουδένα τρόπον διενοήθη ποτέ να αλλοιώση, επιδεικνύουσα αλλοίαν του χριστοειδούς ήθους αυτής κρατικήν και ηγεμονικήν δεσποτείαν».

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΣ

Αναφερόμενος στην τραγική κατάσταση που βιώνει ο χριστιανικός πληθυσμός της Συρίας και στην απαγωγή των Χριστιανών Επισκόπων σημείωσε πως οι προσπάθειες για ενότητα στον χριστιανικό κόσμο πρέπει να ενταθούν.

«"Οι καιροί ου μενετοί". Δεν υπάρχουν περιθώρια διά τριβάς και προβλήματα μεταξύ των Χριστιανών. Απαιτείται η ένωσις των δυνάμεων όλων μας, διά να συμβάλλωμεν το εφ᾿ ημίν έκαστος και εκάστη Εκκλησία εις την επικρατησιν εις τον κόσμον του πνεύματος των δύο Ισαποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του πνεύματος της ζωής, δηλαδή της ανοχής, της συμφιλιώσεως, της αποδοχής του ετέρου, της ειρηνικής επιλύσεως των διαφορών, και μάλιστα της αποδοχής του διαφεροντος, της αγαπης, η οποία κατά τον Απόστολον Παύλον "πάντα στέγει, [...] πάντα υπομένει" και η οποία "ουδέποτε εκπίπτει" (Α΄ Κορ. ιγ΄ 7-8), και η οποία εν τέλει είναι η μόνη η οποία σώζει».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βρίσκεται στην Πράγα, στο πλαίσιο των εορτασμών των 1150 χρόνων από την αποστολή των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Μοραβία, με σκοπό να διαδώσουν το χριστιανισμό στους λαούς της περιοχής.

http://www.dogma.gr/default.php?pname=Article&art_id=2564&catid=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου