Τρίτη 15 Ιουλίου 2014

Φώτης Κόντογλου: 'Η Ελλάδα έγινε ένα παζάρι που πουλιούνται όλα, σε όποιον θέλει να το αγοράσει"-και επειδή όλοι- ανεξαιρέτως- πουλιούνται...

Σήμερα νομίζεται καλὸς σὲ ὅλα, ὅποιος εἶναι ἀδιάφορος, 
ὅποιος δὲν νοιάζεται γιὰ τίποτα, ὅποιος δὲν νιώθει καμιὰ εὐθύνη. 


Ἀλλιῶς τὸν λένε σωβινιστή, τοπικιστή, μισαλλόδοξο, φανατικό.

 

Ὅποιος ἀγαπᾶ τὴν χώρα μας, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμά μας, 

τὴν παράδοσή μας, τὴν γλώσσα μας, θεωρεῖται ὀπισθοδρομικός. 

Οἱ ἀδιάφοροι περνοῦν γιὰ φιλελεύθεροι ἄνθρωποι, 

γιὰ ἄνθρωποι ποὺ ζοῦνε μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, 
ποὺ ἔχουν γιὰ "πιστεύω" τὴν καλοπέραση, 
τὸ εὔκολο κέρδος, τὶς εὐκολίες, τὶς ἀναπαύσεις, 
κι ἂς μὴν ἀπομείνῃ τίποτα ποὺ νὰ θυμίζῃ σὲ ποιὸ μέρος βρισκόμαστε, 
ἀπὸ ποὺ κρατᾶμε, ποιοὶ ζήσανε πρὶν ἀπὸ μᾶς στὴν χώρα μας. 

Ἡ ξενομανία μᾶς ἔγινε τώρα σωστὴ ξενοδουλεία, 

σήμερα περνᾶ γιὰ ἀρετή, 
κι ὅποιος ἔχῃ τούτη τὴν ἀρρώστεια πιὸ βαρειὰ παρμένη, 
λογαριάζεται γιὰ σπουδαῖος ἄνθρωπος.

Ἡ Ἑλλάδα ἔγινε ἕνα παζάρι ποὺ πουλιοῦνται ὅλα, 

σὲ ὅποιον θέλῃ νὰ τὸ ἀγοράσῃ. 

Καταντήσαμε νὰ μὴν ἔχουμε ἀπάνω μας τίποτα ἑλληνικό, 

ἀπὸ τὸ σῶμα μας ἴσαμε τὸ πνεῦμα μας. 

Τὸ μασκάρεμα ἄρχισε πρῶτα ἀπὸ τὸ πνεῦμα, 

καὶ ὕστερα ἔφθασε καὶ στὸ σῶμα. 

Περισσότερο ἀντιστάθηκε

σὲ αὐτὴ τὴν παραμόρφωση ὁ λαὸς
καὶ βαστάξε καμπόσο, 
μὰ στὸ τέλος τὸν πῆρε τὸ ρεῦμα
καὶ πάει καὶ αὐτός. 

Μάλιστα εἶναι χειρότερος

ἀπὸ τοὺς γραμματισμένους. 

Τώρα μαϊμουδίζει τὰ φερσίματα καὶ τὶς κουβέντες

ποὺ βλέπει στὸν κινηματογράφο, 
ἔγινε ἀφιλότιμος καὶ ἀδιάντροπος. 

Ἐνῷ πρῶτα ξεχώριζε ἀπὸ ἄλλες φυλές, 

γιατὶ ἦταν σεμνός, φιλότιμος, ντροπαλός, καλοδεκτικός, 
τώρα ἔγινε ἀγνώριστος. 

Τὰ ὄμορφα χαρακτηριστικά του, 

σβήνουνε μέρα μὲ τὴν μέρα. 

Καὶ οἱ λιγοστοὶ ποὺ διατηροῦνε ἀκόμη λίγα σημάδια

 ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς, 
παρασέρνονται σὲ αὐτὴ τὴν παραμόρφωση
ἀπὸ τοὺς πολλούς, ποὺ εἶναι οἱ ἔξυπνοι, οἱ συγχρονισμένοι, οἱ μοντέρνοι, 
ἀλλὰ ποὺ εἶναι στ᾿ ἀληθινὰ οἱ ἀναίσθητοι καὶ οἱ ἀποκτηνωμένοι. 

Οἱ καλοὶ ντρέπονται γιατὶ εἶναι καλοί, 

συμμαζεμένοι καὶ μὲ ἀνατροφή. 

Οἱ ἄλλοι τοὺς λένε καθυστερημένους. 


Συμπαθητικὸς ἄνθρωπος

δύσκολα βρίσκεται πιὰ σήμερα στὸν τόπο μας. 

Ἡ μόδα εἶναι νὰ εἶναι κανεὶς ἀντιπαθητικός, 

κρύος, ἄνοστος καὶ μάγκας. 

Μάλιστα ὅπως ὅλα φραγκέψανε, 

φράγκεψε καὶ ὁ μάγκας. 

Πηγή: Τρελογιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου