Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

Τί συζητήθηκε σὲ μυστικὴ συνάντηση στὴ Ρώμη γιὰ τὰ Βαλκάνια καὶ τὸ Αἰγαῖο.- Σχεδιάζουν γιὰ τὴν Ἑλλάδα χωρὶς τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες.


Τὸ μεγάλο ξεπούλημα
 
Τοῦ Μιλτιάδη Βιτάλη,
συγγραφέα, ἀρθρογράφου
 
Δὲν χρειάζεται νὰ διαθέτεις, ὅπως λένε στὰ χωριὰ μας μυαλὸ ξουράφι, γιὰ νὰ κατανοήσεις ὅτι τὰ νήματα σὲ Εὐρώπη καὶ Ἑλλάδα δὲν τὰ κινοῦν οἱ κυβερνήσεις καὶ γενικότερα οἱ πολιτικοὶ ἀλλὰ κάποιοι ἄλλοι ποὺ κρύβονται στὸ παρασκήνιο καὶ πίσω ἀπὸ τεκτονικὲς στοὲς καὶ μιαρὲς λέσχες τύπου Μπίλντερμπεργκ! Ὁ κοινὸς νοῦς ἀντιλαμβάνεται πλέον ὅτι οἱ πολιτικὲς μαριονέτες ποὺ μᾶς κυβερνοῦν δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ ἀδίστακτα καὶ ἐνίοτε ἀπάνθρωπα ἐκτελεστικὰ ὄργανα ἑνὸς μυστικοῦ ἐπὶ τοῦ παρόντος παρασκηνιακοῦ διευθυντηρίου, τὸ ὁποῖο κατ’ οὐσίαν ἀποφασίζει τὶς τύχες τῶν λαῶν.

Τὸ διευθυντήριο αὐτὸ ἔχει ἐπικεντρώσει τὴν προσοχή του, τὰ τελευταῖα χρόνια γιὰ γεωπολιτικοὺς καὶ ὄχι μόνο λόγους στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴ Βαλκανική. Φοβούμενο μία πιθανὴ ἀνασύσταση τῆς πάλαι ποτὲ Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας (Ρωμανίας) μὲ συνεκτικὸ κρίκο τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπιφέρει μὲ ταχύτατο ρυθμὸ πλήγματα στὴν Ὀρθοδοξία, νὰ διαφθείρει, νὰ συκοφαντήσει, νὰ ἐκθέσει καὶ νὰ ἐλέγξει παντὶ τρόπῳ τὶς θρησκευτικὲς ἡγεσίες της. Στὸ στόχαστρο τοῦ διευθυντηρίου αὐτοῦ βρίσκεται ἐκτὸς τῶν θρησκευτικῶν ἡγεσιῶν καὶ τὸ Ἅγιο Ὄρος, τὸ ὁποῖο ἐκλαμβάνεται ὡς τὸ «μαῦρο» πρόβατο στὰ σχέδιά τους λόγω τῆς ὀρθῆς οἰκουμενικότητάς του, ἀφοῦ σ’ αὐτὸ ἀσκητεύουν εἰρηνικὰ μοναχοὶ ἀπὸ ὅλες τὶς χῶρες τῆς πάλαι ποτὲ Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ἀλλὰ καὶ τῆς Ρωσίας. Ὡστόσο, πιστεύουν πὼς τὸ κάστρο αὐτὸ θὰ πέσει ἐκ τῶν ἔσω, ἀφοῦ ἡ ἀχίλλειος πτέρναν του, ὅπως διαφαίνεται εἶναι τὸ χρῆμα (ἐπιδοτήσεις)! Ἐκτὸς ὅμως αὐτοῦ ἔδειξαν στὴν πράξη πόσο ἀδίστακτοι εἶναι μὲ τὸ τεχνητὸ διασυρμὸ καὶ τὶς κατασκευασμένες συκοφαντίες πρὸς ἕναν ἀπὸ τοὺς πλέον δραστήριους ἡγουμένους αὐτοῦ, τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Βατοπεδίου ἀρχιμανδρίτη Ἐφραίμ. Μέσω αὐτοῦ οὐσιαστικὰ πέρασαν τὸ μήνυμα στοὺς ὑπολοίπους νὰ εἶναι λίαν προσεκτικοὶ εἰδάλλως τοὺς περιμένει ἡ ἴδια ἢ ἀντίστοιχη ἀντιμετώπιση.
Ἡ μυστικὴ συνάντηση
Στὶς 24 Ἰανουαρίου, Κυριακὴ ἀπόγευμα σὲ προάστιο τῆς Ρώμης σύμφωνα μὲ ἀποκλειστικὲς πληροφορίες τοῦ Σ.Ο. ἔγινε συνάντηση ὑψηλόβαθμων τεκτόνων καὶ Ναϊτῶν (μεγιστάνων τοῦ πλούτου) ἀλλὰ καὶ ὑψηλότατων στελεχῶν τῆς μιαρῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ. Στὴ συνάντηση αὐτὴ τὴν Ἑλλάδα ἐκπροσώπησε ὑψηλότατο στέλεχος τῆς τεκτονικῆς στοᾶς, ὁ ὁποῖος παλαιότερα κατεῖχε καὶ σημαντικὴ κυβερνητικὴ θέση. Συνολικὰ συμμετεῖχαν 22 σύνεδροι ἀπὸ διάφορες χῶρες, ἐνῶ συμμετεῖχε ὡς παρατηρητὴς καὶ ἐκπρόσωπος τῆς Παπικῆς Ἐκκλησίας (γιατί ἄραγε;)! Στοὺς 22 περιλαμβάνεται καὶ ἐπιφανὴς Ἕλληνας πολιτικός, ποὺ ὑπηρετεῖ σὲ νευραλγικὸ τομέα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.  Ἐπικεφαλῆς τῆς συνάντησης, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε κάτω ἀπὸ δρακόντεια μέτρα ἀσφαλείας ἦταν Ἑβραῖος, θερμὸς ὑποστηρικτὴς τῆς Καμπάλα καὶ τοῦ ἀκραίου πνευματισμοῦ καὶ ὑψηλόβαθμο στέλεχος τῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ. Πέραν τῶν ἀπαραίτητων θυσιῶν πρὸς τὸν Μ.Α.Τ.Σ. (Μεγάλο Ἀρχιτέκτονα τοῦ Σύμπαντος) δηλαδὴ τοῦ Ἀντιδίκου καὶ τῶν καθιερωμένων ὀργίων πρὸς τιμήν του μὲ πόρνες καὶ ἀμούστακους παῖδες τὰ βδελυρὰ αὐτὰ ὑποκείμενα τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας ἔλαβαν σημαντικὲς ἀποφάσεις γιὰ τὸν εὐλογημένο αὐτὸ τόπο, τὸν ὁποῖο στὴν κυριολεξία βγάζουν στὸ σφυρί. Τὸ ξεπούλημα τῆς πατρίδας μας δὲν ἔχει ἀρχὴ καὶ τέλος.
Τί ἀποφασίστηκε
Συγκεκριμένα ἀποφάσισαν νὰ συνεχίζεται νὰ ἐφαρμόζεται τὸ γνωστὸ ὡς δόγμα τοῦ σόκ, τὸ ὁποῖο οὐσιαστικὰ πέραν τῆς δυστυχίας καὶ τῆς ἐξαθλίωσης δημιουργεῖ ἕναν νέο τύπου δουλείας, ἀφοῦ ὁδηγεῖ ἐμμέσως μὲν πλὴν σαφῶς τὸν Ἕλληνα πολίτη νὰ ἐξαρτᾶται πλήρως ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους δυνάστες δανειστές. Ἀποφασίστηκε λοιπὸν ἀντὶ τῆς χαλάρωσης τῆς θηλιᾶς νὰ τὴ σφίξουν ἀκόμη περαιτέρω, ἔτσι ὥστε νὰ πετύχουν ἀσφαλῶς μὲν νὰ ἐκδιώξουν τοὺς νέους ἀπὸ τὴν χώρα τους λόγω τῆς ἀνεργίας ἀλλὰ νὰ ἐπιφέρουν καὶ στοὺς μεσήλικες καὶ τοὺς γέροντες τοὺς ἴδιους φόβους, ποὺ εἶχε ὁ παλαιὸς Ἰσραὴλ στὴν ἔρημο μετὰ τὴν ἔξοδό του ἀπὸ τὴν γῆ Χάμ, δηλαδὴ τὴν Αἴγυπτο. Παραπονιόντουσαν τότε ὡς γνωστὸ στὸν Μωυσῆ γιατί τοὺς πῆρε ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο, ὅπου εἶχαν τουλάχιστον ἐξασφαλίσει τὴν τροφή τους καὶ τὸν ὕπνο τους...
Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἐλήφθη ἀπόφαση γιὰ τὴ συνέχιση τῶν ἀνάλγητων μνημονίων σὲ βάθος χρόνου –ἤδη προλειαίνεται τὸ ἔδαφος γιὰ τὸ ἑπόμενο μνημόνιο- μέχρι νὰ μὴ μείνει τίποτα ὄρθιο στὴν κατεχόμενη ἀποικία, ποὺ ἀκόμη λέγεται Ἑλλάδα. Αὐτὴ ἡ πολιτικὴ θὰ ἐνισχύσει τὴν ἀγανάκτηση τοῦ λαοῦ, ἡ ὁποία στὴν περίπτωση ποὺ δὲν θὰ δύναται νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἀπὸ τὶς ἐπιχώριες ἀστυνομικὲς δυνάμεις καὶ τοὺς ἀεροψεκασμοὺς καταστολῆς θὰ δώσει τὸ πράσινο φῶς γιὰ νὰ ἐνεργοποιηθεῖ ἡ ἀπόφαση καταστολῆς τῶν οἱανδήποτε ἀντιδράσεων ἀπὸ Νατοϊκὲς δυνάμεις ἀστυνόμευσης (ὑπεγράφη συμφωνία ἐπὶ κυβερνήσεως Καραμανλῆ στὴ δεύτερη κυβερνητικὴ θητεία του). Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὸ ΝΑΤΟ θὰ μπορεῖ νὰ ἐλέγξει ἐκ τῶν ἔσω καὶ νὰ καταστείλει κάθε πιθανὴ κοινωνικὴ ἐξέγερση. Ταυτόχρονα ὡς πολυεθνικὴ δύναμη ἀστυνόμευσης θὰ ἐγγυᾶται τὴν «εἰρηνικὴ συνύπαρξη» χριστιανῶν καὶ μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν (!!!), ποὺ θὰ ἐγκατασταθοῦν μόνιμα στὴν χώρα μας. Στὰ σχέδια μάλιστα τῶν λωποδυτῶν καὶ τυχοδιωκτῶν αὐτῶν τοῦ βρώμικου παρασκηνίου περιλαμβάνεται σὲ πρώτη φάση ἡ ἐγκατάσταση μουσουλμανικῶν κοινοτήτων μέσω τῶν hotspotς καὶ ἐν συνέχεια μὲ πρόσχημα τὴν ἀνθρωπιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυσή τους μὲ εὐρωπαϊκὰ καὶ ὄχι μόνο κονδύλια...
Στόχος εἶναι ἡ σταδιακὴ ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ καὶ ἡ μετάβαση στὰ ἑπόμενα χρόνια σὲ μία πολυπολιτισμικὴ κοινωνία στὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία θὰ λειτουργεῖ ἀποτρεπτικὰ στὴν προφητεία τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ὅτι ὁ δικέφαλος ἀετὸς θὰ σηκωθεῖ ἀπὸ τὸ βορρᾶ. Ἔτσι μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ἀνθρωπιᾶς, τῆς ἀλληλεγγύης καὶ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον τὰ ἑπόμενα ἔτη θὰ δημιουργηθοῦν σὲ πολλὲς ἑλληνικὲς πόλεις ἰσχυρὲς μουσουλμανικὲς κοινότητες ἐκτὸς κι ἂν ... ὅλοι αὐτοὶ βαπτισθοῦν ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καὶ τὸ σχέδιο τῶν ἀνόμων τους γυρίσει μπούμερανγκ (βλ. ἀντίστοιχες προφητεῖες Ἁγίου Παϊσίου περὶ ὁμαδικῆς ἐπιστροφῆς μουσουλμάνων στὸ δρόμο τῆς σωτηρίας, στὸν Ἰησοῦ Χριστό)!
Ὁ μεγιστάνας τοῦ πλούτου Τζὼρτζ Σόρος, ὅπως ὁ ἴδιος ἀποκάλυψε σὲ πρόσφατη συνέντευξή του στὴν Τουρκία ἔχει ἤδη διαθέσει 12 δισεκ. εὐρὼ ἐπενδύοντας στὰ σχέδια αὐτὰ καὶ διευκολύνοντας τὴ λαθρομετανάστευση, ἡ ὁποία ἐξελίχθηκε σέ... προσφυγιά. Λέτε νὰ μὴν ἀποσκοπεῖ τουλάχιστον  νὰ εἰσπράξει στὸ διπλάσιο τὰ χρήματά του; Νὰ γιατί ἡ κυβέρνηση τοῦ ἄθεου Τσίπρα προκειμένου νὰ διατηρηθεῖ στὴν ἐξουσία τὰ δίνει ὅλα, ὅπως γιὰ παράδειγμα νὰ προωθεῖ τάχιστα τὴν ἵδρυση τμήματος ἰσλαμικῶν σπουδῶν στὴ Θεσσαλονίκη, νὰ βολιδοσκοπεῖ τὴν κοινὴ γνώμη γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ, νὰ προωθεῖ τὴν κατάργηση τῆς πρωινῆς προσευχῆς, νὰ φέρνει πρὸς ψήφιση νομοσχέδιο περὶ τῆς καύσης τῶν νεκρῶν, νὰ ἐπιδιώκει νὰ ἐπιβάλλει τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα κ.ο.κ.
Τὸν ἐνημερώνουμε λοιπὸν κι αὐτὸν καὶ τὶς ὑπόλοιπες πολιτικὲς μαριονέττες τῆς Ἑλλάδος ὅτι στὴν μυστικὴ αὐτὴ συνάντηση τῆς Ρώμης ἀποφασίστηκε οἱ ὑπόδουλες σ’ αὐτοὺς κυβερνήσεις, ἀφοῦ ἐκτελέσουν τὰ ἀνίερα σχέδια τῶν μιαρῶν Λεσχῶν καὶ ἐν γένει τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας, θὰ «πέφτουν» ὅπως τὰ σάπια φροῦτα κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῆς λαϊκῆς κατακραυγῆς. Στὴ θέση τους θὰ ἔρχονται νέες οἰκουμενικὲς ἢ κυβερνήσεις συνεργασίας ποὺ θὰ ἀποτελοῦνται ἀπὸ σύγχρονους Ἐφιάλτες, προδότες, νενέκους, ποὺ ἀφοῦ φᾶνε μὲ «χρυσὰ κουτάλια καὶ μαχαιροπήρουνα» θὰ «πέφτουν» μὲ κρότο ἀπαξιωμένες καὶ ταπεινωμένες. Αὐτὸς ὁ ἀέναος κύκλος ὑπόδουλων κυβερνήσεων θὰ συνεχίζεται μέχρι ἡ λεγόμενη πολυπολιτισμικότητα στὶς προσεχεῖς δεκαετίες γείρει πρὸς τὴν πλευρὰ τῶν μουσουλμάνων ποὺ πληθυσμιακὰ θὰ ὑπερτεροῦν τῶν Χριστιανῶν.
Καὶ γιὰ νὰ φθάσουν στὴν δημιουργία ἑνὸς ὑπερεθνικοῦ ἀδιάφορου θρησκευτικὰ κράτους θὰ ἐπιχειρηθεῖ μέσω τῆς οἰκονομικῆς θηλιᾶς καὶ τῶν ὑπόδουλων κυβερνήσεων νὰ βάλουν στὸ χέρι ὅτι ἔχει ἀπομείνει ἀπὸ τὶς ὑποδομὲς τῆς χώρας. Ἀποφασίστηκε λοιπόν νὰ ἱδρυθεῖ νέο ταμεῖο Ἀποκρατικοποιήσεων, στὸ ὁποῖο θὰ ἐνταχθεῖ τὸ ΤΑΙΠΕΔ, ὅλα τὰ ἀκίνητα τοῦ Δημοσίου, τὰ λιμάνια, οἱ δρόμοι, τὰ ἔσοδα τῶν διοδίων, οἱ συμμετοχὲς τοῦ Δημοσίου σὲ ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ὁλόκληρο τὸ τραπεζικὸ σύστημα καὶ τὸ σύνολο τοῦ ὀρυκτοῦ καὶ ἐνεργειακοῦ πλούτου τῆς πατρίδας μας σὲ ξηρὰ καὶ θάλασσα. Στὴν οὐσία ἐκχωρεῖται τὸ κράτος ὡς ὀντότης οἰκονομικὴ καὶ εἰσοδηματικὴ καὶ ὀργανώνεται ἀπὸ τὴν ἄνομη ἐλὶτ τῶν στοῶν τοῦ σκότους ἕνα ὑπερεθνικὸ κράτος, μέσα στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια. Πῶς θὰ διοικεῖται; Θὰ διοικεῖται μὲ ἀπολυταρχικὸ τρόπο ἀπὸ τὸ Διευθυντήριο, αὐτὸ ποὺ ἀναλυτικὰ περιγράφεται στὸ 17ο πρωτόκολλο τῶν Σοφῶν τῆς Σιών.
Μὲ τὸ πρόσχημα ἐπίσης τοῦ ἐλέγχου τῆς μεθοδευμένης, σχεδιασμένης καὶ κατευθυνόμενης λαθρομετανάστευσης θὰ ἐπιχειρηθεῖ νὰ εἰσέλθουν δῆθεν γιὰ βοήθεια τῶν ἐπιχώριων δυνάμεων συνοριοφύλακες. Ἤδη πρὶν ἀλέκτωρ λαλήσει ἡ Γερμανία ἐνημέρωσε πὼς προτίθεται νὰ μᾶς ἀποστείλει γιὰ βοήθεια μερικὲς χιλιάδες συνοριοφύλακες! Τὸ Αἰγαῖο μὲ τὴ μόνιμη παρουσία τῶν νατοϊκῶν δυνάμεων ποὺ ἀποσκοποῦν στὴν οὐσία νὰ  ἐνισχύσουν τὴν ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴ Συρία, νὰ τῆς προσφέρουν δηλαδὴ μία στρατηγικὴ ἰσορροπία ἔναντι τοῦ ρωσικοῦ στόλου θὰ καταστεῖ «οὐδέτερη γκρίζα ζώνη», ποὺ θὰ διοικεῖται ἀπὸ ἐπιλεγμένες  νατοϊκὲς δυνάμεις.  Στὸ μενοὺ τῆς μυστικῆς αὐτῆς τράπεζας ἐτέθη καὶ τὸ κυπριακό, ὅπου ἀποφασίστηκε νὰ προωθηθεῖ λύση πολυπολιτισμικότητας, δηλαδὴ ἀποδοχὴ φιλοτουρκικῆς λύσης.
Στὸ πλαίσιο τῆς λαθρομετανάστευσης ἐπίσης θὰ προωθηθοῦν στὴν Ἑλλάδα μεμονωμένα, ἐμπειροπόλεμοι τζιχαντιστὲς ἀπὸ τὴν Συρία καὶ τὸ Ἀφγανιστάν, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀναλάβουν σὲ περίπτωση προσέγγισης τῶν ὀρθοδόξων λαῶν ἔνοπλη δράση. Στὴ συνάντηση τῆς Ρώμης ἐπίσης ἀποφασίστηκε ἡ παντὸς τρόπου ἐνίσχυση τῶν μουσουλμανικῶν κοινοτήτων ἢ δυνατὸν καὶ ὁ ἐξοπλισμός τους σὲ ὅλη τὴ Βαλκανικὴ χερσόνησο, ἔτσι ὥστε νὰ λειτουργήσουν ὡς ἀνάχωμα στὴν προκείμενη ἀπειλή ἀνασύστασης μίας ὀρθόδοξης ὁμοσπονδίας. Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ τὸ ΝΑΤΟ θὰ φροντίσει νὰ κάνει πιὸ αἰσθητὴ τὴν παρουσία του σὲ Ἑλλάδα καὶ Βαλκάνια.
Ὡς ἐκ τούτου ὁ ἀνελέητος πόλεμος ἐνάντια στὴν Ὀρθοδοξία, ἐνάντια στὰ ΟΣΙΑ καὶ τὰ ΙΕΡΑ τοῦ ἔνδοξου λαοῦ μας θὰ συνεχισθεῖ. Κι αὐτὸ γιατί ἐπιθυμοῦν οἱ ἀφελεῖς δυνάστες τὴν διάλυση τῆς Ὀρθόδοξης πίστης. Ἐπιθυμοῦν στὶς Ἐκκλησίες νὰ βρίσκονται μόνο ἐλάχιστοι γραφικοί, γέροι καὶ γριές! Ἐπιθυμοῦν οἱ μασόνοι καὶ ὅλο αὐτὸ τὸ νεοταξικὸ κηφηναριὸ τῆς πλάκας, ὅλο αὐτὸ τὸ σκουπιδαριὸ τῆς διαπλοκῆς νὰ ἐπιβάλλουν ἐτσιθελικὰ τὴν πανθρησκεία, ὡς προστάδιο τοῦ Παγκόσμιου δικτάτορα, τοῦ Ἀντίχριστου.
Τέλος ἡ παρουσία ὑψηλόβαθμου στελέχους τῆς παπικῆς Ἐκκλησίας ἀπέβλεπε στήν περαιτέρω ἐνίσχυση τοῦ Βατικανοῦ σέ Ἑλλάδα καί Βαλκάνια. Μέ ἐπιδοτήσεις καί παράλογες ἀξιώσεις, πού θά φθάνουν μέχρι καί τό Ἅγιο Ὄρος, καί θά ἐκδηλώνονται κυρίως μέσω τοῦ ἐλεγχόμενου, ὅπως οἱ ἴδιοι ὑποστήριζαν Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου θά παρεμβαίνει διότι ἔχει στήν πράξη διαπιστωθεῖ ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Βατικανοῦ προκαλεῖ διχασμό στό χριστεπώνυμο ὀρθόδοξο ποίμνιο... Δέν ἀποκλείεται μάλιστα νά ἀνακοινωθεῖ χαλαρή ἕνωση μέ τούς Ὀρθοδόξους, πού θά φέρει μεγάλη διχόνοια στήν Ὀρθοδοξία!
Φαίνεται ὅμως πὼς τά νεοταξικά ὄργανα τοῦ Ἀντίδικου ἀγνοοῦν τὰ λεχθέντα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Παΐσιο ὅτι «τὸ μεγάλο κακὸ ποὺ πάει νὰ κάνει τὸ ταγκαλάκι (ὁ Ἀντίδικος), ὁ Θεὸς τὸ ἀξιοποιεῖ καὶ βγάζει μεγάλο καλὸ» Καὶ τὸ καλό, ὅπως ἐκμυστηρεύθηκε ὁ ἴδιος στὸν ἁγιορείτη μοναχὸ Θεολόγο τὸ 1979, θὰ ἔρθει ἀπὸ τὸ Βορρᾶ, γιατί ἀπὸ ἐκεῖ θὰ σηκωθεῖ καὶ πάλι ὁ δικέφαλος ἀετός. ΓΕΝΟΙΤΟ! 
ΛΕΖΑΝΤΑ Το ξενοδοχειακό πολυτελές συγκρότημα στο οποίο συνεδρίασε η μιαρή λέσχη Μπίλντερμπεργκ τον Ιούνιο του 2015. Ένα από τα κύρια μενού των συμμετεχόντων ήταν η Ελλάδα και η Ορθοδοξία...
ΠΗΓΗ  www.orthodojxia.gr ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ. 175 .
http://www.orthodoxia.gr/newsclicks.cfm?ID=1938&obcatid=11

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου