Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014

Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Ἀποκαλύπτει τή μυστική δράση τῶν καταδυναστῶν τοῦ πλανήτη Τί λέει γιά τήν Ἑλλάδα, τήν πολιτική καί τούς πολιτικούς!

Μιλᾶ γιά συγκεκριμένο κέντρο ἀποφάσεων πού ἐπιχειρεῖ νά καθορίζει τή ζωή μας μακράν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.
 
Ἔχετε ποτέ φαντασθεῖ τό γιατί οἱ κυβερνήσεις καί δή οἱ εὐρωπαϊκές ἀλλά καί αὐτήν τῶν ΗΠΑ ἀποφάσισαν ἐντελῶς ξαφνικά νά νομιμοποιήσουν τόν φόνο διά τῆς ἔκτρωσης; Ἔχετε ποτέ φαντασθεῖ γιατί ὁλάκερος πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἀναγκάστηκε νά ὑπογράψει κατά τήν πρώτη θητεία του στό Λευκό Οἶκο ἀπόφαση μέ τήν ὁποία δίδεται ἡ δυνατότητα ἔκτρωσης ἀκόμη καί σέ προχωρημένη ἐγκυμοσύνη ὀκτώ μηνῶν; Μήπως ἐπίσης ἀναρωτιέστε γιατί παντελῶς ἀπροσδόκητα οἱ κυβερνήσεις ἄρχισαν νά μεταβάλλουν τήν πάγια ἐδῶ καί αἰῶνες θέση τους τοῦ χαρακτηρισμοῦ δηλαδή τῆς ἀνωμαλίας (ὁμοφυλοφιλίας;) ὡς ψυχασθένειας καί νά ἐπιχειροῦν νά τήν ἐπιβάλλουν πλέον ὡς δῆθεν ἀνθρώπινο δικαίωμα; Ἤ μήπως ἔχετε φαντασθεῖ ὅτι ἡ ἔξοδος τῆς γυναίκας ἀπό τό σπίτι πρός τόν ἐργασιακό χῶρο ἔγινε βάσει συγκεκριμένου πολιτικοῦ σχεδίου μίας μιαρῆς λέσχης πού βασανίζει σήμερα ὁλόκληρο τόν πλανήτη, τῆς λέσχης Μπίλντεμπεργκ;
Καί φυσικά καλοί μου Χριστιανοί ἐπ’ οὐδενί μπορεῖ νά πάει τό μυαλό σας ὅτι ὅλες αὐτές οἱ κινήσεις καί μία σειρά παρόμοιων μ’ αὐτῶν ἔχουν ἕναν κοινό καί μόνο στόχο. Ἀποβλέπουν στή σταδιακή μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς! Στό πλαίσιο αὐτό τά ἀνωτέρω ἐπιβάλλονται μέσα ἀπό ἐκβιαστικά διλήμματα, πιέσεις ἀλλά καί ἀπειλές περί δημιουργίας συρράξεων (πολέμων). Ὁ ἰθύνων νοῦς ἤ κατά κάποιους ἤ ἰθύνοντες τῆς ἀνωτέρω πολιτικῆς, ἡ ὁποία χρηματοδοτεῖ καί τίς  ἀνάλογες προπαγάνδες, ἔχουν χαράξει ἕναν δρόμο ὀλισθηρό πιστεύοντας πώς μέσω αὐτοῦ θά φθάσουν στήν παγκόσμια κυριαρχία, στόν ἀπόλυτο ἔλεγχο τοῦ πλούτου μέσω τῆς καθιέρωσης μίας ίδιόμορφης δουλείας, στήν καθίδρυση μίας παγκόσμιας κυβέρνησης.

Σύγχρονος γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους μάλιστα ρωτοῦσε μέ νόημα γιά τό ποιά σχέση μπορεῖ νά ἔχουν κάποια θερμά λ.χ. ἐπεισόδια μέ τούς γείτονές μας Τούρκους ἤ κάποιες ἐξελίξεις σέ ἐθνικά μας ζητήματα (Σκοπιανό) μέ συγκεκριμένους νόμους πού ψηφίζονται βεβιασμένα καί ἀμέσως μετά ἀπ’ αὐτά. Τόν ρωτήσαμε νά μᾶς διευκρινίσει τί ἐννοεῖ καί μᾶς εἶπε: «Ἐ! μήν τά θέλετε κι ὅλα ἕτοιμα. Ψάξτε καί ἐσεῖς λίγο καί θά λύσετε πολλές ἀπορίες πού πιθανόν νά σᾶς ἀπασχολοῦν. Ἐσύ ἄλλωστε δέν μέ ἐνημέρωσες προσφάτως γιά τόν Ὀμπάμα καί τήν ἀπόφαση ποῦ ὑπέγραψε γιά τίς ἐκτρώσεις μόλις ἐξελέγη πρόεδρος; Δέν ὑποπτεύεσαι λοιπόν πώς κάποια συμφωνία προϋπῆρχε στό παρασκήνιο μ’ αὐτούς πού τόν στήριξαν; Καί γιά νά πᾶμε λίγο καί στούς δικούς μας πολιτικούς δέν ἀναρωτήθηκες γιατί δέν ὑπῆρξε οὔτε ἕνας Ἕλληνας οὔτε μία Ἑλληνίδα εὐρωβουλευτής πού νά καταψηφίσει αὐτή τήν κατάπτυστη ἔκθεση πού φέρνει τά πάνω κάτω στό οἰκογενειακό δίκαιο καί ἐπιβάλλει στήν χριστιανική μας ὀρθόδοξη κοινωνία τήν ἀνωμαλία; Λέτε νά μήν ἀσκήθηκαν παρασκηνιακά πιέσεις, οἱ ὁποῖες καθόρισαν καί τή γραμμή πού τελικά ἀκολούθησαν; Πίσω ἀπ’ ὅλα αὐτά, εἶναι καιρός νά τό συνειδητοποιήσουμε ὅλοι οἱ Χριστιανοί, ὑπάρχει ἕνα συγκεκριμένο κέντρο λήψεων ἀποφάσεων πού καθορίζει τό ποῦ καί τό πότε θά γίνει τό τάδε ἤ τό δείνα. Δέν μπορεῖς νά διανοηθεῖς ὡς Χριστιανός τί ἀποφάσεις λαμβάνονται καί τί ἐγκλήματα γίνονται στήν ἀνθρωπότητα ἀπό αὐτούς πού ἐκφράζουν ἀπολύτως σήμερα αὐτό πού ἀποκαλεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «Μυστήριον Ἀνομίας». Διάβασε τήν παραβολή τῶν κακῶν γεωργῶν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά νά καταλάβεις τί ἀκριβῶς ἐννοῶ. Αὐτοί λοιπόν πού ἀπαρτίζουν αὐτό τό τρισκαταραμένο κέντρο τῆς ἀνομίας ἔχουν βαλθεῖ νά ξεπεράσουν καί τούς κακούς γεωργούς τῆς παραβολῆς. Γι’ αὐτό καί δέν ἀρκοῦνται μόνο στήν καθημερινή δολοφονία τοῦ κληρονόμου γιοῦ (Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ) ἀλλά ταυτόχρονα ἐπιδιώκουν νά δολοφονήσουν καί τόν κύριο κάτοχο τοῦ Ἀμπελώνα τοῦ πλανήτη γῆ, δηλαδή τόν ἴδιο τόν Θεό. Ἀλλά μήν φοβάστε ὁ Θεός, ὅπως πάντοτε, δέν θά ἀργήσει νά παρέμβει. Πάλι νά ξέρετε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας θά τούς δώσει τήν κατάλληλη ἀπάντηση καί θά διαλύσει στά ἐξόν συνετέθη τά μιαρά σχέδιά τους. Θά τούς στείλει γιά πολλά χρόνια στά τάρταρα, ἐκεῖ πού εἶναι ἡ θέση αὐτῶν τῶν ἐγκληματιῶν σέ βάρος τῆς ἀνθρωπότητας. Θά διαπιστώσουμε ὅλοι πολύ σύντομα ὅτι αὐτοί οἱ ἐγκληματίες τῆς ἀνθρωπότητας δέν θά μποροῦν νά σταθοῦν πουθενά οὔτε νά κρυφτοῦν. Ἀρκεῖ μόνο μία σπίθα φωτός γιά νά διαλύσει τό σκοτάδι πού τούς περιβάλλει καί μέσω αὐτοῦ καλύπτουν τά ἐγκλήματά τους. Τό ψεῦδος ἄλλωστε διαλύεται ἐνώπιον τῆς ἀλήθειας. Φῶς καί Ἀλήθεια εἶναι ὁ Χριστός. Βάλτε ἐδῶ καί τώρα χωρίς καμιά καθυστέρηση τόν Χριστό στήν ψυχή σας καί μήν φοβάστε τίποτε ἀπ’αὐτά πού ἔρχονται καί εἶναι ἤδη πρό τῶν πυλῶν. Μπροστά στήν χριστιανική θυσία ὁ Ἀντίδικος ἐξαφανίζεται, ἐξολοθρεύεται, χάνει τήν εἰκονική δύναμή του.
Ἕνας ἐξ αὐτῶν τῶν ἐγκληματιῶν πῆρε προσφάτως ἕνα γερό μάθημα, θάβοντας τό γιό του πού σκοτώθηκε τήν ἡμέρα τῶν γενεθλίων του. Ἀλλά ὁ πόνος τῆς ἀπώλειας τοῦ παιδιοῦ του δέν νομίζω νά καταφέρει νά σπάσει τό τσιμέντο μέ τό ὁποῖο ἔχει ντύσει τήν ψυχή του... Ἄς προσευχηθοῦμε στό Θεό νά κάνει τό θαῦμα του καί ἄς εὐχηθοῦμε ὑπέρ τῆς ἀνάπαυσης τοῦ γιοῦ του».
Δυστυχῶς ἐλάχιστοι εἶναι αὐτοί πού δύνανται σήμερα νά ὀρθώσουν ἀντίσταση στό σχέδιο αὐτό τῶν ἀνόμων πλουτοκρατῶν, πού κατάφεραν ὄχι μόνο νά ἐλέγχουν μέσω τοῦ τεκτονισμοῦ ἀλλά καί διαφόρων μιαρῶν ἰνστιτούτων καί λεσχῶν «πολιτικούς ἄνδρες» ἀλλά καί νά τούς ἐπιβάλλουν ἕνα καθεστώς ὀμηρείας. Μέ λίγα λόγια εὐθαρσῶς θά ὑποστηρίζαμε ὅτι δέν ἀρκοῦνται στόν ἑκάστοτε «φόρο ὑποτέλειας» πού λαμβάνουν γιά τίς ... ἐξυπηρετήσεις τους ἀλλά ἐπιπλέον μέ μεγάλη εὐκολία ἀνεβάζουν καί κατεβάζουν κυβερνήσεις ἀνεξαρτήτως πολιτικοῦ χρώματος καί φιλοσοφίας ἀπαιτώντας ὡς κυρίαρχοι, ὁλοένα καί περισσότερα πλούτη. Βέβαια ἡ ἐπικράτηση αὐτῶν τῶν σύγχρονων ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας ἐπετράπη θά λέγαμε ἀπό τό Θεό γιά νά ἐξετασθεῖ κατά πόσο οἱ Χριστιανοί εἶναι πρόθυμοι νά ἐπιτρέψουν στή λυτρωτική ὁδό τῆς μετανοίας! Κάτι τέτοιο ὅμως δέν παρατηρεῖται γιατί ὁ Ἀντίδικος ἔχει ἤδη ἀμβλύνει τίς συνειδήσεις, ἀφοῦ φρόντισε διακαῶς νά τίς στρέψει πρός τά ἐφήμερα (πάθη, εὔκολος πλουτισμός κ.ο.κ.)! Γι’ αὐτό ὑποφέρουμε ὡς κοινωνία καί ὡς λαός.
«Ὁ καλός Θεός- ὑποστηρίζει ὁ γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους- ἔδωσε πολλές παρατάσεις καί προέβη σέ πολλές θεοσημεῖες προκειμένου νά δώσει τήν εὐκαιρία σ’ ὅλους ἐμᾶς νά μετανοήσουμε. Δυστυχῶς ὅμως, ἐμεῖς συνεχίζουμε ὄχι μόνο νά σφυρίζουμε ἀδιάφορα ἀλλά ἐπιπλέον συντονιζόμαστε στό ἅρμα τοῦ Ἀντιδίκου μέ τόν ἕναν ἤ τόν ἄλλον τρόπο καί τοῦ γυρίζουμε συνεχῶς τήν πλάτη. Κοπτόμαστε ποικιλοτρόπως ὡς λαός νά ἀναπτυχθοῦμε σέ κάθε τομέα ἐκτός αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ, πού ἔχει νά κάνει μέ τή σχέση μας μέ τόν Θεό. Καί ὁ πνευματικός τομέας εἶναι ὁ στύλος καί τό ἑδραίωμα ὅλων τῶν ὑπολοίπων. Ἐπιδιώκουμε ὀβολούς καί μισθούς καί παχυλές συντάξεις γιά νά καλυτερέψουμε, ὅπως συνηθίζουμε νά λέμε τή ζωή μας, νά τήν κάνουμε πιό ἄνετη. Καί δέν νοιαζόμαστε γιά τό τί μισθό θά λάβουμε ὅταν θά ἔρθει αὐτή ἡ εὐλογημένη στιγμή καί σταθοῦμε στό ἀπολογητικό βῆμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Νοιαζόμαστε νά καταστοῦμε πλούσιοι στή γῆ καί δέν νοιαζόμαστε νά ἐξασφαλίσουμε τόν πλοῦτο τοῦ οὐρανοῦ, τόν Παράδεισο καί τή σωτηρία. Ἔχουμε καλοί μου Χριστιανοί, πάρει λάθος δρόμο καί τό τραγικό εἶναι ὅτι διστάζουμε νά ἀλλάξουμε, ὅπως λέει γνωστό λαϊκό τραγούδι ζωή. Μιλᾶμε μέ τά σώματά μας σήμερα ὡς κοινωνία, δηλαδή μιλᾶμε μέσα ἀπό ἰδιοτέλειες, ἐγωισμούς, πάθη, σκοπιμότητες καί ἀφήνουμε ἀδρανεῖς παντελῶς τίς ψυχές μας... Περνοῦμε ἄσκοπα τήν ἐφήμερη ζωή ἀναζητώντας νά βροῦμε εὐτυχία στά τιποτένια καί μηδαμινά. Γι’ αὐτό χάσαμε τά πρόσωπά μας καί λογιζόμαστε ἀπέναντι σ’ αὐτά τά σύγχρονα ἀνθρωποφάγα θηρία, ὡς ἄμορφες μάζες, τίς ὁποῖες μποροῦν νά μετακινοῦν κατά βούληση...
 Νά λοιπόν -συνεχίζει ὁ γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους- γιατί αὐτοί οἱ πλουτοκράτες σφίγγουν ὁλοένα καί περισσότερο τή θηλιά καί μᾶς δένουν σέ ἕνα νέο Γόρδιο δεσμό, πιό ἰσχυρό ἀπό αὐτόν τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου. Ἀλλά ὁ πολυεύσπλαχνος Θεός καί πάλι δέν θά μᾶς ἀφήσει ἕρμαια καί αἰχμαλώτους στά δίκτυα τῆς ἀνομίας. Οἱ ἄγγελοι ἤδη παιανίζουν στά δοξολογικά τραγούδια τους πρός τόν τριαδικό Θεό τίς μεγάλες ἀλλαγές πού ἔρχονται σέ ὁλάκερο τόν πλανήτη. Ἄς τίς ὑποδεχτοῦμε Χριστιανοί μου μέ τά γόνατα λυγισμένα στήν μετάνοια καί τίς καρδιές συντονισμένες στούς ἤχους τῆς ταπείνωσης. Γιατί μία τέτοια ὑποδοχή μᾶς ἐπιτρέπει νά συμμετάσχουμε στήν χαρά τους καί ταυτόχρονα νά ἀποφύγουμε τόν πόνο, σάν αὐτόν τῆς κυοφοροῦσας μάνας, πού εἴθισται νά προηγεῖται τῆς μετανοίας...»

ΠΗΓΗ :www.orthodoxia.gr

Συντάκτης: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΥΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου